Rijk (biologie)

taxonomische rang boven de rang van stam
Verschillende niveaus van het wetenschappelijk classificatiesysteem.LevenDomein (biologie)Rijk (biologie)Stam (biologie)Klasse (biologie)Orde (biologie)Familie (biologie)Geslacht (biologie)Soort

Magnify-clip.png
De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Een domein bevat een of meer rijken. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.

In de biologie is een rijk (Regnum of Engels: kingdom) een taxonomische rang (of een taxon in die rang) in de biologische classificatie, de taxonomie. Oorspronkelijk werden er drie rijken onderscheiden: dieren, planten en mineralen. De mineralen worden niet tot het leven gerekend en worden tegenwoordig[(sinds) wanneer?] dus elders ingedeeld. Aan het eind van de twintigste eeuw werd de indeling gebruikt van Carl Woese[1], die de levende wezens indeelde in zes rijken:

 1. Archaea, eencellige micro-organismen.[2]
 2. Bacteriën
 3. Protisten: eencelligen met celkern (eukaryoten).
 4. Planten: meercellige eukaryoten die hun eigen voedsel aanmaken door middel van fotosynthese.
 5. Dieren: meercellige eukaryoten die voedsel extern opnemen. Ze kunnen zich bewegen.
 6. Schimmels of Fungi: één- of meercellige eukaryoten die voedsel extern opnemen.

Een modernere indeling van organismen is in drie domeinen:

 1. Bacteriën,
 2. Archaea en
 3. Eukaryoten; deze zijn weer onderverdeeld in vijf of vier supergroepen[3][4]:
  1. Unikonta met de Opisthokonta (dieren en schimmels) en Amoebozoa
  2. Excavata
  3. Chromalveolata (met onder andere de bruinwieren, diatomeeën, dinoflagellaten, trilhaardiertjes, foraminiferen en de stralendiertjes)
  4. Archaeplastida (met de roodwieren, groenwieren en planten)

De oorspronkelijke rijken zijn dus verplaatst en de protisten zijn verdeeld over de supergroepen.

SchemaBewerken

Haeckel (1894)
3 rijken
Whittaker (1969)
5 rijken
Woese (1977)
6 rijken
Woese (1990)[1]
3 domeinen
Cavalier-Smith (1998)
2 domeinen en
6 rijken
Keeling (2004)
3 domeinen en
5 supergroepen
Animalia Animalia Animalia Eukarya Eukaryota Animalia Eukaryota Unikonta
Plantae Fungi Fungi Fungi Excavata
Plantae Plantae Plantae Archaeplastida
Protista Protista Chromista Chromalveolata
Protista
(niet behandeld
door Linnaeus)
Protozoa Rhizaria
Monera Archaebacteria Archaea Prokaryota Bacteria Archaea
Eubacteria Bacteria Bacteria