Lignophyta

taxon, zustergroep van de Monilophyta

De Lignophyta vormen een zustergroep van de Monilophyta (Pteridophyta, varens). Lignine = houtstof heeft deze groep zijn naam gegeven. De Lignophyta worden gekenmerkt door stengels met vaatbundels, waarin zich verhoute tracheïden en houtvaten bevinden.

Tot de Lignophyta behoren, naast enkele uitgestorven groepen 'progymnospermofyten', vooral de zaadplanten met de naakt- en de bedektzadigen of gymnospermen en angiospermen. De groepen vormen het belangrijkste onderdeel van het plantendek van de Aarde.

Fylogenetische stamboom van de Tracheophyta, vaatplanten
een polyfyletische groep
wordt ook gerekend tot polyfyletisch groep