Mutualisme

Symbiose s.l.
Soort A
← Soort B →
Voordeel
Neutraal
Nadeel
Voordeel
mutualisme,
symbiose s.s.
commensalisme parasitisme
Neutraal
· epifytisme
(bij planten)
amensalisme
Nadeel
· · concurrentie

Mutualisme is in de ecologie een interactie tussen twee levensvormen (twee symbionten) waarbij beide voordeel hebben van die interactie. In vooral de Europese studieboeken wordt de term symbiose in deze engere zin gebruikt en is dan gelijk aan mutualisme, maar steeds vaker wordt de Anglo-Amerikaanse literatuur gevolgd en mutualisme als een van de vormen van symbiose opgevat. Andere vormen van symbiose in de wijdere betekenis zijn dan commensalisme, parasitisme en amensalisme.

CriteriaBewerken

Er zijn criteria geformuleerd waaraan ten minste moet worden voldaan voordat van mutualistische symbiose sprake is. Bij planten zou aan vier van de volgende zes ijkpunten moeten worden voldaan.[1][2]:

  1. het samenleven van beide bionten is een permanente eigenschap van hun levenscyclus,
  2. er is fysiek contact tussen de bionten,
  3. er vindt transport van stoffen tussen de bionten plaats, of
  4. door uitscheiding van stoffen door de ene biont treedt er een verbetering op in de milieuomstandigheden voor de andere biont
  5. er zijn morfogenetische effecten waarneembaar (dit is vooral bij korstmossen duidelijk zichtbaar),
  6. er worden stofwisselingsproducten gevormd die door geen van beide bionten alleen gevormd worden.

VoorbeeldenBewerken

Voorbeelden van mutualisme zijn: