Huikje (mossen)

mossen

Bij mossen is het huikje of calyptra de vliezige of harige, muts- of kapvormige structuur die zich op een sporenkapsel bevindt.

Sporendoosjes met calyptra van de mossoort Physcomitrium pyriforme
Harige huikjes op de sporenkapsels bij haarmos (Polytrichum).

Het huikje is een restant van het archegonium, dat op het moskapsel achterblijft tijdens de ontwikkeling van de sporofyt. De kenmerken van het huikje, zoals de vorm en de plaats van de inscheuringen, zijn belangrijke kenmerken bij de determinatie. Het huikje kan gemakkelijk afvallen.

Bij de aan mossen verwante levermossen en hauwmossen komen geen huikjes voor.