Parafyse

Parafysen zijn lange steriele organen, die bij de voortplantingsorganen van mossen en schimmels voorkomen.

Parafysen (p) in de antheridia en archegonia van Phascum cuspidatum

Bij de zakjeszwammen (Ascomyceten) staan de parafysen tussen de asci. Zij vormen samen met de asci het hymenium.

Ook de bij mossen in het mannelijke (antheridium) en vrouwelijke (archegonium) voortplantingsorgaan voorkomende meercellige haren worden "parafysen" genoemd.