De Nederlandsche Leeuw

Nederlands tijdschrift voor genealogie en heraldiek

De Nederlandsche Leeuw is een sinds 1883 verschijnend tijdschrift op het gebied van de genealogie en heraldiek dat ooit maandelijks verscheen en tegenwoordig[(sinds) wanneer?] vier maal per jaar verschijnt. Het is het orgaan van het even oude Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Aanvankelijk richtte het tijdschrift zich vooral op de bestudering van adellijke en regentenfamilies. Na de Tweede Wereldoorlog kregen ook andere families aandacht en werd het wetenschappelijk niveau van het tijdschrift verhoogd.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken