Hoofdmenu openen

Het Nederland's Patriciaat, ook wel het Blauwe Boekje genoemd en vaak afgekort tot NP, is een in 1910 door D.G. van Epen geïnitieerde reeks die in beginsel jaarlijks wordt uitgegeven en genealogieën van vooraanstaande, niet-adellijke families vastlegt en niet-adellijke takken van adellijke geslachten opneemt.

Patriciërs en patricische families (in de regel stedelijke regentenfamilies) speelden in de westelijke Nederlanden (Holland, Utrecht en Zeeland) een belangrijkere rol dan de adel. Ten tijde van de Gouden Eeuw en de republiek bestond formeel geen adel, behalve in de vorm van buitenlandse titels. In de oostelijke Nederlanden (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg) bestond wel (land)adel, echter meestal zonder formele titel.

Toen het Nederlands koningshuis werd geïnstalleerd, werd een adelstand gecreerd. Koning Willem I nam bewust een aantal regentenfamilies in de Nederlandse adel op, vaak zonder ze een adellijke titel te geven. Ze kregen echter wel het adellijke predicaat jonkheer toegekend. Sommige patricische families ontleenden trots aan het feit niet in de adelstand te zijn opgenomen omdat zij zichzelf uit bekende koopmansgeslachten daarvoor te deftig vonden. Sommige families werden slechts gedeeltelijk in de adelstand opgenomen, omdat zij hun handelsbelangen niet door een titel in gevaar wilden brengen, maar andere delen van de familie inmiddels grootgrondbezitter waren geworden en dit niet (meer) speelde.

Het Blauwe boekje is naar de sinds 1910 onveranderlijk blauw gebleven linnen kaft genoemd en is sinds 1946, vanaf deel 32 tot en met deel 94 in 2015, redactioneel bewerkt en uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te 's-Gravenhage. De directie van het Centraal Bureau voor Genealogie beoordeelde of de verzoeken om (her)opname van een genealogie in een nieuwe reeks voor plaatsing in aanmerking kwamen.

Een familie moet zes opeenvolgende generaties maatschappelijk hebben gepresteerd. In officiële termen:

Aanhalingsteken openen

Er moet worden voldaan aan de eis dat de familie gedurende ten minste de laatste 150 jaar onafgebroken een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de Nederlandse samenleving.

Aanhalingsteken sluiten

Hierbij valt te denken aan families die tot op de huidige dag op de voorgrond treden met prominente bestuurders, wetenschappers, officieren en/of zakenlieden. Van oudsher zijn ook een aantal niet-adellijke takken van Nederlandse adellijke families opgenomen. Vermogend zijn is geen opnamecriterium. In de eerste uitgave 1910 is in het voorwoord een lijst opgenomen van families welke door de redactie als geschikt voor opname werden bevonden.

Opname in de reeks gebeurt (anders dan bij het “rode boekje” over de Nederlandse adel, waar opname automatisch geschiedt) op eigen verzoek van de familie en wordt ook door deze bekostigd. Vooraanstaande families die een dergelijk verzoek niet doen, zijn niet in het NP opgenomen. Jaarlijks worden een of twee nieuwe families opgenomen in het Nederland's Patriciaat; van meerdere patricische families verschijnt in het blauwe boekje niet vaker dan eens in de 25 jaar een geactualiseerde genealogie.

Sinds 2018 wordt het Nederland's Patriciaat uitgegeven door de Stichting Het Blauwe Boekje, een samenwerkingsverband tussen het historisch bureau De Clercq en uitgeverij Verloren.[1] Het eerste deel bij de nieuwe uitgeverij (jaargang 95 van 2016/2017) verscheen op 13 februari 2018.

Het zogenaamde Groene Boekje was qua inhoud en functie enigszins verwant met het Blauwe en het Rode Boekje, namelijk een wie-is-wie van de betere kringen van 's-Gravenhage gedurende het Interbellum.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken