Help:Alfabetische index

Help  ·  Index  ·  Helpdesk  ·  Gebruikers  ·  Onderhoud  ·  Projecten  ·  Verzoeken  ·  Overleg gewenst  ·  Mededelingen  ·  Mededelingen Wikimedia


Zie H:IX
Deze index verwijst naar pagina's over het gebruik van Wikipedia. Voor de index van alle 2.155.846 artikelen van Wikipedia, zie Artikelindex.
De lijst is mogelijk niet volledig. Meer helppagina's kun je vinden in de categorie Wikipedia:Help.


  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A bewerken

Aankondigingen Zie Mededelingen
Aanmelden Zie Gebruikersaccount
Accenten Help:Speciale tekens
Account Zie Gebruikersaccount
Afbeeldingen Help:Gebruik van bestandenCategorie:Wikipedia:AfbeeldingenWikipedia:Beleid voor gebruik van mediaHelp:FotogalerijHergebruik van afbeeldingen buiten WikimediaLink naar een YouTube filmpjeHelp:ToestemmingWikipedia:Contactpunt/Toestemming voor gebruik afbeelding vragen
Afbeelding (Verzoek om) Wikipedia:Verzoek om afbeeldingen
Afkortingen Help:Terminologie op WikipediaHelp:Samenvatting#AfkortingenHelp:Afkortingen op Wikipedia-chat
Akkoordsymbolen Help:Gebruik van akkoordsymbolen
Alfabetische volgorde Wikipedia:Alfabetiseren
Ambassade Wikipedia:Café for non-Dutch speakers
Arbitragecommissie Wikipedia:Arbitragecommissie
Archief van oude pagina's Wikipedia:Archief
Archiveren van oud overleg Wikipedia:Archiveren
Artikel Wikipedia:ConventiesWikipedia:Relevantie
Artikel beginnen Help:Nieuwe pagina aanmakenWikipedia:Hotlist gewenste artikelen
Artikelbaas Wikipedia:Artikelbazen
Artikelbeschrijving Wikipedia:Artikelbeschrijving
Artikelbeveiliging Zie Beveiliging
Artikelnaam Wikipedia:Benoemen van een paginaHelp:Titel van een pagina wijzigenZie ook Redirect
Auteursrechten Wikipedia:AuteursrechtenHelp:ToestemmingGNU-licentie voor vrije documentatieWikipedia:Beleid voor gebruik van media
Authority control Wikipedia:Bibliografische informatie
AutoWikiBrowser Wikipedia:AutoWikiBrowser
Auto-sjablonen Help:Gebruik van auto-sjablonen

B bewerken

Babel Wikipedia:Babel
Banners Help:Banners
Beginnetjes Wikipedia:Beginnetje
Beoordelen Wikipedia:Te beoordelen (uitleg en links)
Besluitvorming Help:OverlegWikipedia:OpiniepeilingWikipedia:Stemprocedure
Bestanden Zie Afbeeldingen
Beveiliging Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/BeveiligenWikipedia:Beveiligde pagina'sHelp:Invoervelden beveiligingWikipedia:Beveiligd
Bewerken van artikelen Help:UitlegHelp:TekstopmaakWikipedia:SpiekbriefjeHelp:Kleine wijziging
Bewerkingsconflict Help:Bewerkingsconflict
Bewerkingsoorlog Wikipedia:Bewerkingsoorlog
Bewerkingssamenvatting Zie Samenvatting
Bibliografische informatie Wikipedia:Bibliografische informatie
Biografieën Help:Standaardvorm voor biografieënBiografielijst - Biografieën van levende personen
Blokkade Wikipedia:Richtlijnen voor moderatorenWikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlokWikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/IPBlok
Blokpeiling Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen
Bots Help:Gebruik van botsWikipedia:BotsWikipedia:Verzoekpagina voor bots
Bronvermelding Zie Referenties
Browsers Help:Hulpmiddelen#BrowsersHelp:Uitbreidingen
BTNI-richtlijn Wikipedia:Bij twijfel niet inhalen
Bureaucraat Wikipedia:Bureaucraat

C bewerken

Categorieën Help:Gebruik van categorieënWikipedia:Categorieënschema
Chat Help:Wikipediachat
Checklist artikelkwaliteit Wikipedia:Checklist
Checkuser Wikipedia:Checkuser
Citeren Help:Wikipedia citerenHelp:Artikel uit Wikipedia overnemenZie ook Referenties
Coachingsprogramma Wikipedia:Coachingsprogramma
Commons Help:Gebruik van bestanden#Uploaden van bestanden
Conflictafhandeling Wikipedia:ConflictafhandelingWikipedia:Koel blijvenWikipedia:Geen persoonlijke aanvallen
Consensus Wikipedia:Consensus
Contact opnemen met Wikipedia Wikipedia:Contactpunt
Conventies voor artikelen Wikipedia:Conventies
Coördinaten Help:Externe kaartenSjabloon:Coor title dms
Copyright Zie Auteursrechten
CSS Help:Gebruik van CSS
Cursus Wikipedia:Snelcursus
Cyberpesten Wikipedia:Cyberpesten

D bewerken

Datumnotatie Help:Datumnotatie
Diakritische tekens Diakritisch tekenHelp:Speciale tekensWikipedia:Transliteratie- en transcriptiegids
Disambiguation Zie Doorverwijspagina
Doorverwijspagina Wikipedia:DoorverwijspaginaHelp:DoorverwijspaginaHelp:DoorverwijzenWikipedia:DoorverwijsconstructiesVoor automatisch doorlinken, zie Redirect
Doorverwijzing Zie Redirect
Duplicaten Help:Samenvoegen van artikelen

E bewerken

E-waarde Zie Relevantie
EasyTimeline Help:EasyTimeline
Editwar Zie Bewerkingsoorlog
Educatie Wikipedia:Educatieprogramma
Etalage Wikipedia:Etalage
Externe kaarten Help:Externe kaarten
Extensies op browsers Help:UitbreidingenHelp:Uitleg#Plug-in (toolbar voor Firefox)
Externe links Wikipedia:Wanneer extern linkenWikipedia:Onbereikbare externe linksZie ook Links

F bewerken

FAQ Help:Veelgestelde vragenHelp:Veelgestelde verwijderingsvragen
Fan-POV Wikipedia:Fancruft
Formules Help:TeX in Wikipedia
Fotogalerij Help:Fotogalerij
Fotografen Wikipedia:Fotografen

G bewerken

Gadgets Help:Uitbreidingen
Galerij Help:Fotogalerij
Geannoteerd artikel Wikipedia:Geannoteerd artikel
Gebruikersaccount Help:Registreren en aanmeldenWikipedia:GebruikerspaginaWikipedia:PrivacybeleidHelp:Voorkeuren
Gebruikersnaam Wikipedia:GebruikersnaamWikipedia:Verzoek voor hernoeming van account
Gebruikerspagina Wikipedia:Gebruikerspagina
Geluid Help:Gebruik van geluidHelp:Ogg Vorbis
Gepersonaliseerde handtekening Wikipedia:Gepersonaliseerde handtekening
Gewenste artikelen Zie Artikel beginnen
GFDL Zie Auteursrechten
GOO (Geen Orgineel Onderzoek) Wikipedia:Geen origineel onderzoek
Griekse letters Help:Speciale tekens#Griekse letters

H bewerken

Handtekening Zie Ondertekenen en Gepersonaliseerde handtekening
Handleiding   Handleiding Wikipedia
Helpdesk Help:Helpdesk
Hernoemen pagina Help:Titel van een pagina wijzigen
Hotlist (gewenste artikelen) Wikipedia:Hotlist gewenste artikelen
HTML Wikipedia:Conventies#HTML
Hulpmiddelen Help:Hulpmiddelen

I bewerken

Interwiki-links Help:Gebruik van interwiki-links
Infoboxen Categorie:Wikipedia:Sjablonen infobox
Internetbrowsers Help:Hulpmiddelen#Browsers
IP-adres Help:Hulpmiddelen#IP-adres opzoekenWikipedia:CheckuserWikipedia:Detectie van IP'sWikipedia:Open proxy's (uitleg)
ipblock-exempt Zie Uitgezonderden van IP-adresblokkades
IRC Help:Wikipediachat

J bewerken

Jargon Help:Terminologie op Wikipedia
Javascript Zie Scripts

K bewerken

Kladblok Wikipedia:Kladblok – persoonlijke kladblok, subpagina van een gebruikerspagina.
Kleur Help:Tekstopmaak#Tekstkleur, achtergrondkleurHelp:Gebruik van tabellen (kleur in tabellen) – Lijst van HTML-kleuren
Koppelingen Zie Links
Kroeg (Wikipedia) Wikipedia:De kroegWikipedia:Café for non-Dutch speakers
Kwaliteit Wikipedia:Kwaliteitsverbetering

L bewerken

Lijsten Wikipedia:Lijst
Lemma Zie Artikelnaam
Licenties Zie Auteursrechten
Links Help:Gebruik van linksWikipedia:Wanneer extern linkenHelp:Gebruik van interwiki-linksLink naar een YouTube filmpje
Locatiekaarten Help:Locatiekaarten geografische infoboxen
Logboeken Speciaal:Logboeken (alle openbare logboeken)

M bewerken

Markeren Zie Vandalisme
Moderator Wikipedia:ModeratorWikipedia:Regelingen rond moderatorenWikipedia:Richtlijnen voor moderatorenWikipedia:Inleiding moderatorschapWikipedia:Verzoekpagina voor moderatorenCategorie:Wikipedia:Moderatoren
Mededelingen Wikipedia:Mededelingen (Wikipedia-breed) – Wikipedia:Mededelingen Wikimedia (Wikimedia-breed)
MediaWiki-naamruimte Zie Systeemteksten
Menu's en dialoogteksten wijzigen Wikipedia:Verzoeken voor wijziging menu's en dialoogteksten
Muziek Help:Gebruik van akkoordsymbolenSjabloon:Muzieknotatie

N bewerken

Naamruimtes Help:Naamruimte
Navigatie Zie ZoekenPortaal:Navigatie
Nederlands Wikipedia:Nederlandstalige titelsZie ook Taaladvies
Neutraal standpunt Wikipedia:Neutraal standpuntWikipedia:Onenigheid over de neutraliteit
Wat je niet moet doen Wikipedia:Wat je niet moet doen - Wikipedia:Wat Wikipedia niet is
Nieuw artikel Help:Nieuwe pagina aanmakenSpeciaal:NieuwePaginas (alle nieuwe artikelen)
Nieuwe gebruikers Help:Registreren en aanmeldenWikipedia:Welkom voor nieuwkomersSjabloon:HolaWikipedia:Logboek welkomZie ook Gebruikersaccount
Nieuws over Wikipedia Wikipedia:Mededelingen
Notenschrift Sjabloon:Muzieknotatie
NPOV (Neutral Point of View) Zie Neutraal standpunt

O bewerken

Ogg Help:Ogg VorbisHelp:Gebruik van videobestanden (Ogg Theora)
Ondertekenen Wikipedia:Ondertekening
Ondertitel Zie Artikelbeschrijving
Ontmoeten van Wikipedianen Wikipedia:Ontmoeten
Open proxy's Wikipedia:Open proxy's (uitleg)
Opiniepeiling Wikipedia:Opiniepeiling
Opleiding Wikipedia:Snelcursus
Opmaak Zie Bewerken van artikelenWikipedia:Conventies
OTRS Wikipedia:ContactpuntWikipedia:Contactpunt/Vragen
Overleg Help:OverlegWikipedia:Overleg gewenstWikipedia:Terugkerende discussiesWikipedia:ConsensusWikipedia:De kroeg
Overname van Wikipedia-artikelen   Help:Artikel uit Wikipedia overnemen
Oversight (bevoegdheid) Wikipedia:Oversight

P bewerken

Paginaopmaak Zie Conventies
Parserfuncties Help:Parserfuncties
Peiling Wikipedia:Opiniepeiling
Pers en media Wikipedia:PersWikipedia:Persbericht
Plug-ins Help:Uitleg#Plug-in (Wikipedia Toolbar voor Firefox)
Pluim geven aan iemand Zie Sterren voor bewezen diensten
Pop-ups Help:Pop-ups
POV (Point of View) Zie NPOV
Privacy van gebruikers Wikipedia:Privacybeleid
Printen Help:Printen
Probleemoplossing Help:Technische problemen
Procedures Zie Richtlijnen
Project Wikipedia:Wikiproject
Public Relations Categorie:Wikipedia:PRZie ook Pers

Q bewerken

R bewerken

Recente wijzigingen Help:Recente wijzigingenHelp:Verwante wijzigingen
Redirect Wikipedia:RedirectHelp:RedirectHelp:Dubbele redirects
Referenties Help:Referenties en voetnotenWikipedia:BronvermeldingWikipedia:Geen origineel onderzoek
Registratie als gebruiker Zie Gebruikersaccount
Reglementen Zie Richtlijnen
Relevantie Wikipedia:Mogelijke relevantie per onderwerp
Reverten Zie Terugdraaien
Review van artikelen Wikipedia:Review
Richtlijnen Categorie:Wikipedia:ReglementenCategorie:Wikipedia:Richtlijnen

S bewerken

Samenvatting Help:SamenvattingWikipedia:Geen samenvatting
Samenvoegen van artikelen Help:Samenvoegen van artikelen
Scripts Help:Gebruik van scripts
Sjablonen Wikipedia:SjablonenHelp:Gebruik van sjablonenHelp:Gebruik van auto-sjablonen
Sneltoetsen Help:Sneltoetsen
Sokpop Wikipedia:Sokpop
Speciale pagina's Speciaal:SpecialePaginas
Speciale tekens Help:Speciale tekens
Spelling Wikipedia:SpellinggidsHelp:Snelzoeken juiste spellingZie ook Taaladvies
Spoorstrip Help:Hulpmiddelen#Spoorstrip
Stemprocedure Wikipedia:Stemprocedure
Sterren voor bewezen diensten Wikipedia:Sterren voor bewezen diensten
Steward Wikipedia:Steward
Stopknop Wikipedia:Stopknop
Stylesheets Zie CSS
Systeemteksten Speciaal:AlleBerichtenWikipedia:Verzoeken voor wijziging menu's en dialoogteksten

T bewerken

Taaladvies Wikipedia:SpellinggidsWikipedia:TaalcaféHelp:Veelvoorkomende spelfoutenHelp:Snelzoeken juiste spellingWikipedia:Nederlandstalige titels voor meer links, zie: Wikipedia:Spellinggids#Gerelateerde artikelen
Tabellen Help:Gebruik van tabellen
Taxobox Help:Gebruik van de taxobox
Tekst opmaken Zie Bewerken van artikelen
Terminologie Help:Terminologie op Wikipedia
TeX Help:TeX in Wikipedia
Tijdsbalk Zie EasyTimeline
Titel Zie Artikelnaam
Titel hernoemen Help:Titel van een pagina wijzigen
Terugdraaien Help:Terugdraaien van ongewenste wijzigingen
Toestemming Help:Toestemming
Tools Help:Tool LabsWikimedia Tool Labs
Topische vragen Help:Tips voor het schrijven van een goed artikelTopische vragen
Training Wikipedia:Snelcursus

U bewerken

Uitbreidingen Help:Uitbreidingen – biedt gebruikers extra functies
Uitgezonderden van IP-adresblokkades Wikipedia:Uitgezonderden van IP-adresblokkades

V bewerken

Vandalisme Wikipedia:VandalismeWikipedia:Markeer als gecontroleerdWikipedia:Vandalismebestrijding – voor meer links: Wikipedia:Vandalismebestrijding#Zie ook
Verifieerbaarheid Wikipedia:Verifieerbaarheid
Vertalen Help:Tips voor het vertalen van een artikel vanaf een andere WikipediaWikipedia:Vertalen naar het Nederlands
Vertrekken Wikipedia:Hoe kun je vertrekken? (uitleg over hoe je Wikipedia kunt verlaten)
Verwijderlijsten Wikipedia:Te beoordelen (uitleg en links)
Verwijzen Help:DoorverwijzenWikipedia:Lijst van verwijzingen
Verplaatsen van artikelen Help:Titel van een pagina wijzigenHelp:Samenvoegen van artikelen
Verzoek aan een moderator Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren
Vijf zuilen Wikipedia:Vijf zuilen
Vragen stellen Help:HelpdeskHelp:Contact met WikipediaHelp:Veelgestelde vragenHelp:Technische problemen
Voetnoten Help:Referenties en voetnoten
Volglijst Help:Volglijst
Voorbehoud Wikipedia:Algemeen voorbehoudWikipedia:Voorbehoud bij medische informatie
Voorkeuren Help:Voorkeuren
Voorstellen Categorie:Wikipedia:Voorstel

W bewerken

Wachtwoord opnieuw instellen Speciaal:WachtwoordOpnieuwInstellen
Wijzigen van artikelen Zie Bewerken van artikelen
Wijzigen van artikelnamen Help:Titel van een pagina wijzigen
Wikidata Wikidata helppaginaWikidata introductie
Wikimedia organisaties Vereniging Wikimedia NederlandWikipedia:Stichting Wikimedia Nederland
Wikipedia WikipediaWikipedia:Welkom voor nieuwkomersHelp:Unieke van WikipediaHelp:VerantwoordelijkheidHelp:Vrije encyclopedieWikipedia:Vijf zuilenHelp:Contact met WikipediaWikipedia:Kritiek op Wikipedia
Wikiproject Wikipedia:Wikiproject
Wikiportret voor uploaden van een foto: wikiportret
Wikisoftware WikisoftwareHelp:ParserfunctiesSpeciaal:Softwareversie
Wikiquette Wikipedia:Wikiquette (gedragsregels die gehanteerd worden op Wikipedia)
Wiskundige symbolen Help:Speciale tekens#WiskundetekensLijst van wiskundige symbolen
Woordenboeken Help:Hulpmiddelen#Spelling en woordgebruik

X bewerken

Y bewerken

Z bewerken

Zandbak Wikipedia:Zandbak
Zelfpromotie Wikipedia:Zelfpromotie
Zijbalk Zijbalk-sjablonen
Zoeken Help:Informatie zoekenHelp:ZoekenWikipedia:Zoekstrategieën (t.b.v. het schrijven van artikelen) – Portaal:Navigatie