Help:Veelgestelde verwijderingsvragen

Overzicht beheerpagina's
Zie H:VVV
Verwijdering-FAQ
Verwijdering-FAQ

Deze pagina bevat veelgestelde vragen (FAQ) omtrent verwijderingen van pagina's. Deze verwijderingen kunnen zowel nuweg-verwijderingen betreffen (pagina's die onmiddellijk verwijderd zijn) of verwijderingen van pagina's die 14 dagen op de beoordelingslijst hebben gestaan.


Waarom is het artikel dat ik een tijdje geleden gemaakt of aan bijgedragen heb verwijderd? Bewerken

Het artikel heeft twee weken ter beoordeling/verbetering op de beoordelingslijst gestaan. Deze twee weken dienen om de aanmaker van het artikel de kans te geven het artikel desgewenst uit te breiden of te verbeteren. Ook andere gebruikers kunnen deze verwijdernominatie dan bekijken en ook aanvullingen doen. Ook kunnen zij het artikel beoordelen en dan de nominatie steunen door extra argumenten aan te dragen of de verwijdernominatie afkeuren of aangeven dat het artikel nu wel behoudbaar is.

Omdat het artikel uiteindelijk na de evaluatieperiode ofwel niet verbeterd was, er geen steun voor behoud was of omdat het als niet encyclopediewaardig dan wel behoudenswaardig is beoordeeld is het regulier verwijderd bij een onderhoudssessie die een moderator heeft uitgevoerd. Houd er rekening mee dat dit een overweging was: het is een toetsing aan criteria met betrekking tot de encyclopediciteit, relevantie en inhoud van het artikel. Daarnaast worden de eventuele commentaren en oordelen op de beoordelingslijst (die echter niet als stemmingsslijst beschouwd wordt) ook meegenomen in het besluit het artikel te verwijderen. Als het geen reclame, zelfpromotie, auteursrechtenschending of echt aperte onzin was, maar enkel een echt encyclopedisch artikelonderwerp dat u nog verder wilt afmaken, dan kunt u een gemotiveerd verzoek tot terugplaatsing op de pagina voor terugplaatsverzoeken indienen. Uiteraard worden artikelen die reeds zijn beoordeeld en na de beoordelingstijd zijn verwijderd en opnieuw worden aangemaakt in ongeveer eenzelfde vorm direct verwijderd. Ook dan is een terugplaatsverzoek de enige mogelijkheid om een en ander opnieuw te laten beoordelen.

Indien u meer informatie wenst, kan u op volgende pagina's terecht:

  • Relevantie van onderwerpen - Deze pagina tracht een beknopt overzicht te geven van onderwerpen die al of niet relevant zijn voor Wikipedia
  • Auteursrechten - Deze pagina geeft uitleg betreffende auteursrechten en hoe daarmee op Wikipedia omgegaan wordt
  • Wat Wikipedia niet is - Deze pagina geeft een overzicht van wat Wikipedia niet is

Waarom is het artikel over mijn band, ensemble of mezelf als musicus, kunstenaar of acteur voor verwijdering voorgedragen? Bewerken

Over uzelf of uw muziekband schrijven is vaak niet handig en wordt ten stelligste afgeraden. Wikipedia tracht immers te allen tijde de neutraliteit in zijn artikelen te bewaren. Indien u schrijft over een onderwerp waarbij u nauw betrokken bent (in het bijzonder als muzikant), dan ontstaat er - niet zelden onbewust - een gekleurde inhoud van het artikel. Het is dus beter om niet over jezelf te schrijven, omdat dit heel snel duidelijk wordt in de schrijfstijl en de inhoud van het artikel.

Indien u meer informatie wenst, kan u op volgende pagina terecht:

Waarom is het artikel wat ik over mezelf schreef voor verwijdering voorgedragen? Bewerken

Over uzelf schrijven is vaak niet handig en wordt ten stelligste afgeraden. Als u echt beroemd bent wordt er door iemand anders met meer distantie (d.i. neutraler) en zonder de verdenking van zelfpromotie over u geschreven. Wilt u weten of u echt opnamewaardig zou zijn, lees dan eerst de betreffende teksten over relevantie van personen door.

Als u echt klinkklare zelfpromotie schreef of als het auteursrechtenschending van een andere site was, is de tekst meteen verwijderd.

Indien u meer informatie wenst, kan u op volgende pagina terecht:

  • Auteursrechten - Deze pagina geeft uitleg betreffende auteursrechten en hoe daarmee op Wikipedia omgegaan wordt
  • Zelfpromotie - deze pagina geeft uitleg betreffende schrijven over onderwerpen waar men nauw bij betrokken is

Waarom is het artikel over mijn bedrijf, (bedrijfs)product, organisatie, vereniging of website voor verwijdering genomineerd of verwijderd? Bewerken

Schrijven over het bedrijf of organisatie of product waar uzelf bij betrokken bent is niet echt handig. Er ontstaat dan immers zeer snel en vaak onbewust een niet-neutrale inhoud en een belanghebbende of promotionele toon. U kunt verder lezen over mogelijke relevantie op deze deelpagina voor bedrijven en deze deelpagina voor organisaties.

Als het expliciete reclame of copyrightschending was of als het al eerder verwijderd was na beoordeling door de gemeenschap, dan is het artikel meteen verwijderd.

Indien u meer informatie wenst, kan u op volgende pagina terecht:

  • Auteursrechten - Deze pagina geeft uitleg betreffende auteursrechten en hoe daarmee op Wikipedia omgegaan wordt
  • Zelfpromotie - deze pagina geeft uitleg betreffende schrijven over onderwerpen waar men nauw bij betrokken is

Waarom mag mijn persoon, bedrijf, product, organisatie of website niet op Wikipedia en een ander wel? Bewerken

Wikipedia is geen persoonsregister, bedrijvengids, productensite, organisatiegids of websiteverzameling, maar beschrijft neutraal reeds bekend zijnde encyclopedisch relevante onderwerpen. Het is dus niet de bedoeling om via Wikipedia bekendheid te verkrijgen door opname, maar wel de bedoeling dat bekende onderwerpen door opname gevonden kunnen worden door mensen die meer informatie willen. Elke vergelijking gaat ook altijd per definitie mank en is steeds appels met peren vergelijken. Vindt u dat een ander onderwerp niet encyclopedisch relevant is dan kunt u dat altijd kenbaar maken door het artikel beargumenteerd ter beoordeling voor te leggen.

Indien u meer informatie wenst kan u op volgende pagina terecht:

  • Zelfpromotie - deze pagina geeft uitleg betreffende schrijven over onderwerpen waar men nauw bij betrokken is

Mijn artikel werd verwijderd in verband met auteursrechtenschending. Hoe kan ik vrijgave van deze teksten ter plaatsing op Wikipedia regelen? Bewerken

Voor vrijgavemogelijkheden van auteursrechtelijk beschermde teksten kunt u hier klikken voor meer informatie. Houd er wel rekening mee dat als u vrijgave hebt geregeld dat niet automatisch inhoudt dat die tekst meteen een voor de encyclopedie geschikt lemma oplevert.

Indien u kopieert van een zelfgeschreven of ontworpen website waarop uzelf copyright heeft gelegd, dan is het onmogelijk controleerbaar of u dat ook werkelijk bent. Met andere woorden: kopiëren van website waarop copyright rust kan en mag niet.

Indien u meer informatie wenst, kan u op volgende pagina terecht:

  • Toestemming - Deze pagina geeft uitleg betreffende het formeel verlenen van toestemming

Waarom is de externe link die ik in een artikel naar een andere website plaatste weggehaald? Bewerken

Op Wikipedia zijn we heel terughoudend met het toelaten van externe links. Mogelijk paste die link niet in het strikte beleid voor externe links. Wikipedia is in de eerste plaats een encyclopedie en geen verzameling van links naar andere websites. We zien relevante encyclopedische informatie liever in de artikelen zelf verwerkt. U bent uitgenodigd om hieraan bij te dragen. Als de link die u toevoegde relevante zaken bevat, kunt u die informatie ook en liever gebruiken in het lemma zelf. Daarbij kan u zich in sommige gevallen, maar enkel indien de link daartoe encyclopedische aanleiding biedt, wel een verwijzing (referentie) daarnaartoe opnemen.

Waar vind ik nog meer informatie? Bewerken

 
Veelgestelde verwijderingsvragen

Meer antwoorden en tips kunt u vinden op de helppagina en de veelgestelde vragen-pagina. Wilt u persoonlijk antwoord van een ervaren gebruiker op uw vraag of probleem, dan kunt u die ook stellen op de wikichat, op de overlegpagina van de desbetreffende gebruiker of op de helpdesk. Ook op deze pagina's kunt u doorlezen: