Wikipedia:Voorbehoud bij medische informatie

Wikipedia geeft geen medisch advies

Belangrijk bij het lezen van Wikipedia-artikelen over gezondheid en medische onderwerpen:

  • De informatie kan onjuist of onvolledig zijn.
Wikipedia ontstaat uit bijdragen van vrijwilligers van wie niet (altijd) bekend is of zij over gekwalificeerde medische kennis beschikken.
De artikelen kunnen anoniem, en soms vanuit onbekende motieven gewijzigd worden.
Er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen.
Beschouw de artikelen in Wikipedia (of die van internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.
  • De artikelen in Wikipedia zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts.
Diepgaande medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van - of verbandhoudend met - uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw huisarts of een behandelend arts. Bedenk dat ook een huisarts een collega raadpleegt voor klachten of een vermeende diagnose. In relatie tot diergeneeskunde kunt u zich wenden tot een dierenarts.
  • Experimenteer niet met geneesmiddelen.
Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie en medicatie voor dieren.
  • Zelf bijdragen:
Binnen het boven geschetste kader kunnen de artikelen hopelijk bijdragen aan een beter algemeen begrip van gezondheid, ziekten en medische behandelingen. U wordt dan ook aangemoedigd om bij te dragen aan Wikipedia door leemtes aan te vullen en fouten te corrigeren.
Wel wordt van u gevraagd daarbij, meer dan bij andere artikelen, terughoudend te zijn.
Als u iets niet absoluut zeker weet, schrijf het dan niet op!
En als u iets heel stellig beweert, zorg dan voor een goede bronvermelding.

Inhoud op Wikipedia.org of op een van de andere projecten van de Wikimedia Foundation dient niet als medisch advies, als basis voor medisch advies, of op een andere manier als onderdeel van het praktiseren van de geneeskunde te worden gezien.

Zie ook