Wikipedia:Kwaliteitsverbetering

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Het doel van Wikipedia is het maken van een uitgebreide vrije encyclopedie.

Kwaliteitsverbetering op Wikipedia kan bijvoorbeeld inhouden: controleren van spellingsregels; maar ook, kwaliteitscontrole van de inhoud van artikels; komen alle onderwerpen gelijkmatig aan bod.

Hoe kunnen we kwaliteitsverbetering aanpakken?

bewerken

Kwaliteitsverbetering is een constant proces

bewerken

Kwaliteitsverbetering is een constant proces, maar ook met eenmalige projecten op een afgebakend terrein kan je aan de slag.

Kwaliteitsverbetering is meer dan melden dat iets niet deugt

bewerken

Het plaatsen van een wiu-, weg-, wikify-, of beg- sjabloon alleen leidt niet tot kwaliteitsverbetering. Probeer, waar mogelijk, ook het artikel te verbeteren.

Kwaliteitsverbetering bij artikelen

bewerken

Een overzicht van de aspecten die voor ieder afzonderlijk artikel gelden, met erachter de minimale actie die je kunt ondernemen om aan te geven wat er met een artikel moet gebeuren om de kwaliteit van Wikipedia te verbeteren:

Adviezen voor overige artikelen:

 • Onderwerp:
  • Is het onderwerp wikiwaardig (inclusief alle nl-projecten)? Zo nee, nomineer het voor verwijdering.
  • Is het onderwerp geschikt voor Wikipedia? Zo nee, verwijs naar een ander wiki-project.
 • Titel:
  • Past de titel bij de inhoud? Zo nee, kijk of de inhoud onder een andere artikelnaam bestaansrecht heeft, of samen te voegen is met een bestaand artikel.
  • Is de titel goed en voor de hand liggend gekozen? Zo nee, wijzig de titel.
  • Zijn er voor de hand liggende alternatieve titels? Zo ja, controleer of er onder die namen al artikelen bestaan en voeg de informatie samen waar nodig. Zo nee, maak redirects om dubbele artikels te voorkomen.
 • Inhoud:
  • Is de inhoud feitelijk juist?
  • Is de bron traceerbaar? Zo ja, rusten er rechten op? Bij copyrightschending: voor verwijdering nomineren, liefst met bronvermelding van de originele tekst, plus een auteursrechtensjabloon op de pagina.
  • Bevat het artikel voldoende feiten om informatief te zijn (minimaal 3 voor een beginnetje)? Zo nee, nomineer het voor verwijdering en plaats er een wiu-sjabloon op. Zo ja: plaats, indien nodig, een beginnetjessjabloon.
  • Is het artikel in leesbaar Nederlands geschreven? Zo nee, probeer het te verbeteren of plaats er een wiu-sjabloon op en nomineer het voor verwijdering.
 • Wikificatie
  • Titel
   • Linken andere pagina's naar het artikel? Zo nee, probeer een link ernaar te leggen in een ander artikel.
  • Opmaak
   • Probeer de opmaak zo veel mogelijk af te stemmen op andere artikelen. Let op hoofdletters, interpunctie, lengte van alinea's (niet te kort, niet te lang), gebruiken van kopjes e.d.
  • Wiki-links
   • Link alleen jaartallen die voor het artikel als zodanig relevant zijn.
   • Link ieder nieuw begrip indien gewenst, maar liefst niet vaker dan 1 maal (bij lange pagina's: hoogstens 1 maal per hoofdstuk).
   • Controleer of de wiki-links naar doorverwijspagina's leiden. Zo ja, pas ze aan.
   • Rode wiki-links zijn geen gebrek van een pagina.
   • Leg links, maar met mate. Voor het artikel niet-belangrijke begrippen niet linken, tenzij ze vrij onbekend zijn.
  • Interwiki's
   • Koppel het artikel aan interwiki's via Wikidata.
  • Categorisatie
   • Probeer het artikel te categoriseren in minimaal 1 categorie, maar wel zo specifiek mogelijk. Maak alleen een nieuwe categorie aan wanneer het artikel niet goed plaatsbaar is in ten minste 1 bestaande categorie.
   • Denk aan "catsort".
   • Wanneer het artikel niet te categoriseren lijkt, gebruik dan het sjabloon "nocat". Op die manier kunnen anderen het artikel bekijken en misschien wel categoriseren.
  • Afbeeldingen
   • Wanneer er geen afbeelding bij het artikel is, is er wellicht iets te vinden op Commons.
 • Eenzijdigheid:
  • Nogal wat artikelen worden vanuit eigen Nederlandse of Vlaamse situatie geschreven; logisch omdat men die het beste kent. Voor de lezer uit een andere groep dan de schrijver komt dit dan als "eenzijdig" over. Probeer dus eerst zelf vanuit een wereldwijd standpunt kanten te belichten: zoek voorbeelden of afbeeldingen niet uit één korf, expliciteer de verschillen tussen Vlaanderen, Suriname, Nederland en de Antillen als die er zijn. Behandel ook de situatie buiten ons taalgebied. Als dat allemaal niet lukt, vraag hulp ("aanvulling vanuit ... gewenst").
Zie ook
Help:Tips voor het schrijven van een goed artikel

Verschillende kwaliteitsniveaus binnen Wikipedia

bewerken
 • Etalage – Artikelen die in de Wikipedia:Etalage verkozen zijn. Nomineren van artikelen gebeurt op Wikipedia:Etalage/Aanmelding kandidaten.
 • Uitgelicht – Artikelen die voldoende goed werden geacht dat ze op de hoofdpagina mochten verschijnen. Zie Wikipedia:Uitgelicht. Er is geen procedure die bepaalt wanneer een artikel goed genoeg is voor 'Uitgelicht', noch zijn hier criteria voor.

Ook zijn er niveaus voor artikelen die nog niet goed genoeg zijn:

 • Wiu – werk in uitvoering, te kort of niet goed genoeg om te mogen blijven bestaan in deze vorm;
 • Beginnetje – beginnetje, minimaal 1 lopende zin maar te kort voor een volwaardig artikel. Ooit is de grens per stemming vastgesteld op minimaal 3 niet-triviale feiten.

Verschillende pagina's voor artikelen waaraan wat verbeterd moet worden

bewerken
 • Wikipedia:Review, artikelen die al bijna af zijn kunnen door auteurs hier geplaatst worden, waarna andere Wikipedianen hierop opbouwende kritiek leveren of toevoegingen doen.
 • Op Speciaal:Newpages staat een automatische lijst van alle nieuwe artikelen. Deze worden door Wikipedianen gecontroleerd op: minimale hoeveelheid tekst, indeling in categorie, eventuele interwiki's, wikificatie. Als dit het geval is, wordt het artikel 'gemarkeerd als gecontroleerd'. De software ziet dat dit artikel gecontroleerd is door iemand. Hierbij wordt overigens niet nagegaan of de vermelde feiten daadwerkelijk kloppen.

Projecten

bewerken

Wat anderen vinden van Wikipedia

bewerken
  Zie Wikipedia:Kritiek op Wikipedia voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
  Zie Wikipedia:Wikipedia vergeleken voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Gebruik van sjablonen

bewerken
  Zie Wikipedia:Sjablonen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Door een bepaald sjabloon te gebruiken, kan je informatie geven over de tekst. In de Nederlandstalige Wikipedia worden onder andere de volgende sjablonen gebruikt:

Zie ook Categorie:Wikipedia:Sjablonen kan beter voor alle relevante sjablonen.

Zie ook

bewerken