Help:Veelgestelde vragen

Overzicht hulppagina's
Wikipedia Hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

Zie WP:FAQ

Ben je nieuw op Wikipedia, dan is de pagina welkom voor nieuwelingen speciaal voor jou. Je zult er veel informatie vinden; je kunt hier een uitleg vinden over Zoeken. Maar je kunt natuurlijk ook links aanklikken op de Hoofdpagina en op Recente wijzigingen. En denk je erover om ook iets bij te dragen, maar weet je niet precies wat en hoe, lees dan hoe je mee kunt doen.

Over (de) Wikipedia

Wat is een wiki?

Een wiki is een website die door de bezoekers kan worden bewerkt. Er zijn heel veel wiki's op het internet, en Wikipedia is misschien de bekendste. Zie: Wat is een wiki?

Sinds wanneer bestaat Wikipedia?

Sinds 15 januari 2001, opgericht door de ondernemer Jimmy Wales en zijn werknemer Larry Sanger. De Nederlandstalige Wikipedia is begonnen op 19 juni 2001.

Wie is de eigenaar van Wikipedia?

Er is de Wikimedia Foundation die voor alle Wikimedia-websites waaronder Wikipedia verantwoordelijk is en eigenaar is van de servers.

Wie is de eigenaar van de teksten op Wikipedia?

De auteurs zijn eigenaar van het materiaal dat ze hebben vrijgegeven als vrije kennis. Meer hierover lees je op Wikipedia:Auteursrechten.

Wie vormt de redactie van Wikipedia?

Er bestaat geen 'redactie'. Wel kan men spreken van een harde kern van bewerkers ('gebruikers') die vaak met Wikipedia bezig zijn en er goed vertrouwd mee zijn. Wanneer een beslissing van algemenere aard nodig is, kan er een stemming komen onder de gebruikers met stemrecht.

De moderatoren zijn gebruikers die gekozen zijn om de verschillende activiteiten op Wikipedia in goede banen te leiden. Ze kunnen bijvoorbeeld besluiten om iemand die zich ernstig misdraagt, te blokkeren. Inhoudelijk hebben de moderatoren echter geen extra rechten.

Als iedereen alles mag wijzigen, hoe betrouwbaar is Wikipedia dan?

Inderdaad mag iedereen Wikipedia-pagina's bewerken. Daarvoor is geen vraag om toestemming nodig. Maar er zijn wel regels en afspraken waaraan iedereen zich moet houden. Wanneer er onenigheid bestaat over de inhoud van een artikel moet men bijvoorbeeld goede bronnen erbij halen.

Maar uiteindelijk kan er geen enkele garantie worden gegeven over de betrouwbaarheid van de artikelen.

De "nl" van nl.wikipedia.org, staat dat voor Nederland?

Nee, het staat voor Nederlandstalig. De Wikipedia's zijn per taal ingedeeld, niet per land. Er bestaat dus geen Nederlandse Wikipedia, alleen een Nederlandstalige.

De meeste auteurs komen uit Nederland en Vlaanderen. Tussen Vlaanderen, Nederland en ook Suriname is er een taalunie. De scheidsrechter is het Groene Boekje, dat geldt ook voor Wikipedia.

Welke rol hebben de nationale Wikimedia-organisaties?

 
Wikimedia-Conferentie Nederland 2011, georganiseerd door Wikimedia Nederland.

In verschillende landen en gebieden zijn er organisaties die Wikipedia ondersteunen. Zo is de Vereniging Wikimedia Nederland een Nederlandse vereniging die als doel heeft om de Wikimedia-gemeenschap in Nederland te ondersteunen. (Wikimedia omvat Wikipedia en een aantal andere websites.) Dit gebeurt bijvoorbeeld met lezingen en conferenties. Ook beijvert de vereniging zich voor de ideële gedachten achter de websites. In België neemt Wikimedia Belgium deze rol voor haar rekening.

Wikimedia Nederland en Wikimedia België VZW zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de (Nederlandstalige of andere) Wikipedia – dat zijn de betreffende auteurs – noch voor de technische facilitering van Wikipedia als internet-platform. Daarvoor wende men zich tot de Wikimedia Foundation in de Verenigde Staten.

Waarom zijn er geen reclamebanners en pop-ups op Wikipedia?

Reclame hoort volgens ons niet in een encyclopedie:

 • Omdat de reclameboodschap de objectiviteit en neutraliteit van een artikel ongeloofwaardig maakt.
 • Omdat het dan veel moeilijker zou zijn om mensen te vinden die teksten en afbeeldingen ter beschikking willen stellen aan Wikipedia als we een commerciële indruk maken.
 • Omdat het niet nodig is. Wat we aan geld nodig hebben komt via donaties binnen.

Op welke software is Wikipedia gebaseerd?

Sinds 2002 wordt de Mediawiki-software gebruikt.

Bijdragen aan en gebruikmaken van de Wikipedia

Her en der op de pagina staat [ bewerken ], mag ik daarmee zomaar veranderingen aanbrengen?

Ja, dat mag zeker. Het is zelfs het centrale idee achter Wikipedia. Doordat iedereen pagina's kan veranderen, kan iedereen zijn of haar kennis achterlaten. Als iemand onzin produceert, wordt dat meestal snel ontdekt door een van de vaste vrijwilligers en verbeterd of verwijderd.

Wij raden wel aan, om vóór wat grotere bewerkingen eerst de Wikipedia-regels te lezen. Helaas gebeurt het soms dat een nieuweling met veel moeite een artikel verbetert en dan moet vaststellen, dat de bewerking snel weer ongedaan gemaakt wordt - nog niet eens omdat het inhoudelijk fout was, maar omdat het tegen een van de Wikipedia-regels in ging. In geval van kleinere bewerkingen geldt hier het bewust laagdrempelige Voel Je Vrij & Ga Je Gang.

Hoe kan ik een pagina bewerken?

 • Klik bovenin naar keuze op de knoppen “Bewerken” of “Brontekst bewerken” bovenaan de pagina om de hele pagina onder handen te nemen;
 • of op een van de gelijknamige links [ bewerken | brontekst bewerken ] achter een tussenkopje, om alleen een onderdeel van de pagina te bewerken.
 • Met de optie “Bewerken” kom je in de ’visuele tekstverwerker’, mits deze ingeschakeld is. Voor nieuwe deelnemers is deze standaard ingeschakeld. De pagina wordt dan tijdens het bewerken getoond zoals deze er ongeveer uitziet voor de lezer.
 • Met de optie “Brontekst bewerken” kun je naast de tekst ook rechtstreeks de achterliggende “wikicodes” bewerken, wat in sommige gevallen flexibeler of sneller is. Voor hulp hierbij, zie Help:Tekstopmaak. Ingelogde gebruikers die dit liever alleen deze methode gebruiken, kunnen de visuele tekstverwerker uitschakelen in hun voorkeuren.

Hoe start ik een nieuwe pagina?

Zie Een nieuwe pagina aanmaken.

Waarom zijn sommige links rood en andere blauw?

(Nog) niet bestaande pagina's worden aangegeven met een rode link (of indien expliciet gekozen een ? erachter), terwijl reeds ingevulde links blauw oplichten. Met Speciaal:Voorkeuren is e.e.a. in te stellen (mits ingelogd).

Vertel me eens waarom ik mee zou moeten doen?

Zie Waarom zou ik meedoen?

Zijn er richtlijnen en tips?

Zie Hoe je mee kunt doen. Meer uitgewerkte richtlijnen vind je op bijvoorbeeld Het benoemen van een pagina en Toch een paar regels, maar uiteindelijk geldt: Voel je vrij en ga je gang!

Ik ben in een onderwerp geïnteresseerd, maar voel me niet zeker genoeg om er een nieuw artikel over te beginnen. Wat kan ik doen?

Voeg je onderwerp toe aan de pagina Gewenste artikelen.

Kijk eens rond op Openbare bronnen -- misschien vind je er materiaal dat je kunt gebruiken als basis voor je artikel.

Begin die pagina toch maar, en voeg op de overlegpagina bij het artikel een opmerking toe met waarom je er niet zo zeker van bent. Daarnaast is er een Helpdesk en kun je eventueel een coachingsverzoek doen.

Hoe weet ik of ik bronmateriaal naar de Wikipedia mag kopiëren? Er staat zo'n strenge waarschuwing bij: "GEBRUIK VAN BESCHERMD MATERIAAL ZONDER TOESTEMMING VAN DE RECHTHEBBENDE IS VERBODEN". Geldt dat in mijn geval ook?

De inhoud van Wikipedia valt onder een vrije licentie, voor vrije kennis. Kort gezegd: tenzij het te kopiëren materiaal (1) publiek domein is (zodat het vrij is van wettelijk beschermend eigendomsrecht/copyright) of (2) net als Wikipedia valt onder dezelfde GNU Licentie, kun je het naar alle waarschijnlijkheid niet gebruiken. Heb je maar enige twijfel, gebruik het materiaal dan niet! Of overleg eerst met de anderen op Wikipedia. Er is vast wel iemand die reageert.

Dit wordt bepaald door auteursrecht, die betrekking heeft op letterlijke stukken tekst, foto's en dergelijke. In principe heb je voor het overnemen hiervan toestemming nodig van de rechthebbende(n). Er zijn echter allerlei bijzondere gevallen:

 • Kale feiten kun je (uiteraard!) zonder meer opnemen, of in je eigen woorden beschrijven.
 • Veel (vaak historisch) materiaal maakt deel uit van het publieke domein, doordat beschermingstermijnen verstreken zijn, of niet meer te achterhalen valt wie rechthebbende(n) zijn. Zulk materiaal is vrij te gebruiken.
 • Mogelijk is er door rechthebbende(n) toestemming gegeven, kun jij deze vragen, of wordt materiaal verspreid onder voorwaarden die compatibel zijn met die van Wikipedia, de GNU Vrije Documentatie Licentie.
 • Voor bepaalde materialen is auteursrechtelijke bescherming niet, of slechts beperkt van toepassing. Dit geldt bv. voor veel overheidsinformatie zoals wetteksten of de troonrede.

Een misvatting is dat er een "Copyright © jaartal" bij een tekst zou moeten staan om auteursrechtelijke bescherming te hebben. Dat is niet zo, auteursrecht geldt ook zonder zo'n vermelding.

Over het algemeen is het netjes (en nuttig) bronnen te vermelden, geef deze vooral in het artikel aan als je voor de inhoud ervan zwaar steunt op bepaalde boeken, ook als je er niet letterlijk uit citeert. Verder kun je waar mogelijk Openbare bronnen gebruiken. Zie ook Wikipedia:Auteursrechten. Bij twijfel kun je overleggen met anderen op Wikipedia, of raadpleeg een van de Wikipedia mailing lists.

Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst?

Dit kan verschillende redenen hebben. Zie Waarom staat mijn artikel genomineerd op de beoordelingslijst en Veelgestelde verwijderingsvragen.

Is er een adres beschikbaar voor overleg buiten de Wikipedia-pagina's om?

Ja. Zie Wikipedia:Discussielijsten:

Op Wikipedia zelf hebben we het Wikipedia:Coachingsprogramma voor persoonlijke begeleiding bij eerste stappen.

Mag ik een pagina over mezelf beginnen?

Dat mag, maar dat wordt wel sterk afgeraden. Het is beter te wachten tot iemand anders vindt dat je encyclopedisch relevant bent. Het is verplicht om openheid te geven over financiële belangenverstrengeling.

Er staat foute informatie in Wikipedia over mij. Wat nu?

Als er aantoonbaar onjuiste informatie over uzelf staat, kunt u vertrouwelijk per e-mail een verzoek doen om dit te corrigeren. Stuurt u dan bewijsmateriaal mee svp. Zie voor de contactadressen: Help:Contact met Wikipedia.

Hoe kan/moet ik...?

Hoe kan ik een pagina verwijderd krijgen? (bijvoorbeeld een die ik zelf geschreven heb)

Op verzoek van velen: spring voorzichtig om met artikelen waarmee je niet zelf begonnen bent, of waar anderen waardevolle bijdragen aan hebben geleverd. Ook kun je bovenaan de pagina op de naam klikken en links ernaar verwijderen. Maar nogmaals, wees daar alsjeblieft voorzichtig mee en geef altijd aan wat je hebt verwijderd en waarom. Kom je echt baarlijke nonsens tegen, dan kun je dat gedeelte van de tekst van de pagina natuurlijk verwijderen en eventueel op de pagina Wikipedia:Humor en onzin zetten, met een aanwijzing van welke pagina het afkomstig is.

Vaak kan de pagina naar een bruikbaarder plaats gedirigeerd worden. Stel, iemand schrijft een mooi artikel over 'JFK'. In plaats van de pagina te wissen, kun je de titel beter veranderen in "John F. Kennedy"; daar is een handige functie voor: 'Wijzig titel', naast elke pagina. Schrijft iemand een prima artikel over "Merckx", dan kun je die op dezelfde manier naar "Eddy Merckx" hernoemen. De oude titel krijgt automatisch een REDIRECT-commando (zie ook Uitleg), zodat de oude pagina vanzelf naar de nieuwe pagina verwijst, en de links naar de oude pagina blijven werken.

Als de twee bovenstaande oplossingen niet voldoende zijn (dit is bijvoorbeeld het geval als een pagina alleen maar onzin bevat, als de tekst auteursrechten schendt, of als de tekst naar een andere pagina moet, maar er geen redirect moet komen), zet dan een link naar de pagina op Te beoordelen pagina's. Enkelen van ons hebben de sleutel om pagina's uit het systeem te verwijderen. Op die pagina staat aangegeven wanneer de verwijdering gedaan zal worden. Tot die tijd kunnen andere deelnemers nog bezwaar maken tegen de verwijdering.

Hoe verander ik de titel van een beschreven pagina? Ik wil bijvoorbeeld "De polder" veranderen in "Polder".

Via de functie titel wijzigen. Zie hiervoor ook deze helppagina.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de veranderingen op al die pagina's zonder zelf regelmatig de onderwerpen te moeten aanklikken om dat na te gaan?

Je kunt je favoriete pagina's volgen door ze op te geven op je eigen Volglijst. Hierop kun je zien welke van die pagina's het laatst zijn aangepast, wanneer en door wie, en je kunt de wijzigingen langslopen. Als aanvulling daarop kan je via je voorkeuren de optie "Stuur mij een e-mail wanneer een pagina op mijn volglijst is gewijzigd" aanvinken. Dat laatste is alleen te adviseren wanneer u een korte volglijst heeft.

Is het mogelijk om al mijn eigen bijdragen op een rij te krijgen?

Ja, dat kan. Wanneer je in de lijst Recente Wijzigingen op je gebruikersnaam of -ID klikt, of op de deelnemerslijst op je eigen gebruikersnaam, dan verschijnt een lijst met alleen je eigen bijdragen. Zo kun je trouwens ook het werk van andere individuele deelnemers bekijken, als je daar nieuwsgierig naar bent.

Hoe werkt de zoekfunctie aan de rechterkant van de pagina?

Zie Zoeken.

Waar kan ik aangeven dat iets niet goed werkt op Wikipedia?

Schrijf het op de pagina Helpdesk.

Hoe kan ik aangeven dat ik graag een nieuw artikel in de Nederlandstalige Wikipedia zou willen zien over een bepaald onderwerp?

Zet het onderwerp op de pagina Gewenste artikelen

Zet het onderwerp in een sjabloon "gewenste artikelen" passend bij het onderwerp. Bijvoorbeeld Wikipedia:Gewenste artikelen/Geneeskunde, voor artikelen die in de medische wereld thuishoren.

Hoe kan ik de spelling van mijn bijdrage controleren?

Wikipedia heeft geen spellingscontroleprogramma. Het beste is wellicht om je tekst in je eigen favoriete tekstverwerker te plakken en daarop de spellingscorrectie los te laten. Daarna kun je het terugplaatsen op de bewerkingspagina van Wikipedia en eventueel nogmaals nakijken voor je het opslaat. In de browser Firefox kun je SpellBound gebruiken, waarin je de spelling direct kunt controleren. Zie ook Help:Hulpmiddelen

Ik zie regelmatig dat woorden in vreemde talen en vooral de taallinks niet goed weergegeven worden. Hoe komt dat?

Waarschijnlijk heeft de computer die je gebruikt niet de juiste fonts om die tekens te kunnen weergeven. Zie Hulpmiddelen - Fonts voor oplossingen.

Hoe krijg ik afbeeldingen in mijn pagina's?

Kijk of er al bruikbare afbeeldingen bestaan op nl.wikipedia of op Commons (volg deze link). Commons is het gemeenschappelijke archief van de verschillende Wikimedia-projecten. Zo niet, dan kun je een zelf gemaakte afbeelding uploaden.

Een afbeelding invoegen op een pagina doet u zo: [[Bestand:afbeeldingnaam.png]] (of .jpg of .gif of...). De afbeelding zal automatisch tegen de linkerkantlijn geplaatst worden.
Om de grootte te wijzigen kun je de breedte opgeven in pixels, om de uitlijning te veranderen kun je gebruikmaken van "right", "left", of "center". Voorbeeld afbeelding center: [[Bestand:afbeeldingnaam.png|center]]

Voor erg grote afbeeldingen kun je een link creëren middels [[Media:De bestandsnaam.jpg]]. Het verdient aanbeveling de knop 'Bewerking ter controle bekijken' te gebruiken om vooraf te kijken hoe het eruit komt te zien. Zie voor een uitgebreide uitleg Help:Gebruik van bestanden.

Hoe krijg ik een onderschrift bij een afbeelding?

Door een zgn. "thumbnail" ervan te maken: [[Bestand:afbeeldingnaam.png|thumb|Dit is het onderschrift]]. Bijkomend voordeel van thumbnails is dat de gebruikers zelf kunnen aangeven in welke grootte ze deze plaatjes op hun scherm krijgen (via de link "Voorkeuren" en daarna het tabblad "Bestanden"). Het verdient daarom de voorkeur om bij een thumbnail geen grootte in pixels op te geven.

Hoe kan ik een afbeelding uploaden?

Zorg allereerst dat je het recht hebt om het materiaal dat je wil uploaden mag gebruiken, zie GNU Vrije Documentatie Licentie en de regels voor het gebruik van media.

Je kunt een afbeelding uploaden naar Wikimedia Commons: volg de instructies aldaar (of de hulppagina: Commons:Eerste stappen/bestanden uploaden). Nadat de afbeelding op Commons geplaatst is kan het bestand door middel van een link in een artikel geplaatst worden (zie: Help:Gebruik van bestanden). Het is handig een zinvolle naam aan het bestand dat je upload te geven, "IMG_0123.JPG" zegt niemand wat, "Utrecht_Domtoren.jpg" wel.

Hoe werk ik met geluid?

Geluidsfragmenten zijn te gebruiken met [[Media:midibestand.mid|klikbare naam]], [[Media:wavebestand.wav|klikbare naam]], [[Media:oggbestand.ogg|klikbare naam]] enz. Wees wel heel voorzichtig met uploaden i.v.m. copyrights...

Hoe kan ik wiskundige formules in artikelen zetten?

Op Wikipedia kun je een vorm van TeX gebruiken, waarmee je aan de hand van enkele eenvoudige regels (ingewikkelde) wiskundige formules kunt zetten. Plaats de code van een formule tussen <math> en </math>. Voorbeeld:

<math> y = x \cdot \frac{a-1}{b+1} </math>

geeft

 

Voor een uitgebreide handleiding, zie TeX in Wikipedia.

Hoe verander/verwijder ik mijn gebruikersnaam/account

A1. Een steward of een globale hernoemer kan een gebruiker hernoemen, dus bvb. van "Gebruiker:Jantje" naar "Gebruiker:Jan" een account aanpassen. Hiervoor dien je een verzoek voor hernoeming van account in volgens de procedure die op de betreffende pagina staat uitgelegd.

A2. Het is niet mogelijk een gebruikersnaam/account te verwijderen. De reden is dat altijd zichtbaar moet zijn wie een bepaalde bewerking heeft gedaan.

Hoe kan ik een pagina opslaan zonder deze meteen in de encyclopedie te publiceren?

Strikt genomen is dit niet mogelijk. Wel kun je een concept publiceren op je kladblok en dit eventueel later publiceren als Wikipedia-artikel (zie Een nieuwe pagina aanmaken). Je kladblok is voor iedereen zichtbaar, maar niet vindbaar met zoekmachines (behalve die van Wikipedia zelf). Het kladblok bewerk je in principe alleen zelf.

Andere vragen

Waar kan ik vragen stellen over de inhoud of organisatie van een pagina?

Op de overlegpagina! Boven elke pagina staat een knop 'overleg' naar een overlegpagina aangegeven. Ook boven deze pagina.

Iedereen hier kan een pagina bewerken; hoe betrouwbaar kan de inhoud dan zijn?

Wikipedia is een experimenteel gemeenschapsproject en verschilt tot nu toe van alle andere encyclopedieën op het web. We weten dus nog niet hoe betrouwbaar het eindresultaat zal zijn, zo er al een eindresultaat komt. Je kunt dit het beste zelf beoordelen aan de hand van de artikelen. Dit project groeit met de dag en iedereen schaaft eraan mee. De Engelstalige Wikipedia is al zó ver, dat je een redelijke indruk van het uiteindelijke resultaat kunt krijgen.

Kan één of andere malloot alles op Wikipedia zomaar wissen?

Nee, niet echt. Daarvoor moet je een moderator zijn (en ook dan kan alles weer hersteld worden), en dat wordt men niet zomaar. Iedereen kan weliswaar een pagina leegmaken, maar dat is zo weer hersteld (zie hieronder hoe dat moet). Als iemand echt grof bezig is geweest pagina's te vernielen, kunnen moderators die persoon blokkeren, zodat deze niet meer op Wikipedia kan werken.

Hoe kan ik vandalisme of een gewiste pagina herstellen?

Dat kan heel eenvoudig, je klikt op de "geschiedenis" van het artikel (bovenaan, rechts van het midden). Je krijgt dan een lijst met versies te zien. Je klikt dan op de laatste waarvan je denkt dat deze goed is. Dan klik je op "bewerk". Je krijgt dan een waarschuwing dat het een oude versie is. Die negeer je en je slaat het artikel op zonder iets te veranderen. In de samenvatting schrijf je bijvoorbeeld "hersteld tot versie door .... (naam Gebruiker)".

Wat gebeurt er als twee mensen op hetzelfde moment een pagina bewerken en willen opslaan?

Wie het eerst zijn bewerking opslaat zal er niets van merken. Nummer twee zal na het geven van het commando 'nakijken' of 'opslaan' de waarschuwing 'bewerkingsconflict!' op het scherm krijgen. Je ziet dan meteen ook het scherm van de nieuwste versie, waarop je jouw bewerking kunt invoegen, nakijken en opslaan.

Wat zien jullie als een kleine wijziging?

Als je bij het bevestigen van een wijziging het vakje Dit is een kleine wijziging aankruist, zal die wijziging niet te zien zijn in het overzicht van recente wijzigingen (behalve als je in je voorkeuren ingesteld hebt dat je kleine wijzigingen wel ziet in het overzicht van recente wijzigingen). Kleine wijzigingen zijn dan ook zaken die niet de moeite waard zijn om alle gebruikers op te wijzen: correcties van spelfouten, stijlfouten en typefouten, het corrigeren of aanbrengen van wikilinks en dergelijke. Het toevoegen van nieuwe informatie, hoe weinig ook, is dus geen kleine wijziging. Wees dus niet te bescheiden! Liever een kleine wijziging als grote markeren dan andersom.

Wat is het voordeel van zo'n 'kleine wijziging'?

Op je Voorkeuren-pagina kun je er als geregistreerde gebruiker voor kiezen om in bijvoorbeeld de lijst van Recente wijzigingen kleine wijzigingen niet getoond te krijgen. Dan worden dus alleen die artikelen opgesomd waaraan inhoudelijk gewerkt wordt, en niet die waarin slechts gepoetst wordt aan komma's, typefouten of stijl. Dat vinden velen overzichtelijker.

Is het mogelijk om de inhoud van de Wikipedia in te laden om alles of een deel ervan in te passen in andere formaten?

Jawel, dat zal binnenkort mogelijk zijn.

Ik heb speciaal toestemming gekregen om een kopie van een foto of een artikel op de Wikipedia te zetten. Kan ik dat dan doen?

Nee. Men kan een 'inhoud' niet alleen voor 'Wikipedia' vrijgeven. De inhoud moet onder een vrije licentie staan en dus vrij zijn ook voor andere doeleinden. Zie de regels voor het gebruik van media voor een gedetailleerdere uitleg.

Kan ik links naar externe sites maken?

Externe links zijn prima. Maar het is niet de bedoeling dat Wikipedia een soort directory wordt. In de sectie Externe links van een Wikipedia-artikel moet een kleine keuze van de meest belangrijke sites voor het onderwerp zijn. Wikipedianen kunnen trouwens zeer negatief reageren wanneer de indruk ontstaat dat iemand alleen een link plakt om reclame voor iets te maken.

  Zie ook de pagina Wikipedia:Wanneer extern linken

Wat is het nut van het instellen van een gebruikersnaam?

Het is niet verplicht, maar hiermee kun je allerlei voorkeuren instellen. Ook komt je gebruikersnaam dan in plaats van een onpersoonlijk IP-nummer achter je bijdragen in de lijst met Recente wijzigingen te staan. Om je voorkeuren in te stellen: meld je eerst aan via Aanmelden en ga daarna naar Voorkeuren.

Wat is een goede manier om op een andere pagina een link naar de Wikipedia te zetten?

De meesten van ons geven waarschijnlijk de voorkeur aan een directe link naar de Hoofdpagina van de Nederlandstalige Wikipedia of naar de Engelstalige Wikipedia. Want dan zien nieuwkomers beter wat voor pagina het is, en worden ze hopelijk meteen enthousiast genoeg om mee te doen. Wil je per se een link plaatsen naar een bepaald onderwerp, dan moet je dat natuurlijk doen, wat houdt je tegen? Maar waarom geef je dan ook niet een link naar de hoofdpagina, met een korte beschrijving? Hoe meer deelnemers, hoe meer vreugd, dat geldt nog steeds, en zeker voor de Wikipedia's in andere talen dan het Engels. Je kunt ook een Wikipedia-banner maken.

Kan ik hele Wikipedia-onderdelen spiegelen (mirror) op mijn eigen site (en misschien een beetje aanpassen)?

Je mag Wikipedia, of een deel daarvan, al dan niet veranderd op je eigen site plaatsen. Voorwaarde is wel dat ook jouw versie weer onder dezelfde vrije licentie moet vallen (zie vrije kennis).

Ik heb een site gevonden met informatie die volgens mij zeker in Wikipedia thuishoort. Mag ik deze informatie aan Wikipedia toevoegen?

Je mag niet ongevraagd de inhoud van een andere site kopiëren. Op het moment dat je toestemming hebt gevraagd aan de beheerder van de desbetreffende site en diegene akkoord is gegaan met de publicatie van de informatie op zijn site onder de vrije licentie, dan mag dat wel (we gebruiken CC-BY-SA en GFDL). Als je een e-mail stuurt naar de beheerder is het handig om de standaard tekst hiervoor te gebruiken. Hierin wordt onder andere uitgelegd wat Wikipedia is en wat de licentie inhoudt. Vermeld de bron van de informatie onderaan de pagina en voeg de bron toe aan de bronnenpagina.

Waar kan ik uitzoeken welke achtergrondkleuren ik met welke bgcolor-code bewerkstellig?

Zie hier alsook kleurcodering voor een kleurenkaart.

Wat betekent...?

Zie hiervoor de pagina Help:Terminologie op Wikipedia.

Het antwoord op mijn vraag staat hier niet tussen. Wat moet ik nu doen?

Kijk eens in de Alfabetische index van de helpvragen of stel je vraag op onze helpdesk.