Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen

Peilingen over blokkeringen conform de Richtlijnen voor moderatoren (RVM) kunnen hieronder geplaatst worden. Voor het hoe-en-wat: zie Melden blokpeiling.

Citaat 4.1 van de RVM, over het middels een blokpeiling aanvechten van blokkeringen vanaf drie dagen:
"Een blokpeiling heeft een duur van 24 uur vanaf het moment dat ze op Wikipedia:Mededelingen is aangekondigd. Door andere geregistreerde gebruikers (mits stemgerechtigd volgens de Stemprocedure en enkel gebruikers met minimaal 100 (niet-vandalistische) edits in de twaalf maanden voorafgaand aan twee weken voor het startmoment van de stemming kunnen deelnemen aan de peiling) kan naar eigen inzicht een voor- of tegenstem worden geplaatst. De blokkering wordt gehandhaafd indien hiervoor een meerderheid is bereikt binnen de eerder omschreven 24 uur; zo niet, dan wordt zij beëindigd. Indien een blokkering via een dergelijke peiling een vorige maal is goedgekeurd, kan de eerstvolgende verhoging niet meer worden aangevochten."

Op deze pagina dient geen overleg gevoerd te worden en overleg zal dan ook verplaatst worden naar de overlegpagina Overleg Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen.