Hoofdmenu openen
Peilingen over blokkeringen conform de Richtlijnen voor moderatoren (RVM) kunnen hieronder geplaatst worden. Voor het hoe-en-wat: zie Melden blokpeiling.

Citaat 4.1 van de RVM, over het middels een blokpeiling aanvechten van blokkeringen vanaf drie dagen:
"Een blokpeiling heeft een duur van 24 uur vanaf het moment dat ze op Wikipedia:Mededelingen is aangekondigd. Door andere geregistreerde gebruikers (mits stemgerechtigd volgens de Stemprocedure en enkel gebruikers met minimaal 100 (niet-vandalistische) edits in de twaalf maanden voorafgaand aan twee weken voor het startmoment van de stemming kunnen deelnemen aan de peiling) kan naar eigen inzicht een voor- of tegenstem worden geplaatst. De blokkering wordt gehandhaafd indien hiervoor een meerderheid is bereikt binnen de eerder omschreven 24 uur; zo niet, dan wordt zij beëindigd. Indien een blokkering via een dergelijke peiling een vorige maal is goedgekeurd, kan de eerstvolgende verhoging niet meer worden aangevochten."

Op deze pagina dient geen overleg gevoerd te worden en overleg zal dan ook verplaatst worden naar de overlegpagina Overleg Wikipedia:Blokkeringsmeldingen/Blokpeilingen.

Inhoud

Deblokkade KlaasZ4usVBewerken

Opiniepeiling
Onderwerp Deblokkade KlaasZ4usV
Stelling De blokkade van KlaasZ4usV kan worden opgeheven.
Begindatum 20 maart 2019 11:00 (CET)
Einddatum 21 maart 2019 11:00 (CET)
Keuzes Voor en tegen opheffing
Coördinator RonnieV
Overleg/opmerkingen Stemverklaringen zijn toegestaan. Overleg dient plaats te vinden op de overlegpagina.
Een opiniepeiling verzamelt meningen van Wikipediagebruikers over een bepaald onderwerp en heeft geen bindende kracht. Gebruik hiervoor een stemming.

ToelichtingBewerken

KlaasZ4usV (overleg | bijdragen | bloks)
KlaasZ4usV is door RonnieV voor 1 week geblokkeerd wegens "negatieve, niet constructieve opmerkingen". De uitgebreide motivatie staat hier.

Reactie KlaasZ4usVBewerken

Toelichting

KlaasZ4usV (hierna te noemen 'Klaas') is op 19 maart 2019 om ca. 8 uur 's avonds geblokkeerd door moderator RonnieV (hierna te noemen 'moderator') wegens vermeende overtreding van een ArbCom-uitspraak die hem verbiedt in de naamruimten Wikipedia: en Overleg* bewerkingen te verrichten. De geschiedenis der (toepassingen van) voornoemde uitspraak is door Klaas hier opgeslagen.

De gewraakte bewerking vond plaats in de hoofdnaamruimte, waarover discussie is gevoerd op Klaas' eigen overlegpagina. Als hij het goed begrepen heeft is deze uitgesloten (althans dat zou zo redelijkerwijs moeten zijn gezien het principe van hoor en wederhoor) van de beperking en dat is blijkbaar nog steeds het geval. Hierop is een discussie ontstaan op Klaas' overlegpagina waarin hij van mening verschilde met een aantal collegae over een kleine stijlbreuk oplossende taalkundige verandering in deze paragraaf. Door tot drie keer toe iets andere bewoordingen te gebruiken heeft Klaas getracht collega Ecritures duidelijk te maken dat zijn bewerking niet fout noch onrechtmatig is geweest, maar laatstgenoemde lijkt onvermurwbaar. De derde keer heeft een ander de bewerking teruggedraaid vermoedelijk met toepassing van de richtlijn bij twijfel niet inhalen.

Hamvraag
moeten we deze richtlijn zo stringent blijven hanteren of erkennen we dat er wel degelijk uitzonderingsgevallen bestaan waardoor we met ons allen als gemeenschap minder dogmatisch overkomen?
Was getekend Klaas `Z4␟` V:  20 mrt 2019 10:11 (CET)

Reactie blokkerend moderatorBewerken

KlaasZ4usV valt sinds februari 2015 onder een uitspraak van de Arbitragecommissie waarin onder meer is gewezen op diens steeds weer negatieve opmerkingen. Ook is daarbij expliciet gewezen op de onwenselijkheid van een bewerkingsoorlog. In 2016, 2017 en 2018 zijn hierop aanvullende uitspraken gekomen. KlaasZ4usV is de laatste tijd meerdere malen aangesproken op zijn manier van communiceren. Dat de uitspraak slechts zou zien op het verbieden van bewerkingen in de twee door KlaasZ4usV genoemde naamruimten is een onjuiste interpretatie van de uitspraak.

Op 15 maart 2019 ging KlaasZ4usV zich wederom te buiten aan negatieve opmerkingen en op 18 maart dreigde KlaasZ4usV met een bewerkingsoorlog. Omdat KlaasZ4usV hiermee over de grenzen van de uitspraak ging, heb ik hem geblokkeerd voor de minimale duur die de uitspraak voorschrijft, namelijk een week.

Aan de gemeenschap de vraag of de gedragingen van KlaasZ4usV, in het algemeen en gezien de uitspraak waar hij onder valt, terecht geblokkeerd zijn.

De door KlaasZ4usV geopperde hamvraag leent zich niet voor beantwoording in een blokpeiling, een blokpeiling biedt uitsluitend de mogelijkheid om een blokkade op te heffen dan wel te handhaven. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 20 mrt 2019 10:56 (CET)

StemoptiesBewerken

Dit is een blokpeiling. Dit houdt in dat er 24 uur lang gepeild wordt of de blokkade van deze gebruiker kan worden opgeheven. De stemopties zijn Voor opheffen blokkade (KlaasZ4usV wordt gedeblokkeerd) en Tegen opheffen blokkade (KlaasZ4usV blijft geblokkeerd). Een (korte) stemverklaring geven is toegestaan, overleg wordt verplaatst naar de overlegpagina.

PeilingBewerken

Verplaatst commentaar is hier op de overlegpagina te vinden.

Voor opheffen blokkadeBewerken

 1. Peter b (overleg) 20 mrt 2019 12:02 (CET) vooral om duidelijk te maken dat een moderator die op deze wijze zijn gelijk wil halen eigenlijk iets anders moet doen
 2. Jeroen N (overleg) 20 mrt 2019 12:12 (CET) Ik zie niet in waarom iemand die zich op 15 maart 'te buiten gaat aan negatieve opmerkingen' op 19 maart nog geblokkeerd zou moeten worden. Dan ben je volgens mij gewoon te laat.
 3. Selime overleg 20 mrt 2019 23:50 (CET)
 4. Mvg,   TheDragonhunter | Vragen? 21 mrt 2019 03:31 (CET) De gewraakte bewerking (hierboven gelinkt, OP van IJzeren Jan) lijkt me nog op het randje. Ook per Jeroen N.

Tegen opheffen blokkadeBewerken

 1. Encycloon (overleg) 20 mrt 2019 11:15 (CET) Opmerkingen waren inderdaad onnodig niet-inhoudelijk en negatief gesteld. Overigens herken ik me ook niet in de voorstelling van zaken omtrent het buigings-e-incident, maar dat doet hier verder niet ter zake.
 2. oSeveno (overleg) 20 mrt 2019 11:50 (CET) De motivering van Encycloon vind ik deugdelijk.
 3.  DirkVE overleg 20 mrt 2019 12:32 (CET) Inmiddels voor de 20ste maal geblokkeerd, veelal voor dezelfde redenen. Blokkade volgens mij terecht.
 4. Japiot (overleg) 20 mrt 2019 13:21 (CET)
 5. Natuur12 (overleg) 20 mrt 2019 13:45 (CET)
 6. Trijnstel (overleg) 20 mrt 2019 15:39 (CET) Per DirkVE.
 7. Celaena Sardothien (overleg) 20 mrt 2019 17:19 (CET)
 8. JurriaanH (overleg) 20 mrt 2019 17:31 (CET)
 9.   B kimmel overleg per DirkVE. 20 mrt 2019 18:30 (CET)
 10. Robotje (overleg) 20 mrt 2019 21:21 (CET) - blok opgelegd zoals voorgeschreven in uitspraak arbcom
 11. Lidewij (overleg) 21 mrt 2019 08:11 (CET)
 12. — Mar(c). [O] 21 mrt 2019 08:20 (CET) – Klaas was al aangeproken op de insinuatie van 15 maart, wat hij commentaarloos heeft verwijderd, maar vervolgens wel gearchiveerd heeft, mét (!) een toegevoegde reactie waaruit blijkt dat hij totaal niet begrijpt hoe misplaatst zijn insinuatie was (nog afgezien van de eigen rol waar RonnieV in de gelinkte uitgebreide motivatie op wijst). Ook over het geval van 18 maart ziet Klaas, gezien zijn toelichting hier, niet waar het om gaat: in eerste en tweede instantie veranderde hij de tekst met argumentatie die er niets mee te maken heeft. Pas in derde instantie is het (juiste) argument 'consequent zijn', maar dreigt hij tegelijkertijd met een BWO. Het argument wordt (hierdoor?) niet opgepikt – dat gebeurt pas als hij op zijn OP reageert. Klaas doet in zijn toelichting, en ook in deze framende reactie, voorkomen dat de discussie van meet af aan over stijlbreuk ging, maar dat is een onjuiste voorstelling van zaken. Graag meer zelfreflectie, en minder andermans intenties invullen.
 13. Ciell 21 mrt 2019 10:12 (CET) Terechte blokkade van een gebruiker die niet snapt waar de grenzen liggen, hier af en toe overheen gaat en dan op de blaren moet zitten.
 14. Grasmat|(Vragen?) 21 mrt 2019 10:22 (CET)
 15. Mbch331 (Overleg) 21 mrt 2019 10:50 (CET)

ConclusieBewerken

Met vier stemmen voor opheffing van de blokkade en vijftien stemmen tegen de opheffing heeft de gemeenschap aangegeven dat de blokkade van KlaasZ4usV niet wordt opgeheven. De huidige blokkade loopt tot 26 maart 2019 om 19:06 (CET). Tevens kan, door deze uitspraak, KlaasZ4usV bij de eerstvolgende blokkade geen beroep doen op een blokpeiling. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 21 mrt 2019 11:13 (CET)