Help:Terminologie op Wikipedia

Terminologie

Notendop Deze pagina in een notendop: Op Wikipedia wordt onder Wikipedianen veel gebruik gemaakt van een bepaald jargon. Deze pagina geeft een overzicht van veel op Wikipedia gebruikte termen, uitdrukkingen en afkortingen.
Overzicht hulppagina's
Wikipedia Hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

Wikipedia is een laagdrempelig project. Toch is het zo dat vooral in commentaar bij wijzigingen van artikelen, op overlegpagina's en in de kroeg regelmatig bepaalde terminologie of bepaald jargon gebruikt wordt. Op deze pagina wordt geprobeerd hiervan een overzicht te geven. Deze terminologie dient vooral niet in de artikelen van Wikipedia zelf te worden gebruikt!

Voor uitdrukkingen die niet specifiek voor Wikipedia zijn, maar die in het algemeen op internet worden gebruikt, zie: Internetjargon.

Daarnaast kunnen er ook gewone afkortingen voorkomen, zie hiervoor: Lijst van afkortingen in het Nederlands.

Ook op de chat van Wikipedia worden termen en afkortingen gebruikt, zie hiervoor: Help:Afkortingen op Wikipedia-chat.

Ten slotte: Niemand hoeft deze terminologie te leren; er kan aan Wikipedia meegewerkt worden, zonder deze terminologie te kennen.

Overzicht van de terminologie bewerken

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
+
Toegevoegd. Bijvoorbeeld +cat betekent dat er een categorie is toegevoegd.
+/+
Toegevoegd
-
-/-
Weggehaald. Bijvoorbeeld -ln of -/- ln betekent dat er een link is weggehaald.
@
Lat. ad / Eng. at (bij) - opmerking in reactie op iemand anders.

A bewerken

aanv
Aanvulling.
ABF
Assume bad faith; ABF is het tegenovergestelde van het uitgaan van goede wil, waarbij het uitgaan van goede wil wél op de Nederlandstalige Wikipedia gebruikelijk is. Zie ook: Wikipedia:Ga uit van goede wil.
AbuseFilter
Zie misbruikfilter.
AC
Zie arbitragecommissie.
achterkamertje
Voluit het achterkamertje van de kroeg, is een overlegpagina waarheen discussies uit de Kroeg die wat minder gezellig zijn, bijvoorbeeld vanwege ruzie, verplaatst worden en waar deze discussies ook voortgezet kunnen worden. Veel mensen zullen deze plek juist willen vermijden. Zie anders: Wikipedia:Achterkamertje.
admin
Zie: moderator.
afbeelding van de dag (POTD)
de dagelijks wijzigende afbeelding op de hoofdpagina waarvoor etalageafbeeldingen gebruikt worden (picture of the day).
AGF
Assume good faith; ga uit van goede wil. Zie: Wikipedia:Ga uit van goede wil.
aliasnaamruimte
een naamruimte die automatisch doorverwijst naar de naamruimte waarvan die de alias is. Zie: Help:Naamruimte.
Amsterdam-constructie
Constructie waarbij men bij twee of meer homoniemen niet in eerste instantie op een doorverwijspagina uitkomt, maar op een pagina over de vorm die het meeste voor de hand ligt, waarop bovenaan wel naar de andere pagina's wordt verwezen. Heeft deze naam omdat Amsterdam een van de eerste lemma's was die deze constructie gebruikte. Het wordt ook hoofdbetekenisconstructie genoemd. Zie: Wikipedia:Doorverwijspagina en Wikipedia:Doorverwijsconstructies.
anoniem / anonieme gebruiker
Iemand die wijzigingen doet op het project, zonder een account aangemaakt te hebben of zonder ingelogd te zijn. De bewerking wordt dan toegeschreven aan het IP-adres van de computer waarmee een gebruiker een pagina aanpast.
arbcom
Zie: arbitragecommissie.
arbitragecommissie
Groep door de gemeenschap gekozen personen die belast is met het oplossen van conflicten tussen medewerkers. Zie: Wikipedia:Arbitragecommissie.
artikel verplaatsen
Een soms gebruikte omschrijving van het wijzigen van de titel van een artikel
artikelcategorie
Een categorie die bestemd is voor de navigatie naar artikelen per onderwerp en worden ook onderwerpcategorie genoemd. De tegenhangers van artikelcategorieën zijn beheercategorieën, die bestemd zijn voor het beheer op Wikipedia. De meeste categorieën zijn een artikelcategorie. Zie Help:Gebruik van categorieën.
artikelnaamruimte
De naamruimte die bestemd is voor artikelen en alle pagina's bevat die niet worden voorafgegaan door een in het systeem gedefineerd voorvoegsel. Wordt ook hoofdnaamruimte genoemd. Zie Help:Naamruimte.
aut
Zie: auteursrechten.
auteur
Een projectmedewerker of een aanduiding voor auteursrechtenkwesties. Zie: auteursrechten.
auteursrechten (copyvio)
Meestal kort voor 'auteursrechtenschending': een tekst die zonder toestemming uit een bron is overgenomen. Zie: Wikipedia:Auteursrechten.
autobevestigde gebruiker (autoconfirmed user)
Gebruiker die vier of meer dagen is geregistreerd. Zie: Help:Overzicht van soorten Wikipediagebruikers.
automatische doorverwijzing
Synoniem voor redirect. Pagina die automatisch doorverwijst naar een andere pagina. Wordt gemaakt met #REDIRECT [[paginanaam]] . Zie: Wikipedia:Redirect en Help:Redirect.
av
Aanvulling.
AWB
AutoWikiBrowser, een half-automatische editor, zie: Wikipedia:AutoWikiBrowser.

B bewerken

b
bot-bewerking (op geschiedenispagina), zie bot.
bc
Zie: bureaucraat.
beg(je)
beginnetje
Een artikel dat geen doorverwijspagina of redirect is en nog zeer weinig inhoud bevat. Voor een preciezere omschrijving; zie Wikipedia:beginnetje.
beheercategorie
Een categorie die bestemd is voor onderhoud en andere beheerzaken op de Nederlandstalige Wikipedia. Deze categorieën beginnen met Categorie:Wikipedia: of Categorie:Sjablonen en zijn alleen bestemd voor die beheerfunctie. De tegenhangers van beheercategorieën die bestemd zijn voor de navigatie naar artikelen per onderwerp worden een artikelcategorie of onderwerpcategorie genoemd. Zie Help:Gebruik van categorieën.
beheerpagina
Een pagina die bestemd is voor onderhoud en andere beheerzaken op de Nederlandstalige Wikipedia. Veel beheerpagina's bevinden zich in de help- en Wikipedia-naamruimte.
Belangenverstrengeling
zie Wikipedia:Belangenverstrengeling
beoordeellijst
Een lijst met te beoordelen pagina's die na twee weken verwijderd kunnen worden. Zie: Wikipedia:Te beoordelen pagina's.
bestandsnaamruimte
De naamruimte die bestemd is voor geüploade bestanden (waaronder afbeeldingen), waarbij de pagina's voorafgegaan worden door het voorvoegsel Bestand:. Zie Help:Naamruimte.
beveiligen
beveiligde pagina
Een pagina die "beveiligd" is, kan alleen door moderatoren bewerkt worden. Zie Wikipedia:Beveiligde pagina's. Zie ook "semibeveiligd".
bewerken
bewerking
Het aanbrengen van wijzigingen in een pagina.
bewerkingsconflict (bwc)
De situatie dat twee personen dezelfde pagina proberen te bewerken. Het kan dan gebeuren dat een van de bijdragen verloren gaat. Zie: Help:Bewerkingsconflict.
bewerkingsoorlog (edit war of terugdraaioorlog, bwo)
Situatie waarin twee of meer gebruikers een conflict hebben over een pagina en deze regelmatig van de ene in de andere versie en weer terug wordt veranderd. Zie: Wikipedia:Bewerkingsoorlog.
bewerkingssamenvatting
de beschrijving van de bewerking die iemand doet, ingevuld in het kader onder het bewerkingsveld. Zie Help:Samenvatting.
bloemetje
Een bloemetje aan iemand gegeven, vergelijkbaar met sterren. Zie: Wikipedia:Sterren voor bewezen diensten.
blok
Iemand die "een blok heeft", kan geen pagina's meer bewerken behalve eigen overlegpagina.
blokaanvraag
Het aanvragen van een blokkade of deblokkade voor een (geblokkeerde) medewerker. Zie ook WP:IPBlok en WP:REGBLOK.
blokken
blokkeren
Een actie van een moderator, waarbij een bepaalde gebruiker het bewerken van Wikipediapagina's onmogelijk wordt gemaakt. Zie: blokkeerlogboek en Lijst van geblokkeerde gebruikers en IP-adressen.
BLP
Een Biografie over een Levend Persoon. Zie: Wikipedia:Biografieën van levende personen.
bot
(of robot) Een programma dat wordt gebruikt om automatisch of half-automatisch, niet via een gewone webbrowser, pagina's te creëren of te veranderen. Zie: Wikipedia:Bots en Help:Gebruik van bots.
botbit
aanduiding in de software dat een gebruiker een bot is, en zijn wijzigingen daarom niet standaard getoond worden in de recente wijzigingen.
broodkruimel
De expliciete weergave van welke categorieën een categorie direct of indirect deel uitmaakt. Voorbeeld op de pagina van categorie Nederland: Geografie -- Wereld -- Europa. Zie ook: broodkruimelnavigatie.
btni
bij twijfel niet inhalen (WP:Bij twijfel niet inhalen) - Nodeloze "verbeteringen" kunnen collega's het gevoel geven dat ze voor de voeten gelopen worden.
bureaucraat
Een moderator die de taak op zich genomen heeft om, na goedkeuring hiervan door de gemeenschap, een andere gebruiker moderator te maken, een gebruiker op verzoek kan hernoemen of een botflag te plaatsen. Zie: Wikipedia:Bureaucraat.
bwc
Zie: bewerkingsconflict.
bwo
Zie: bewerkingsoorlog.

C bewerken

cascade(beveiliging)
Een optie bij het beveiligen van een pagina. Door deze toe te passen worden ook alle sjablonen en pagina's die op de beveiligde pagina worden ingevoegd beveiligd. Zie Help:Beveiligde pagina's.
cat / cats
Zie: categorie.
catcor
Zie: catwijz.
categorie
Een indelingenschema om gerelateerde onderwerpen te groeperen; zie Help:Gebruik van categorieën voor meer informatie over het gebruik.
categorienaamruimte
De naamruimte die bestemd is voor categorieën, waarbij de pagina's voorafgegaan worden door het voorvoegsel Categorie:. Zie Help:Naamruimte.
catfix
Zie: catwijz.
catsort
Een wijziging van de sortering binnen een categorie.
catten
Categoriseren, een artikel in een categorie plaatsen.
catwijz
Wijziging van een of meerdere categorieën.
chapter
de lokale versie van de Wikimedia Foundation, zie Vereniging Wikimedia Nederland.
Checkuser
Alleen gebruikers met checkuser-rechten kunnen nakijken welke ip-adressen gebruikers gebruiken. Ook: een door een dergelijke gebruiker uitgevoerde controle. Zie: Wikipedia:Checkuser.
clanwar
strijd tussen groepen gebruikers.
COI
Conflicts Of Interest zie: belangenverstrengeling en/of Wikipedia:Zelfpromotie
commons
Commons is een project waar multimedia-bestanden geüpload kunnen worden, die vervolgens voor de wikipedia's van alle talen beschikbaar zijn, dit in tegenstelling tot lokaal geüploade bestanden, die enkel voor de wikipedia van die taal te gebruiken zijn. Zie: Wikimedia Commons.
copyvio
copyright violation
Zie auteursrechten.
corr
Correctie, herstel van een fout.
crat
Zie bureaucraat.
cross-wiki
vandalisme op / actief zijn op meerdere projecten van Wikipedia of Wikimedia.
CU
Zie Checkuser.

D bewerken

DEFAULTSORT
Een speciale code waarmee een verstekwaarde voor de sorteervolgorde in een categorie aangegeven kan worden. Zie: Help:Sorteervolgorde in een categorie.
deletionist
Iemand die voorstander is van het verwijderen van artikelen over in zijn ogen triviale onderwerpen. Zie ook inclusionist.
disambigueren
Wikitaal voor desambigueren: de titel van een artikel voor een uitleg vatbaar maken (minder ambigu maken) door daaraan tussen haakjes een beschrijving toe te voegen, wanneer de titel anders op twee of meer onderwerpen zou kunnen slaan. Ook gebruikt om de handeling aan te duiden waarmee een link naar een doorverwijspagina verlegd wordt naar het juiste artikel. Zie ook: doorverwijspagina.
desysop
Procedure voor de afzetting van een moderator
dev
Zie: developer.
developer
Iemand die nieuwe software ontwikkelt of bestaande software verbetert.
div
In de bewerkingssamenvatting: diverse wijzigingen.
doorverwijspagina
Een pagina met links naar andere artikelen die anders dezelfde naam zouden hebben. Een overzicht van doorverwijspagina's staat op Wikipedia:Doorverwijspagina en uitleg over een doorverwijspagina staat op Help:Doorverwijspagina.
#doorverwijzing
Een codewoord dat (als de broncode van een pagina ermee begint) voor een automatische doorverwijzing (redirect) zorgt. Wanneer iemand op deze pagina uitkomt wordt diegene automatisch doorgeschakeld naar een andere pagina. De code #REDIRECT heeft dezelfde uitwerking. Zie: Wikipedia:Redirect en Help:Redirect.
dossier
Een toevoeging aan de lijst van vandalistische acties die een gebruiker heeft uitgevoerd. Hij of zij bouwt met zijn vandalistische acties als het ware een dossier op, dat op zijn overlegpagina geplaatst wordt. Zie: Wikipedia:Vandalismebestrijding#Dossier.
dp
Zie: doorverwijspagina.
ds
Zie: dossier.
ds-av
Dossier aanvulling, zie ook: dossier.
dubbele redirect
Een redirect naar een pagina die zelf weer een redirect is. Deze zijn in principe ongewenst. Reparatie is om de redirect te wijzigen naar wat het eigenlijk moet zijn.
duck, ducktest
analogie met "als het kwaakt en waggelt dan is de kans dat het een eend is groot" gebruikt bij vermoeden van sokpopmisbruik, zie ook (en) en:WP:DUCK.
duplicaten
Twee of meer pagina's over hetzelfde onderwerp, die tot een pagina samengevoegd zouden moeten worden. ZieWikipedia:Samenvoegen.

E bewerken

E
Afkorting van encyclopedisch. Zie: niet encyclopedisch.
edit
editten
Zie: bewerking.
edit-a-thon
Een klein evenement waar mensen samenkomen en werken aan artikelen over een bepaald onderwerp. Zie Wikipedia:GLAM/Edit-a-thon.
edit war
Zie: bewerkingsoorlog.
el
In bewerkingssamenvattingen: externe link. Zie aldaar.
en:
de Engelstalige Wikipedia. Zo ook de: voor de Duitstalige, nl: voor de Nederlandstalige, fy: voor de Friestalige etcetera. Zie ook de complete lijst met taalcodes.
Engelse ziekte
Het losschrijven van woorden die aan elkaar horen. Zie Engelse ziekte (taal).
etalage
Een pagina waarop links staan van artikelen die bijzonder worden gewaardeerd, vanwege de inhoud, leesbaarheid, volledigheid, enzovoorts. Zie Wikipedia:Etalage.
ev
Enkelvoud.
ew
encyclopediewaardig, zie ook E en NE
exlink
Een externe link.
externe link
Verwijzing naar artikelen of sites buiten Wikipedia en buiten andere Wikimedia-projecten. Zie Wikipedia:wanneer extern linken

F bewerken

fancruft
Onderwerpen van artikelen of secties van artikelen die enkel van belang zijn voor een klein groepje enthousiaste fans. Zie Wikipedia:Fancruft.
fix
Herstel (van een artikel, een link of iets anders).
fringe
Een (vergezochte) theorie die door een relatief klein groep aangehangen wordt. Dergelijke theorieën worden soms op gelijke hoogte met andere, breedgedragen, theorieën gezet, waarbij ten onrechte beroep gedaan wordt op een gelijkwaardige behandeling van beide theorieën, want: neutraal standpunt. Dergelijke theorieën mogen benoemd worden, zij het in de juiste verhouding tot de breedgedragen theorieën, een verhouding zoals die in de literatuur/bronnen terug te vinden is. Zie (en) en:Wikipedia:Fringe theories.

G bewerken

gebroken redirect
Redirect naar een niet-bestaande pagina. Wordt over het algemeen als ongewenst beschouwd. (Een gebroken redirect wordt soms ook wel eens aangeduid als een weesredirect, maar dat is verwarrend omdat het woord weesredirect dan voor twee betekenissen gebruikt wordt.)
gebruiker
Hoewel in principe iedereen die informatie op Wikipedia opzoekt een gebruiker van Wikipedia is, bedoelt men met "gebruikers" meestal de mensen die pagina's bewerken. Mensen die informatie opzoeken maar zelf geen pagina's bewerken worden meestal "lezers" genoemd.
gebruikersboodschap
Een bericht aan een andere gebruiker. Er zijn diverse sjablonen met standaardberichten die op een overlegpagina van een gebruiker kunnen worden geplaatst om die gebruiker een boodschap te geven. Zie: Wikipedia:Sjablonen voor gebruikersboodschappen.
gebruikersnaamruimte
De naamruimte die bestemd is voor gebruikerspagina's en andere ondersteunende pagina's van gebruikers. Deze pagina's worden voorafgegaan door het voorvoegsel Gebruiker:. Zie Help:Naamruimte.
gebruikersoverlegpagina
De overlegpagina van een Wikipedia-gebruiker. Zie ook: Wikipedia:Overlegpagina en Speciaal:Mijnoverleg.
gebruikerspagina
De "eigen" pagina van een Wikipedia-medewerker. Zie ook: Wikipedia:Gebruikerspagina en Speciaal:Mijnpagina.
gebruikersportaal
Een portaal dat dient als het centrale punt van activiteiten en communicatie op Wikipedia. Zie: Portaal:Gebruikersportaal.
gebruiksvoorwaarden
De rechten en plichten van alle bewerkers van Wikipedia, waarmee je je bij elke bewerking akkoord verklaart, Zie: Gebruiksvoorwaarden
geen informatie
In de context van bestanden betekent deze uitdrukking meestal dat er of geen licentie is opgegeven, of dat onvoldoende informatie is gegeven om de licentie te kunnen achterhalen.
geregistreerde gebruiker
Een gebruiker die een gebruikersnaam heeft aangemaakt.
gi
Zie: geen informatie.
GNU/FDL
De licentie waaronder de Wikipedia-teksten zijn geplaatst. Houdt kortweg in dat iedereen de tekst mag gebruiken en veranderen, mits de oorspronkelijke auteur wordt vermeld en het resultaat ook weer onder de GNU/FDL valt.
GOO
"Geen origineel onderzoek" is een term die op Wikipedia wordt gebruikt met betrekking tot materiaal dat nog niet gepubliceerd werd in een betrouwbare bron, alles in Wikipedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen, zie: Wikipedia:Geen origineel onderzoek
gop
Zie: gebruikersoverlegpagina.
gp
Zie: gebruikerspagina.
gram
Grammatica of Verbetering van grammatica.
grijze lijst
Lijst van IP-adressen die vaak vandalisme plegen. Adressen op de grijze lijst mogen bij vandalisme direct geblokkeerd worden.

H bewerken

hardblock
Wanneer een gebruiker zodanig 'over de schreef gaat' dat deze stevig geblokkeerd moet worden, kan een 'hardblock' worden uitgedeeld. Daarbij wordt ook het IP-adres van gebruiker geblokkeerd en wordt aanmaak van nieuwe accounts onmogelijk vanaf dat IP-adres. Eventueel wordt ook de email-functie voor die gebruiker uitgeschakeld. Zie ook softblock
helpnaamruimte
De naamruimte die bestemd is voor helppagina's van Wikipedia. Deze pagina's worden voorafgegaan door het voorvoegsel Help:. Zie Help:Naamruimte.
hercat
hercatten
Opnieuw categoriseren, een artikel in een andere categorie plaatsen.
hernoemen
herstellen
Een pagina terugbrengen naar een oudere versie nadat de pagina gevandaliseerd of anderszins verslechterd is.
hist
History, een link die aangeeft, wat de voorgeschiedenis, de bewerkingsgeschiedenis, van een artikel is.
hoofdnaamruimte
De naamruimte die bestemd is voor artikelen en alle pagina's bevat die niet worden voorafgegaan door een in het systeem gedefineerd voorvoegsel. Wordt ook artikelnaamruimte genoemd. Zie Help:Naamruimte.
hotlist
Verzoeklijst/wenslijst voor een artikel dat nodig geschreven moeten worden. Zie Wikipedia:Hotlist gewenste artikelen

I bewerken

il
Zie interne link
imho
In my humble opinion (naar mijn bescheiden mening; nmbm)
imo
In my opinion (naar mijn mening; nmm)
inactiviteitsregel
De regel dat wanneer een moderator te weinig actief is, deze de moderatorstatus verliest. Zie Wikipedia:Regelingen rond moderatoren#Activiteitscriterium.
inclusionist
Iemand die geen artikelen wil verwijderen, of in elk geval niet vanwege (het belang van) het onderwerp. Zie ook deletionist.
infobox
Een infobox op Wikipedia is een sjabloon in een artikel, vrijwel altijd aan de rechterzijde gepositioneerd op een pagina, waarin op consistente wijze informatie wordt gepresenteerd m.b.t. het artikel en invulbare waarden (parameters) heeft. Zie Wikipedia:Sjablonen. (Een sjabloon dat tegen de rechterkant van een pagina wordt geplaatst zonder invulbare parameters wordt een zijbalk genoemd.)
interne link
Een link naar een ander artikel op Wikipedia. Dit in tegenstelling tot externe links, die naar een andere site verwijzen.
interprojectlink
Een koppeling tussen artikelen op verschillende wikimediaprojecten, bijvoorbeeld een link naar Wictionary/WikiWoordenboek in een artikel op Wikipedia. Niet te verwarren met een interwiki die linkt naar artikelen van Wikipedia's in andere talen. Interprojectlinks worden ook sisterlinks, zusterlinks of zusterprojectlinks genoemd.
interwiki
Een koppeling naar anderstalige artikelen over hetzelfde onderwerp op Wikipedia's. Voor 2013 werden hiervoor wikilinks gebruikt in het artikel zelf, met bijvoorbeeld voorvoegsels als de:, en:, ja: voor respectievelijk de Duitstalige, Engelstalige, Japanse versie. Als een wijziging +sv: of sv: als samenvatting heeft, dan is bijvoorbeeld een Zweedse interwikilink toegevoegd. Interwikilinks worden ook taallinks genoemd. Zie ook: Help:Gebruik van interwiki-links.
interwikibot
Een bot (zie aldaar) die voor 2013 interwiki's toevoegde, veranderde of verwijderde.
intro
De allereerste alinea van een artikel. Het streven is, dat hier een beknopte introductie in het onderwerp wordt gegeven, of iets als een definitie, mits er maar in volgende alineas meer over het onderwerp volgt.
ip
Afkorting voor IP-adres. Met ip wordt ook wel verwezen naar iemand die niet-ingelogd werkt, en wiens wijzigingen daarom aan haar of zijn IP-adres gekoppeld worden.
ipblock-exempt
Zie: Uitgezonderden van IP-adresblokkades
irc
Het voormalige chat-kanaal van Wikipedia. Zie: Wikipediachat.
IRL
In real life, niet op het internet
iw
Zie interwiki.

K bewerken

k
kleine bewerking (op geschiedenispagina en diverse lijsten). Zie ook: Help:Kleine wijziging
Kleine edits ster
Zie ster.
kleine wijziging
een wijziging die niet de moeite waard is om alle gebruikers op te wijzen: correcties van spelfouten, stijl- en typefouten en het corrigeren of aanbrengen van (inter)wikilinks.
kroeg
Virtuele plek waar Wikipedianen onderling babbelen en overleggen over allerlei zaken, doorgaans zeer informeel; Zie: Wikipedia:De kroeg.

L bewerken

leeghalen
Het verwijderen van alle inhoud van een pagina.
lemma
Term waaronder bepaalde inhoud wordt opgenomen in de encyclopedie; artikeltitel. Zie: Wikipedia:Lemma.
lf
Zie: link fix.
link
Verwijzing binnen een artikel naar een ander artikel op dezelfde Wikipedia.
linken
Een link toevoegen.
linkfix
Verbetering van een link, zodat deze direct naar de juiste pagina verwijst.
linksnoei
Het verwijderen van een overdaad aan (externe) links.
linkspam
Het toevoegen van commerciële of niet-relevante externe links aan artikelen. Wordt als ongewenst beschouwd.
ln
Zie: link.
lohi of lohipedia
Aanduiding van de wiki / Wikipedia op momenten dat de server traag is. Afgeleid van het Hawaïaanse woord "lohi" = langzaam, naar analogie van "wiki" = snel.
LTA
Long Term Abuser, aanduiding van een persoon die meerdere sokpoppen gedurende een langere periode gebruikt om Wikipedia schade toe te brengen.

M bewerken

MagischeGrensSter
Zie ster.
Man met baan
Aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven dat een persoon niet voldoende relevant is doordat hij of zij alleen bepaald werk doet. Zie ook: Wikipedia:Man met baan.
meatpuppet
Letterlijk vertaald "vleespop". Variant op zogenaamde sokpop, met het verschil dat een medestander gezocht wordt om bij een specifieke discussie of stemming de hoofdgebruiker te hulp te schieten. Zie ook: Wikipedia:Sokpop.
medewerker
Zie: Wikipediaan.
Mediaster
Zie ster.
Mediawiki
De software waarop Wikipedia draait; zie ook MediaWiki.
MediaWiki-naamruimte
De naamruimte die bestemd is voor pagina's met systeemberichten van Wikipedia. Deze pagina's worden voorafgegaan door het voorvoegsel MediaWiki:. Zie Help:Naamruimte.
Meebezig
Het sjabloon Meebezig geeft aan dat de auteur verwacht de komende uren nog veel aan een artikel te zullen schaven; het kan plaatsing ter verwijdering op de beoordelingslijst voorkomen. Het sjabloon is een verzoek aan andere gebruikers om het betreffende artikel even met rust te laten, zodat bewerkingsconflicten vermeden worden. Zie Wikipedia:Werk in uitvoering.
Meta / Meta-Wiki
Een Wiki om te overleggen over Wikipedia en andere Wikimediaprojecten op een niveau hoger dan de afzonderlijke Wikipedia. Zie: Meta-Wiki en de Nederlandse hoofdpagina aldaar.
mijn bijdragen
De bijdragen die je als gebruiker hebt gedaan.
mijn voorkeuren
Om bepaalde gebruikersvoorkeuren in te stellen, die beïnvloeden hoe Wikipedia-pagina's eruit zien en bewerkt kunnen worden. Zie ook: Help:Voorkeuren.
misbruikfilter
Een filter op Wikipedia die een waarschuwing geeft aan een gebruiker als deze een edit doet met daarin teksten die vaak voorkomen in vandalistische bijdragen. Zie ook: Wikipedia:Misbruikfilter.
mod
moderator
Een persoon die de taak op zich heeft genomen om algemeen onderhoud te plegen waar dit wordt gewenst, zoals het bestrijden van vandalisme en verwijderen van ongewenste pagina's. Zie: Wikipedia:Moderator.
modbit
Geeft aan of iemand moderator is. Het modbit plaatsen is iemand moderator maken.
moderatorenkliek
Vermeende, mogelijk volledig fictieve, zeer hechte samenwerking tussen een aantal moderatoren die elkaar door dik en dun zouden steunen in beslissingen en overleg.
moderator van dienst
De moderator die de taak op zich neemt om de lijst van ter verbetering/verwijdering genomineerde artikelen door te lopen en te bepalen wat wel en niet blijven kan.
monobook
de naam van een bepaald uiterlijk/jasje (skin) dat tussen mei 2004 en juni 2010 het standaard-uiterlijk van Wikipedia was. Dit uiterlijk kan worden ingesteld in je voorkeuren op het tabblad Uiterlijk.
Mozartje
(pejoratief) Een feit in een artikel dat aangeeft dat iemand al op jonge leeftijd actief was. Meestal een teken van (zelf)promotie.
mv
Meervoud.

N bewerken

naamruimte
Een groep pagina's die allen voorzien zijn van een in het systeem gedefinieerd voorvoegsel, waarbij de naam van een pagina door het voorvoegsel voorafgegaan wordt. De hoofd- of artikelnaamruimte heeft geen voorvoegsel. Zie Help:Naamruimte.
navigatietabel of navigatiesjabloon
Een bepaald soort sjabloon dat (vrijwel altijd) onderaan een artikel wordt geplaatst zodat gemakkelijk tussen artikelen van een zelfde onderwerp kan worden gesprongen. Zie Wikipedia:Sjablonen.
ne of NE
Zie: niet encyclopedisch.
negeer alle regels
Zie: Wikipedia:Wat "negeer alle regels" betekent. Zie ook: Wikipedia:Sneeuwbalclausule.
ni
Niet ingelogd.
niet encyclopedisch of NE
Een bijdrage die niet geschikt wordt geacht voor opname in Wikipedia. Bijvoorbeeld omdat de inhoud te specialistisch is, of niet interessant genoeg om voor het nageslacht te bewaren. Of een bijdrage wel of niet niet encyclopedisch is, is vaak een subjectieve beoordeling/beleving. NE is iets anders dan "nog niet af" (zie: wiu).
nocat
Nog te categoriseren of no category (geen categorie). Artikelen die niet in een categorie zijn geplaatst worden gemarkeerd met het Sjabloon:Nocat.
nothere
Vertaald: "niet hier". Slaat op gebruikersaccounts die eigenlijk niet aan de encyclopedie bijdragen maar voor eigen vermaak gebruiken, zoals anderen sarren, stoken in andermans conflicten, ruzie/de grenzen actief opzoeken en/of op een forumachtige wijze bijdragen. Zie (en) en:Wikipedia:NOTHERE.
NOTOC
Blokkering van inhoudsopgave die bij drie of meer kopjes automatisch verschijnt (tenzij uitgezet in de persoonlijke instellingen). Zie: Help:Tekstopmaak.
npov
Afkorting voor het Engelse neutral point of view (= neutraal standpunt). Beschrijving van objectiviteit zoals die bij Wikipedia toegepast wordt. Tegengestelde van: pov (point of view).
nulledit
Een pagina opslaan zonder deze eerst bewerkt te hebben en zonder dus een wijziging aan te brengen. Dit is soms nodig als de cache van de wiki bijgewerkt moet worden.
nuweg
Sjabloon waarmee wordt aangegeven dat een artikel onzinnig of overduidelijk vandalisme of reclame is, en daarom op de lijst voor onmiddellijk te verwijderen pagina's is gezet. Zie ook: Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Direct te verwijderen.
nuweggen
Het nuweg-sjabloon aan een artikel toevoegen. Ook wel: een artikel direct verwijderen.

O bewerken

OC
Ontsnappingsclausule: Zie Wikipedia:Blokkeringsmeldingen#Ontsnappingsclausule
og
Ongewenste gebruikersnaam (sjabloon). Zie Sjabloon:Ongewenste gebruikersnaam.
Overleg gewenst: Op de pagina Wikipedia:Overleg gewenst kunnen gebruikers vragen aan anderen om mee te kijken naar pagina's waar geen overeenstemming over bestaat.
ogg
Type mediabestand voor audio of video dat gebruikt wordt op Wikimedia projecten (zoals Wikipedia). Zie ook: Help:Ogg Vorbis (geluid) en Help:Gebruik van videobestanden (Ogg Theora).
ombudscommissie
Zie m:Ombuds commission
onderwerpcategorie
Een categorie die bestemd is voor de navigatie naar artikelen per onderwerp en worden ook artikelcategorie genoemd. De tegenhangers van onderwerpcategorieën zijn beheercategorieën, die bestemd zijn voor het beheer op Wikipedia. De meeste categorieën zijn een onderwerpcategorie. Zie Help:Gebruik van categorieën.
OO
Origineel Onderzoek, zie: GOO.
op
Zie: overlegpagina.
opiniepeiling
Zie: peiling.
opm
In de bewerkingssamenvatting: opmaak: wijzigingen aan de opmaak van een pagina.
OS
Zie: Oversight
ot
Onbepaalde tijd. Bij blokkades: tot nader order voor lange duur geblokkeerd, totdat iemand een blokkade opheft.
OTRS
een centraal e-mailsysteem van Wikimedia en staat voor Open-source Ticket Request System. Zie ook: Wikipedia:OTRS
overlegpagina
Een pagina waarop overleg kan worden gevoerd over een artikel op Wikipedia, bijvoorbeeld omdat de inhoud onduidelijk of incorrect is. Er zijn twee soorten overlegpagina's, enerzijds de overlegpagina van een artikel, anderzijds de persoonlijke overlegpagina van een gebruiker (gop). Zie ook: Wikipedia:Overlegpagina.
Oversight
Een functie van de wikisoftware waarmee stewards bewerkingen ook voor moderators kunnen verbergen, wordt toegepast bij bijvoorbeeld grove privacyschending. Zie: Wikipedia:Oversight.

P bewerken

pa
Zie Persoonlijke aanval en Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen.
pagina buiten gebruik
De pagina staat als verwijderingskandidaat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's (verouderd).
peiling
Informele telling van de meningen die onder medewerkers aanwezig zijn rond een bepaald vraagstuk. Minder formeel dan een stemming. Zie: Wikipedia:Opiniepeiling en Wikipedia:Opinielokaal.
per ...
'ik onderschrijf de tekst/mening van ...' (wordt gebruikt om aan te geven dat een gebruiker de mening van een andere gebruiker onderschrijft)
permalink
permanente link
een link naar een bepaalde versie van een pagina die altijd correct blijft zolang de pagina niet verwijderd is. Een permalink wordt vaak gebruikt voor archiverings- of bronvermeldingsgerelateerde zaken. Zie Linken naar een specifieke versie van een pagina.
persoonlijke aanval
Zie Persoonlijke aanval en Wikipedia:Geen persoonlijke aanvallen.
pipe
Het verticale streepje | dat met name gebruikt wordt in links, sjablonen en tabellen.
piped link
Een link in de vorm van [[Paginanaam|Weer te geven tekst]], waarbij een pipe gebruikt is.
portaal
Een soort ingang tot de informatie die Wikipedia biedt. De bedoeling van portalen is, dat de informatie op een intuïntieve manier wordt gepresenteerd. Het gebruik van een portaal is volledig optioneel. Zie Wikipedia:Portalen.
portaalnaamruimte
De naamruimte die bestemd is voor alle navigatieportalen en hun ondersteunde subpagina's. Deze pagina's worden voorafgegaan door het voorvoegsel Portaal:. Zie Help:Naamruimte.
POTD
Picture Of The Day: de afbeelding van de dag op de hoofdpagina die dagelijks wordt gewijzigd en waarvoor etalageafbeeldingen gebruikt worden. Zie afbeelding van de dag.
pov
Afkorting voor het Engelse Point of View (= niet neutraal standpunt). Afwijking van de objectiviteit zoals die bij Wikipedia toegepast wordt. Tegengestelde van: npov (Neutral Point of View).
povpushing
De eigen mening (point of view) herhaald en hinderlijk doordrukken.
projectruimte
projectnaamruimte
Behalve pagina's met artikelen zijn er ook andere pagina's. Deze help-pagina bijvoorbeeld. Deze pagina's, die niet direct met artikelen te maken hebben, worden ook wel de projectnaamruimte genoemd. Zie ook Help:Naamruimte.
pub
Puber. Vroeger was er een apart sjabloon om iemand die (puberaal) aan het knoeien is te waarschuwen. Tegenwoordig wordt in zo'n geval het zandbaksjabloon gebruikt.
punt
Het maken van een punt. Zie ook Wikipedia:Verstoor Wikipedia niet om je standpunt kracht bij te zetten.
purge
Het legen van de cache van je internetbrowser (in die cache kunnen oudere versies van pagina's staan).

R bewerken

rc
Afkorting van recent changes. Zie: recente wijzigingen.
rd
Zie: redirect.
re
Bericht in reactie op...
recat
recatten
Zie: hercatten.
recente wijzigingen (recent changes)
Pagina waarop alle recent aangebrachte wijzigingen op Wikipedia staan aangegeven. Zie: Speciaal:RecenteWijzigingen.
red
redig
Redactie / het redigeren van een artikel.
redacteur
Op Wikipedia zijn er geen speciale redacteuren. Iedereen die wijzigingen in artikelen aanbrengt, is in principe een redacteur.
redir
redirect
Synoniem voor automatische doorverwijzing. Pagina die automatisch doorverwijst naar een andere pagina. Wordt gemaakt met #REDIRECT [[paginanaam]]. Zie: Wikipedia:Redirect en Help:Redirect.
Referentie gewenst
Betekent dat een uitspraak in de artikeltekst van een referentie in de vorm van een verwijzing naar een andere tekst voorzien zou moeten worden. Zie: Wikipedia:Bronvermelding en Help:Referentie gewenst.
Regblok
Wikipediapagina waar een blokkade voor een gebruiker wordt aangevraagd. Zie: Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok.
revert
reverten
Het terugdraaien van een wijziging waardoor de vorige versie van een pagina wordt hersteld. Wordt gedaan bij vandalisme of (al dan niet vermeende) onjuistheden in de nieuwe versie.
revert war
Zie: bewerkingsoorlog.
RfC
Request for Comment: Verzoek om commentaar. Pagina waarbij commentaar van gemeenschap gevraagd wordt met betrekking tot specifieke (terugkerende) kwesties. Zie: Wikipedia:Verzoeken om commentaar.
robot
Zie: bot.
rode link
Een link naar een pagina die nog niet bestaat.
rv
Afkorting voor revert, zie daar.
rvv
Afkorting voor revert vandalisme.
rw
Zie: recente wijzigingen.

S bewerken

samenvatting
Zie bewerkingssamenvatting.
samenvoegen
Van twee pagina's één pagina maken. Zie: Wikipedia:Samenvoegen en Help:Samenvoegen van artikelen.
Schrijversster
Zie ster.
semi-beveiligd
semi-beveiligen
Een pagina die semi-beveiligd is kan alleen door ingelogde gebruikers (die zich langer dan vier dagen geleden hebben aangemeld) worden gewijzigd.
serverbelasting
Het beslag dat een pagina legt op de bandbreedte.
sisterlinks
Zie zusterlinks.
sisterproject
Zie zusterproject.
sjab
sjabloon
Een sjabloon is een standaardvorm die op meerdere pagina's is ingevoegd. Er zijn bijvoorbeeld een sjablonen voor landen, voor pausen, etcetera. Zie: Wikipedia:Sjablonen en Help:Gebruik van sjablonen.
sjablonenplakker
Meestal negatieve aanduiding van iemand die zich bezighoudt met het plaatsen van sjablonen op veel pagina's
sjabloonnaamruimte
De naamruimte die bestemd is voor sjablonen, waarbij de pagina's voorafgegaan worden door het voorvoegsel Sjabloon:. Zie Help:Naamruimte en Wikipedia:Sjablonen.
skin
Het uiterlijk (skin is Engels voor huid, uiterlijk) van Wikipedia die geregistreerde gebruikers zelf kunnen instellen via hun voorkeuren. Momenteel is de skin Vector het standaard-uiterlijk.
sneeuwbal
snowball
Zie Wikipedia:Sneeuwbalclausule.
softblock
Een soort blokkade bij een ongewenste naam, waarbij de geblokkeerde via een link op eigen overlegpagina eigen gebruikersnaam kan hernoemen.
sokpop
Zie: Sokpop en Wikipedia:Sokpop.
sokpopper
Een persoon die gebruik maakt van meerdere accounts (zie sokpopperij).
sokpopperij
Het hebben van meerdere accounts. Zie: Sokpop en Wikipedia:Sokpop.
sokpopmisbruik
Het hebben van meerdere accounts, waarmee iemand zichzelf steunt in discussies, peilingen beïnvloedt of een opgelegde blokkade ontloopt. Hierdoor ontstaat onrust en het op deze manier gebruiken van sokpoppen is niet toegestaan. Zie: Wikipedia:Sokpopmisbruik.
sp
Zie: spelling.
spelling (sp)
Correctie van een spelfout.
standaard-naamruimte
De naamruimte die bestemd is voor artikelen en alle pagina's bevat die niet worden voorafgegaan door een in het systeem gedefineerd voorvoegsel. Vaak ook artikelnaamruimte of hoofdnaamruimte genoemd. Zie Help:Naamruimte.
stemlokaal
Een centrale plek waar over allerlei zaken gestemd wordt, om versnippering tegen te gaan van stemmingen die voorheen op allerlei overlegpagina's plaatsvonden. Zie: Wikipedia:Stemlokaal.
stemming
Het op formele wijze vastleggen van een bepaald onderwerp.
ster
Diverse varianten, zoals Ster van Verdienste, Schrijversster, Ster voor buitengewone diensten, Kleine edits ster, MediaSter, en MagischeGrensSter. Dit zijn voornamelijk bedankjes die iedere gebruiker aan andere gebruikers kan geven als blijk van waardering. Reden kan zijn: het harde werk dat de ontvanger op een bepaald gebied heeft verzet, of andere activiteiten waarmee de ontvanger zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandstalige Wikipedia. Zie: Wikipedia:Sterren voor bewezen diensten.
Ster van Verdienste
Zie: ster.
Ster voor buitengewone diensten
Zie: ster.
Stervrije Zone
Al die overlegpagina's waarop aangegeven staat dat een wikipediaan geen ster wenst te ontvangen. Zie ook: ster.
steward
Iemand die op alle Wikimedia-projecten de mogelijkheid en verantwoordelijkheid heeft om personen rechten toe te kennen en te ontnemen. Zie: Wikipedia:Steward.
SUL
Single User Login: inloggen op meerdere Wikimedia-projecten met één gebruikersaccount, aan te zetten via de persoonlijke voorkeuren. . Zie ook: m:Help:Unified login/nl
sv
Zie: samenvoegen.
sysop
oudere naam voor moderator (afkorting van het Engelse "system operator").
systeembeheerder
oudere naam voor moderator.
systeemcategorie
een categorie die automatisch door de MediaWiki-software gevuld wordt bij problemen

T bewerken

taallink
Zie: interwiki.
tag
Een hoeveelheid letters omsloten door een "<" en een ">" bedoeld voor HTML- of andere codes.
tekstdump
Een letterlijk uit een boek of van een site overgenomen, vaak auteursrechtelijk beschermde, tekst die als of in een artikel wordt neergezet. Een tekstdump voldoet daarnaast doorgaans ook niet aan de opmaakconventies.
template
Zie: Sjabloon.
terugdraaioorlog
Zie: Bewerkingsoorlog.
TOC
De afkorting van table of contents inhoudsopgave, die automatisch bij 3 of meer kopjes verschijnt (tenzij uitgezet in de persoonlijke instellingen). Zie: Help:Tekstopmaak.
Toolserver
Een server waarop handige tools en programma's draaien die Wikipedia en de andere projecten ondersteunen.
trivia
Vermeldingen die eigenlijk niet direct bij het onderwerp van het artikel horen, maar toch vermeldenswaard zijn.
troll
Iemand die moedwillig de samenwerking op dit project tracht te saboteren, onrust probeert te zaaien en/of medegebruikers probeert te irriteren om aandacht te krijgen. Zie: Trol (internet).
trollen
Zich gedragen als een troll.
tvp
Te verwijderen pagina, de oude naam van: Wikipedia:Te beoordelen pagina's.
typo
Een typefout (of de correctie daarvan).

U bewerken

UCoC of Universal Code of Conduct
De Universele Gedragscode van de Wikimedia Foundation, die geldt op alle Wikimedia projecten. Zie: Universal_Code_of_Conduct
Uitgezonderden van IP-adresblokkades (ipblock-exempt)
Een extra toestemming of bitje waarmee je met je gebruikersaccount kan bewerken op IP-adressen, die geblokkeerd zijn. Zie: Wikipedia:Uitgezonderden van IP-adresblokkades.

V bewerken

vandaal
Iemand die zijn of haar tijd besteedt aan vandalisme, het moedwillig beschadigen van een artikel of pagina.
vandaliseren
vandalisme
Een moedwillige beschadiging aanbrengen op een pagina op Wikipedia. Dit kan onder meer zijn een verwijdering van tekst zonder reden, plaatsing van foute, beledigende of grappig bedoelde teksten waar deze niet op hun plaats zijn, etcetera. Zie: Wikipedia:Vandalisme.
vector
de naam van het huidige standaard-uiterlijk dat we op Wikipedia gebruiken sinds juni 2010 (en werd ook beta genoemd). Zie voor meer informatie over dit uiterlijk: Wikipedia:Feedback voor het User Experience Team/Nieuwe functionaliteiten en Wikipedia:Feedback voor het User Experience Team/FAQ.
verplaatsen
(van een pagina) – het veranderen van de titel en eventueel ook de naamruimte, ook: hernoemen.
vertrokken
in context van bereidwilligheid van medewerker om te bijdragen. Deze kan door een conflict, een verminderde sfeer of dergelijke, zo afgenomen zijn dat betreffende medewerker besluit om tijdelijk of permanent niet meer te bijdragen. Zie ook Wikipedia:Het recht Wikipedia te verlaten.
verwijderlijst of pagina
Zie beoordeellijst.
verwijder(ings)sessie (vws)
De dagelijkse verwijdering van een serie pagina's van Wikipedia:Te beoordelen pagina's.
verwijzing
Speciaal type redirects die gebruikt kunnen worden om sneller op een pagina in de Wikipedia-naamruimte te komen. Zie: Wikipedia:Verwijzing.
verzoekpagina
(doorverwijs)pagina voor verzoeken aan moderatoren: Zie Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren.
vjvegjg
vjv&gjg
Voel je vrij en ga je gang.
volglijst
Een speciale pagina die een overzicht weergeeft van de pagina's die een gebruiker wil volgen. Zie ook: Help:Volglijst. Momenteel alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers.
voorkeuren
Zie: mijn voorkeuren.
vws
Zie: verwijdersessie.

W bewerken

w
Welkom, een sjabloon waarmee iemand een nieuwe Wikipediaan verwelkomt.
wa
Welkom anoniem, een sjabloon waarmee iemand een anonieme gebruiker op diens overlegpagina verwelkomt.
waarschuwing
Een signaal afgegeven aan een vandaal om hem ertoe te bewegen te stoppen met zijn ongewenste acties.
wb
Een sjabloon of afkorting waarmee iemand aangeeft dat een artikel slechts een woordenboekdefinitie geeft en daarom niet thuishoort op Wikipedia. Zie ook: woordenboek en Wikipedia:Woordenboekdefinitie.
WCN
Wikimedia Conferentie Nederland: een jaarlijkse conferentie in Utrecht waar vele Wikipediagebruikers en andere geïnteresseerden elkaar ontmoeten. Zie: wmnl:Wikimedia Conferentie Nederland
wees
weeskind
weeskindartikel
weespagina (of 'eiland' , met varianten)
Een artikel waarnaar geen ander artikel binnen dezelfde Wikipedia verwijst. "Met dezelfde Wikipedia" wordt hier de Nederlandstalige bedoeld. Een wees kan wél interwiki's hebben (naar artikelen in andere talen). Zie ook: Speciaal:Weespagina's.
weesoverleg(pagina)
Een overlegpagina die per abuis is blijven staan terwijl het bijbehorende artikel reeds is verwijderd.
weesredirect
Een redirect waarheen niet gelinkt wordt. De benaming weesredirect wordt soms ook foutief gebruikt om te verwijzen naar een redirect die linkt naar een niet-bestaande pagina, een zogenaamde gebroken redirect.
weg
Een sjabloon waarmee iemand aangeeft dat een artikel niet thuishoort op Wikipedia; een artikel met het weg-sjabloon wordt op de lijst van te beoordelen pagina's gezet. Zie ook: Wikipedia:Te beoordelen pagina's.
weggen
Het weg-sjabloon aan een artikel toevoegen.
wheelwar
Een conflict tussen twee of meer moderatoren waarin zij elkaars beheersmatige handelingen ongedaan maken. Zie: Wikipedia:Wheelwar.
wiki
Het woord 'wiki' komt van het Hawaïaanse wiki wiki = snel, vlug. Het staat voor:
  • Wikipedia, of
  • iets anders, dat echter wel gebruikmaakt van de "WikiWiki"-software, of
  • gebruiken of gewoonten op Wikipedia en andere wikiprojecten: Dat is heel erg wiki.
wiki-
Het element wiki- wordt voor allerlei woorden geplakt, en legt een verband met Wikipedia. Voorbeelden: wikiverslaafdheid, wikibladzijde.
Wikiaan
Een gebruiker/medewerker die op meerdere projecten van Wikimedia werkt.
wikiaholic
wikiholic
Iemand die verslaafd is geraakt aan het tijd doorbrengen op Wikipedia. Zie: Wikiaholic.
Wikibooks
Zoals Wikipedia een vrije encyclopedie is, is wikibooks een project waar boeken worden geschreven. Zie: Wikibooks
wikibreak
Een korte of langere periode waarin iemand geen bijdrage levert aan Wikipedia. Ook wel wikantie. Zie: Wikipedia:Wikibreak.
Wikidata
Zoals Wikipedia een vrije encyclopedie is, is Wikidata een project om een ​​gezamenlijk bewerkbare kennisdatabase te vormen. Zie: Wikidata
wikificatie
wikificeren
Een doorgaans nieuw artikel zodanig herschrijven dat het past binnen de Wikipedia-huisstijl (met introductiezin, koppelingen, interwiki's, witregels, vetgedrukte woorden, cursieve woorden en dergelijke). Zie: Help:Wikificeren.
wikify
Een sjabloon waarmee wordt aangegeven dat een artikel wikificatie nodig heeft.
wikiholic
Zie wikiaholic.
wikantie
Een gebruiker die een vakantie neemt van de wiki.
wikilink
Een interne link waarbij twee haken [[...]] aan beide zijden van het begrip staan.
Wiki Loves Art
een project onder andere in Nederland georganiseerd door Vereniging Wikimedia Nederland waarbij fotografieliefhebbers, musea en erfgoedinstellingen samenwerken om vrij gelicenseerde foto's van kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea en archieven online beschikbaar te brengen. Zie: Wiki loves art en /Achtergrondinformatie.
Wiki Loves Monuments
een jaarlijks terugkerend project gestart door Vereniging Wikimedia Nederland en verder uitgerold de wereld in, waarbij mensen opgeroepen worden om van monumenten in hun land foto's te maken en te uploaden in de maand september. Zie: Wikipedia:Wiki Loves Monuments.
Wikimedia
Wikimedia Foundation
De non-profitorganisatie die Wikipedia en andere projecten formeel beheert. Zie: Wikimedia Foundation.
Wikimedia Nederland
De Vereniging Wikimedia Nederland die als doel heeft om de projecten van de Wikimedia Foundation in Nederland te ondersteunen. Zie Vereniging Wikimedia Nederland en hun website.
Wikinews
Zoals Wikipedia een vrije encyclopedie is, is wikinews een vrije nieuwsbron waar nieuwsartikelen worden geschreven. Zie: Wikinieuws.
Wikipediaan
Medewerker aan Wikipedia. Iemand die slechts één typefout heeft verbeterd in een enkel artikel op een van de taalversies van Wikipedia, mag zich al Wikipediaan noemen.
Wikipedianaamruimte
De naamruimte die bestemd is voor pagina's met betrekking tot het reilen en zeilen van Wikipedia. Deze pagina's worden voorafgegaan door het voorvoegsel Wikipedia:. Zie Help:Naamruimte.
Wikiquette
Gedragsregels die gehanteerd worden op Wikipedia. Zie Wikipedia:Wikiquette.
Wikiquote
Zoals Wikipedia een vrije encyclopedie is, is Wikiquote een project waar citaten, uitdrukkingen en spreekwoorden worden verzameld. Zie: Wikiquote.
Wikisource
Zoals Wikipedia een vrije encyclopedie is, is Wikisource een project waar vrije primaire teksten worden verzameld. Zie: Wikisource.
Wikispecies
Zoals Wikipedia een vrije encyclopedie is, is Wikispecies een project dat een wetenschappelijke classificatie en beschrijving van planten en dieren tracht te maken. Zie: Wikispecies.
Wikiversity
Zoals Wikipedia een vrije encyclopedie is, is Wikiversity een project dat als doel heeft het creëren van vrij leermateriaal. Zie: Wikiversity.
wikivirus
Een fictief virus dat ervoor zorgt dat veel mensen koortsachtig aan Wikipedia meewerken. De incubatietijd van het wikivirus is in de meeste gevallen zeer kort. Veel mensen zijn na een kleine correctie aan een artikel als eerste edit al geïnfecteerd met het virus. Er is nog geen vaccin tegen ontwikkeld. Een symptoom van de aanwezigheid van het virus is dat iemand herhaaldelijk zegt van wikipedia te vertrekken of weg te blijven.
Wikivoyage
Zoals Wikipedia een vrije encyclopedie is, is Wikivoyage een project waar reisgidsen worden geschreven. Zie: Wikivoyage.
wikiwaardig
Een artikel of onderwerp dat beschouwd wordt als geschikt voor Wikipedia. Het bestempelen van een artikel of onderwerp als wikiwaardig is een subjectieve zaak.
wikiwiki of wiki
De software van Wikipedia en andere, vergelijkbare systemen. Zie: Wiki.
WikiWoordenboek
Zie: wiktionary.
WikiZaterdag
een zaterdag waarop het kantoor van Wikimedia Nederland wordt opengesteld voor vrijwilligers en/of medewerkers voor activiteiten van de vereniging of gewoon om samen aan Wikipedia te werken. Zie: wmnl:WikiZaterdag.
wikt
Verwijzing naar een lemma in het WikiWoordenboek. Als het wikt-sjabloon {{wikt}} aan een artikel wordt toegevoegd, krijgt het artikel daarmee een dergelijke verwijzing.
Wiktionary
Zoals Wikipedia een vrije encyclopedie is, is Wiktionary een vrij woordenboek. Zie: Wiktionary. De Nederlandse Wiktionary is te vinden op http://nl.wiktionary.org en draagt de naam WikiWoordenboek.
wiu
Werk in uitvoering, met verschillende varianten. Een sjabloon met deze naam geeft aan dat een artikel "werk in uitvoering" is, en wordt toegevoegd als men een artikel inhoudelijk van te lage kwaliteit vindt en het daarom genomineerd voor verwijdering op de beoordelingslijst heeft geplaatst. De term wordt ook wel in algemene zin gebruikt om aan te geven dat men een artikel ondermaats vindt. Een soortgelijk sjabloon is wiu2. Zie Wikipedia:Werk in uitvoering.
wiu2
variant op Werk in Uitvoering en afgeleide hiervan. Met het sjabloon wiu2 (huidige naam: "meebezig") geeft de auteur aan dat deze verwacht de komende uren/dagen nog veel aan een artikel te zullen schrijven. In het laatste geval kan een ander, als men bewerkingsconflicten wil vermijden, het beste wachten tot het sjabloon is verwijderd alvorens het artikel te bewerken. Zie Wikipedia:Werk in uitvoering.
wla
Wiki Loves Art, een project onder andere in Nederland georganiseerd door Vereniging Wikimedia Nederland waarbij fotografieliefhebbers, musea en erfgoedinstellingen samenwerken om vrij gelicenseerde foto's van kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea en archieven online beschikbaar te brengen. Zie: Wiki loves art en /Achtergrondinformatie.
wlm
Wiki Loves Monuments, was een project gestart door Vereniging Wikimedia Nederland. Zie: Wikipedia:Wiki loves Monuments.
wmb
Afkorting van wat mij betreft.
wmf
Afkorting van Wikimedia Foundation. Zie aldaar.
WMBE
Afkorting van Wikimedia België. Zie de wiki van Wikimedia België.
WMNL
Afkorting van Wikimedia Nederland. Zie de wiki van Wikimedia Nederland.
WP, wp
Wikipedia.
woordenboek
Wikipedia is geen ~: Argument dat wordt gebruikt om beginnetjes waarvan men vindt dat ze slechts een woordenboekdefinitie geven, te verwijderen. Zie: Wikipedia:Woordenboekdefinitie.
wijz
Wijziging, een link die aangeeft wat de verschillen zijn tussen twee versies van een artikel.
ws
Zie: waarschuwing.

X bewerken

xlink
Zie: externe link.
Xwiu
Zie: wiu.

Z bewerken

zandbak
Een speciale pagina waarop een nieuwkomer teksten of afbeeldingen kan uitproberen zonder daar iemand mee te storen. De zandbak bevindt zich op Wikipedia:Zandbak. Daarnaast heeft iedere gebruiker nog een persoonlijke kladblok tot zijn beschikking om te experimenteren. Zie Wikipedia:Kladblok.
zb
Een sjabloon waarmee iemand kan worden gewezen op het bestaan van de zandbak.
zelfpromotie
Het schrijven van, of bijdragen aan, een artikel over jezelf. Dit wordt sterk afgeraden. Zie Wikipedia:Zelfpromotie.
zijbalk
Een sjabloon dat geplaatst wordt tegen de rechterkant van een pagina en geen invulbare parameters heeft. Zie voor uitleg over zijbalken Wikipedia:Sjablonen#Zijbalk. (Een sjabloon dat tegen de rechterkant van een pagina wordt geplaatst maar wél invulbare parameters heeft wordt een infobox genoemd.)
zp
zie zelfpromotie.
zusterproject
Een project van de Wikimedia Foundation. Naast Wikipedia zijn dit WikiWoordenboek (Wiktionary), Wikibooks, Wikidata, Wikinieuws, Wikiquote, Wikivoyage, Wikisource, Wikispecies, Wikiversity, Wikimedia Commons (Commons), en daarnaast ook Incubator, Meta-Wiki en andere.
zusterprojectlinks
zusterlinks
Links die gaan naar een zusterproject.