Wikipedia:Nederlandstalige titels

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Nederlandstalige titels
Deze pagina beschrijft een richtlijn op de Nederlandstalige Wikipedia. De tekst is algemeen aanvaard onder gebruikers en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. Echter, de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk. Als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina.
Notendop
Deze pagina in een notendop: Op de Nederlandstalige Wikipedia gebruiken we over het algemeen Nederlandstalige namen.

1. Dit is de Nederlandstalige Wikipedia. Als een persoon, land, stad, organisatie of boek beschreven wordt, wordt dus zo veel mogelijk de meest gangbare Nederlandse variant van de naam gebruikt, dus er worden geen endoniemen maar exoniemen gebruikt.

Dit betekent dus:
Van de anderstalige naam wordt meestal een redirect naar de Nederlandse naam gemaakt.

2. Het moet wel om een gangbare naam gaan, dus gewoon Helsinki in plaats van Elsenfors. Om te bepalen of een geografische naam gangbaar is, wordt verwezen naar Wikipedia:Buitenlandse geografische namen.

3. Van oorspronkelijk anderstalige boeken, toneelstukken e.d. wordt over het algemeen de titel van de Nederlandse vertaling gebruikt, waarbij in de inleiding de oorspronkelijke titel vermeld staat (vaak cursief). Voorbeelden: De Kronieken van Narnia, De vliegeraar, Schone Schijn (televisieserie). Het spreekt vanzelf dat het aanmaken van een redirect vanuit de oorspronkelijk anderstalige titel aangewezen is.

4. Op de regel Nederlandse namen te gebruiken zijn enkele uitzonderingen:

Gerelateerde onderwerpen

bewerken