Wikipedia:Checkuser

Overzicht beheerpagina's
Zie WP:CU

Checkuser (gebruikerscontrole) is een extensie voor de door Wikipedia gebruikte software MediaWiki, die het gebruikers binnen een wiki en binnen een bepaalde tijdspanne[1] mogelijk maakt om bij iedere bewerking (waaronder het opslaan van een pagina) de gebruikte IP-adressen door de aangemelde gebruiker te bekijken. De personen die gebruik kunnen maken van deze extensie worden tevens checkusers genoemd.

Wat kunnen ze? En wat mogen ze? bewerken

 

De persoonlijke instellingen van aangemelde gebruikers, zoals de e-mailadressen en wachtwoorden, kunnen met de checkuser-tools niet zichtbaar gemaakt worden.

Binnen de Wikimediaprojecten staat deze functie vanwege privacyoverwegingen slechts enkele gebruikers, die zich aan de checkuser-policy en de privacy policy moeten houden, ter beschikking. Er zijn ook regels voor het delen van de informatie. (publieke versie)

Het belangrijkste doel van de checkuser-tools is dat men misbruik door meerdere accounts en eventueel hiermee gepaard gaand vandalisme kan constateren. Als blijkt dat vanaf een of meerdere IP adressen misbruik is gemaakt van sokpoppen kunnen de checkusers IP-adressen blokkeren.[2]

Verder hebben ze de mogelijkheid om verwijderde bijdragen te bekijken.[3] Via een besloten discussielijst (mail:nlcheckuser-l) houden de checkusers onderling contact. Ook kunnen ze contact houden met anderstalige gebruikers met checkuserrechten via de besloten maillijst mail:checkuser-l en het bijbehorende chatkanaal #wikimedia-checkuser.

Checkusers (uit te voeren via Speciaal:GebruikerControleren) worden besloten gelogd in Speciaal:LogboekGebruikerControleren.

Wie hebben toegang? bewerken

 

Voor ieder Wikimediaproject zijn de gebruikers met checkusertoegang te achterhalen via Speciaal:Gebruikerslijst/checkuser.

Hiernaast hebben projectbreed alle stewards toegang tot de checkuser-tools: zij zullen deze toegang echter niet gebruiken op projecten met eigen checkusers, behoudens extreme uitzonderingen (tijdsdruk). Verder heeft Tim Starling als ontwikkelaar projectoverkoepelende toegang tot alle speciale pagina's. Tenslotte hebben meerdere ontwikkelaars toegang tot IP- en andere gebruikergerelateerde data "direct uit de databank"; voor de Toolserver geldt iets vergelijkbaars.

Hoe worden checkusers benoemd? bewerken

Slechts de lokale gebruikers met checkuserrechten worden door de Arbitragecommissie bevestigd of benoemd, volgens artikel 7, 4e lid van de reglementen. Op basis daarvan heeft de arbitragecommissie de regeling checkusers vastgesteld.

Gebruikers op nl.wikipedia met toegang tot de checkuserfunctie bewerken

Zie de gebruikerslijst voor een actueel overzicht.

Verzoek tot checkuser bewerken

Het uitvoeren van een checkuser kan worden aangevraagd via Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Sokpoppen.

Procedure bij klachten: Ombudsmancommissie bewerken

Bij klachten over overtredingen van de privacy policy kan er contact opgenomen worden met de ombudsmancommissie via cu-ombuds-l lists.wikimedia.org. Zie m:Ombuds commission/nl.

Zie de categorie MediaWiki CheckUser van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.