Help:Externe kaarten

Overzicht hulppagina's
Wikipedia Hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

Zie WP:COOR
Zie WP:COORDS

Het opnemen van de coördinaten van het onderwerp van een lemma (b.v. een land, eiland, plaats of gebouw) kan geschieden door het opnemen van een van de daartoe gemaakte sjablonen op de pagina.

Standaard wordt {{Coor title dms}} gebruikt om de coördinaten rechtsboven op de pagina te tonen. Om coördinaten elders in een artikel te plaatsen wordt {{Coor dms}} aanbevolen.

Om coördinaten op te zoeken zijn verschillende tools beschikbaar, zie Help:Hulpmiddelen#Landkaarten_en_satellietbeelden.

Hoe voeg ik een coördinaat toe aan een artikel? bewerken

 • Stel eerst in het linker menu op die toolpagina het type in (meestal een landmark, zoals een gebouw, voor andere zie #Type hieronder), de regio (wat is de locatie?), welk sjabloon je wilt gebruiken (template: Coördinaten op nl-wiki, Location op Commons) en voor welk project het bestemd is.
 • Als je de coördinaten op een artikel op de Nederlandstalige Wikipedia wilt toevoegen zoom dan in op de kaart en prik de preciese locatie aan waar het onderwerp zich bevindt.

Opmerking Opmerking Als je de coördinaten op een bestand wilt toevoegen op Commons, prik dan de locatie aan waar de foto genomen is.

 • Na het aanklikken van de locatie op de kaart verschijnt er onder het kaartje een ingevuld sjabloon met coördinaten. Kopieer dit in z'n geheel, en plaats dit onderaan in het artikel vlak boven de categorieën.

Type bewerken

Er zijn maar een beperkt aantal mogelijke types. Hieronder een overzicht van de verschillende types met erachter wanneer dit type gebruikt dient te worden. De meest gebruikte zijn:

 • landmark - voor gebouwen, bouwwerken, grotten, begraafplaatsen, geologische breuken, mijnen, toeristische attracties, wegkruisen, monumenten en andere bezienswaardigheden
 • city - voor gemeenten, steden, dorpen, buurtschappen, gehuchten, voorsteden, wijken, buurten en andere menselijke nederzettingen
 • forest - voor bossen, heidevelden, natuurreservaten, nationale parken en andere natuurgebieden
 • river - voor rivieren, kanalen, beken, inclusief alle tussenliggende varianten en valleien
 • waterbody - voor baaien, fjorden, meren, reservoirs, vijvers, poelen, lagunes, riviermondingen, meren en watervallen
 • isle - voor eilanden, schiereilanden en zandbanken

Minder vaak gebruikte types zijn:

 • adm1st - voor bestuurlijke gebieden op het eerste niveau
 • adm2nd - voor bestuurlijke gebieden op het tweede niveau
 • adm3rd - voor bestuurlijke gebieden op het derde niveau (hiervoor kan ook city worden gebruikt)
 • airport - voor luchthavens, vliegvelden en vliegbasissen
 • country - voor landen en voor grote afhankelijke gebieden en autonome regio's
 • edu - voor scholen, hogescholen en universiteiten
 • event - voor incidentele of terugkerende gebeurtenissen op een specifieke locatie, inclusief veldslagen, aardbevingen, festivals en scheepswrakken
 • glacier - voor gletsjers en ijskappen
 • mountain - voor bergen, heuvels, kliffen, bergketens, riffen en onderzeese bergen
 • pass - voor bergpassen
 • railwaystation - voor stations, haltes en onderhoudsplaatsen van spoorwegen en treinen, inclusief metro, tram, premetro, etc

Alternatieve tool bewerken

Werking bewerken

Alle coördinatensjablonen verwijzen naar {{MapsServer}}, waarin de link naar een extern script staat. Vanuit dat script zijn links beschikbaar naar o.a. Google Earth, Google Maps, WikiMapia, MapQuest, Maptech, MSN Maps, TerraServer, Map 24, etc. In het geval dat de betreffende server langdurig niet bereikbaar is kan in dit sjabloon voor een z.g. mirror worden gekozen. Er wordt automatisch een extra parameter toegevoegd die de naam van het lemma doorgeeft aan het externe script, waardoor de titel ook daar getoond wordt.

In de artikelen wordt sinds augustus 2011 direct naast de getoonde coördinaten rechtsboven een tweede link getoond ("Kaart"). Door hier op te klikken wordt binnen het Wikipedia-artikel een kaart geopend. Als basis hiervoor is OpenStreetMap gebruikt, zie verder Help:OpenStreetMap.

Overzicht van sjablonen bewerken

Naam Parameters Zichtbaar resultaat Opmerkingen
{{Coor title dms}} 51|26|30.12|N|4|55|55.08|E|type:city_scale:50000 Zie rechts bovenaan de pagina Zie voor uitgebreide uitleg over de toepassing de sjabloonpagina: Sjabloon:Coor title dms
{{Coor title dec}} 51.4417|4.931967|type:city_scale:50000 Zie rechts bovenaan de pagina Hulpsjabloon voor als iemand niet weet hoe die decimale coördinaten kan converteren in graden, minuten en seconden. Let op: Decimale graden moeten eerst omgerekend worden voordat ze gebruikt kunnen worden in {{Coor title dms}} als graden, minuten en seconden.
{{Coor dms}} 52|39|8|N|5|3|59|E|scale:50000_region:NL 52° 39′ NB, 5° 4′ OL Toont graden en minuten, en indien kleine objecten zoals gebouwen ook de seconden
{{Coor dm}} 52|39|N|5|4|E|scale:50000_region:NL 52° 39′ NB, 5° 4′ OL Alleen graden en minuten
{{Coor dec}} 51.4417|4.931967|type:city_scale:50000 51° 26' 30" NB, 4° 55' 55" OL Hulpsjabloon voor als iemand niet weet hoe die decimale coördinaten kan converteren in graden, minuten en seconden. Let op: Decimale graden moeten eerst omgerekend worden voordat ze gebruikt kunnen worden in {{Coor dms}} als graden, minuten en seconden.
{{Coördinaten-inline}} 52_39_8_N_5_3_59_E_scale:50000_region:NL|52°39'N, 5°3'E
of
52_39_8_N_5_3_59_E_scale:50000_region:NL|Hoorn|Kaart van
52°39'N, 5°3'E

Kaart van  Hoorn

Parameters bewerken

Graden, minuten, seconden, N of S, graden, minuten, seconden, E of W, [type], [scale], [region].

De parameters tussen rechte haken zijn optioneel.

Coördinaten bewerken

Graden, minuten en seconden worden uitgedrukt in positieve getallen, die decimalen mogen bevatten.
Let op dat voor "zuiderbreedte" de letter "S" gebruikt wordt, voor "oosterlengte" de letter "E".

Het coördinatenstelsel is WGS 84. Let op: soms worden in publicaties coördinatensystemen gebruikt die hier tot 500 meter van afwijken; controleer eventueel een van de geproduceerde kaartlinks.

Nauwkeurigheid bewerken

Voor de gewenste nauwkeurigheid kunnen de volgende vuistregels gebruikt worden:

Noord-zuidrichting:

1 graad komt overeen met circa 111 km
1 minuut komt overeen met circa 1,85 km (1 zeemijl = 1852 m ~ 10000 km / 90 / 60 )
1 seconde komt overeen met circa 31 m

Oost-westrichting: kleinere afstanden, nl. deze afstanden vermenigvuldigd met de cosinus van de breedtegraad; in Nederland op 52°N:

1 graad komt overeen met circa 68 km
1 minuut komt overeen met circa 1,14 km
1 seconde komt overeen met circa 19 m

Voor België op 51°N komt 1° overeen met 70 km. Zie ook Geografische coördinaten

Schaal bewerken

De schaal kan d.m.v. de opties type: of scale: worden opgegeven, combinaties zijn mogelijk. Als een type: bekend is wordt daarvan in eerste instantie de schaal afgeleid. Als tevens een waarde voor scale: ingevuld is zal deze worden gebruikt.

scale: bewerken

Een parameter als b.v. scale:25000 geeft een (Google Maps) zoomfactor van 14. Deze is geschikt voor bijvoorbeeld plaatsen en steden. Voor het weergeven van bouwwerken op een kaart kan verder worden ingezoomd en dient de scale-instelling gezet te worden op een kleinere waarde, bijvoorbeeld scale:1500 (komt overeen met een Google Maps zoomfactor van 18).

type: bewerken

type schaal
country 1:10.000.000
state 1:3.000.000
adm1st 1:1.000.000
adm2nd 1:300.000
type schaal
city 1:100.000
isle 1:100.000
island* 1:100.000
lake* 1:100.000
mountain 1:100.000
river 1:100.000
type schaal
airport 1:30.000
waterbody 1:30.000
forest 1:30.000
glacier 1:30.000
landmark 1:10.000
edu 1:10.000
pass 1:10.000
railwaystation 1:10.000
building* 1:3000

* niet 'officiële' parameters volgens [1]

Voorbeeld
type:isle geeft een Google Maps zoomfactor van 13
N.B.: Aan type:city kan eventueel tussen haakjes het inwonertal van de stad worden toegevoegd, wat weer invloed heeft op de schaal: type:city(12000)

region: bewerken

Er kan een regiocode worden opgegeven, afhankelijk waarvan in het externe script extra opties voor regiogerichte kaartenservers getoond kunnen worden. De code bestaat doorgaans uit twee hoofdletters, b.v. "NL" of "BE", maar voor b.v. de Duitse deelstaten kan deze een vorm hebben als "DE-NI" of "DE-BW".

Voorbeeld
region:NL
 • Deze parameter is b.v. bepalend voor het al dan niet tonen van de link naar maptech.com; deze geeft n.l. uitsluitend algemene kaarten van de USA. De link wordt alleen zichtbaar als de waarde van "region:" begint met "US".
Bekende codes
N.B.: Van samengestelde landcodes (als b.v. "DE-NI") tellen alleen de eerste twee letters mee, de overige hebben (op dit moment) geen functie.
 • Code "XZ" voor objecten in of boven "internationale wateren".

Servers bewerken

Het externe script is beschikbaar op:

Externe pagina's bewerken

Het externe script geeft links naar de volgende sites:

Tools bewerken