Lijst van HTML-kleuren

Hieronder staat een lijst van kleuren. De kleuren zijn in een aantal kleurgroepen ingedeeld, enkele zijn bij twee kleurgroepen ingedeeld.

Voor representatie op een computerscherm worden de kleuren uit rood, groen en blauw samengesteld. De drie waarden kunnen lopen van 0 tot 255, of hexadecimaal van 00 tot FF. Een volledige kleur kan worden aangeduid als bijvoorbeeld [124,252,0], wat overeenkomt met hexadecimaal 7CFC00 (grasgroen). Deze aanduidingen treft men aan in tekenprogramma's. Een moderne videokaart kan op deze wijze 16.777.216 verschillende kleuren weergeven.

HTMLBewerken

In (X)HTML en CSS kan de hexadecimale waarde worden gebruikt, maar een groot aantal kleuren heeft bovendien een Engelse naam. Hierbij geldt dat, hoewel bijna alle kleurnamen ondersteund worden door de moderne browsers, slechts 16 kleurnamen ondersteund worden door de W3C HTML 4.01-standaard. Dit zijn de acht kleuren die zijn samengesteld uit 0% of 100% van de drie basiskleuren, de zeven kleuren die zijn samengesteld uit 0% of 50%, en zilver:

Kleurgroep HTML-naam RGB-code R G B Nederlandse naam Complementair
100% black #000000 00 00 00 zwart wit
100% red #FF0000 FF 00 00 rood cyaan
100% lime #00FF00 00 FF 00 limoen magenta
100% blue #0000FF 00 00 FF blauw geel
100% fuchsia[1] #FF00FF FF 00 FF magenta limoen
100% yellow #FFFF00 FF FF 00 geel blauw
100% aqua[2] #00FFFF 00 FF FF cyaan rood
100% white #FFFFFF FF FF FF wit zwart
75% silver #C0C0C0 C0 C0 C0 zilver
50% maroon #800000 80 00 00 kastanjebruin
50% green #008000 00 80 00 groen
50% navy #000080 00 00 80 marineblauw
50% purple #800080 80 00 80 paars
50% olive #808000 80 80 00 olijfgroen
50% teal #008080 00 80 80 groenblauw
50% gray #808080 80 80 80 grijs grijs

Deze namen zijn in onderstaande tabel vet weergegeven. Voor alle andere kleuren dient bij voorkeur de hexadecimale waarde gebruikt te worden.

Overzicht van kleuren die een HTML-naam hebbenBewerken

In de tabel worden de kleuren getoond in de kolommen HTML-naam en daarnaast RGB. Deze kleuren zouden aan elkaar gelijk moeten zijn. Zijn ze ongelijk, dan wordt de HTML-naam door de browser anders geïnterpreteerd.

Kleurgroep HTML-naam RGB-code R G B Nederlandse naam Complementair
Rode kleuren indianred #CD5C5C CD 5C 5C indisch rood
Rode kleuren lightcoral #F08080 F0 80 80 lichtkoraal
Rode kleuren salmon #FA8072 FA 80 72 zalm
Rode kleuren darksalmon #E9967A E9 96 7A donkerzalm
Rode kleuren orangered #FF4500 FF 45 00 oranjerood
Rode kleuren red[3] #FF0000 FF 00 00 rood cyaan
Rode kleuren crimson #DC143C DC 14 3C vermiljoen
Rode kleuren firebrick #B22222 B2 22 22 vuurvaste baksteen
Rode kleuren darkred #8B0000 8B 00 00 donkerrood
Roze kleuren pink #FFC0CB FF C0 CB roze
Roze kleuren lightpink #FFB6C1 FF B6 C1 lichtroze
Roze kleuren palevioletred #DB7093 DB 70 93
Roze kleuren hotpink #FF69B4 FF 69 B4 acaciaroze
Roze kleuren deeppink #FF1493 FF 14 93 dieproze
Roze kleuren mediumvioletred #C71585 C7 15 85 middenvioletrood
Gele kleuren lightyellow #FFFFE0 FF FF E0 lichtgeel
Gele kleuren lemonchiffon #FFFACD FF FA CD
Gele kleuren lightgoldenrodyellow #FAFAD2 FA FA D2
Gele kleuren papayawhip #FFEFD5 FF EF D5
Gele kleuren moccasin #FFE4B5 FF E4 B5
Gele kleuren peachpuff #FFDAB9 FF DA B9
Gele kleuren palegoldenrod #EEE8AA EE E8 AA
Gele kleuren khaki #F0E68C F0 E6 8C kaki
Gele kleuren yellow[3] #FFFF00 FF FF 00 geel blauw
Gele kleuren gold #FFD700 FF D7 00 goud
Gele kleuren darkkhaki #BDB76B BD B7 6B donkerkaki
Blauwe kleuren lightcyan #E0FFFF E0 FF FF lichtcyaan
Blauwe kleuren paleturquoise #AFEEEE AF EE EE lichtturkoois
Blauwe kleuren aqua[3][2] #00FFFF 00 FF FF cyaan rood
Blauwe kleuren aquamarine #7FFFD4 7F FF D4 aquamarijn
Blauwe kleuren turquoise #40E0D0 40 E0 D0 turkoois
Blauwe kleuren mediumturquoise #48D1CC 48 D1 CC
Blauwe kleuren darkturquoise #00CED1 00 CE D1 donkerturkoois
Blauwe kleuren powderblue #B0E0E6 B0 E0 E6
Blauwe kleuren lightsteelblue #B0C4DE B0 C4 DE lichtstaalblauw
Blauwe kleuren lightblue #ADD8E6 AD D8 E6 lichtblauw
Blauwe kleuren skyblue #87CEEB 87 CE EB hemelsblauw
Blauwe kleuren lightskyblue #87CEFA 87 CE FA lichthemelsblauw
Blauwe kleuren deepskyblue #00BFFF 00 BF FF diep hemelsblauw
Blauwe kleuren cornflowerblue #6495ED 64 95 ED korenbloemblauw
Blauwe kleuren steelblue #4682B4 46 82 B4 staalblauw
Blauwe kleuren cadetblue #5F9EA0 5F 9E A0
Blauwe kleuren mediumslateblue #7B68EE 7B 68 EE
Blauwe kleuren dodgerblue #1E90FF 1E 90 FF
Blauwe kleuren royalblue #4169E1 41 69 E1 koningsblauw
Blauwe kleuren blue[3] #0000FF 00 00 FF blauw geel
Blauwe kleuren mediumblue #0000CD 00 00 CD middenblauw
Blauwe kleuren darkblue #00008B 00 00 8B donkerblauw
Blauwe kleuren navy[3] #000080 00 00 80 marine
Blauwe kleuren midnightblue #191970 19 19 70 nachtblauw
Oranje kleuren lightsalmon #FFA07A FF A0 7A lichtzalm
Oranje kleuren orange #FFA500 FF A5 00 oranje
Oranje kleuren darkorange #FF8C00 FF 8C 00 donkeroranje
Oranje kleuren coral #FF7F50 FF 7F 50 koraal
Oranje kleuren tomato #FF6347 FF 63 47 tomaat
Oranje kleuren orangered #FF4500 FF 45 00 oranjerood
Groene kleuren greenyellow #ADFF2F AD FF 2F groengeel
Groene kleuren chartreuse #7FFF00 7F FF 00
Groene kleuren lawngreen #7CFC00 7C FC 00 grasgroen
Groene kleuren lime[3] #00FF00 00 FF 00 limoen magenta
Groene kleuren palegreen #98FB98 98 FB 98 bleekgroen
Groene kleuren lightgreen #90EE90 90 EE 90 lichtgroen
Groene kleuren mediumspringgreen #00FA9A 00 FA 9A midlentegroen
Groene kleuren springgreen #00FF7F 00 FF 7F lentegroen
Groene kleuren yellowgreen #9ACD32 9A CD 32 geelgroen
Groene kleuren limegreen #32CD32 32 CD 32 limoengroen
Groene kleuren mediumseagreen #3CB371 3C B3 71
Groene kleuren seagreen #2E8B57 2E 8B 57 zeegroen
Groene kleuren forestgreen #228B22 22 8B 22 bosgroen
Groene kleuren green[3] #008000 00 80 00 groen
Groene kleuren olivedrab #6B8E23 6B 8E 23
Groene kleuren olive[3] #808000 80 80 00 olijfgroen
Groene kleuren darkolivegreen #556B2F 55 6B 2F donkerolijfgroen
Groene kleuren darkgreen #006400 00 64 00 donkergroen
Groene kleuren aquamarine #7FFFD4 7F FF D4 aquamarijn
Groene kleuren mediumaquamarine #66CDAA 66 CD AA
Groene kleuren darkseagreen #8FBC8F 8F BC 8F donkerzeegroen
Groene kleuren lightseagreen #20B2AA 20 B2 AA lichtzeegroen
Groene kleuren darkcyan #008B8B 00 8B 8B donkercyaan
Groene kleuren teal[3] #008080 00 80 80 groenblauw
Paarse kleuren lavender #E6E6FA E6 E6 FA lavendel
Paarse kleuren thistle #D8BFD8 D8 BF D8 distel
Paarse kleuren plum #DDA0DD DD A0 DD pruim
Paarse kleuren violet #EE82EE EE 82 EE violet
Paarse kleuren fuchsia[3][1] #FF00FF FF 00 FF fuchsia (magenta) limoen
Paarse kleuren orchid #DA70D6 DA 70 D6 orchidee
Paarse kleuren mediumorchid #BA55D3 BA 55 D3
Paarse kleuren mediumpurple #9370DB 93 70 DB
Paarse kleuren slateblue #6A5ACD 6A 5A CD leiblauw
Paarse kleuren blueviolet #8A2BE2 8A 2B E2 blauwviolet
Paarse kleuren darkviolet #9400D3 94 00 D3 donkerviolet
Paarse kleuren darkorchid #9932CC 99 32 CC
Paarse kleuren rebeccapurple #663399 66 33 99
Paarse kleuren darkmagenta #8B008B 8B 00 8B donkermagenta
Paarse kleuren purple[3] #800080 80 00 80 purper
Paarse kleuren darkslateblue #483D8B 48 3D 8B donkerleiblauw
Paarse kleuren indigo #4B0082 4B 00 82 indigo
Bruine kleuren cornsilk #FFF8DC FF F8 DC
Bruine kleuren blanchedalmond #FFEBCD FF EB CD
Bruine kleuren bisque #FFE4C4 FF E4 C4
Bruine kleuren navajowhite #FFDEAD FF DE AD
Bruine kleuren wheat #F5DEB3 F5 DE B3 tarwe
Bruine kleuren burlywood #DEB887 DE B8 87
Bruine kleuren tan #D2B48C D2 B4 8C
Bruine kleuren rosybrown #BC8F8F BC 8F 8F
Bruine kleuren sandybrown #F4A460 F4 A4 60 zandbruin
Bruine kleuren goldenrod #DAA520 DA A5 20
Bruine kleuren darkgoldenrod #B8860B B8 86 0B
Bruine kleuren peru #CD853F CD 85 3F
Bruine kleuren chocolate #D2691E D2 69 1E chocoladebruin
Bruine kleuren saddlebrown #8B4513 8B 45 13
Bruine kleuren sienna #A0522D A0 52 2D sienna
Bruine kleuren brown #A52A2A A5 2A 2A bruin
Bruine kleuren maroon[3] #800000 80 00 00 kastanjebruin
Witte kleuren white[3] #FFFFFF FF FF FF wit zwart
Witte kleuren snow #FFFAFA FF FA FA sneeuwwit
Witte kleuren honeydew #F0FFF0 F0 FF F0
Witte kleuren mintcream #F5FFFA F5 FF FA mint
Witte kleuren azure #F0FFFF F0 FF FF ultramarijn
Witte kleuren aliceblue #F0F8FF F0 F8 FF
Witte kleuren ghostwhite #F8F8FF F8 F8 FF
Witte kleuren whitesmoke #F5F5F5 F5 F5 F5 rookwit
Witte kleuren seashell #FFF5EE FF F5 EE schelp
Witte kleuren beige #F5F5DC F5 F5 DC beige
Witte kleuren oldlace #FDF5E6 FD F5 E6 kant
Witte kleuren floralwhite #FFFAF0 FF FA F0 fluweelwit
Witte kleuren ivory #FFFFF0 FF FF F0 ivoor
Witte kleuren antiquewhite #FAEBD7 FA EB D7
Witte kleuren linen #FAF0E6 FA F0 E6 linnen
Witte kleuren lavenderblush #FFF0F5 FF F0 F5
Witte kleuren mistyrose #FFE4E1 FF E4 E1
Grijze kleuren gainsboro #DCDCDC DC DC DC
Grijze kleuren lightgray[4] #D3D3D3 D3 D3 D3 lichtgrijs
Grijze kleuren silver[3] #C0C0C0 C0 C0 C0 zilver
Grijze kleuren darkgray[4] #A9A9A9 A9 A9 A9 donkergrijs
Grijze kleuren gray[3][4] #808080 80 80 80 grijs grijs
Grijze kleuren dimgray[4] #696969 69 69 69
Grijze kleuren lightslategray[4] #778899 77 88 99 lichtleigrijs
Grijze kleuren slategray[4] #708090 70 80 90 leigrijs
Grijze kleuren darkslategray[4] #2F4F4F 2F 4F 4F donkerleigrijs
Grijze kleuren black[3][5] #000000 00 00 00 zwart wit
transparent[6] Geen RGB-code transparant

NotenBewerken

  1. a b Alternatieve Engelse naam: magenta, niet ondersteund door W3C HTML 4.01
  2. a b Alternatieve Engelse naam: cyan, niet ondersteund door W3C HTML 4.01
  3. a b c d e f g h i j k l m n o p Ondersteund door de W3C HTML 4.01-standaard
  4. a b c d e f g De Britse spelling grey is ook toegestaan
  5. Er zijn diverse nuances in zwart, zoals blauwzwart en lampenzwart. Deze kleuren zijn echter te genuanceerd om op een computerscherm te laten zien.
  6. Tekst in deze "kleur" is op elke achtergrond onzichtbaar.