Wikipedia:Wat je niet moet doen

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Zie WP:WJNMD

Nieuwelingen zijn van harte welkom – zonder hen zal dit project uiteindelijk tot stilstand komen! Voel je vrij om een artikel toe te voegen of te veranderen! We beschouwen onszelf als een groep van gelijken, die allemaal samenwerken, nieuwelingen zowel als oudgedienden.

Hieronder vind je adviezen die je leven hier makkelijker en leuker maken. Het gaat met name om zaken die je niet moet doen als je met Wikipedia bezig bent:

Tekst of ander materiaal vanaf elders inbrengen zonder toestemming van de auteur of andere rechthebbende(n) bewerken

De meeste teksten, afbeeldingen enzovoort, vallen onder het auteursrecht. Zonder expliciete toestemming overnemen, bewerken of verder verspreiden van zulk beschermd materiaal is onwettig en schadelijk voor Wikipedia. Dergelijk materiaal zal steeds verwijderd worden. Als je zelf de rechten hebt op de tekst, dan moet je je tekst eerst vrijgeven onder de licentie die Wikipedia hanteert: zie hiervoor Wikipedia:OTRS/Mijn eigen tekst.

Bewerkingsoorlog bewerken

Over bijdragen kan onenigheid ontstaan. Meer dan een keer zonder overleg eenzelfde wijziging ongedaan maken is ongewenst, tenzij het om een vandalistische bewerking gaat. Het herhaaldelijk door twee of meer personen terugdraaien van een bewerking noemen we op Wikipedia een bewerkingsoorlog. Het wordt ten strengste afgeraden die te beginnen of voort te zetten. Heb je twijfels over de juistheid van een bewering, maar wordt die na je verwijdering door een ander herplaatst? Elk lemma heeft zijn eigen overlegpagina. Je wordt van harte uitgenodigd daarvan gebruik te maken. Lost dat niets op, dan kan je op de pagina Wikipedia:Overleg gewenst een oproep plaatsen om anderen uit te nodigen aan het overleg deel te nemen. Bedenk daarbij dat bij een bewerkingsoorlog pagina's tijdelijk beveiligd kunnen worden tegen verdere aanpassingen en dat de 'strijdende' partijen zelfs voor korte tijd geblokkeerd kunnen worden.

Te veel zorgen maken dat je iets verkeerd doet bewerken

Wees niet bang een pagina te veranderen! Iedereen mag een artikel bewerken. En ja, je gaat vast wel eens iets verkeerd doen, maar alle fouten kunnen hersteld worden. Dat wil niet zeggen dat je maar je gang kan gaan. Wikipedia is een serieus project. Houd je daarom aan de conventies en lees je eerst in. Gebruik de overlegpagina niet om te vertellen dat je een tikfout of spelfout verholpen hebt - we snappen dat zonder toelichting ook wel. Daar is de bewerkingssamenvatting voor. Gebruik wel de overlegpagina als je je aanpassing uitgebreider wilt onderbouwen, en dan kun je in de samenvatting naar de overlegpagina verwijzen. Voor meer informatie, zie Voel je vrij en ga je gang.

Denken dat er zoiets is als een "auteur" van een artikel bewerken

Geen enkel artikel op Wikipedia heeft een eigen auteur. Iedereen mag een artikel bewerken.

Wikipedia als een woordenboek zien bewerken

Wikipedia is niet bedoeld voor het geven van definities voor standaardwoorden, of het creëren van een woordenboek. Daarvoor is het WikiWoordenboek er al. Merk overigens op dat het definiëren van diverse jargons wel wordt aangemoedigd. Zie voor meer informatie wat Wikipedia niet is.

Wikipedia als een kletsruimte gebruiken bewerken

Op overlegpagina's kun je gemakkelijk in een emotioneel debat over een bepaald onderwerp belanden. Tenzij het artikel op basis daarvan verbeterd wordt (wat bij lange, emotionele discussies zelden het geval is), is het beter je gedachten voor je te houden. Er zijn andere plaatsen op internet waar je je meningen en ideeën naar voren kunt brengen, en naar hartenlust kunt discussiëren over controversiële onderwerpen. Daar is Wikipedia niet voor, wij proberen een encyclopedie te maken. Zie Wat Wikipedia NIET is en Neutraal standpunt.

Een artikel over jezelf schrijven (of bewerken) bewerken

Schrijven over jezelf wordt sterk afgeraden. Zulke teksten worden zeer kritisch bekeken en lopen een grote kans verwijderd te worden. Bedenk dat je zelf meestal niet de juiste persoon bent om je eigen relevantie te beoordelen en dat Wikipedia geen platform is om jezelf te presenteren. Je eigen gebruikerspagina is een uitzondering, hier mag je jezelf voorstellen (in alle redelijkheid). Zie ook: Zelfpromotie.

Richtlijnen en gebruiken meteen ter discussie stellen bewerken

Kom niet in je eerste weken als bijdrager met ingrijpende voorstellen om de afspraken hier op de schop te nemen. Lees je eerst gedegen in over de werkwijze op dit project en leer te begrijpen waarom we een en ander op een bepaalde manier doen. Pas als je alles onder de knie hebt en ruime ervaring hebt opgedaan met het bewerken van Wikipedia, dan pas zou je met voorstellen kunnen komen die volgens jou een verbetering zijn voor de werkwijze van deze encyclopedie. Ter inleiding: veelgestelde vragen over Wikipedia.

Je hoofd verliezen bewerken

Hoewel het vanzelfsprekend lijkt, kan het soms moeilijk zijn om koel te blijven; vooral als je je bij een onderwerp sterk betrokken voelt. Maar ook de ander heeft zijn overwegingen en (meestal) zijn goede wil. Blijf nuchter.

Deze lijst bevat slechts de meest voorkomende valkuilen voor nieuwe bijdragers in de wereld van Wikipedia; maar heus, ook oudgedienden zijn er niet immuun voor. Voor andere 'regels' of suggesties, zie Toch een paar regels.

Zie ook bewerken

Wikipedia:Wat Wikipedia niet is