Help:Kleine wijziging

Overzicht hulppagina's
Wikipedia Hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

Zie H:KW

Een kleine wijziging (k) wordt op Wikipedia gezien als een wijziging die niet de moeite waard is om alle gebruikers op te wijzen: correcties van spelfouten, stijl- en typefouten en het corrigeren of aanbrengen van wikilinks.

Het toevoegen van nieuwe informatie of het verwijderen van informatie, hoe weinig ook, is dus geen kleine wijziging. Ook het toevoegen of verwijderen van een informatief sjabloon is een grote wijziging. Wees dus niet te bescheiden! Liever een kleine wijziging als grote markeren dan andersom.

Wat is het voordeel van zo'n "kleine wijziging"? bewerken

Op je Voorkeuren-pagina kun je als geregistreerde gebruiker ervoor kiezen om in bijvoorbeeld de lijst van Recente wijzigingen kleine wijzigingen niet getoond te krijgen. Dit heeft als voordeel dat, als er veel wijzigingen plaatsgevonden hebben, de kleine wijzigingen eruit gefilterd kunnen worden. Omdat niet-geregistreerde gebruikers niet de mogelijkheid hebben om hun bewerkingen als kleine wijziging aan te merken, kan zo bijvoorbeeld vandalisme eenvoudiger opgespoord worden. Het filteren kan echter ook gebruikt worden om een beter overzicht te krijgen van artikelen die wel significante wijzigingen hebben ondergaan. Niet iedere geregistreerde gebruiker gebruikt bijvoorbeeld een Volglijst om wijzigingen te volgen.

Standaard "kleine wijziging" gebruiken bewerken

Bij je Voorkeuren kun je aangeven:

[ ] Mijn bewerkingen als ‘klein’ markeren

Het vakje 'Dit is een kleine bewerking' wordt dan standaard aangevinkt. In plaats van standaard normale wijzigingen te hebben, die je desgewenst als klein kunt aangeven, heb je standaard kleine wijzigingen, die je desgewenst als normaal kunt aangeven. Doe dit echter alleen als je bijvoorbeeld veel spelfouten gaat verbeteren. Het gebeurt namelijk nogal eens dat een wijziging als "kleine wijziging" gemarkeerd wordt, omdat deze voorkeur standaard aan staat.

Wat zijn kleine veranderingen? bewerken

  • Correcties van spelling-, grammatica- en typfouten (zie Wikipedia:Spellinggids en Help:Opmaak)
  • eenvoudige opmaak, zoals vet of cursief toevoegen of verwijderen
  • correcties van overduidelijke fouten, zoals het jaartal 1946 naar 1964
  • correcties van opmaakfouten, zoals in tabellen
  • toevoegen of aanpassen van wikilinks
  • correcties van hyperlinks in referenties of externe links
  • Wanneer op de Terugdraaiknop wordt gedrukt is het ook automatisch gemarkeerd als een kleine bewerking.
  • ook markeren bot-accounts hun bewerkingen meestal als kleine wijziging

Wat zijn geen kleine veranderingen? bewerken