Waadhoeke

gemeente in Friesland

Waadhoeke (Fries De Waadhoeke; Bildts/Nederlands: Waddenhoek) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente ligt in het noordwesten van de provincie bij de Waddenzee. De hoofdplaats van de gemeente is Franeker.

Waadhoeke
Gemeente in Nederland Vlag van Nederland
Vlag van de gemeente Waadhoeke Wapen van de gemeente Waadhoeke
(Details) (Details)
Waadhoeke locator map municipality NL.png
Situering
Provincie Vlag Friesland Friesland
COROP-gebied Noord-Friesland
Coördinaten 53° 11′ NB, 5° 32′ OL
Algemeen
Oppervlakte 315,26 km²
- land 284,86 km²
- water 30,4 km²
Inwoners (1 januari 2021) 46.155?
(162 inw./km²)
% migratieachtergr. (1 januari 2020) 9,1% (niet-westers: 3,6%, westers: 5,5%)
Bestuurscentrum Franeker
Belangrijke verkeersaders A31 N31 N383 N393
spoorlijn Harlingen - Leeuwarden
Station(s) Deinum, Dronryp en Franeker
Politiek
Burgemeester (lijst) Marga Waanders (PvdA)
Zetels
Gemeenteraad
CDA
Gemeentebelangen
SAM Waadhoeke
FNP
VVD
ChristenUnie

29
8
7
6
4
3
1
Economie
Gem. WOZ-waarde (01-01-2019[1]) € 163.000
Overig
Postcode(s) 8800 - 8814, 8850 - 8859
9030 - 9045, 8816
9047, 9075 - 9079
8831, 8841, 8842, 8843
Netnummer(s) 0515, 0517, 0518, 058
CBS-code 1949
CBS-wijkindeling zie wijken en buurten
Website Gemeente Waadhoeke
Portaal  Portaalicoon   Nederland

De gemeente is op 1 januari 2018 ontstaan uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menaldumadeel (Menameradiel) en uit vier dorpen van de voormalige gemeente Littenseradeel (Littenseradiel).[2][3]

Op 1 januari 2021 telde de gemeente 46.155 inwoners.

NaamBewerken

De naam verwijst naar de Waddenzee, omdat de gemeente in een hoek bij de Waddenzee ligt.[4]

Eerder gebruikten de ambtelijke organisaties de werknaam Westergo,[5] maar na de tweede stemronde werd de naam Waadhoeke verkozen boven Franeker en Nij-Westergo.[6]

De naam zelf is een combinatie/compromis van het Nederlands en het Fries. In het Fries is de eigenlijke naam De Waadhoeke en in het Nederlands Waddenhoek.

GeografieBewerken

De gemeente Waadhoeke bestaat uit 41 officiële kernen, met Franeker als hoofdplaats.[7] In niet elke voormalige gemeente waren de Friese plaatsnamen de officiële, zo waren de officiële plaatsnamen in Het Bildt en Franekeradeel de Nederlandse en in Littenseradeel en Menaldumadeel de Friese.

Stad en dorpenBewerken

 
Topografisch kaartbeeld van de gemeente Waadhoeke per 30 september 2020. Klik voor een leesbare vergroting.

Aantal inwoners per woonkern per 2020.[8]

Nederlandse naam Friese naam Inwoners
Franeker Frjentsjer 12.760
Sint Annaparochie Sint Anne; Bildts: Sint-Anne 4.895
Dronrijp Dronryp 3.240
Menaldum Menaam 2.630
Berlikum Berltsum 2.555
Minnertsga Minnertsgea; Bildts: Minnertska 1.730
Sint Jacobiparochie Sint Jabik; Bildts: Sint-Jabik 1.725
Sexbierum Seisbierrum 1.700
Tzummarum Tsjummearum 1.375
Tzum Tsjom 1.085
Marssum Marsum 1.045
Winsum Winsum 1.025
Deinum Deinum 1.055
Oudebildtzijl Aldebiltsyl; Bildts: Ouwe-Syl 955
Beetgumermolen Bitgummole 925
Beetgum Bitgum 795
Vrouwenparochie Froubuorren; Bildts: Froubuurt 710
Achlum Achlum 595
Oosterbierum Easterbierrum 550
Ried Rie 450
Welsrijp Wjelsryp 455
Boksum Boksum 400
Engelum Ingelum 375
Dongjum Doanjum 370
Nij Altoenae Fries/Bildts: Nij Altena 330
Spannum Spannum 275
Peins Peins 255
Westhoek Fries/Bildts: De Westhoek 265
Herbaijum Hjerbeam 260
Hitzum Hitsum 220
Wier Wier 190
Pietersbierum Pitersbierrum 135
Schalsum Skalsum 145
Zweins Sweins 125
Baijum Baaium 120
Schingen Skingen 110
Slappeterp Slappeterp 90
Blessum Blessum 85
Firdgum Furdgum 70
Boer Boer 45
Klooster-Lidlum Kleaster-Lidlum 45

Bron: Gemeente Waadhoeke/CBS.

Het dorp Ritsumazijl (Ritsumasyl) is (nog) geen officiële kern (verdeeld onder Marssum en Deinum) en een klein deeltje van het dorp Oude Leije ligt binnen de gemeentegrenzen (verdeeld onder Oudebildtzijl en Vrouwenparochie).

BuurtschappenBewerken

Naast de officiële plaatsen bevinden zich in de gemeente de volgende buurtschappen:

Aangrenzende gemeentenBewerken

Waadhoeke grenst aan de volgende gemeenten:

   Aangrenzende gemeenten   
        Terschelling (over zee)       Noardeast-Fryslân
Ameland (over zee) 
             
 Harlingen    
           
        Súdwest-Fryslân       Leeuwarden 

PolitiekBewerken

College van B&W[9]Bewerken

Burgemeester
 • Marga Waanders (PvdA)[10]
  • Openbare orde en veiligheid
  • Informatiebeheer
  • Publiekscentrum
  • Bedrijfsvoering
  • Staf
  • Programma's ontwikkelperspectief en dienstverlening
Wethouders
 • Caroline de Pee (CDA)[11]
  • Financiën
  • Sport
  • Economische zaken
  • Landbouw en glastuinbouw
  • Recreatie & Toerisme
  • Gemeentelijk Vastgoed
 • Nel Haarsma (CDA)[12]
  • Wonen
  • Onderwijs
  • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
  • Coördinerend portefeuillehouder dorpen en wijken
 • Boukje Tol (SAM)[13]
  • Sociaal Domein (3 D's)
  • Statushouders
  • Verkeer en vervoer
  • Jeugd en jongeren
 • Jan Dijkstra (FNP)[14]
  • Ruimtelijke ordening (Omgevingswet)
  • Beheer openbare ruimte
  • Taal
  • Cultuur, erfgoed, monumenten en musea
  • Duurzaamheid & milieu
Gemeentesecretaris

Gemeenteraad[16][17]Bewerken

De door de instelling van Waadhoeke benodigde herindelingsverkiezingen werden gehouden op 22 november 2017.[18]

Gemeenteraadszetels
Partij 2020
CDA 8
Gemeentebelangen 7
SAM Waadhoeke 6
FNP 4
VVD 3
ChristenUnie 1
Totaal 29
Raadsgriffier
 • Tinco Lyklema

Jongerenraad[19]Bewerken

De gemeente Waadhoeke beschikt over een jongerenraad, een orgaan met als doel de jeugd binnen de gemeente te vertegenwoordigen. [20]

Kinderburgemeester[21]Bewerken

Kinderburgemeester

Rekenkamer[23]Bewerken

Voorzitter rekenkamer
Leden rekenkamer

CultuurBewerken

MonumentenBewerken

De gemeente heeft een aantal rijksmonumenten en oorlogsmonumenten, zie:

Externe linksBewerken