Hoofdmenu openen

Lijst van oorlogsmonumenten in Waadhoeke

Wikimedia-lijst

De Nederlandse gemeente Waadhoeke heeft 28 oorlogsmonumenten. Hieronder een overzicht.

Nr. Object Herdachte groep Ontwerper Onthulling Type Locatie Plaats Coördinaten Foto
141 Monument in het Verenigingsgebouw verzet Nederland Hallema, Jan Jan Hallema 15 februari 1950 overig Berlikum 53° 14' 38" NB, 5° 39' 6" OL
182 Monument begraafplaats Kerk van Menaldum verzet Nederland gedenksteen Skilpaed 2 Menaldum 53° 12' 59" NB, 53° 12' 59" OL
183 Monument aan gevel Kerk van Wier overig 6 augustus 1946 overig Wier
185 Gedenksteen in de boerderij van Andreae verzet Nederland gedenksteen Buorren 41, 9031 XS Boksum 53° 10' 37" NB, 5° 43' 32" OL
213 Gedenkraam in het Psychiatrisch Ziekenhuis overig Bogtman, Firma Firma Bogtman 28 november 1946 glas-in-lood Academiestraat 10, 8801 LJ Franeker 53° 11' 7" NB, 5° 32' 23" OL
216 Monument in de Hervormde kerk verzet Nederland 4 mei 1965 plaquette Dorpsstraat 8, 8808 HL Dongjum 53° 11' 4" NB, 5° 28' 55" OL
219 Monument aan de Zilverstraat koopvaardijpersoneel, militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, burgerslachtoffers plaquette Zilverstraat, 8801 KA Franeker 53° 11' 14" NB, 5° 32' 45" OL
Monument aan de Zilverstraat
220 Plaquette aan gevel van Gertrudiskerk burgerslachtoffers plaquette Achlum 53° 8' 55" NB, 5° 28' 51" OL
224 Monument bij de Sint-Joriskerk burgerslachtoffers Stellingwerf, A. A. Stellingwerf 1945 Kruis Haerdawei, 8854 AB Oosterbierum 53° 14' 3" NB, 5° 30' 39" OL
226 Evacuatie van Venlo overig Vos, Charles Charles Vos 23 september 1946 reliëf Van Harenstraat 47, 9076 BT Sint Annaparochie 53° 16' 37" NB, 5° 39' 42" OL
Evacuatie van Venlo
247 Monument voor Frans Andries Gerbens plaquette Menaldum 53° 13' 2" NB, 5° 39' 49" OL
250 Evacués overig 26 juni 1950 overig Dyksterbuorren 33, 9036 MR Menaldum 53° 13' 4" NB, 5° 39' 41" OL
262 Indië-monument militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945 Henk Rusman 6 juli 2000 plaquette Van Harenstraat 47, 9076 BT Sint Annaparochie 53° 16' 37" NB, 5° 39' 42" OL
1061 Evacués overig overig Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker 53° 11' 4" NB, 5° 31' 55" OL
Evacués
1730 Verzetsmonument verzet Nederland Vries, Steenhouwerij Klaas de Steenhouwerij Klaas de Vries 19 november 1949 gedenksteen Rijksstraatweg, 9036 JA Menaldum 53° 11' 32" NB, 5° 35' 28" OL
1732 Monument bij het Van Harinxmakanaal verzet Nederland Pruis, Postema en Oostenburg 11 april 1949 overig It Heech, 9035 AD Dronrijp 53° 11' 24" NB, 5° 38' 28" OL
Monument bij het Van Harinxmakanaal
1733 Plaquette in het gemeentehuis verzet Nederland Bakker, J. J. Bakker 4 mei 1982 plaquette Dyksterbuorren 33, 9036 MR Menaldum 53° 13' 4" NB, 5° 39' 41" OL
1737 Verzetsmonument verzet Nederland Rusman, Henk Henk Rusman plaquette Van Harenstraat 47, 9076 BT Sint Annaparochie 53° 16' 37" NB, 5° 39' 42" OL
1791 Oorlogsmonument aan gevel kerk militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, burgerslachtoffers, vervolgden Nederland 4 mei 1994 plaquette Kerkbuurt 1 Hitzum 53° 9' 58" NB, 5° 31' 9" OL
1792 Bevrijdingsmonument algemeen, geallieerde militairen boom Jan Bogtstrastraat, 8801 VH Franeker 53° 11' 3" NB, 5° 32' 4" OL
Bevrijdingsmonument
1794 Indië-monument op kerkhof Johanneskerk militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945 17 september 1997 gedenksteen Tzum 53° 9' 31" NB, 5° 33' 48" OL
1795 Oorlogsmonument verzet Nederland Steenhouwerij Wicubo (Wiebe Cuperus Bolsward) 4 mei 1965 gedenksteen Riedsterweg 3, 8808 HM Dongjum 53° 12' 32" NB, 5° 33' 4" OL
1855 Verzetsmonument burgerslachtoffers, vervolgden Nederland, verzet Nederland Vries, Steenhouwerij J.W. de Steenhouwerij J.W. de Vries 18 november 1988 gedenksteen Rijksweg Herbaijum
Verzetsmonument
1856 Ontworsteld aan de slavernij algemeen Baarda, Jouke Jouke Baarda 1 juni 1946 overig De Terp, 8855 CD Sexbierum 53° 13' 5" NB, 5° 28' 57" OL
2691 Oorlogsmonument allen Wagner, Verena Verena Wagner 4 mei 2005 overig Oosteinde 1, 9079 KZ Sint Jacobiparochie 53° 16' 22" NB, 5° 36' 11" OL
Oorlogsmonument
3352 Monument voor Martijn Rendert Rosier militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945 Rusman, Henk Henk Rusman 29 april 2009 plaquette Van Harenstraat 47, 9076 BT Sint Annaparochie 53° 16' 37" NB, 5° 39' 41" OL
3546 Bezinningmonument militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945 Lampe, Henk Henk Lampe 2005 beeld/sculptuur Martiniplantsoen, 8801 LK Franeker 53° 11' 12" NB, 5° 32' 44" OL
Bezinningmonument
3614 Strijdt de goede strijd algemeen Visser, Marijcke Marijcke Visser 1955 reliëf Steven Huygenstraat 4, 9076 AP Sint Annaparochie 53° 16' 42" NB, 5° 39' 33" OL
Strijdt de goede strijd