Provinciale weg 393

weg in Friesland, Nederland

De provinciale weg 393 (N393) is een provinciale weg in de provincie Friesland. De weg verbindt de N357 bij Stiens met de N390 ten noorden van Harlingen.

Provinciale weg 393
Provinciale weg 393 Pietersbierum.jpg
Provinciale weg 393
Provinciale weg 393
Land Nederland
Provincie Friesland
Lengte 27,4 km
Portaal  Portaalicoon   Verkeer & Vervoer
Traject
Kruising Stiens N357
Rotonde Richting Marssum N398
Rotonde Vrouwenparochie
Kruising Sint Annaparochie N383
Kruising Sint Jacobiparochie
Begin stad Minnertsga
Kruising Tzummarum N384
Begin stad Oosterbierum
Begin stad Sexbierum
Kruising Almenum N390

De weg is over de gehele lengte uitgevoerd als tweestrooks-gebiedsontsluitingsweg met buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 80 km/h. In de gemeente Leeuwarden heet de weg Middelsedijk en Stienzer Hegedyk. In de gemeente Waadhoeke heet de weg W. Dijkstrastraat, J.P. van der Bildtstraat, Middelweg-Oost, Van Harenstraat, Middelweg-West, Oosteinde en Zuiderweg, Hermanawei, Meinardswei, Ferniawei, Tsjessingawei, Swaerderwei, Buorren, Kleasterwei, Lidlumerwei, Haerdawei en Hearewei. In de gemeente Harlingen heet de weg Haulewei.