Watergang (wateroppervlak)

wateroppervlak met stromend water

Een watergang of waterloop is een lijnvormig (in de betekenis van 'veeleer lang dan breed') landschapselement, gevuld met stromend of stilstaand water. Men onderscheidt:

Voorbeeld van een beek
  • watergangen, aangelegd door de mens voor bijv. afwatering, scheepvaart en verdediging