Europese Economische Gemeenschap

De Europese Economische Gemeenschap (EEG) werd opgericht op 1 januari 1958, toen het Verdrag van Rome in werking trad. Dit verdrag was op 25 maart 1957 getekend door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

EEG van 1957 tot 1993

De EEG stond aan de basis van de huidige Europese Unie. Binnen de EEG werd een gemeenschappelijke markt gevormd. Het EEG-verdrag bevatte bepalingen over landbouw, transportmogelijkheden en economische relaties met niet-leden. Later zouden ook kapitaal en arbeidskrachten deel uitmaken van de gemeenschappelijke markt.

Bij het Verdrag van Rome werd tevens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (ook wel bekend als Euratom) opgericht. In 1951 was al de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht. De drie organisaties kregen door een fusieverdrag in 1967 samen één Commissie, één Raad en één budget. Ze werkten verder onder de verzamelnaam Europese Gemeenschappen (EG), maar de drie verdragsorganisaties bleven wel los van elkaar bestaan.

In 1993, bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht, werd de naam van de gemeenschap gewijzigd in Europese Gemeenschap. De reden hiervoor was dat de verdragsbepalingen zich vanaf dat moment veel verder uitstrekten dan alleen op het economische gebied.

Lidstaten bewerken

Lidstaat Sinds Talen
  België 25 maart 1957 Nederlands, Frans, Duits
  Duitsland 25 maart 1957
*op 3 oktober 1990 uitgebreid
met de oostelijke deelstaten
Duits
  Frankrijk 25 maart 1957 Frans
  Italië 25 maart 1957 Italiaans
  Luxemburg 25 maart 1957 Duits, Frans, Luxemburgs
  Nederland 25 maart 1957 Nederlands, Fries
  Denemarken 1 januari 1973 Deens
  Ierland 1 januari 1973 Engels, Iers
  Verenigd Koninkrijk 1 januari 1973 Engels
  Griekenland 1 januari 1981 Grieks
  Portugal 1 januari 1986 Portugees
  Spanje 1 januari 1986 Spaans, Catalaans, Baskisch, Galicisch

Chronologie bewerken

1948 1952 1958 1967 1987 1993 1999 2002 2003 2009 2011
Brussel EGKS EEG / Euratom Fusieverdrag Europese Akte EU-Verdrag Amsterdam Nice Lissabon
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)
Europese Economische Gemeenschap (EEG)
P

IJ

L

E

R

S
Europese Gemeenschap (EG) Europese Unie (EU)
↑Europese Gemeenschappen↑ Justitie & Binnenlandse Zaken (JBZ)
Politiële & justitiële samenwerking in strafzaken (PJSS)
Europese politieke samenwerking (EPS) Gemeenschappelijk buitenlands & veiligheidsbeleid (GBVB)
West-Europese Unie (WEU)

Zie ook bewerken