De regering-Leburton II was de regering van België van 23 oktober 1973 tot 25 april 1974. In de regering zaten de CVP/PSC, de PVV/PLP, en de BSP/PSB. De regering viel in 1974 toen de socialistische ministers opstapten naar aanleiding van de Ibramco-affaire.

De regering volgde op de regering-Leburton I en werd gevolgd door de regering-Tindemans I.

Ministers en staatssecretarissenBewerken

De regering bestond oorspronkelijk uit 22 ministers en 6 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (7), PSC (5), BSP (5), PSB (5), PVV (3) en PLP (3).

Minister Naam Partij
Premier Edmond Leburton PSB
Vicepremier en Begroting, belast met Buitenlandse Handelsbetrekkingen Leo Tindemans CVP
Vicepremier en Financiën Willy De Clercq PVV
Landsverdediging Paul Vanden Boeynants PSC
Buitenlandse Zaken Renaat Van Elslande CVP
Volksgezondheid, Milieu en Gezin Jos De Saeger CVP
Justitie Herman Vanderpoorten PVV
Nationale Opvoeding Michel Toussaint PLP
Wetenschapsbeleid, Oostkantons en Toerisme Charles Hanin PSC
Economische Zaken Willy Claes BSP
Openbare Werken Alfred Califice PSC
Sociale Voorzorg Frank Van Acker BSP
Binnenlandse Zaken Edouard Close PSB
Nationale Opvoeding Willy Calewaert BSP
Brusselse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking Guy Cudell PSB
Landbouw Albert Lavens CVP
Franse Cultuur, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Pierre Falize PSB
Werkgelegenheid en Arbeid Ernest Glinne PSB
Waalse Zaken Jean-Pierre Grafé PSC
Vlaamse Cultuur en Vlaamse Zaken Jos Chabert CVP
Communicatie en Havenbeleid Jef Ramaekers BSP
Middenstand en Institutionele en Administratieve Hervormingen Louis Olivier PLP
Staatssecretaris Naam Partij
Openbaar Ambt Placide De Paepe CVP
Regionale Economie, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Luc Dhoore CVP
Begroting Antoine Humblet PSC
PTT en Buitenlandse Handel Jos Daems PVV
Regionale Economie Jean Defraigne PLP
Institutionele en Administratieve Hervormingen Elie Van Bogaert BSP