Kamer van volksvertegenwoordigers (samenstelling 2007-2010)

samenstelling 2007-2010

De lijst van leden van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers van 2007 tot 2010. De Kamer van volksvertegenwoordigers telt momenteel 150 leden. Het federale kiesstelsel is gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 18 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de methode-D'Hondt, gecombineerd met een districtenstelsel en met een kiesdrempel van 5 %. De 52ste legislatuur van de Kamer volgde uit de verkiezingen van 10 juni 2007.

Op 28 juni 2007 werden tijdens de eedaflegging, geleid door het langst zetelende Kamerlid Colette Burgeon, van 149 Kamerleden 13 verkozenen reeds vervangen door opvolgers. Herman De Croo was afwezig wegens ziekte. Zij werd bijgestaan door de twee jongste Kamerleden, Juliette Boulet en Barbara Pas, die na een uur werd vervangen door Hilâl Yalçin die enkele maanden jonger bleek.

Op 5 juli werd Herman De Croo beëdigd, en nogmaals acht Kamerleden vervangen door hun opvolgers. Het betreft Franstalige parlementsleden, die een uitvoerend mandaat hebben in gemeenschaps- of gewestregering.

Het parlement werd op 6 mei 2010 van rechtswege ontbonden door de stemming van de te wijzigen grondwetsartikels.

De legislatuur controleerde de werking van volgende regeringen: de regering-Verhofstadt III (21 december 2007 - 20 maart 2008), de regering-Leterme I (20 maart 2008 - 20 december 2008), de regering-Van Rompuy (30 december 2008 - 25 november 2009) en de regering-Leterme II (25 november 2009 - 6 december 2011). Deze waren samengesteld uit CD&V, Open Vld, MR, PS en cdH en werden tot 23 september 2008 gesteund door N-VA. De oppositiepartijen waren dus sp.a, Vlaams Belang, LDD, Groen!, Ecolo, FN en vanaf 23 september 2008 N-VA.

ZittingenBewerken

In de 52ste zittingsperiode (2007-2010) vonden vier zittingen plaats. Van rechtswege kwamen de Kamers ieder jaar bijeen op de tweede dinsdag van oktober.

Zitting Opening Sluiting
buitengewone zitting 28 juni 2007 8 oktober 2007
2de zitting 2007-2008 9 oktober 2007 13 oktober 2008
3de zitting 2008-2009 14 oktober 2008 12 oktober 2009
4de zitting 2009-2010 13 oktober 2009 7 mei 2010

De Kamers werden van rechtswege ontbonden door de verklaring tot herziening van de Grondwet van 7 mei 2010.

BasisgegevensBewerken

De officiële uitslag van de verkiezingen voor de 52e legislatuur van de kamer van volksvertegenwoordigers is hier te vinden. De kamer heeft sinds 10 juni 2007 de volgende samenstelling.

Het totale aantal kiesgerechtigde personen in deze verkiezing was 7.720.796. Het totale aantal uitgebrachte stemmen was 7.032.077. Hiervan waren 6.671.360 stemmen, geldig uitgebrachte stemmen, en 360.717 stemmen, ongeldig uitgebrachte of blanco stemmen.

Aldus gingen 688.719 kiesgerechtigden niet stemmen. Samen met de 360.717 kiezers die blanco of ongeldig gestemd hebben, betekent dat dat 1.049.436 kiesgerechtigden niet deelnemen aan het eigenlijke verkiezingsproces. Dat is 13,6 % van het electoraat.

De kantons van Brussel-Hoofdstad zijn koploper in electoraal absenteïsme. In het kanton Brussel ging één op zes inwoners niet stemmen en bedroeg het percentage stemonthouding 17,1 %. In het kanton Ukkel was dat 16,1 %, in Molenbeek 15,7 %, in Elsene 15,3 %, in Anderlecht 15,2 % en in Sint-Gillis 15,1 %. Van de vijftig kantons met de grootste participatie bevinden er zich 43 in Vlaanderen en 7 in Wallonië. De kantons met de minste participatie zijn alle Brusselse kantons, 27 Waalse en twee Vlaamse.

Het stemmenaantal is een eerste bepalende factor voor de zetelverdeling. Het kiesstelsel en het kiessysteem zijn een tweede en derde bepalende factor voor de zetelverdeling. Het kiesstelsel voorziet geen verhoudingsgewijze zetelverdeling op basis van de totale stemmenaantal binnen één nationale kiesomschrijving, waarbij elke uitgebrachte stem een gelijke waarde heeft in de bepaling van de zetelsterkte van de deelnemende kieslijsten. Dit gebeurt via een getrapt systeem van regionale kieskringen of kiesarrondissementen. Deze kieskringen krijgen elk een te verdelen aantal zetels toebedeeld op basis van het aantal inwoners en niet het aantal stemgerechtigden. Zo zijn er momenteel 11 kieskringen voor federale parlementsverkiezingen (kamer). Voor de verkiezingen van 2007 was de verdeling als volgt:

Op de provincie Vlaams-Brabant en het extraprovinciale gebied bestaande uit Brussel en de 18 omringende gemeenten na, lopen de grenzen van de kiesarrondissementen voor de kamer gelijk met die van de provincies. Daardoor zijn enkel Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven aparte kieskringen:

SamenstellingBewerken

 
Zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 10 juni 2007.
Begin legislatuur (2007) Einde legislatuur (2010)
Fractie Zetels Fractie Zetels
CD&V/N-VA 30 CD&V 23
MR 23 MR 23
PS 20 PS 20
Open Vld 18 Open Vld 18
Vlaams Belang 17 Vlaams Belang 15
sp.a 14 sp.a 14
Ecolo/Groen! 12 Ecolo/Groen! 12
cdH 10 cdH 10
LDD 5 N-VA 8
FN 1 LDD 5
FN 1
Onafhankelijk 1

Wijzigingen in fractiesamenstelling:

 • In 2008 splitst de N-VA zich af van de CD&V/N-VA-fractie. De zes fractieleden Els De Rammelaere, Peter Luykx, Sarah Smeyers, Bart De Wever, Flor Van Noppen en Jan Jambon zetelen voortaan in de N-VA-fractie. De aparte CD&V-fractie telt voortaan 24 leden.
 • Eind 2008 vinden er enkele wijzigingen plaats in de N-VA-fractie. Peter Luykx verdwijnt uit de Kamer, terwijl Patrick De Groote en Ben Weyts toetreden tot de Kamer. De N-VA-fractie telt vanaf dan zeven leden, terwijl de CD&V-fractie naar 23 leden daalt.
 • In 2009 verlaat Dirk Vijnck de LDD-fractie, waardoor de fractie nog maar vier leden telt. Dirk Vijnck keert korte tijd later terug naar zijn partij, waardoor het fractieaantal op 5 leden blijft.
 • In 2009 verlaat Luc Sevenhans het Vlaams Belang. Enkele maanden later treedt hij toe tot de N-VA-fractie, die vanaf dan acht leden telt.
 • In 2010 verlaat Bruno Stevenheydens het Vlaams Belang. Hij zetelt vanaf dan als onafhankelijke.

Lijst van de volksvertegenwoordigersBewerken

Volksvertegenwoordiger Fractie Kieskring Taalgroep Opmerkingen
Peetermans, Luc Luc Peetermans CD&V Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 25 november 2009 Inge Vervotte, minister in de Federale Regering. Vervotte werd eerder van 21 december 2007 tot 31 december 2008 als minister in de Federale Regering vervangen door Katrien Schryvers.
Waterschoot, Kristof Kristof Waterschoot CD&V Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 2 juli 2009 Bart De Wever (N-VA), die lid wordt van het Vlaams Parlement. De Wever maakte van 28 juni 2007 tot 23 september 2008 deel uit van de gezamenlijke CD&V-N-VA-fractie.
Jambon, Jan Jan Jambon N-VA Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 28 juni 2007 Kris Peeters (CD&V), minister in de Vlaamse Regering. Jambon maakte van 28 juni 2007 tot 23 september 2008 deel uit van de gezamenlijke CD&V-N-VA-fractie.
Verherstraeten, Servais Servais Verherstraeten CD&V Antwerpen Nederlands
De Schamphelaere, Mia Mia De Schamphelaere CD&V Antwerpen Nederlands
Van den Bergh, Jef Jef Van den Bergh CD&V Antwerpen Nederlands
Van Noppen, Flor Flor Van Noppen N-VA Antwerpen Nederlands Maakte van 28 juni 2007 tot 23 september 2008 deel uit van de gezamenlijke CD&V-N-VA-fractie.
Verhaegen, Mark Mark Verhaegen CD&V Antwerpen Nederlands
Weyts, Ben Ben Weyts N-VA Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands Vervangt vanaf 31 december 2008 Herman Van Rompuy (CD&V), minister in de Federale Regering. Van Rompuy was eerder van 28 juni 2007 tot 31 december 2008 voorzitter van de Kamer.
Doomst, Michel Michel Doomst CD&V Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands
Becq, Sonja Sonja Becq CD&V Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands
Claes, Ingrid Ingrid Claes CD&V Leuven Nederlands Vervangt vanaf 22 maart 2008 Carl Devlies, staatssecretaris in de Federale Regering.
Partyka, Katrien Katrien Partyka CD&V Leuven Nederlands
Luykx, Peter Peter Luykx N-VA Limburg Nederlands Vervangt vanaf 2 juli 2009 Jo Vandeurzen (CD&V), die lid wordt van het Vlaams Parlement. Luykx verving eerder van 21 december 2007 tot 31 december 2008 Jo Vandeurzen toen die minister in de Federale Regering was. Van 21 december 2007 tot 23 september 2008 maakte hij deel uit van de gezamenlijke CD&V-N-VA-fractie.
Terwingen, Raf Raf Terwingen CD&V Limburg Nederlands Vervangt vanaf 28 juni 2007 Johan Sauwens, die verkiest om in het Vlaams Parlement te blijven zetelen.
Van der Auwera, Liesbeth Liesbeth Van der Auwera CD&V Limburg Nederlands
Kindermans, Gerald Gerald Kindermans CD&V Limburg Nederlands
Yalçin, Hilâl Hilâl Yalçin CD&V Limburg Nederlands Vervangt vanaf 28 juni 2007 Jan Peumans (N-VA), die verkiest om in het Vlaams Parlement te blijven zetelen.
De Potter, Jenne Jenne De Potter CD&V Oost-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 17 januari 2008 Peter Leyman, die de nationale politiek verlaat.
Smeyers, Sarah Sarah Smeyers N-VA Oost-Vlaanderen Nederlands Maakte van 28 juni 2007 tot 23 september 2008 deel uit van de gezamenlijke CD&V-N-VA-fractie.
Van Daele, Lieve Lieve Van Daele CD&V Oost-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 21 december 2007 Pieter De Crem, die minister in de Federale Regering wordt.
Vercamer, Stefaan Stefaan Vercamer CD&V Oost-Vlaanderen Nederlands
Dierick, Leen Leen Dierick CD&V Oost-Vlaanderen Nederlands
Uyttersprot, Ilse Ilse Uyttersprot CD&V Oost-Vlaanderen Nederlands
Bogaert, Hendrik Hendrik Bogaert CD&V West-Vlaanderen Nederlands
De Groote, Patrick Patrick De Groote N-VA West-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 31 december 2008 Stefaan De Clerck (CD&V), minister in de Federale Regering.
Goutry, Luc Luc Goutry CD&V West-Vlaanderen Nederlands
Muylle, Nathalie Nathalie Muylle CD&V West-Vlaanderen Nederlands
Deseyn, Roel Roel Deseyn CD&V West-Vlaanderen Nederlands
De Rammelaere, Els Els De Rammelaere N-VA West-Vlaanderen Nederlands Maakte van 28 juni 2007 tot 23 september 2008 deel uit van de gezamenlijke CD&V-N-VA-fractie.
Maingain, Olivier Olivier Maingain MR Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
De Permentier, Corinne Corinne De Permentier MR Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
de Donnea, François-Xavier François-Xavier de Donnea MR Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
Baeselen, Xavier Xavier Baeselen MR Brussel-Halle-Vilvoorde Frans Vervangt vanaf 22 maart 2008 Bernard Clerfayt, die staatssecretaris in de Federale Regering wordt.
Ducarme, Daniel Daniel Ducarme MR Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
Libert, Eric Eric Libert MR Brussel-Halle-Vilvoorde Frans Vervangt vanaf 25 juni 2009 Florence Reuter, die lid wordt van het Waals Parlement.
Colinia, Françoise Françoise Colinia MR Henegouwen Frans Vervangt vanaf 25 juni 2009 Jean-Luc Crucke, die lid wordt van het Waals Parlement.
Galant, Jacqueline Jacqueline Galant MR Henegouwen Frans
Marghem, Marie-Christine Marie-Christine Marghem MR Henegouwen Frans
Ducarme, Denis Denis Ducarme MR Henegouwen Frans
Flahaux, Jean-Jacques Jean-Jacques Flahaux MR Henegouwen Frans
Destrebecq, Olivier Olivier Destrebecq MR Henegouwen Frans Vervangt vanaf 22 maart 2008 Olivier Chastel, die staatssecretaris in de Federale Regering wordt.
Lejeune, Josée Josée Lejeune MR Luik Frans Vervangt vanaf 21 december 2007 Didier Reynders, minister in de Federale Regering.
Jadin, Kattrin Kattrin Jadin MR Luik Frans
Bacquelaine, Daniel Daniel Bacquelaine MR Luik Frans
Gustin, Luc Luc Gustin MR Luik Frans Vervangt vanaf 25 juni 2009 Pierre-Yves Jeholet, die lid wordt van het Waals Parlement.
Hamal, Olivier Olivier Hamal MR Luik Frans Vervangt vanaf 28 juni 2007 Hervé Jamar, die verkiest om lid te blijven van het Waals Parlement.
Collard, Philippe Philippe Collard MR Luxemburg Frans
Lecomte, Carine Carine Lecomte MR Luxemburg Frans
Clarinval, David David Clarinval MR Namen Frans Vervangt vanaf 21 december 2007 Sabine Laruelle, minister in de Federale Regering.
Bellot, François François Bellot MR Namen Frans
Otlet, Jacques Jacques Otlet MR Waals-Brabant Frans Vervangt vanaf 21 december 2007 Charles Michel, minister in de Federale Regering.
De Bue, Valérie Valérie De Bue MR Waals-Brabant Frans
Cornil, Jean Jean Cornil PS Brussel-Halle-Vilvoorde Frans Vervangt vanaf 21 december 2007 Laurette Onkelinx, minister in de Federale Regering.
Mayeur, Yvan Yvan Mayeur PS Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
Lalieux, Karine Karine Lalieux PS Brussel-Halle-Vilvoorde Frans Vervangt vanaf 28 juni 2007 Charles Picqué, minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Arena, Marie Marie Arena PS Henegouwen Frans Werd als minister in de Franse Gemeenschapsregering van 5 juli tot 19 juli 2007 vervangen door Camille Dieu, van 19 juli 2007 tot 25 juni 2009 door Bruno Van Grootenbrulle en van 25 juni 2009 tot 17 juli 2009 door Isabelle Privé.
Dieu, Camille Camille Dieu PS Henegouwen Frans Vervangt vanaf 19 juli 2007 minister in de Waalse Regering Rudy Demotte.
Moriau, Patrick Patrick Moriau PS Henegouwen Frans
Burgeon, Colette Colette Burgeon PS Henegouwen Frans
Blanchart, Philippe Philippe Blanchart PS Henegouwen Frans Vervangt vanaf 25 juni 2009 Sophie Pécriaux, die lid wordt van het Waals Parlement. Pécriaux verving van 21 december 2007 tot 25 juni 2009 minister in de Federale Regering Christian Dupont.
Thiébaut, Eric Eric Thiébaut PS Henegouwen Frans
Van Grootenbrulle, Bruno Bruno Van Grootenbrulle PS Henegouwen Frans Vervangt vanaf 25 juni 2009 Elio Di Rupo, die lid wordt van het Waals Parlement. Van 5 juli tot 19 juli 2007 verving hij eerder ook Elio Di Rupo toen die minister in de Waalse Regering was.
Giet, Thierry Thierry Giet PS Luik Frans Vervangt vanaf 5 juli 2007 Michel Daerden, minister in de Waalse Regering.
Coëme, Guy Guy Coëme PS Luik Frans
Lambert, Marie-Claire Marie-Claire Lambert PS Luik Frans
Mathot, Alain Alain Mathot PS Luik Frans
Frédéric, André André Frédéric PS Luik Frans
Musin, Linda Linda Musin PS Luik Frans
Perpète, André André Perpète PS Luxemburg Frans
Déom, Valérie Valérie Déom PS Namen Frans Vervangt vanaf 16 juli 2009 Claude Eerdekens, lid van het Waals Parlement. Déom verving eerder van 5 juli tot 19 juli 2007 ook Claude Eerdekens toen die minister in de Franse Gemeenschapsregering was.
Milcamps, Guy Guy Milcamps PS Namen Frans Vervangt vanaf 16 juli 2009 Valérie Déom, die van 24 april 2008 tot 16 juli 2009 staatssecretaris in de Federale Regering Jean-Marc Delizée verving. Delizée verving van 28 juni 2007 tot 24 april 2008 Maryse Declercq-Robert, die verkoos om gedeputeerde van Namen te blijven.
Flahaut, André André Flahaut PS Waals-Brabant Frans
Annemans, Gerolf Gerolf Annemans Vlaams Belang Antwerpen Nederlands
Colen, Alexandra Alexandra Colen Vlaams Belang Antwerpen Nederlands
Valkeniers, Bruno Bruno Valkeniers Vlaams Belang Antwerpen Nederlands
Mortelmans, Jan Jan Mortelmans Vlaams Belang Antwerpen Nederlands
Sevenhans, Luc Luc Sevenhans Vlaams Belang Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 28 juni 2007 Marijke Dillen, die verkiest om in het Vlaams Parlement te blijven zetelen. Vanaf 3 maart 2009 zetelt hij als onafhankelijke en op 11 december 2009 stapt Sevenhans vervolgens over naar de N-VA.
De Bont, Rita Rita De Bont Vlaams Belang Antwerpen Nederlands
De Man, Filip Filip De Man Vlaams Belang Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands
Laeremans, Bart Bart Laeremans Vlaams Belang Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands Vervangt vanaf 28 juni 2007 Greet Van Linter, die verkiest om in het Vlaams Parlement te blijven zetelen.
Goyvaerts, Hagen Hagen Goyvaerts Vlaams Belang Leuven Nederlands
Schoofs, Bert Bert Schoofs Vlaams Belang Limburg Nederlands
Ponthier, Annick Annick Ponthier Vlaams Belang Limburg Nederlands Vervangt vanaf 2 juli 2009 Linda Vissers, die lid wordt van het Vlaams Parlement.
D'haeseleer, Guy Guy D'haeseleer Vlaams Belang Oost-Vlaanderen Nederlands
Pas, Barbara Barbara Pas Vlaams Belang Oost-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 28 juli 2007 Gerda Van Steenberge, die verkiest om in het Vlaams Parlement te blijven zetelen.
Van den Eynde, Francis Francis Van den Eynde Vlaams Belang Oost-Vlaanderen Nederlands
Stevenheydens, Bruno Bruno Stevenheydens Vlaams Belang Oost-Vlaanderen Nederlands Zetelt vanaf 29 april 2010 als onafhankelijke.
Bultinck, Koen Koen Bultinck Vlaams Belang West-Vlaanderen Nederlands
Logghe, Peter Peter Logghe Vlaams Belang West-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 28 juli 2007 Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, die verkiest om in het Vlaams Parlement te blijven zetelen.
Somers, Bart Bart Somers Open Vld Antwerpen Nederlands
Avontroodt, Yolande Yolande Avontroodt Open Vld Antwerpen Nederlands
Schiltz, Willem-Frederik Willem-Frederik Schiltz Open Vld Antwerpen Nederlands
Van Campenhout, Ludo Ludo Van Campenhout Open Vld Antwerpen Nederlands
De Block, Maggie Maggie De Block Open Vld Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands
Van Biesen, Luk Luk Van Biesen Open Vld Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands
Daems, Rik Rik Daems Open Vld Leuven Nederlands
della Faille-de Limburg Stirum, Katia Katia della Faille-de Limburg Stirum Open Vld Leuven Nederlands
Dewael, Patrick Patrick Dewael Open Vld Limburg Nederlands Vanaf 31 december 2008 voorzitter van de Kamer. Dewael werd eerder van 21 december 2007 tot 31 december 2008 als minister in de Federale Regering vervangen door Bruno Steegen.
Vautmans, Hilde Hilde Vautmans Open Vld Limburg Nederlands
De Clercq, Mathias Mathias De Clercq Open Vld Oost-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 21 december 2007 Karel De Gucht, minister in de Federale Regering.
De Croo, Herman Herman De Croo Open Vld Oost-Vlaanderen Nederlands
Van Cauter, Carina Carina Van Cauter Open Vld Oost-Vlaanderen Nederlands
Versnick, Geert Geert Versnick Open Vld Oost-Vlaanderen Nederlands
Somers, Ine Ine Somers Open Vld Oost-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 31 december 2008 Guido De Padt, minister in de Federale Regering.
Staelraeve, Sofie Sofie Staelraeve Open Vld West-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 20 maart 2008 Vincent Van Quickenborne, minister in de Federale Regering.
Lahaye-Battheu, Sabien Sabien Lahaye-Battheu Open Vld West-Vlaanderen Nederlands
Defreyne, Roland Roland Defreyne Open Vld West-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 2 juli 2009 Bart Tommelein, die lid wordt van het Vlaams Parlement.
Geerts, David David Geerts sp.a Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 28 juni 2007 Patrick Janssens, die verkiest om in het Vlaams Parlement te blijven zetelen.
Van Broeckhoven, Christine Christine Van Broeckhoven sp.a Antwerpen Nederlands
Peeters, Jan Jan Peeters sp.a Antwerpen Nederlands
Detiège, Maya Maya Detiège sp.a Antwerpen Nederlands
Bonte, Hans Hans Bonte sp.a Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands
Tobback, Bruno Bruno Tobback sp.a Leuven Nederlands
Raemaekers, Magda Magda Raemaekers sp.a Limburg Nederlands Vervangt vanaf 2 juli 2009 Peter Vanvelthoven, die lid wordt van het Vlaams Parlement.
Kitir, Meryame Meryame Kitir sp.a Limburg Nederlands
Vandenhove, Ludwig Ludwig Vandenhove sp.a Limburg Nederlands Vervangt vanaf 28 juni 2007 Hilde Claes, die verkiest om gedeputeerde van Limburg te blijven.
Plasman, Cathy Cathy Plasman sp.a Oost-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 2 juli 2009 Freya Van den Bossche, die lid wordt van het Vlaams Parlement.
Van der Maelen, Dirk Dirk Van der Maelen sp.a Oost-Vlaanderen Nederlands
Tuybens, Bruno Bruno Tuybens sp.a Oost-Vlaanderen Nederlands
Landuyt, Renaat Renaat Landuyt sp.a West-Vlaanderen Nederlands
Douifi, Dalila Dalila Douifi sp.a West-Vlaanderen Nederlands
Genot, Zoé Zoé Genot Ecolo Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
Lahssaini, Fouad Fouad Lahssaini Ecolo Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
Van der Straeten, Tinne Tinne Van der Straeten Groen! Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands
Balcaen, Ronny Ronny Balcaen Ecolo Henegouwen Frans Vervangt vanaf 15 juli 2009 Jean-Marc Nollet, minister in de Waalse Regering.
Boulet, Juliette Juliette Boulet Ecolo Henegouwen Frans
Gerkens, Muriel Muriel Gerkens Ecolo Luik Frans
Jadot, Eric Eric Jadot Ecolo Luik Frans Vervangt vanaf 15 juli 2009 Philippe Henry, minister in de Waalse Regering.
Gilkinet, Georges Georges Gilkinet Ecolo Namen Frans
Snoy, Thérèse Thérèse Snoy Ecolo Waals-Brabant Frans
Almaci, Meyrem Meyrem Almaci Groen! Antwerpen Nederlands
Van Hecke, Stefaan Stefaan Van Hecke Groen! Oost-Vlaanderen Nederlands
De Vriendt, Wouter Wouter De Vriendt Groen! West-Vlaanderen Nederlands
Dallemagne, Georges Georges Dallemagne cdH Brussel-Halle-Vilvoorde Frans Vervangt vanaf 20 maart 2008 Joëlle Milquet, minister in de Federale Regering.
Nyssens, Clotilde Clotilde Nyssens cdH Brussel-Halle-Vilvoorde Frans Vervangt vanaf 5 juli 2007 Benoît Cerexhe, minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Fonck, Catherine Catherine Fonck cdH Henegouwen Frans Werd als minister in de Franse Gemeenschapsregering van 5 juli 2007 tot 25 juni 2009 opgevolgd door David Lavaux en van 25 juni 2009 tot 16 juli 2009 door Hélène Couplet-Clément.
Brotcorne, Christian Christian Brotcorne cdH Henegouwen Frans
Lavaux, David David Lavaux cdH Henegouwen Frans Vervangt vanaf 25 juni 2009 Véronique Salvi, die lid wordt van het Waals Parlement.
Schyns, Marie-Martine Marie-Martine Schyns cdH Luik Frans Vervangt vanaf 20 maart 2008 Melchior Wathelet, staatssecretaris in de Federale Regering.
George, Joseph Joseph George cdH Luik Frans Vervangt vanaf 5 juli 2007 Marie-Dominique Simonet, minister in de Waalse Regering.
Arens, Josy Josy Arens cdH Luxemburg Frans
Tasiaux-De Nys, Isabelle Isabelle Tasiaux-De Nys cdH Namen Frans Vervangt vanaf 28 juni 2009 Maxime Prévot, die lid wordt van het Waals Parlement.
Wiaux, Brigitte Brigitte Wiaux cdH Waals-Brabant Frans Vervangt vanaf 5 juli 2007 André Antoine, minister in de Waalse Regering.
Van de Velde, Rob Rob Van de Velde LDD Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 28 juni 2007 Jurgen Verstrepen, die verkiest om in het Vlaams Parlement te blijven zetelen.
De Maght, Martine Martine De Maght LDD Oost-Vlaanderen Nederlands
Dedecker, Jean-Marie Jean-Marie Dedecker LDD West-Vlaanderen Nederlands
Vanhie, Paul Paul Vanhie LDD West-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 2 juli 2009 Ulla Werbrouck, die lid wordt van het Vlaams Parlement.
Vijnck, Dirk Dirk Vijnck LDD Leuven Nederlands Stapte op 21 april 2009 over naar Open Vld, maar keerde op 4 mei 2009 alweer terug naar de LDD.
Cocriamont, Patrick Patrick Cocriamont Front National Henegouwen Frans

Conflict omtrent samenstelling van het bureau van de kamerBewerken

De kamer is er bij de opening van de 52e legislatuur op 28 juni niet in geslaagd een bureau te kiezen en quaestoren aan te duiden. Het aantal leden van het vast bureau en van het college van quaestoren ligt niet vast, enkel de maxima zijn bepaald. Dit zijn zeer gewilde functies, omdat hieraan een aanzienlijke financiële vergoeding is verbonden. Normaal gezien gebeurt dit ter gelegenheid van de eerste zitting van de nieuw verkozen kamer.

Kern van het probleem is de houding van de PS, die niet wil dat vertegenwoordigers van het VB in deze organen zetelen. De andere Franstalige partijen, cdH en MR, die in coalitiegesprekken verzeild zijn, sluiten zich aan bij het standpunt van de PS, uit angst electoraal verlies te lijden.

In 2003 haalden de Franstalige socialisten reeds hun slag thuis en konden het VB weren, al kreeg de partij, die ermee dreigde de werking van de Kamer te blokkeren, een toegevoegd lid aan het bureau. De vergoeding voor deze functie is aanzienlijk minder.

Op 5 juli 2007 komt de conferentie van voorzitters, met onder meer de fractieleiders en de aftredend kamervoorzitter Herman De Croo, samen om een oplossing te zoeken. CD&V heeft daarbij de sleutel in handen. Omdat de partij gegarandeerd de nieuwe voorzitter levert, beschikt ze over de mogelijkheid om de zaak deblokkeren. Zij kan ervoor kiezen het VB uit te sluiten, en voor een minimale bezetting van het bureau te kiezen. Maar dan verliest die partij ook twee financieel lucratieve troostprijzen voor CD&V-Kamerleden met een mooie staat van dienst.

De Kamer is pas rechtsgeldig samengesteld wanneer er ook een nieuw bureau is. Dat bestaat uit de voorzitter, maximaal vijf ondervoorzitters en maximaal vier secretarissen. Daarnaast is er nog het college van questoren, dat instaat voor het financiële beheer van de Kamer. Dat bestaat uit vijf of zes Kamerleden. Reglementair kan er nog één week gewacht worden, en moet pas ten laatste op 12 juli 2007 definitief een bureau worden aangesteld. Ondertussen kan de Kamer niet aan de slag. Er kunnen niet eens commissies worden gevormd.

Er werd alvast beslist een voorlopig mini-bureau samen te stellen in afwachting van de definitieve beslissing op 12 juli. Dit mini-bureau bestaat uit slechts 3 ondervoorzitters en 4 quaestoren. Enkel CD&V/N-VA, MR, PS en Open Vld zijn vertegenwoordigd in het mini-bureau.

De vorige jaren kreeg het VB steeds een toegevoegd lid toegewezen, maar deze keer zou de partij op basis van de nieuwe krachtsverhoudingen op een belangrijkere functie recht hebben. Indien voor de verdeling van de posten zoals gebruikelijk het Systeem D'Hondt wordt toegepast, zou het VB de vierde ondervoorzitter en de vijfde quaestor mogen leveren.

Zowel het VB als de sp.a spreken van een vaudeville. VB-fractieleider Gerolf Annemans stelt: De vierde ondervoorzitter en de vijfde quaestor zouden in een normaal democratisch systeem, zoals dat in ieder ander parlement wordt toegepast, een Vlaams Belanger zijn. Door deze vaudeville ontstaat in de Kamer een schandalige toestand die de Vlaams Belang-kamerfractie morgen tijdens de zitting uitvoerig uit de doeken zal doen.

Ook de Vlaamse socialisten zitten na deze beslissing niet meer in het bureau van de kamer. Aangezien de Vlaamse socialisten nu kleiner zijn dan de Vlaams-nationalisten vallen ook zij nu uit de boot. De partij vreest bij monde van fractieleider Dirk Van der Maelen dat deze voorlopige oplossing weleens een definitieve oplossing zou kunnen worden: En dat kunnen wij niet pikken. In de organen moeten alle democratische partijen vertegenwoordigd zijn. Dit zou een breuk betekenen met wat in het verleden altijd gebeurd is. Partijen van de grootte van de sp.a zijn altijd vertegenwoordigd geweest. Ik stel vast dat nu alleen de grote partijen aan hun trekken komen.

Ook Luc Van Der Kelen noemt deze vootrgang ondemocratisch in Het Laatste Nieuws van 5 juli 2007. Hij stelt: veronderstel even dat het Vlaams Belang over vier jaar opnieuw het resultaat van 2004 zou halen: zullen de drie ondervoorzitters er dan twee worden en de vier quaestoren drie of zal men het bureau dan voor de gemakkelijkheid maar ineens afschaffen? Want het moet gezegd, het begint nu toch wel gênant te worden. Landen waar het reglement van het parlement 'à la tête du client' wordt toegepast om verkozen vertegenwoordigers uit te sluiten uit niet eens essentiële organen, worden meestal geen democratieën genoemd. Zoiets komt voor in semidemocratieën als Servië of Rusland of erger. De Vlaamse partijen zitten er wel verveeld mee, hoor ik, maar ja, de Franstaligen willen het zo, dus gebeurt het zo. Of niet soms?

De derde plenaire zitting van 14 juli 2007 kon het tijdelijk bureau volledig worden verkozen. Dit zal wel nog worden gewijzigd eenmaal de regering is gevormd.

Politiek bestuurBewerken

Op 12 juli 2007 slaagde de kamer erin, in haar derde plenaire zitting, een eerste politiek bestuur te kiezen. Dit bestuur kan nog wijzigen, eenmaal de regering is gevormd en de ministers zijn gekend.

Voorzitter van de KamerBewerken

Bureau van de KamerBewerken

Conferentie van Voorzitters van de KamerBewerken

College van quaestorenBewerken

Alle leden werden unaniem verkozen met eenparigheid op de kieslijst (**)

Vanaf 30 december 2008 wordt Herman van Rompuy (CD&V) premier en wordt als voorzitter vervangen door Patrick Dewael (Open Vld).

CommissiesBewerken

Vanaf 30 december 2008 is de verdeling van de commissies als volgt.

Parlementaire overlegcommissieBewerken

Deze commissie telt 12 effectieven en 12 plaatsvervangers.

Vaste commissiesBewerken

Momenteel[wanneer?] telt de kamer 11 vaste commissies:

Deze commissies tellen 17 effectieven en 17 plaatsvervangers. Elke vaste commissie wordt samengesteld volgens volgende stemverhoudingen, waarbij de vertegenwoordigers van LDD en FN niet automatisch zetelenin alle commissies:

 • CD&V/N-VA: 4 leden en 5 vervangers (3 commissievoorzitters)
 • MR: 3 leden en 4 vervangers (2 commissievoorzitters)
 • PS: 2 leden en 3 vervangers (2 commissievoorzitters)
 • Open Vld: 2 leden en 3 vervangers (1 commissievoorzitter)
 • VB: 2 leden en 3 vervangers (1 commissievoorzitter)
 • sp.a/Spirit: 2 leden en 3 vervangers (1 commissievoorzitters)
 • Ecolo-Groen! 1 lid en 2 vervangers (1 commissievoorzitter)
 • cdH: 1 lid en 2 vervangers

Bijzondere commissiesBewerken

De kamer telt momenteel volgende bijzondere commissies:

 • commissie voor de comptabiliteit
 • commissie voor de naturalisaties
 • commissie voor de verzoekschriften
 • commissie voor de vervolgingen
 • commissie belast met de parlementaire begeleiding van het vast comité van toezicht op de inlichtingendiensten en van het vast comité van toezicht op de politiediensten
 • commissie voor controle op de wapenhandel
 • commissie voor verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen

Deze commissies tellen verschillende aantallen effectieven plaatsvervangers.

De bijzondere commissie voor de inbeschuldigingstelling van ministers wordt slechts samengesteld indien er daadwerkelijk een klacht werd ingediend die ter behandeling voorligt.

Tijdelijke commissieBewerken

De kamer telt momenteel geen tijdelijke commissies.

Vanaf 2 juli 2009 telt de N-VA een eigen fractie met zeven leden, wat aanleiding geeft tot een vaste vertegenwoordiging ten nadele van de PS.

LegendeBewerken

 • CD&V: Christen-Democratisch en Vlaams
 • N-VA: Nieuw-Vlaamse Alliantie
 • Open Vld: Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • sp.a: Socialistische Partij anders
 • VB: Vlaams Belang
 • LDD: Lijst Dedecker
 • Groen!
 • MR: Mouvement Réformateur
 • PS: Parti Socialiste
 • cdH: centre démocrate Humaniste
 • Écolo: Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales
 • FN: Front National
 • (*) de PS bij monde van Thierry Giet vroeg steeds af te wijken van het reglement, en het aantal kandidaten te beperken tot 3 in plaats van 5 en 4 in plaats van 6, telkenmale om het VB buiten het bestuur te houden. De CD&V-N-VA bij monde van Pieter De Crem vroeg steeds de toepassing van het reglement. Hierover werd telkens gestemd, en de motie van de PS werd verworpen (59 voor, 75 tegen, 0 onthoudingen).

Externe linkBewerken