Vlaamse Raad (samenstelling 1991-1995)

Dit is de lijst van de leden van de Vlaamse Raad in de legislatuur 1991-1995. De Vlaamse Raad was de voorloper van het Vlaams Parlement en werd nog niet rechtstreeks verkozen.

De legislatuur 1991-1995 telde 188 leden. Dit waren de 124 leden van de Nederlandse taalgroep uit de Kamer van volksvertegenwoordigers verkozen bij de verkiezingen van 24 november 1991 en de 64 rechtstreeks gekozen leden van de Nederlandse taalgroep uit de Belgische Senaat, eveneens verkozen op 24 november 1991.

De legislatuur ging van start op 7 januari 1992 en eindigde op 6 april 1995.

De Vlaamse Raad controleerde die legislatuur de werking van de Vlaamse Regering-Van den Brande I (januari - februari 1992), Regering-Van den Brande II (februari - oktober 1992) en Regering-Van den Brande III (oktober 1992 - juni 1995). De regering-Van den Brande I steunde op een meerderheid van CVP en SP en de regeringen-Van den Brande II en -Van den Brande III op een meerderheid van CVP, SP en Volksunie. De oppositie bestond dus uit PVV/VLD, Volksunie (tot februari 1992), Agalev, Vlaams Blok en ROSSEM.

SamenstellingBewerken

Begin legislatuur (1991) Einde legislatuur (1995)
Fractie Zetels Fractie Zetels
CVP 59 CVP 59
SP 42 VLD 44
PVV 39 SP 41
Vlaams Blok 17 Vlaams Blok 17
Volksunie 15 Agalev 12
Agalev 12 Volksunie 11
ROSSEM 4 Onafhankelijk 3
ROSSEM 1

Wijzigingen in fractiesamenstelling:

Lijst van de parlementsledenBewerken

Volksvertegenwoordiger Partij Kieskring Opmerkingen
Ansoms, Jos Jos Ansoms CVP Antwerpen
Bourgeois, André André Bourgeois CVP Roeselare-Tielt
Breyne, Paul Paul Breyne CVP Kortrijk-Ieper
Brouns, Hubert Hubert Brouns CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Cauwenberghs, Frans Frans Cauwenberghs CVP Antwerpen
Goutry, Luc Luc Goutry CVP Brugge Vervangt vanaf 19 maart 1992 de overleden Daniël Coens.
De Clerck, Stefaan Stefaan De Clerck CVP Kortrijk-Ieper Voorzitter van de commissie Buitenlandse en Europese Aangelegenheden.
Dehaene, Jean-Luc Jean-Luc Dehaene CVP Brussel
De Keersmaeker, Paul Paul De Keersmaeker CVP Brussel
Demeester, Wivina Wivina Demeester CVP Antwerpen
Demuyt, Edward Edward Demuyt CVP Brugge
Desmet, Peter Peter Desmet CVP Kortrijk-Ieper
Vandeurzen, Jo Jo Vandeurzen CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik Vervangt vanaf 13 januari 1993 Luc Dhoore, die op pensioen gaat.
Dupré, Jos Jos Dupré CVP Mechelen-Turnhout
Eyskens, Mark Mark Eyskens CVP Leuven
Ghesquière, Ferdinand Ferdinand Ghesquière CVP Veurne-Diksmuide-Oostende
Leysen, Annie Annie Leysen CVP Mechelen-Turnhout
Marsoul, Hugo Hugo Marsoul CVP Leuven
Merckx-Van Goey, Trees Trees Merckx-Van Goey CVP Leuven
Moors, Chris Chris Moors CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik Secretaris en voorzitter van de commissie Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid.
Nelis-Van Liedekerke, Lisette Lisette Nelis-Van Liedekerke CVP Oudenaarde-Aalst Stapt op 1 juni 1994 over naar de VLD-fractie.
Olivier, Marc Marc Olivier CVP Kortrijk-Ieper Ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Welzijn en Gezondheid.
Pinxten, Karel Karel Pinxten CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Sarens, Freddy Freddy Sarens CVP Mechelen-Turnhout
Schuermans, Eddy Eddy Schuermans CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Smet, Miet Miet Smet CVP Dendermonde-Sint-Niklaas
Tant, Paul Paul Tant CVP Oudenaarde-Aalst
Taylor, John John Taylor CVP Dendermonde-Sint-Niklaas
Vandendriessche, Bart Bart Vandendriessche CVP Gent-Eeklo
Van der Poorten, Mark Mark Van der Poorten CVP Oudenaarde-Aalst
Van Eetvelt, Jozef Jozef Van Eetvelt CVP Mechelen-Turnhout
Van Hecke, Johan Johan Van Hecke CVP Gent-Eeklo
Vanpoucke, Daniël Daniël Vanpoucke CVP Roeselare-Tielt Vervangt vanaf 1 juni 1994 Erik Vankeirsbilck, die op pensioen gaat.
Vanleenhove, Gilbert Gilbert Vanleenhove CVP Veurne-Diksmuide-Oostende
Van Looy, Jef Jef Van Looy CVP Mechelen-Turnhout
Van Parys, Tony Tony Van Parys CVP Gent-Eeklo
Van Peel, Marc Marc Van Peel CVP Antwerpen
Van Rompuy, Eric Eric Van Rompuy CVP Brussel Voorzitter van de CVP-fractie.
Weckx, Hugo Hugo Weckx CVP Brussel
Baldewijns, Eddy Eddy Baldewijns SP Hasselt-Tongeren-Maaseik Parlementsvoorzitter vanaf 13 januari 1994 en vanaf 26 januari 1994 voorzitter van de commissie Samenwerking, de commissie Financiën en Begroting en de commissie Algemene Zaken, Reglement en Verzoekschriften.
Bossuyt, Gilbert Gilbert Bossuyt SP Kortrijk-Ieper
Bourgois, Maurice Maurice Bourgois SP Kortrijk-Ieper
Chevalier, Pierre Pierre Chevalier SP Brugge Stapt op 17 november 1992 over naar de VLD-fractie. Chevalier was tot 16 november 1992 voorzitter van de commissie Media.
Moyaerts, Charles Charles Moyaerts SP Hasselt-Tongeren-Maaseik Vervangt vanaf 16 november 1994 Willy Claes, die secretaris-generaal van de NAVO wordt.
Colla, Marcel Marcel Colla SP Antwerpen
De Batselier, Norbert Norbert De Batselier SP Dendermonde-Sint-Niklaas
De Bremaeker, Jos Jos De Bremaeker SP Antwerpen Voorzitter van de commissie Cultuur vanaf 24 januari 1995.
De Mol, Johan Johan De Mol SP Dendermonde-Sint-Niklaas
Derycke, Erik Erik Derycke SP Kortrijk-Ieper
Dielens, Fred Fred Dielens SP Brussel
Hancké, Lode Lode Hancké SP Antwerpen Voorzitter van de SP-fractie.
Hostekint, Patrick Patrick Hostekint SP Roeselare-Tielt
Landuyt, Renaat Renaat Landuyt SP Brugge
Lisabeth, Carlos Carlos Lisabeth SP Gent-Eeklo
Logist, Marcel Marcel Logist SP Leuven
Peeters, Jan Jan Peeters SP Mechelen-Turnhout
Peeters, Leo Leo Peeters SP Brussel Voorzitter van de commissie Cultuur tot 11 januari 1995.
Schellens, André André Schellens SP Leuven
Sleeckx, Jef Jef Sleeckx SP Mechelen-Turnhout
Swennen, Guy Guy Swennen SP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Vande Lanotte, Johan Johan Vande Lanotte SP Veurne-Diksmuide-Oostende
Van den Bossche, Luc Luc Van den Bossche SP Gent-Eeklo
Vandenbroucke, Frank Frank Vandenbroucke SP Leuven
Van der Maelen, Dirk Dirk Van der Maelen SP Oudenaarde-Aalst Vervangt vanaf 7 januari 1992 Herman De Loor, die provinciaal senator in de Belgische Senaat wordt.
Van der Sande, Jean Jean Van der Sande SP Mechelen-Turnhout
Vanvelthoven, Louis Louis Vanvelthoven SP Hasselt-Tongeren-Maaseik Tot 13 januari 1994 parlementsvoorzitter en voorzitter van de commissie Samenwerking, de commissie Financiën en Begroting en de commissie Algemene Zaken, Reglement en Verzoekschriften.
De Meyer, Magda Magda De Meyer SP Dendermonde-Sint-Niklaas Vervangt vanaf 27 september 1994 Freddy Willockx, die lid wordt van het Europees Parlement.
Berben, Peter Peter Berben PVV[1] Hasselt-Tongeren-Maaseik
Beysen, Ward Ward Beysen PVV[1] Antwerpen Voorzitter van de commissie Openbare Werken en Vervoer en vanaf 20 september 1992 secretaris.
Bril, Louis Louis Bril PVV[1] Roeselare-Tielt
Cordeel, Marc Marc Cordeel PVV[1] Dendermonde-Sint-Niklaas
Cortois, Willy Willy Cortois PVV[1] Brussel
Daems, Rik Rik Daems PVV[1] Leuven
Ramoudt, Didier Didier Ramoudt PVV[1] Veurne-Diksmuide-Oostende Vervangt vanaf 9 juli 1992 de overleden Willy Declerck.
de Groot, Etienne Etienne de Groot PVV[1] Antwerpen
De Maght, Annie Annie De Maght PVV[1] Oudenaarde-Aalst
Demeulenaere, Julien Julien Demeulenaere PVV[1] Veurne-Diksmuide-Oostende
Denys, André André Denys PVV[1] Gent-Eeklo Voorzitter van de PVV/VLD-fractie.
Deswaene, Roland Roland Deswaene PVV[1] Gent-Eeklo
Devolder, Jacques Jacques Devolder PVV[1] Brugge
Dewael, Patrick Patrick Dewael PVV[1] Hasselt-Tongeren-Maaseik
Versnick, Geert Geert Versnick PVV[1] Gent-Eeklo Vervangt vanaf 5 mei 1994 de overleden Emile Flamant.
Kempinaire, André André Kempinaire PVV[1] Kortrijk-Ieper
Seghers, Marcel Marcel Seghers PVV[1] Brussel Vervangt vanaf 27 september 1994 Annemie Neyts, die lid wordt van het Europees Parlement. Neyts was ondervoorzitter van 20 oktober 1992 tot 19 juli 1994.
Pierco, Léon Léon Pierco PVV[1] Leuven
Platteau, Stefaan Stefaan Platteau PVV[1] Brussel
Taelman, Willy Willy Taelman PVV[1] Mechelen-Turnhout
Vanhoutte, Maurice Maurice Vanhoutte PVV[1] Mechelen-Turnhout
Van Mechelen, Dirk Dirk Van Mechelen PVV[1] Antwerpen
Vautmans, Valère Valère Vautmans PVV[1] Hasselt-Tongeren-Maaseik
Vergote, Fons Fons Vergote PVV[1] Roeselare-Tielt
Verhofstadt, Guy Guy Verhofstadt PVV[1] Gent-Eeklo
Verwilghen, Marc Marc Verwilghen PVV[1] Dendermonde-Sint-Niklaas
Annemans, Gerolf Gerolf Annemans Vlaams Blok Antwerpen
Buisseret, Xavier Xavier Buisseret Vlaams Blok Antwerpen
Caubergs, Jean Jean Caubergs Vlaams Blok Hasselt-Tongeren-Maaseik
De Man, Filip Filip De Man Vlaams Blok Brussel
Dewinter, Filip Filip Dewinter Vlaams Blok Antwerpen Voorzitter van de Vlaams Blok-fractie.
Dillen, Marijke Marijke Dillen Vlaams Blok Antwerpen
Spinnewyn, John John Spinnewyn Vlaams Blok Mechelen-Turnhout
Van den Eynde, Francis Francis Van den Eynde Vlaams Blok Gent-Eeklo Voorzitter van de Commissie Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Landinrichting.
Van Hauthem, Joris Joris Van Hauthem Vlaams Blok Brussel
Van Nieuwenhuysen, Luk Luk Van Nieuwenhuysen Vlaams Blok Mechelen-Turnhout Secretaris.
Van Overmeire, Karim Karim Van Overmeire Vlaams Blok Oudenaarde-Aalst
Wymeersch, Frans Frans Wymeersch Vlaams Blok Dendermonde-Sint-Niklaas
Anciaux, Vic Vic Anciaux Volksunie Brussel
Candries, Herman Herman Candries Volksunie Mechelen-Turnhout Stapt op 28 september 1993 over naar de CVP-fractie.
Caudron, Jan Jan Caudron Volksunie Oudenaarde-Aalst
Coveliers, Hugo Hugo Coveliers Volksunie Antwerpen Stapt op 16 februari 1993 over naar de VLD-fractie.
Gabriels, Jaak Jaak Gabriels Volksunie Hasselt-Tongeren-Maaseik Zetelt van 20 oktober tot 17 november 1992 als onafhankelijke en stapt op 17 november 1992 over naar de VLD-fractie.
Lauwers, Herman Herman Lauwers Volksunie Antwerpen
Olaerts, Hugo Hugo Olaerts Volksunie Hasselt-Tongeren-Maaseik
Sauwens, Johan Johan Sauwens Volksunie Hasselt-Tongeren-Maaseik
Van Grembergen, Paul Paul Van Grembergen Volksunie Gent-Eeklo Voorzitter van de Volksunie-fractie.
Van Vaerenbergh, Etienne Etienne Van Vaerenbergh Volksunie Brussel
Steenwegen, Lodewijk Lodewijk Steenwegen Agalev Leuven Vervangt vanaf 27 september 1994 Magda Aelvoet, die lid wordt van het Europees Parlement.
Barbé, Luc Luc Barbé Agalev Oudenaarde-Aalst
De Vlieghere, Wilfried Wilfried De Vlieghere Agalev Brussel
Dua, Vera Vera Dua Agalev Gent-Eeklo
Geysels, Jos Jos Geysels Agalev Mechelen-Turnhout Voorzitter van de Agalev-fractie.
Van Dienderen, Hugo Hugo Van Dienderen Agalev Antwerpen
Luyten, Peter Peter Luyten Agalev Antwerpen Vervangt vanaf 12 januari 1995 Mieke Vogels, die schepen van Antwerpen wordt.
Decorte, Jan Jan Decorte ROSSEM Brussel Zetelt vanaf 28 september 1993 als onafhankelijke.
Standaert, Louis Louis Standaert ROSSEM Antwerpen Zetelt vanaf 12 januari 1995 als onafhankelijke.
Van Rossem, Jean-Pierre Jean-Pierre Van Rossem ROSSEM Antwerpen Zetelt van 20 oktober tot 17 november 1992 en van 13 december 1993 tot 12 december 1994 als onafhankelijke.
Swaelen, Frank Frank Swaelen CVP Antwerpen
Suykerbuyk, Herman Herman Suykerbuyk CVP Antwerpen Ondervoorzitter.
Detiège, Leona Leona Detiège SP Antwerpen
Bartholomeeussen, Marcel Marcel Bartholomeeussen SP Antwerpen
Dierickx, Ludo Ludo Dierickx Agalev Antwerpen
Schiltz, Hugo Hugo Schiltz Volksunie Antwerpen
Buchmann, Jacky Jacky Buchmann PVV[1] Antwerpen
Verreycken, Wim Wim Verreycken Vlaams Blok Antwerpen
Peeters, Walter Walter Peeters Vlaams Blok Antwerpen
Goossens, Willy Willy Goossens ROSSEM Antwerpen Voorzitter van de ROSSEM-fractie tot 28 februari 1994. Zetelt vanaf 10 maart 1994 als onafhankelijke.
Van den Brande, Luc Luc Van den Brande CVP Mechelen-Turnhout
Van Rompaey, Robert Robert Van Rompaey CVP Mechelen-Turnhout
De Seranno, Jos Jos De Seranno CVP Mechelen-Turnhout
Maximus, Lydia Lydia Maximus SP Mechelen-Turnhout
Van Aperen, Arnold Arnold Van Aperen PVV[1] Mechelen-Turnhout
Gijsbrechts-Horckmans, Amelia Amelia Gijsbrechts-Horckmans PVV[1] Mechelen-Turnhout
Bosman, Roger Roger Bosman Vlaams Blok Mechelen-Turnhout
Van Rompuy, Herman Herman Van Rompuy CVP Brussel Vervangt vanaf 27 september 1994 Wilfried Martens, die lid wordt van het Europees Parlement.
Cardoen, Georges Georges Cardoen CVP Brussel Voorzitter van de commissie Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken.
Creyf, Simonne Simonne Creyf CVP Brussel
De Wulf, Roger Roger De Wulf SP Brussel
De Boeck, Alex Alex De Boeck Agalev Brussel Vervangt vanaf 13 januari 1993 Cécile Harnie, die uit ontevredenheid ontslag neemt.
Valkeniers, Jef Jef Valkeniers Volksunie Brussel Zetelt van 19 oktober 1993 tot 25 januari 1994 als onafhankelijke en vanaf 26 januari 1994 in de VLD-fractie.
Vermeiren, Francis Francis Vermeiren PVV[1] Brussel Ondervoorzitter vanaf 19 juli 1994.
Van Walleghem, Roeland Roeland Van Walleghem Vlaams Blok Brussel
Geens, Gaston Gaston Geens CVP Leuven
Tobback, Louis Louis Tobback SP Leuven
Swinnen, René René Swinnen SP Leuven
Wierinckx, Roger Roger Wierinckx PVV[1] Leuven
Verlinden, Mandus Mandus Verlinden PVV[1] Leuven
Kelchtermans, Theo Theo Kelchtermans CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Didden, Maurice Maurice Didden CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Van Cleuvenbergen, Riet Riet Van Cleuvenbergen CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik Vervangt vanaf 29 november 1994 Alex Arts, die rechter aan het Arbitragehof wordt.
Moens, Guy Guy Moens SP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Vermassen, Ghislain Ghislain Vermassen SP Hasselt-Tongeren-Maaseik Vervangt vanaf 7 januari 1992 Julien Dufaux, die gedeputeerde van de provincie Limburg.
Bauwen, Marie-Josée Marie-Josée Bauwen Agalev Hasselt-Tongeren-Maaseik Vervangt vanaf 12 januari 1995 Jef Ulburghs, die op pensioen gaat.
Appeltans, Laurens Laurens Appeltans Volksunie Hasselt-Tongeren-Maaseik
Leduc, Jeannine Jeannine Leduc PVV[1] Hasselt-Tongeren-Maaseik Vervangt vanaf 27 april 1993 Eloi Vandersmissen, die besluit om voltijds burgemeester van Wellen te worden. Vandersmissen was secretaris tot 20 oktober 1992.
De Roo, Johan Johan De Roo CVP Gent-Eeklo
Seeuws, Willy Willy Seeuws SP Gent-Eeklo Voorzitter van de commissie Media vanaf 13 januari 1993.
Tavernier, Jef Jef Tavernier Agalev Gent-Eeklo
Van Hooland, Bob Bob Van Hooland Volksunie Gent-Eeklo
Pede, Jean Jean Pede PVV[1] Gent-Eeklo Ondervoorzitter tot 20 oktober 1992.
Raes, Roeland Roeland Raes Vlaams Blok Gent-Eeklo
Lenssens, Jan Jan Lenssens CVP Dendermonde-Sint-Niklaas
De Meyer, Jos Jos De Meyer CVP Dendermonde-Sint-Niklaas
Boesmans, Alfons Alfons Boesmans SP Dendermonde-Sint-Niklaas Vervangt vanaf 16 november 1994 Ivan Verleyen, die gedeputeerde wordt van de provincie Oost-Vlaanderen.
Anthuenis, Georges Georges Anthuenis PVV[1] Dendermonde-Sint-Niklaas
Van Wambeke, Hubert Hubert Van Wambeke CVP Oudenaarde-Aalst
Timmermans, Jacques Jacques Timmermans SP Oudenaarde-Aalst Ondervoorzitter vanaf 13 januari 1994.
De Croo, Herman Herman De Croo PVV[1] Oudenaarde-Aalst
Eeman, Jan Jan Eeman PVV[1] Oudenaarde-Aalst
Weyts, Johan Johan Weyts CVP Brugge
Leclercq, Jan Jan Leclercq SP Brugge
Monset, Ludo Ludo Monset PVV[1] Brugge
Deprez, Paul Paul Deprez CVP Kortrijk-Ieper
Pinoie, Eric Eric Pinoie SP Kortrijk-Ieper Ondervoorzitter tot 13 januari 1994.
Capoen, Michel Michel Capoen Volksunie Kortrijk-Ieper Voorzitter van de commissie Leefmilieu en Natuurbehoud. Capoen zegde in januari 1994 zijn lidmaatschap van de Volksunie op, maar bleef deel uitmaken van de Volksunie-fractie in de Vlaamse Raad.
Laverge, Jacques Jacques Laverge PVV[1] Kortrijk-Ieper Voorzitter van de commissie Economie, Energie, Landbouw en Werkgelegenheid.
Martens, Luc Luc Martens CVP Roeselare-Tielt
Vanlerberghe, Robert Robert Vanlerberghe SP Roeselare-Tielt
Tyberghien-Vandenbussche, Maria Maria Tyberghien-Vandenbussche CVP Veurne-Diksmuide-Oostende
Maertens, Michiel Michiel Maertens Agalev Veurne-Diksmuide-Oostende

CommissiesBewerken

In 1993 werd een onderzoekscommissie opgericht naar de besteding van het overheidsgeld voor de Kempense Steenkoolmijnen.