Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (samenstelling 2004-2009)

Wikimedia-lijst

Dit is de samenstelling van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap voor de legislatuurperiode 2004-2009. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap telt 25 rechtstreeks gekozen leden. Bovendien zijn er ook leden met raadgevende stem: zij mogen vergaderingen bijwonen, maar mogen niet deelnemen aan stemmingen of initiatieven nemen. Dit is een onbepaald aantal en kan dus per legislatuur variëren. Deze leden met raadgevende stem zijn de Duitstalige provincieraadsleden van de provincie Luik en Duitstalige leden van de Kamer, de Senaat, het Waals Parlement en het Europees Parlement.

Deze legislatuur volgde uit de Duitstalige Gemeenschapsraadverkiezingen van 13 juni 2004 en ging van start op 6 juli 2004. De legislatuur liep ten einde op 26 mei 2009.

Tijdens deze legislatuur was de regering-Lambertz II in functie, die steunde op een meerderheid van SP, PJU-PDB en PFF. De oppositiepartijen zijn dus CSP, Ecolo en Vivant.

SamenstellingBewerken

Fractie Zetels
CSP 8
PFF 5
SP 5
PJU-PDB 3
Ecolo 2
Vivant 2

Lijst van de parlementsledenBewerken

Volksvertegenwoordiger Partij Opmerkingen
Thiemann-Heinen, Gabriele Gabriele Thiemann-Heinen CSP Vervangt vanaf 6 juli 2004 Mathieu Grosch, die verkiest om in het Europees Parlement te zetelen. Thiemann-Heinen is voorzitter van de CSP-fractie.
Chaineux, René René Chaineux CSP Vervangt vanaf 6 juli 2004 Hubert Chantraine, die verkiest om niet te zetelen.
Creutz-Vilvoye, Patricia Patricia Creutz-Vilvoye CSP Secretaris.
Dujardin, Eliane Eliane Dujardin CSP Vervangt vanaf 6 juli 2004 Herbert Grommes, die verkiest om in het Waals Parlement te zetelen. Dujardin was van 19 september 2006 tot 28 januari 2008 voorzitter van de commissie Cultuur.
Franzen, Erwin Erwin Franzen CSP
Keutgen, Elmar Elmar Keutgen CSP
Maraite, Joseph Joseph Maraite CSP Ondervoorzitter.
Meyer, Patrick Patrick Meyer CSP Ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Gezondheid, Werkgelegenheid en Sociale Aangelegenheden.
Schröder, Ferdel Ferdel Schröder PFF Ondervoorzitter, voorzitter van de PFF-fractie en voorzitter van de commissie Onderwijs en Opleiding.
Collas, Berni Berni Collas PFF
Evers, Alfred Alfred Evers PFF
Laschet, Hans-Dieter Hans-Dieter Laschet PFF Vervangt vanaf 6 juli 2004 Bernd Gentges, die minister in de Duitstalige Gemeenschapsregering wordt. Laschet is secretaris vanaf 29 januari 2007.
Dannemark, Emil Emil Dannemark PFF Vervangt vanaf 29 januari 2007 Karin Meskens-Keller, die uit de politiek stapt. Meskens-Keller was secretaris tot 29 januari 2007.
Servaty, Charles Charles Servaty SP Voorzitter van de SP-fractie.
Siquet, Louis Louis Siquet SP Parlementsvoorzitter en voorzitter van de commissie Algemene Politiek, Lokale Besturen, Petities, Financiën en Samenwerking.
Stoffels, Resi Resi Stoffels SP Secretaris.
Klinkenberg, Erwin Erwin Klinkenberg SP Vervangt vanaf 18 oktober 2004 Joseph Barth, die verkiest om provincieraadslid van Luik te Blijven. Barth verving van 13 september tot 17 oktober 2004 Edmund Stoffels, die lid werd van het Waals Parlement.
Strougmayer, Marcel Marcel Strougmayer SP Vervangt vanaf 6 juli 2004 Karl-Heinz Lambertz, die minister in de Duitstalige Gemeenschapsregering wordt.
Palm, Gerhard Gerhard Palm PJU-PDB Voorzitter van de PJU-PDB-fractie.
Reip, Nina Nina Reip PJU-PDB Vervangt vanaf 17 januari 2005 Dorothea Schwall-Peters, die voltijds schepen van Sankt-Vith wordt. Schwall-Peters was tot 21 september 2004 ondervoorzitter en tot 17 januari 2005 voorzitter van de commissie Cultuur. Reip is vanaf 28 januari 2008 voorzitter van de commissie Cultuur, een functie die ze eerder uitoefende van 17 januari 2005 tot 19 september 2006.
Pankert, Dieter Dieter Pankert PJU-PDB Vervangt vanaf 6 juli 2004 Oliver Paasch, die minister in de Duitstalige Gemeenschapsregering wordt. Pankert is ondervoorzitter vanaf 21 september 2004.
Dethier-Neumann, Monika Monika Dethier-Neumann Ecolo Vervangt vanaf 19 januari 2009 Hans Niessen, die directeur van Euregio Maas-Rijn wordt. Daarvoor was Dethier-Neumann van 6 juli 2004 tot 19 januari 2009 lid met raadgevende stem. Niessen was tot 19 januari 2009 voorzitter van de Ecolo-fractie.
Jaegers, Lambert Lambert Jaegers Ecolo Vervangt vanaf 30 januari 2006 Gaby Frauenkron-Schröder, die voltijds schepen van Sankt-Vith wordt. Jaegers is vanaf 19 januari 2009 voorzitter van de Ecolo-fractie.
Meyer, Josef Josef Meyer Vivant Vervangt vanaf 6 juli 2004 Hannelore Nyssen-Piper, die verkiest om niet te zetelen. Josef Meyer is voorzitter van de Vivant-fractie.
Meyer, Ernst Ernst Meyer Vivant

Leden met raadgevende stemBewerken

Naam Partij Opmerkingen
Marenne-Loiseau, Anne Anne Marenne-Loiseau CSP Zetelt in de provincieraad van Luik. Vervangt vanaf 23 juni 2008 de overleden Johann Haas.
Arimont, Pascal Pascal Arimont CSP Zetelt in de provincieraad van Luik. Vervangt vanaf 30 oktober 2006 Arthur Spoden. Spoden zetelde van 13 maart tot 23 april 2006 als onafhankelijke en vanaf 24 april 2006 in de SP-fractie.
Grommes, Herbert Herbert Grommes CSP Zetelt in het Waals Parlement.
Grosch, Mathieu Mathieu Grosch CSP Zetelt in het Europees Parlement.
Barth, Joseph Joseph Barth SP Zetelt in de provincieraad van Luik.
Stoffels, Edmund Edmund Stoffels SP Zetelt in het Waals Parlement.
Keul, Heinz Heinz Keul PFF Zetelt in de provincieraad van Luik.
Lux, Balduin Balduin Lux PFF Zetelt in de provincieraad van Luik. Vervangt vanaf 18 september 2007 Kattrin Jadin, die lid wordt van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Jadin verving van 30 oktober 2006 tot 17 september 2007 Jean-Robert Collas.
Jadin, Kattrin Kattrin Jadin PFF Zetelt in de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Braun, Karl-Heinz Karl-Heinz Braun Ecolo Zetelt in de provincieraad van Luik. Vervangt vanaf 30 oktober 2006 Irene Reinertz-Maraite (CSP).