Kamer van volksvertegenwoordigers (samenstelling 2003-2007)

samenstelling 2003-2007

De lijst van leden van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers van 2003 tot 2007, volgend uit de verkiezingen van 18 mei 2003. De Kamer van volksvertegenwoordigers telt 150 leden. Het federale kiesstelsel is gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 18 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de methode-D'Hondt, gecombineerd met een districtenstelsel en met een kiesdrempel van 5 %. De legislatuur begon op 5 juni 2003 en eindigde op 26 april 2007.

Deze legislatuur controleerde de werking van de regering-Verhofstadt II: een regering bestaande uit VLD, PS, sp.a-spirit en MR. De oppositiepartijen tijdens deze legislatuur waren dus CD&V, Vlaams Blok/Vlaams Belang, cdH, Ecolo, FN en N-VA.

ZittingenBewerken

In de 51ste zittingsperiode (2003-2007) vonden vijf zittingen plaats. Van rechtswege kwamen de Kamers ieder jaar bijeen op de tweede dinsdag van oktober.

Zitting Opening Sluiting
buitengewone zitting 5 juni 2003 13 oktober 2003
2de zitting 2003-2004 14 oktober 2003 11 oktober 2004
3de zitting 2004-2005 12 oktober 2004 10 oktober 2005
4de zitting 2005-2006 11 oktober 2005 9 oktober 2006
5de zitting 2006-2007 10 oktober 2006 2 mei 2007

De Kamers werden van rechtswege ontbonden door de verklaring tot herziening van de Grondwet van 1 mei 2007.

BasisgegevensBewerken

De officiële uitslag van de verkiezingen voor de 51ste legislatuur van de kamer van volksvertegenwoordigers is te vinden op hier.

Het totale aantal kiesgerechtigde personen in deze verkiezing was 7.570.637. Het totale aantal uitgebrachte stemmen was 6.936.801. Hiervan waren 6.572.189 stemmen, geldig uitgebrachte stemmen, en 364.612 stemmen, ongeldig uitgebrachte of blanco stemmen.

Van de 6.572.189 geldige uitgebrachte stemmen (100,00 %) waren er 6.316.467 stemmen (95,57 %) uitgebracht op partijen met verkozenen in de kamer en 255.722 stemmen (4,43 %) uitgebracht op partijen zonder verkozenen in de kamer.

Het stemmenaantal is een eerste bepalende factor voor de zetelverdeling. Het kiesstelsel is een tweede bepalende factor voor de zetelverdeling. Het kiesstelsel voorziet geen verhoudingsgewijze zetelverdeling op basis van de totale stemmenaantal binnen één nationale kiesomschrijving, waarbij elke uitgebrachte stem een gelijke waarde heeft in de bepaling van de zetel-sterkte van de deelnemende kieslijsten. Dit gebeurt via een getrapt systeem van regionale kieskringen of kiesarrondissementen. Deze kieskringen krijgen elk een te verdelen aantal zetels toebedeeld, op basis van het aantal inwoners (inclusief minderjarigen en niet-Belgen die niet stemgerechtigd zijn). Zo zijn er momenteel 11 kieskringen voor federale parlementsverkiezingen (kamer). Voor de verkiezingen van 2003 was de verdeling als volgt:

Op de provincie Vlaams-Brabant en het extra provinciale gebied bestaande uit Brussel en de 18 omringende gemeenten na, lopen de grenzen van de kiesarrondissementen voor de kamer gelijk met die van de provincies. Daardoor zijn enkel Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven aparte kieskringen:

SamenstellingBewerken

 
Zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 19 mei 2003.
Begin legislatuur (2003) Einde legislatuur (2007)
Fractie Zetels Fractie Zetels
VLD 25 VLD 25
PS 25 PS 25
MR 24 MR 25
sp.a-Spirit 23 sp.a-Spirit 23
CD&V 21 CD&V 21
Vlaams Blok 18 Vlaams Belang 18
cdH 8 cdH 7
Ecolo 4 Ecolo 4
N-VA 1 N-VA 1
FN 1 FN 1

Wijzigingen in fractiesamenstelling:

Lijst van de volksvertegenwoordigersBewerken

Volksvertegenwoordiger Partij Kieskring Taalgroep Opmerkingen
Van Grootenbrulle, Bruno Bruno Van Grootenbrulle PS Henegouwen Frans Vervangt vanaf 26 juni 2003 Marie Arena, die minister wordt in de Federale Regering
Boukourna, Mohammed Mohammed Boukourna PS Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
Burgeon, Colette Colette Burgeon PS Henegouwen Frans
Chabot, Jacques Jacques Chabot PS Luik Frans
Van Lombeek-Jacobs, Danielle Danielle Van Lombeek-Jacobs PS Luik Frans Vervangt vanaf 26 juni 2003 Michel Daerden, die verkiest om minister te blijven in de Waalse Regering.
Delizée, Jean-Marc Jean-Marc Delizée PS Namen Frans
De Clercq, Alisson Alisson De Clercq PS Henegouwen Frans Vervangt vanaf 26 juni 2003 Rudy Demotte, die minister wordt in de Federale Regering.
Déom, Valérie Valérie Déom PS Namen Frans
Dieu, Camille Camille Dieu PS Henegouwen Frans
Harmegnies, Yvon Yvon Harmegnies PS Henegouwen Frans Vervangt vanaf 11 oktober 2005 Elio Di Rupo, die minister wordt in de Waalse Regering.
Maene, Jean-Claude Jean-Claude Maene PS Namen Frans Vervangt vanaf 21 juli 2004 Claude Eerdekens, die minister wordt in de Franse Gemeenschapsregering.
Frédéric, André André Frédéric PS Luik Frans
Ghenne, Véronique Véronique Ghenne PS Waals-Brabant Frans Vervangt vanaf 1 juli 2004 Maurice Dehu, die lid wordt van het Waals Parlement. Dehu verving van 26 juni 2003 tot 30 juni 2004 André Flahaut, minister in de Federale Regering.
Giet, Thierry Thierry Giet PS Luik Frans Vervangt vanaf 5 juni 2003 José Happart, die verkiest om minister te blijven in de Waalse Regering.
Henry, Jean-Pol Jean-Pol Henry PS Henegouwen Frans
Lalieux, Karine Karine Lalieux PS Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
Lambert, Marie-Claire Marie-Claire Lambert PS Luik Frans
Mathot, Alain Alain Mathot PS Luik Frans Vervangt vanaf 5 juni 2003 Anne-Marie Lizin, die verkiest om in de Belgische Senaat te zetelen.
Massin, Eric Eric Massin PS Henegouwen Frans
Moriau, Patrick Patrick Moriau PS Henegouwen Frans
Belhouari, Talbia Talbia Belhouari PS Brussel-Halle-Vilvoorde Frans Vervangt vanaf 1 juli 2004 Charles Picqué, die lid wordt van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
Pécriaux, Sophie Sophie Pécriaux PS Henegouwen Frans
Perpète, André André Perpète PS Luxemburg Frans
Mayeur, Yvan Yvan Mayeur PS Brussel-Halle-Vilvoorde Frans Vervangt vanaf 14 juli 2003 Laurette Onkelinx, die minister in de Federale Regering wordt.
Saudoyer, Annick Annick Saudoyer PS Henegouwen Frans
Anthuenis, Filip Filip Anthuenis VLD Oost-Vlaanderen Nederlands
Avontroodt, Yolande Yolande Avontroodt VLD Antwerpen Nederlands
Cortois, Willy Willy Cortois VLD Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands
Daems, Rik Rik Daems VLD Leuven Nederlands
De Block, Maggie Maggie De Block VLD Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands
De Croo, Herman Herman De Croo VLD Oost-Vlaanderen Nederlands Parlementsvoorzitter.
Hove, Guy Guy Hove VLD Oost-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 14 juli 2003 Fientje Moerman, die minister wordt in de Federale Regering.
De Padt, Guido Guido De Padt VLD Oost-Vlaanderen Nederlands
Germeaux, Jacques Jacques Germeaux VLD Limburg Nederlands Vervangt vanaf 8 maart 2006 Karel Pinxten, die lid wordt van de Europese Rekenkamer.
Dierickx, Hilde Hilde Dierickx VLD Oost-Vlaanderen Nederlands
Goris, Stef Stef Goris VLD Leuven Nederlands
Taelman, Martine Martine Taelman VLD Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 5 juni 2003 Margriet Hermans, die verkiest om in het Vlaams Parlement te blijven zetelen.
Lahaye-Battheu, Sabien Sabien Lahaye-Battheu VLD West-Vlaanderen Nederlands
Lano, Pierre Pierre Lano VLD West-Vlaanderen Nederlands
Marinower, Claude Claude Marinower VLD Antwerpen Nederlands
Meeus, Ingrid Ingrid Meeus VLD Oost-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 21 juli 2004 Karel De Gucht, die minister in de Federale Regering wordt.
Van Biesen, Luk Luk Van Biesen VLD Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands Vervangt vanaf 21 juli 2004 Annemie Neyts, die lid wordt van het Europees Parlement.
Lenssen, Georges Georges Lenssen VLD Limburg Nederlands Vervangt vanaf 14 juli 2003 Patrick Dewael, die minister in de Federale Regering wordt.
Turtelboom, Annemie Annemie Turtelboom VLD Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 26 juni 2003 Bart Somers, die minister wordt in de Vlaamse Regering.
Tommelein, Bart Bart Tommelein VLD West-Vlaanderen Nederlands
Van Campenhout, Ludo Ludo Van Campenhout VLD Antwerpen Nederlands
Borginon, Fons Fons Borginon VLD Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 5 juni 2003 Marleen Vanderpoorten, die verkiest om minister te blijven in de Vlaamse Regering.
Vautmans, Hilde Hilde Vautmans VLD Limburg Nederlands
Versnick, Geert Geert Versnick VLD Oost-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 5 juni 2003 Guy Verhofstadt, die verkiest om in de Belgische Senaat te zetelen.
Chevalier, Miguel Miguel Chevalier VLD West-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 14 juli 2003 Marc Verwilghen, minister in de Federale Regering. Eerste opvolger Vincent Van Quickenborne werd staatssecretaris in dezelfde regering en kon bijgevolg niet zetelen.
Bacquelaine, Daniel Daniel Bacquelaine MR Luik Frans
Van Roy, Dominique Dominique Van Roy MR Namen Frans Vervangt vanaf 18 januari 2007 Anne Barzin, die lid wordt van het Waals Parlement.
Bellot, François François Bellot MR Namen Frans
Ducarme, Denis Denis Ducarme MR Henegouwen Frans Vervangt vanaf 5 juni 2003 Chantal Bertouille, die verkiest om in het Waals Parlement te blijven zetelen.
Cahay-André, Pierrette Pierrette Cahay-André MR Luik Frans
Chastel, Olivier Olivier Chastel MR Henegouwen Frans Werd van 19 februari tot 1 juli 2004 als minister in de Franse Gemeenschapsregering vervangen door Jean-Luc Crucke. Nadat Crucke lid werd van het Waals Parlement, werd Chastel van 1 juli tot 18 juli 2004 vervangen door Robert Hondermarcq.
Collard, Philippe Philippe Collard MR Luxemburg Frans
De Bue, Valérie Valérie De Bue MR Waals-Brabant Frans
de Donnea, François-Xavier François-Xavier de Donnea MR Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
Denis, Robert Robert Denis MR Luik Frans
De Permentier, Corinne Corinne De Permentier MR Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
Ducarme, Daniel Daniel Ducarme MR Brussel-Halle-Vilvoorde Frans Werd van 26 juni 2003 tot 11 februari 2004 als minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vervangen door Eric Libert.
Fournaux, Richard Richard Fournaux cdH Namen Frans Stapt op 4 maart 2004 over naar de MR-fractie, nadat hij van 12 februari tot 3 maart 2004 als onafhankelijke zetelde.
Galant, Jacqueline Jacqueline Galant MR Henegouwen Frans
Hasquin, Hervé Hervé Hasquin MR Henegouwen Frans Werd van 26 juni 2003 tot 7 juli 2004 als minister in de Franse Gemeenschapsregering vervangen door Françoise Colinia en van 8 juli tot 18 juli 2004 door Alex Tromont.
Lejeune, Josée Josée Lejeune MR Luik Frans Vervangt vanaf 14 juli 2003 Sabine Laruelle, die minister in de Federale Regering wordt.
Maingain, Olivier Olivier Maingain MR Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
Malmendier, Jean-Pierre Jean-Pierre Malmendier MR Waals-Brabant Frans
Marghem, Marie-Christine Marie-Christine Marghem MR Henegouwen Frans
Michel, Charles Charles Michel MR Waals-Brabant Frans Werd van 26 juni 2003 tot 18 juli 2004 als minister in de Waalse Regering vervangen door Serge Van Overtveldt.
Monfils, Philippe Philippe Monfils MR Luik Frans
Courtois, Alain Alain Courtois MR Brussel-Halle-Vilvoorde Frans Vervangt vanaf 26 juni 2003 Jacques Simonet, die staatssecretaris in de Federale Regering wordt.
Gustin, Luc Luc Gustin MR Luik Frans Vervangt vanaf 1 juli 2004 Pierre-Yves Jeholet, die lid wordt van het Waals Parlement. Jeholet verving van 14 juli 2003 tot 30 juni 2004 Didier Reynders, minister in de Federale Regering.
Libert, Eric Eric Libert MR Brussel-Halle-Vilvoorde Frans Vervangt vanaf 1 juli 2004 Martine Payfa, die lid wordt van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Eerder verving hij van 14 juli 2003 tot 11 februari 2004 verving Libert Daniel Ducarme, minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Tilmans, Dominique Dominique Tilmans MR Luxemburg Frans
Muls, Walter Walter Muls Spirit Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands Vervangt vanaf 14 juli 2003 Bert Anciaux, die minister in de Federale Regering wordt.
Baeke, Anne-Marie Anne-Marie Baeke sp.a Limburg Nederlands Vervangt vanaf 14 juli 2003 Peter Vanvelthoven, die staatssecretaris in de Federale Regering wordt.
De Coene, Philippe Philippe De Coene sp.a West-Vlaanderen Nederlands
De Meyer, Magda Magda De Meyer sp.a Oost-Vlaanderen Nederlands
Douifi, Dalila Dalila Douifi sp.a West-Vlaanderen Nederlands
Bex, Stijn Stijn Bex spirit Leuven Nederlands Vervangt vanaf 14 oktober 2003 Saïd El Khadraoui (sp.a), die lid wordt van het Europees Parlement.
Geerts, David David Geerts sp.a Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 8 juli 2004 Patrick Janssens, die lid wordt van het Vlaams Parlement.
Mues, Yvette Yvette Mues sp.a Leuven Nederlands Vervangt vanaf 7 december 2006 Karin Jiroflée, die gedeputeerde wordt van de provincie Vlaams-Brabant.
Lambert, Geert Geert Lambert spirit West-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 5 juni 2003 Renaat Landuyt (sp.a), die verkiest om minister te blijven in de Vlaamse Regering.
Peeters, Jan Jan Peeters sp.a Antwerpen Nederlands
Cavdarli, Cemal Cemal Cavdarli sp.a Oost-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 14 juli 2003 Freya Van den Bossche, die minister in de Federale Regering wordt.
Roppe, Annemie Annemie Roppe spirit Limburg Nederlands Vervangt vanaf 5 juni 2003 Steve Stevaert (sp.a), die verkiest om in het Vlaams Parlement te blijven zetelen.
Swennen, Guy Guy Swennen sp.a Limburg Nederlands
De Coninck, Monica Monica De Coninck sp.a Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 7 december 2006 Inga Verhaert, die gedeputeerde wordt van de provincie Antwerpen. Verhaert verving van 8 juli 2004 tot 6 december 2006 Els Van Weert (spirit), die lid werd van het Vlaams Parlement.
Detiège, Maya Maya Detiège sp.a Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 5 juni 2003 Kathleen Van Brempt, die verkiest om in het Europees Parlement te blijven zetelen.
Vande Lanotte, Johan Johan Vande Lanotte sp.a West-Vlaanderen Nederlands Werd van 14 juli 2003 tot 17 oktober 2005 als minister in de Federale Regering vervangen door Patrick Lansens.
Casaer, Dylan Dylan Casaer sp.a Oost-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 15 september 2004 Daan Schalck, die de nationale politiek verlaat.
Bonte, Hans Hans Bonte sp.a Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands Vervangt vanaf 14 juli 2003 Frank Vandenbroucke, die minister in de Federale Regering wordt.
Van der Maelen, Dirk Dirk Van der Maelen sp.a Oost-Vlaanderen Nederlands
van Gool, Greet Greet van Gool sp.a Antwerpen Nederlands
Storms, Annelies Annelies Storms spirit Oost-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 5 juni 2003 Paul Van Grembergen, die verkiest om minister te blijven in de Vlaamse Regering.
Raemaekers, Magda Magda Raemaekers sp.a Limburg Nederlands Vervangt vanaf 7 december 2006 Hilde Claes, die gedeputeerde van de provincie Limburg wordt.
T'Sijen, Koen Koen T'Sijen spirit Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 8 juli 2004 Anissa Temsamani (sp.a, die lid wordt van het Vlaams Parlement. Eerder verving T'Sijen van 14 juli tot 25 september 2003 ook Anissa Temsamani, toen die staatssecretaris in de Federale Regering was.
Schryvers, Katrien Katrien Schryvers CD&V Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 13 januari 2005 Jos Ansoms, die kiest om zich volledig te concentreren op het burgemeesterschap van Wuustwezel en dus de nationale politiek verlaat.
Creyf, Simonne Simonne Creyf CD&V Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands
Claes, Dirk Dirk Claes CD&V Leuven Nederlands
Bogaert, Hendrik Hendrik Bogaert CD&V West-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 5 juni 2003 Stefaan De Clerck, die verkiest om in de Belgische Senaat te zetelen.
De Crem, Pieter Pieter De Crem CD&V Oost-Vlaanderen Nederlands
Deseyn, Roel Roel Deseyn CD&V West-Vlaanderen Nederlands
Devlies, Carl Carl Devlies CD&V Leuven Nederlands
D'hondt, Greta Greta D'hondt CD&V Oost-Vlaanderen Nederlands
Goutry, Luc Luc Goutry CD&V West-Vlaanderen Nederlands
Kelchtermans, Theo Theo Kelchtermans CD&V Limburg Nederlands
Lanjri, Nahima Nahima Lanjri CD&V Antwerpen Nederlands
Muylle, Nathalie Nathalie Muylle CD&V West-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 8 juli 2004 Yves Leterme, die lid wordt van het Vlaams Parlement.
Pieters, Trees Trees Pieters CD&V West-Vlaanderen Nederlands
Tant, Paul Paul Tant CD&V Oost-Vlaanderen Nederlands
Van der Auwera, Liesbeth Liesbeth Van der Auwera CD&V Limburg Nederlands
Vandeurzen, Jo Jo Vandeurzen CD&V Limburg Nederlands
Van Parys, Tony Tony Van Parys CD&V Oost-Vlaanderen Nederlands
Van Rompuy, Herman Herman Van Rompuy CD&V Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands
Verhaegen, Mark Mark Verhaegen CD&V Antwerpen Nederlands
Verherstraeten, Servais Servais Verherstraeten CD&V Antwerpen Nederlands
Van den Bergh, Jef Jef Van den Bergh CD&V Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 8 juli 2004 Inge Vervotte, die lid wordt van het Vlaams Parlement.
Annemans, Gerolf Gerolf Annemans Vlaams Blok Antwerpen Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Bultinck, Koen Koen Bultinck Vlaams Blok West-Vlaanderen Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Caslo, Nancy Nancy Caslo Vlaams Blok Antwerpen Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Colen, Alexandra Alexandra Colen Vlaams Blok Antwerpen Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
De Man, Filip Filip De Man Vlaams Blok Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Sevenhans, Luc Luc Sevenhans Vlaams Blok Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 5 juni 2003 Filip Dewinter, die verkiest om in het Vlaams Parlement te blijven zetelen. Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
D'haeseleer, Guy Guy D'haeseleer Vlaams Blok Oost-Vlaanderen Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Govaerts, Marleen Marleen Govaerts Vlaams Blok Limburg Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Goyvaerts, Hagen Hagen Goyvaerts Vlaams Blok Leuven Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Laeremans, Bart Bart Laeremans Vlaams Blok Brussel-Halle-Vilvoorde Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Mortelmans, Jan Jan Mortelmans Vlaams Blok Antwerpen Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Neel, Staf Staf Neel Vlaams Blok Antwerpen Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Schoofs, Bert Bert Schoofs Vlaams Blok Limburg Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Meeus, Paul Paul Meeus Vlaams Blok Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 22 maart 2007 de overleden Guido Tastenhoye. Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Van den Broeck, Jaak Jaak Van den Broeck Vlaams Blok Oost-Vlaanderen Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Van den Eynde, Francis Francis Van den Eynde Vlaams Blok Oost-Vlaanderen Nederlands Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Van Themsche, Frieda Frieda Van Themsche Vlaams Blok West-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 5 juni 2003 Frank Vanhecke, die verkiest om in de Belgische Senaat te zetelen. Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Depoortere, Ortwin Ortwin Depoortere Vlaams Blok Oost-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 8 juli 2004 Gerda Van Steenberge, die lid wordt van het Vlaams Parlement. Vanaf 18 november 2004 Vlaams Belang.
Arens, Josy Josy Arens cdH Luxemburg Frans
Drèze, Benoît Benoît Drèze cdH Luik Frans Vervangt vanaf 21 juli 2004 Louis Smal, die lid wordt van het Waals Parlement.
Salvi, Véronique Véronique Salvi cdH Henegouwen Frans Vervangt vanaf 11 januari 2007 Jean-Jacques Viseur, die burgemeester van Charleroi wordt.
Lavaux, David David Lavaux cdH Henegouwen Frans Vervangt vanaf 21 april 2005 Damien Yzerbyt, die lid wordt van het Waals Parlement. Yzerbyt verving van 30 juli 2004 tot 20 april 2005 Catherine Fonck, minister in de Franse Gemeenschapsregering. Fonck verving van 5 juni 2003 tot 29 juli 2004 op haar beurt Anne-Marie Corbisier-Hagon, die verkoos om in het Waals Parlement te blijven zetelen.
Milquet, Joëlle Joëlle Milquet cdH Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
Wathelet, Melchior Melchior Wathelet cdH Luik Frans
Wiaux, Brigitte Brigitte Wiaux cdH Waals-Brabant Frans Vervangt vanaf 21 juli 2004 Raymond Langendries, die lid wordt van het Europees Parlement.
Genot, Zoé Zoé Genot Ecolo Brussel-Halle-Vilvoorde Frans Vervangt vanaf 5 juni 2003 Olivier Deleuze, die beslist om niet te zetelen.
Gerkens, Muriel Muriel Gerkens Ecolo Luik Frans
Nagy, Marie Marie Nagy Ecolo Brussel-Halle-Vilvoorde Frans
Nollet, Jean-Marc Jean-Marc Nollet Ecolo Henegouwen Frans Werd van 26 juni 2003 tot 18 juli 2004 als minister in de Franse Gemeenschapsregering vervangen door Gérard Gobert.
Cocriamont, Patrick Patrick Cocriamont Front National Henegouwen Frans Vervangt vanaf 1 juli 2004 Daniel Féret, die lid wordt van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
De Groote, Patrick Patrick De Groote N-VA West-Vlaanderen Nederlands Vervangt vanaf 30 juli 2004 Geert Bourgeois, die minister wordt in de Vlaamse Regering.

Kritiek op zetelverdelingBewerken

Van de 6.280.467 geldig uitgebrachte stemmen (100,00 %) op partijen met verkozenen, inclusief Agalev, in 2003, werden:

  • 3.984.733 stemmen (63,44 %) uitgebracht op lijsten van partijen die behoren tot de Nederlandse taalgroep in de kamer.
  • 2.295.734 stemmen (36,55 %) uitgebracht op lijsten van partijen die behoren tot de Franse taalgroep in de kamer.

De verhoudingen liggen echter anders, als men naar de zetelverdeling kijkt. Dan zijn de verhoudingen als volgt:

  • lijsten die behoren tot de Nederlandse taalgroep: 88 van de 150 verkozenen (58,67 %) zetels)
  • lijsten die behoren tot de Franse taalgroep: 62 van de 150 verkozenen (41,33 %)

Hieruit blijkt dat het gemiddeld aantal stemmen die nodig zijn om een zetel in de wacht te slepen verschillend is naargelang de lijst waarop gestemd wordt behoort tot de Nederlandse of Franse taalgroep. In de verkiezing van 2003 werden er:

  • 88 personen verkozen door 3.984.733 kiezers, op lijsten die behoren tot de Nederlandse taalgroep, wat een gemiddelde betekent van 45.281 stemmen per verkozene.
  • 62 personen verkozen door 2.295.734 kiezers, op lijsten die behoren tot de Franse taalgroep, wat een gemiddelde betekent van 37.028 stemmen per verkozene.

Dit is een verschil van gemiddeld 8.252 stemmen (18,02 %) voor het behalen van een zetel tussen de twee taalgroepen in de kamer. Wanneer de twee taalgroepen evenredig zouden vertegenwoordigd worden volgens het aantal stemmen zouden de Vlamingen geen 88 maar wel 95 zetels en de Franstaligen geen 62 maar wel 55 zetels in de kamer hebben.

Deze verschillen leiden ertoe dat een Vlaamse stem minder waarde heeft dan een Franstalige stem voor de zetelverdeling in de kamer, naargelang de kieskring partijen kent die behoren tot de Nederlandse taalgroep, of de Franse taalgroep. Dit verschil is enkel te verklaren vanuit de grote onevenredigheden die bestaan tussen enerzijds de bevolkingsdichtheid van de 11 verschillende kiesarrondissementen, en het aantal zetels die deze arrondissementen ter stemming werden toebedeeld. De kieskringen waar Franstalige partijen opkomen hebben meer zetels in verhouding tot de bevolkingsdichtheid van deze kieskringen. En de zetelverdeling heeft een rechtstreekse invloed op de machtsverhoudingen in de kamer. Dit verschil bestaat niet alleen voor de federale verkiezingen voor de kamer, maar ook voor de senaat en de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Externe linkBewerken