Brussels Hoofdstedelijk Parlement (samenstelling 1999-2004)

Dit is een lijst van leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP) van 1999 tot 2004. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bestond toen uit 75 leden waarvan 64 uit de Franstalige taalgroep en 11 uit de Nederlandstalige taalgroep.

Deze legislatuur volgt uit de Brusselse gewestverkiezingen van 13 juni 1999 en ging van start op 29 juni 1999. De legislatuur eindigde op 7 mei 2004.

Tijdens deze legislatuur waren achtereenvolgens de regering-Simonet I (juli 1999 - oktober 2000), de regering-de Donnea (oktober 2000 - juni 2003), de regering-Ducarme (juni 2003 - februari 2004) en de regering-Simonet II (februari - juli 2004) in functie, die allemaal steunden op een meerderheid van PRL-FDF/MR, PS, SP-Aga (kartel van SP en Agalev), CVP/CD&V en VLD-VU-O/VLD-spirit/VLD (kartel van VLD, VU-ID, later spirit en enkele onafhankelijken). De oppositiepartijen waren dus Ecolo, PSC/cdH, Front National, FNB, Vivant en Vlaams Blok.

De 64 Franstalige parlementsleden maken tevens deel uit van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de 11 Nederlandstalige parlementsleden van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVGC). Deze gemeenschapscommissies vormen samen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Deze gemeenschapscommissies vormen samen de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC), waar gemeenschapsbevoegdheden waarvoor gemeenschappelijke overeenstemming tussen beide taalgroepen vereist is worden besproken.

Samenstelling

bewerken
Begin legislatuur (1999) Einde legislatuur (2004)
Fractie Zetels Fractie Zetels
PRL-FDF 27 MR 26
Ecolo 14 Ecolo 13
PS 13 PS 13
PSC 6 cdH 5
Vlaams Blok 4 Onafhankelijk 5
CVP 3 Vlaams Blok 4
SP-AGA 2 SP-AGA 3
VLD-VU-O 2 CD&V 2
FN 2 VLD 2
FNB 1 FN 2
Vivant 1

Wijzigingen in fractiesamenstelling:

  • In 2000 verlaat Albert Mahieu de Vivant-fractie. Hij zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
  • In 2002 verlaat Marguerite Bastien de FNB-fractie. Ze zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
  • In 2003 verlaat Fatiha Saïdi de Ecolo-fractie. Ze zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
  • In 2003 wordt Stéphane de Lobkowicz uit de MR-fractie verwijderd. Hij zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
  • In 2004 verlaat Béatrice Fraiteur de cdH-fractie. Ze zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
  • In 2004 verlaat Jan Béghin de CD&V-fractie, waarna hij overstapt naar de SP-AGA-fractie.

Lijst van de parlementsleden

bewerken
Volksvertegenwoordiger Fractie Taalgroep Opmerkingen[1]
André, Eric Eric André PRL[2] Frans Werd van 14 juli 1999 tot 18 oktober 2000 als staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vervangen door Françoise Bertieaux.
Persoons, Caroline Caroline Persoons FDF[2] Frans Vervangt vanaf 14 juli 1999 Didier Gosuin (FDF), die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is geworden. Persoons is vanaf 5 oktober 2001 bijkomend lid van het Uitgebreid Bureau (BHP/VVGGC), van 19 oktober 2001 tot 6 juni 2003 voorzitter van de PRL-FDF/MR-fractie in de COCOF en vanaf 6 juni 2003 voorzitter van de COCOF en voorzitter van de commissie Begroting, Administratie, Internationale Betrekkingen en Residuaire Bevoegdheden (COCOF).
Boelpaepe, Jean-Jacques Jean-Jacques Boelpaepe FDF[2] Frans
Caron, Danielle Danielle Caron FDF[2] Frans Secretaris vanaf 17 oktober 2001 (BHP/VVGGC).
Clerfayt, Bernard Bernard Clerfayt FDF[2] Frans Secretaris tot 18 oktober 2000 (BHP/VVGGC) en voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Grondbeleid (BHP).
Cools, Marc Marc Cools PRL[2] Frans Voorzitter van de PRL-FDF-fractie tot 21 september 2001 (BHP/VVGGC) en ondervoorzitter vanaf 5 oktober 2001 (BHP/VVGGC).
Cornelissen, Jean-Pierre Jean-Pierre Cornelissen FDF[2] Frans Ondervoorzitter tot 18 oktober 2000 (BHP/VVGGC), secretaris van 18 oktober 2000 tot 17 oktober 2001 (BHP/VVGGC) en ondervoorzitter vanaf 17 oktober 2001 (BHP/VVGGC).
de Clippele, Olivier Olivier de Clippele PRL[2] Frans
Zenner, Alain Alain Zenner PRL[2] Frans Werd van 9 mei tot 5 juni 2003 als staatssecretaris in de Federale regering vervangen door Dominique Dufourny (PRL) en van 6 juni tot 14 juli 2003 door Alain Nimegeers (FDF).
De Grave, Jacques Jacques De Grave PRL[2] Frans
Dufourny, Dominique Dominique Dufourny PRL[2] Frans Vervangt vanaf 6 juni 2003 Armand De Decker (PRL), die lid wordt van de Belgische Senaat.
de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Yves Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp PRL[2] Frans Ondervoorzitter tot 19 oktober 2001 (COCOF), secretaris vanaf 17 oktober 2001 (BHP/VVGGC).
de Patoul, Serge Serge de Patoul FDF[2] Frans Vanaf 6 juni 2003 voorzitter van de MR-fractie (COCOF).
de Lobkowicz, Stéphane Stéphane de Lobkowicz PRL[2] Frans Zetelt vanaf 18 december 2003 als onafhankelijke.
Derbaki Sbaï, Amina Amina Derbaki Sbaï FDF[2] Frans
De Wolf, Vincent Vincent De Wolf PRL[2] Frans Voorzitter van de commissie Gezondheid (COCOF).
Bertieaux, Françoise Françoise Bertieaux PRL[2] Frans Vervangt vanaf 18 oktober 2000 Willem Draps (PRL), die staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt. Eerder verving ze van 14 juli 1999 tot 18 oktober 2000 Eric André (PRL), toen die staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijk Parlement. Françoise Bertieaux is voorzitter van de commissie Gezondheid (VVGGC), haar voorganger Willem Draps was tot 18 oktober 2000 secretaris (BHP/VVGGC) en tot 18 oktober 2000 voorzitter van de commissie Infrastructuur, Openbare Werken en Verkeerswezen (BHP).
Riquet, Marie-Jeanne Marie-Jeanne Riquet FDF[2] Frans Vervangt vanaf 5 oktober 2001 Isabelle Gelas (FDF), die uit de regionale politiek stapt. Riquet is voorzitter van de commissie Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid vanaf 17 oktober 2001 (BHP), Gelas was van 18 oktober 2000 tot 15 september 2001 voorzitter van de PRL-FDF-fractie in de COCOF en van 18 oktober 2000 tot 15 september 2001 bijkomend lid van het Uitgebreid Bureau (BHP/VVGGC).
Lemesre, Marion Marion Lemesre PRL[2] Frans Ondervoorzitter tot 21 september 2001 (BHP/VVGGC) en voorzitter van de PRL-FDF/MR-fractie vanaf 21 september 2001 (BHP/VVGGC).
Michel, Claude Claude Michel PRL[2] Frans Secretaris vanaf 20 oktober 2000 (COCOF) en voorzitter van de commissie Infrastructuur, Openbare Werken en Verkeerswezen vanaf 16 oktober 2001 (BHP).
Molenberg, Isabelle Isabelle Molenberg FDF[2] Frans
Ouezekhti, Mostafa Mostafa Ouezekhti PRL[2] Frans Secretaris van de COCOF tot 20 oktober 2000 en secretaris van het BHP en de VVGGC vanaf 18 oktober 2000.
van Cranem, Philippe Philippe van Cranem PRL[2] Frans Vervangt vanaf 6 juni 2003 Martine Payfa (FDF), die lid wordt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Payfa was van 12 juli 1999 tot 6 juni 2003 voorzitter van de COCOF en voorzitter van de commissie Begroting, Administratie, Internationale Betrekkingen en Residuaire Bevoegdheden (COCOF).
Roelants du Vivier, François François Roelants du Vivier FDF[2] Frans Van 17 juli 1999 tot 18 oktober 2000 voorzitter van de PRL-FDF-fractie in de COCOF, van 14 juli 1999 tot 18 oktober 2000 bijkomend lid van het Uitgebreid Bureau (BHP/VVGGC) en ondervoorzitter van 18 oktober 2000 tot 17 oktober 2001 (BHP/VVGGC) en voorzitter van de commissie Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid tot 17 oktober 2001 (BHP).
Schepmans, Françoise Françoise Schepmans PRL[2] Frans Secretaris tot 17 oktober 2001 (BHP/VVGGC) en voorzitter van de commissie Infrastructuur, Openbare Werken en Verkeerswezen van 18 oktober 2000 tot 17 oktober 2001 (BHP).
Smits, Philippe Philippe Smits PRL[2] Frans Ondervoorzitter vanaf 19 oktober 2001 (COCOF)
Van Eyll, Didier Didier Van Eyll FDF[2] Frans
Doulkeridis, Christos Christos Doulkeridis Ecolo Frans Vervangt vanaf 29 juni 1999 Isabelle Durant, die verkiest om voltijds federaal secretaris van Ecolo te blijven en dus niet zetelt. Doulkeridis is voorzitter van de Ecolo-fractie in de COCOF van 1 december 2000 tot 6 september 2002 en vanaf 6 september 2002 voorzitter van de Ecolo-fractie in het BHP en de VVGGC.
Adriaens, Alain Alain Adriaens Ecolo Frans Ondervoorzitter (COCOF).
Daems, Alain Alain Daems Ecolo Frans Secretaris tot 12 januari 2001 (BHP/VVGGC), ondervoorzitter vanaf 12 januari 2001 (BHP/VVGGC) en voorzitter van de commissie Economische Zaken, Werkgelegenheidsbeleid en Wetenschappelijk Onderzoek vanaf 4 oktober 2002 (BHP).
Van Roye, Michel Michel Van Roye Ecolo Frans Vervangt vanaf 12 januari 2001 Philippe Debry, die schepen van Anderlecht wordt. Debry was tot 12 januari 2001 ondervoorzitter (BHP/VVGGC) en tot 12 januari 2001 voorzitter van de commissie Huisvesting en Stadsvernieuwing (BHP).
Braeckman, Dominique Dominique Braeckman Ecolo Frans Secretaris van de COCOF tot 18 oktober 2002 en vanaf 18 oktober 2002 voorzitter van de Ecolo-fractie in de COCOF.
Galand, Paul Paul Galand Ecolo Frans
Ide, Bernard Bernard Ide Ecolo Frans Vervangt vanaf 27 april 2001 Anne Herscovici, die OCMW-voorzitter van Elsene wordt. Ide is secretaris vanaf 16 oktober 2002 (BHP/VVGGC), Herscovici was van 17 juli 1999 tot 1 december 2000 voorzitter van de Ecolo-fractie in de COCOF.
Geuten, Marie-Rose Marie-Rose Geuten Ecolo Frans Vervangt vanaf 4 oktober 2002 Evelyne Huytebroeck, die federaal secretaris van Ecolo wordt. Geuten was vanaf 17 oktober 2003 secretaris van de COCOF, Huytebroeck was tot 6 september 2002 voorzitter van de Ecolo-fractie (BHP/VVGGC) en tot 6 september 2002 voorzitter van de commissie Economische Zaken, Werkgelegenheidsbeleid en Wetenschappelijk Onderzoek (BHP).
Lahssaini, Fouad Fouad Lahssaini Ecolo Frans
Meunier, Geneviève Geneviève Meunier Ecolo Frans Secretaris van 12 januari 2001 tot 16 oktober 2002 (BHP/VVGGC).
Pesztat, Yaron Yaron Pesztat Ecolo Frans Voorzitter van de commissie Huisvesting en Stadsvernieuwing vanaf 12 januari 2001 (BHP).
Saïdi, Fatiha Fatiha Saïdi Ecolo Frans Zetelt vanaf 2 september 2003 als onafhankelijke. Saïdi was van 18 oktober 2002 tot 17 oktober 2003 secretaris van de COCOF.
Theunissen, Anne-Françoise Anne-Françoise Theunissen Ecolo Frans Voorzitter van de commissie Onderwijs, Opleiding, Cultuur, Toerisme, Sport en Schoolvervoer (COCOF).
Wynants, Bernadette Bernadette Wynants Ecolo Frans
Azzouzi, Mohamed Mohamed Azzouzi PS Frans Secretaris vanaf 29 juni 2001 (BHP/VVGGC).
Bouarfa, Sfia Sfia Bouarfa PS Frans
Carthé, Michèle Michèle Carthé PS Frans
Daif, Mohamed Mohamed Daif PS Frans
Decourty, Willy Willy Decourty PS Frans Ondervoorzitter tot 19 oktober 2001 (COCOF)
De Galan, Magda Magda De Galan PS Frans Parlementsvoorzitter (BHP/VVGGC) en voorzitter van de commissie Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken (BHP).
Mouzon, Anne-Sylvie Anne-Sylvie Mouzon PS Frans Vervangt vanaf 14 juli 1999 Alain Hutchinson, die staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt. Mouzon is voorzitter van de commissie Sociale Zaken (COCOF).
Emmery, Isabelle Isabelle Emmery PS Frans Vervangt vanaf 14 juli 1999 Eric Tomas, die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt.
Bultot, Alain Alain Bultot PS Frans Vervangt vanaf 14 juni 2001 Jean Demannez, die voltijds burgemeester van Sint-Joost-ten-Node wordt. Demannez was secretaris tot 14 juni 2001 (BHP/VVGGC).
Parmentier, Joseph Joseph Parmentier PS Frans Vervangt vanaf 11 januari 2002 Françoise Dupuis, die minister in de Franse Gemeenschapsregering wordt.
Moock, Michel Michel Moock PS Frans Vanaf 19 oktober 2001 ondervoorzitter (COCOF).
Romdhani, Mahfoudh Mahfoudh Romdhani PS Frans Vanaf 17 juli 1999 voorzitter van de PS-fractie (COCOF).
Vervoort, Rudi Rudi Vervoort PS Frans Voorzitter van de PS-fractie (BHP/VVGGC).
Cerexhe, Benoît Benoît Cerexhe PSC[3] Frans Voorzitter van de PSC/cdH-fractie (BHP/VVGGC).
De Groote, Julie Julie De Groote PSC[3] Frans
Fraiteur, Béatrice Béatrice Fraiteur PSC[3] Frans Zetelt vanaf 2 februari 2004 als onafhankelijke. Secretaris tot 16 oktober 2002 (BHP/VVGGC).
Grimberghs, Denis Denis Grimberghs PSC[3] Frans
Lemaire, Michel Michel Lemaire PSC[3] Frans Vervangt vanaf 29 juni 1999 Joëlle Milquet, die lid wordt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Lemaire is vanaf 19 juli 1999 voorzitter van de PSC-fractie (COCOF).
Riguelle, Joël Joël Riguelle PSC[3] Frans Secretaris vanaf 16 oktober 2002 (BHP/VVGGC).
Rorive, Audrey Audrey Rorive Front National Frans Vervangt vanaf 29 juni 1999 Daniel Féret, die lid wordt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Hance, Guy Guy Hance Front National Frans
Bastien, Marguerite Marguerite Bastien FNB Frans Zetelt vanaf 24 augustus 2002 als onafhankelijke.
Mahieu, Albert Albert Mahieu Vivant Frans Zetelt vanaf 1 januari 2000 als onafhankelijke.
Arckens, Erik Erik Arckens Vlaams Blok Nederlands Secretaris (BHP/VVGGC).
Demol, Johan Johan Demol Vlaams Blok Nederlands Secretaris (BHP/VVGGC/RVGC).
Lootens-Stael, Dominiek Dominiek Lootens-Stael Vlaams Blok Nederlands Voorzitter van de Vlaams Blok-fractie (BHP/VVGGC/RVGC).
Van Assche, Jos Jos Van Assche Vlaams Blok Nederlands Secretaris (RVGC).
Vandenbossche, Walter Walter Vandenbossche CVP[4] Nederlands Vervangt vanaf 14 juli 1999 Jos Chabert, die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt. Vandenbossche is tot 2 april 2004 ondervoorzitter van de RVGC, vanaf 26 maart 2004 ondervoorzitter (BHP/VVGGC) en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, Lokale Besturen en Agglomeratiebevoegdheden (BHP) en vanaf 2 april 2004 secretaris van de RVGC.
Grouwels, Brigitte Brigitte Grouwels CVP[4] Nederlands Voorzitter van de CVP/CD&V-fractie (BHP/VVGGC/RVGC), tot 2 april 2004 secretaris van de RVGC en vanaf 2 april 2004 ondervoorzitter van de RVGC.
Béghin, Jan Jan Béghin CVP[4] Nederlands Zetelt van 12 tot 18 maart 2004 als onafhankelijke en vanaf 18 maart 2004 voor de SP in de SP-AGA-fractie. Béghin was tot 25 maart 2004 ondervoorzitter (BHP/VVGGC) en tot 25 maart 2004 voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, Lokale Besturen en Agglomeratiebevoegdheden (BHP).
Vanraes, Jean-Luc Jean-Luc Vanraes VLD[5] Nederlands Vervangt vanaf 18 oktober 2000 Guy Vanhengel (VLD), die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt. Vanhengel zelf verving van 14 juli 1999 tot 18 oktober 2000 Annemie Neyts (VLD), die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd. Vanraes is vanaf 18 oktober 2000 secretaris (BHP/VVGGC) en voorzitter van de commissie Sociale Zaken (VVGGC) en vanaf 20 oktober 2000 voorzitter van de RVGC en voorzitter van de commissie Algemene Zaken, Financiën en Begroting (RVGC). Vanhengel was van 14 juli 1999 tot 18 oktober 2000 secretaris (BHP/VVGGC) en tot 18 oktober 2000 voorzitter van de commissie Sociale Zaken (VVGGC), voorzitter van de RVGC en voorzitter van de commissie Algemene Zaken, Financiën, Begroting (RVGC).
Gatz, Sven Sven Gatz VU-ID[5] Nederlands Voorzitter van de VLD-VU-O/VLD-Spirit/VLD-fractie (BHP/VVGGC/RVGC). Secretaris tot 14 juli 1999 (BHP/VVGGC).
Delathouwer, Robert Robert Delathouwer SP Nederlands Vervangt vanaf 15 september 2003 Rufin Grijp (SP), die voltijds OCMW-voorzitter van Anderlecht wordt. Delathouwer was secretaris van 15 september 2003 tot 14 november 2003 (BHP/VVGGC), van 17 oktober 2003 tot 19 november 2003 secretaris van de RVGC en vanaf 14 november 2003 voorzitter van de SP-AGA-fractie (BHP/VVGGC) en voorzitter van de commissie Gemeenschapsaangelegenheden (RVGC), Grijp was secretaris tot 15 september 2003 (BHP/VVGGC/RVGC).
Idrissi, Yamila Yamila Idrissi SP Nederlands Vervangt vanaf 14 november 2003 Anne Van Asbroeck (SP), die directeur wordt van de dienst verslaggeving van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Idrissi is secretaris vanaf 14 november 2003 (BHP/VVGGC) en vanaf 19 november 2003 secretaris van de RVGC. Van Asbroeck zelf verving van 6 juni tot 13 november 2003 minister in de Vlaamse Regering Adelheid Byttebier (Agalev). Van Asbroeck was van 10 juni tot 13 november 2003 voorzitter van de SP-AGA-fractie (BHP/VVGGC/RVGC) en voorzitter van de commissie Gemeenschapsaangelegenheden (RVGC), Byttebier was voorzitter van de SP-AGA-fractie tot 6 juni 2003 (BHP/VVGGC) en tot 6 juni 2003 voorzitter van de commissie Gemeenschapsaangelegenheden (RVGC).