Brussels Hoofdstedelijk Parlement (samenstelling 1999-2004)

Dit is een lijst van leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 1999 tot 2004. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bestond toen uit 75 leden waarvan 64 uit de Franstalige taalgroep en 11 uit de Nederlandstalige taalgroep.

Deze legislatuur volgt uit de Brusselse gewestverkiezingen van 13 juni 1999 en ging van start op 29 juni 1999. De legislatuur eindigde op 7 mei 2004.

Tijdens deze legislatuur waren achtereenvolgens de regering-Simonet I (juli 1999 - oktober 2000), de regering-de Donnea (oktober 2000 - juni 2003), de regering-Ducarme (juni 2003 - februari 2004) en de regering-Simonet II (februari - juli 2004) in functie, die allemaal steunden op een meerderheid van PRL-FDF-MCC/MR, PS, SP-Aga (kartel van SP en Agalev), CVP/CD&V en VLD-VU-O/VLD-spirit/VLD (kartel van VLD, VU-ID, later spirit en enkele onafhankelijken). De oppositiepartijen waren dus Ecolo, PSC/cdH, Front National, FNB, Vivant en Vlaams Blok.

De 64 Franstalige parlementsleden maken tevens deel uit van de Franse Gemeenschapscommissie en de 11 Nederlandstalige parlementsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze gemeenschapscommissies vormen samen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

SamenstellingBewerken

Begin legislatuur (1999) Einde legislatuur (2004)
Fractie Zetels Fractie Zetels
PRL-FDF-MCC 27 MR 26
Ecolo 14 Ecolo 13
PS 13 PS 13
PSC 6 cdH 5
Vlaams Blok 4 Onafhankelijk 5
CVP 3 Vlaams Blok 4
SP-AGA 2 SP-AGA 3
VLD-VU-O 2 CD&V 2
FN 2 VLD 2
FNB 1 FN 2
Vivant 1

Wijzigingen in fractiesamenstelling:

  • In 2000 verlaat Albert Mahieu de Vivant-fractie. Hij zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
  • In 2002 verlaat Marguerite Bastien de FNB-fractie. Ze zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
  • In 2003 verlaat Fatiha Saïdi de Ecolo-fractie. Ze zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
  • In 2004 verlaat Béatrice Fraiteur de cdH-fractie. Ze zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
  • In 2004 verlaat Stéphane de Lobkowicz de MR-fractie. Hij zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
  • In 2004 verlaat Jan Béghin de CD&V-fractie, waarna hij overstapt naar de SP-AGA-fractie.

Lijst van de parlementsledenBewerken

Volksvertegenwoordiger Fractie Taalgroep Opmerkingen
André, Eric Eric André PRL Frans Werd van 14 juli 1999 tot 18 oktober 2000 als staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vervangen door Françoise Bertieaux. Vanaf 29 maart 2002 MR.
Persoons, Caroline Caroline Persoons FDF Frans Vervangt vanaf 14 juli 1999 Didier Gosuin (FDF), die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is. FDF vormt een alliantie met PRL en MCC. Vanaf 29 maart 2002 MR.
Boelpaepe, Jean-Jacques Jean-Jacques Boelpaepe FDF Frans FDF vormt een alliantie met PRL en MCC. Vanaf 29 maart 2002 MR.
Caron, Danielle Danielle Caron FDF Frans FDF vormt een alliantie met PRL en MCC. Vanaf 29 maart 2002 MR.
Clerfayt, Bernard Bernard Clerfayt FDF Frans FDF vormt een alliantie met PRL en MCC. Vanaf 29 maart 2002 MR.
Cools, Marc Marc Cools PRL Frans Vanaf 29 maart 2002 MR.
Cornelissen, Jean-Pierre Jean-Pierre Cornelissen FDF Frans FDF vormt een alliantie met PRL en MCC. Vanaf 29 maart 2002 MR.
de Clippele, Olivier Olivier de Clippele PRL Frans Vanaf 29 maart 2002 MR.
Zenner, Alain Alain Zenner PRL Frans Werd van 9 mei tot 5 juni 2003 als staatssecretaris in de Federale regering vervangen door Dominique Dufourny (PRL) en van 6 juni tot 14 juli 2003 door Alain Nimegeers (FDF). Vanaf 29 maart 2002 MR.
De Grave, Jacques Jacques De Grave PRL Frans Vanaf 29 maart 2002 MR.
Dufourny, Dominique Dominique Dufourny PRL Frans Vervangt vanaf 6 juni 2003 Armand De Decker (PRL), die lid wordt van de Belgische Senaat. Vanaf 29 maart 2002 MR.
de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Yves Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp PRL Frans Vanaf 29 maart 2002 MR.
de Patoul, Serge Serge de Patoul FDF Frans FDF vormt een alliantie met PRL en MCC. Vanaf 29 maart 2002 MR.
de Lobkowicz, Stéphane Stéphane de Lobkowicz PRL Frans Zetelt vanaf 9 januari 2004 als onafhankelijke. Vanaf 29 maart 2002 MR.
Derbaki Sbaï, Amina Amina Derbaki Sbaï FDF Frans FDF vormt een alliantie met PRL en MCC. Vanaf 29 maart 2002 MR.
De Wolf, Vincent Vincent De Wolf PRL Frans Vanaf 29 maart 2002 MR.
Bertieaux, Françoise Françoise Bertieaux PRL Frans Vervangt vanaf 18 oktober 2000 Willem Draps (PRL), die staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt. Eerder verving ze van 14 juli 1999 tot 18 oktober 2000 Eric André (PRL), toen die staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijk Parlement. Vanaf 29 maart 2002 MR.
Riquet, Marie-Jeanne Marie-Jeanne Riquet FDF Frans Vervangt vanaf 5 oktober 2001 Isabelle Gelas (FDF), die uit de regionale politiek stapt. FDF vormt een alliantie met PRL en MCC. Vanaf 29 maart 2002 MR.
Lemesre, Marion Marion Lemesre PRL Frans Vanaf 29 maart 2002 MR.
Michel, Claude Claude Michel PRL Frans Vanaf 29 maart 2002 MR.
Molenberg, Isabelle Isabelle Molenberg FDF Frans FDF vormt een alliantie met PRL en MCC. Vanaf 29 maart 2002 MR.
Ouezekhti, Mostafa Mostafa Ouezekhti PRL Frans Vanaf 29 maart 2002 MR.
van Cranem, Philippe Philippe van Cranem PRL Frans Vervangt vanaf 6 juni 2003 Martine Payfa (FDF), die lid wordt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Vanaf 29 maart 2002 MR.
Roelants du Vivier, François François Roelants du Vivier FDF Frans FDF vormt een alliantie met PRL en MCC. Vanaf 29 maart 2002 MR.
Schepmans, Françoise Françoise Schepmans PRL Frans Vanaf 29 maart 2002 MR.
Smits, Philippe Philippe Smits PRL Frans Vanaf 29 maart 2002 MR.
Van Eyll, Didier Didier Van Eyll FDF Frans FDF vormt een alliantie met PRL en MCC. Vanaf 29 maart 2002 MR.
Doulkeridis, Christos Christos Doulkeridis Ecolo Frans Vervangt vanaf 29 juni 1999 Isabelle Durant, die verkiest om voltijds federaal secretaris van Ecolo te blijven en dus niet zetelt.
Adriaens, Alain Alain Adriaens Ecolo Frans
Daems, Alain Alain Daems Ecolo Frans
Van Roye, Michel Michel Van Roye Ecolo Frans Vervangt vanaf 12 januari 2001 Philippe Debry, die schepen van Anderlecht wordt.
Braeckman, Dominique Dominique Braeckman Ecolo Frans
Galand, Paul Paul Galand Ecolo Frans
Ide, Bernard Bernard Ide Ecolo Frans Vervangt vanaf 27 april 2001 Anne Herscovici, die OCMW-voorzitter van Elsene wordt.
Geuten, Marie-Rose Marie-Rose Geuten Ecolo Frans Vervangt vanaf 4 oktober 2002 Evelyne Huytebroeck, die federaal secretaris van Ecolo wordt.
Lahssaini, Fouad Fouad Lahssaini Ecolo Frans
Meunier, Geneviève Geneviève Meunier Ecolo Frans
Pesztat, Yaron Yaron Pesztat Ecolo Frans
Saïdi, Fatiha Fatiha Saïdi Ecolo Frans Zetelt vanaf 15 september 2003 als onafhankelijke.
Theunissen, Anne-Françoise Anne-Françoise Theunissen Ecolo Frans
Wynants, Bernadette Bernadette Wynants Ecolo Frans
Azzouzi, Mohamed Mohamed Azzouzi PS Frans
Bouarfa, Sfia Sfia Bouarfa PS Frans
Carthé, Michèle Michèle Carthé PS Frans
Daif, Mohamed Mohamed Daif PS Frans
Decourty, Willy Willy Decourty PS Frans
De Galan, Magda Magda De Galan PS Frans Parlementsvoorzitter.
Mouzon, Anne-Sylvie Anne-Sylvie Mouzon PS Frans Vervangt vanaf 14 juli 1999 Alain Hutchinson, die staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt.
Emmery, Isabelle Isabelle Emmery PS Frans Vervangt vanaf 14 juli 1999 Eric Tomas, die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt.
Bultot, Alain Alain Bultot PS Frans Vervangt vanaf 14 juni 2001 Jean Demannez, die voltijds burgemeester van Sint-Joost-ten-Node wordt.
Parmentier, Joseph Joseph Parmentier PS Frans Vervangt vanaf 11 januari 2002 Françoise Dupuis, die minister in de Franse Gemeenschapsregering wordt.
Moock, Michel Michel Moock PS Frans
Romdhani, Mahfoudh Mahfoudh Romdhani PS Frans
Vervoort, Rudi Rudi Vervoort PS Frans
Cerexhe, Benoît Benoît Cerexhe PSC Frans Vanaf 24 mei 2002 cdH.
De Groote, Julie Julie De Groote PSC Frans Vanaf 24 mei 2002 cdH.
Fraiteur, Béatrice Béatrice Fraiteur PSC Frans Zetelt vanaf 6 februari 2004 als onafhankelijke. Vanaf 24 mei 2002 cdH.
Grimberghs, Denis Denis Grimberghs PSC Frans Vanaf 24 mei 2002 cdH.
Lemaire, Michel Michel Lemaire PSC Frans Vervangt vanaf 29 juni 1999 Joëlle Milquet, die lid wordt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Vanaf 24 mei 2002 cdH.
Riguelle, Joël Joël Riguelle PSC Frans Vanaf 24 mei 2002 cdH.
Rorive, Audrey Audrey Rorive Front National Frans Vervangt vanaf 29 juni 1999 Daniel Féret, die lid wordt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Hance, Guy Guy Hance Front National Frans
Bastien, Marguerite Marguerite Bastien FNB Frans Zetelt vanaf 4 oktober 2002 als onafhankelijke.
Mahieu, Albert Albert Mahieu Vivant Frans Zetelt vanaf 14 januari 2000 als onafhankelijke.
Arckens, Erik Erik Arckens Vlaams Blok Nederlands
Demol, Johan Johan Demol Vlaams Blok Nederlands
Lootens-Stael, Dominiek Dominiek Lootens-Stael Vlaams Blok Nederlands
Van Assche, Jos Jos Van Assche Vlaams Blok Nederlands
Vandenbossche, Walter Walter Vandenbossche CVP Nederlands Vervangt vanaf 14 juli 1999 Jos Chabert, die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt. Vanaf 5 oktober 2001 CD&V.
Grouwels, Brigitte Brigitte Grouwels CVP Nederlands Vanaf 5 oktober 2001 CD&V.
Béghin, Jan Jan Béghin CVP Nederlands Vanaf 5 oktober 2001 CD&V. Zetelt van 12 tot 25 februari 2004 als onafhankelijke en vanaf 26 februari 2004 voor de SP in de SP-AGA-fractie.
Vanraes, Jean-Luc Jean-Luc Vanraes VLD Nederlands Vervangt vanaf 18 oktober 2000 Guy Vanhengel (VLD), die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt. Vanhengel zelf verving van 14 juli 1999 tot 18 oktober 2000 Annemie Neyts (VLD), toen die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering was. VLD vormt samen met VU-ID de VLD-VU-O-fractie.
Gatz, Sven Sven Gatz VU-ID Nederlands VU-ID vormt samen met VLD de VLD-VU-O-fractie. Nadat VU-ID uiteenvalt en Gatz lid wordt van Spirit, heet deze fractie van 30 november 2001 tot 4 juli 2002 de VLD-Spirit-fractie. Na de overstap van Gatz naar de VLD, heet deze fractie vanaf 5 juli 2002 de VLD-fractie.
Delathouwer, Robert Robert Delathouwer SP Nederlands Vervangt vanaf 15 september 2003 Rufin Grijp (SP), die voltijds OCMW-voorzitter van Anderlecht wordt. SP vormt samen met Agalev de SP-Aga-fractie.
Idrissi, Yamila Yamila Idrissi SP Nederlands Vervangt vanaf 14 november 2003 Anne Van Asbroeck (SP), die directeur wordt van de dienst verslaggeving van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Van Asbroeck zelf verving van 6 juni tot 13 november 2003 minister in de Vlaamse Regering Adelheid Byttebier (Agalev). SP vormt samen met Agalev de SP-Aga-fractie.