Kamer van volksvertegenwoordigers (samenstelling 1977-1978)

Wikimedia-lijst

De lijst van leden van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers van 1977 tot 1978. De Kamer van volksvertegenwoordigers telde toen nog 212 leden. Het federale kiesstelsel was in die periode gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 21 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de Methode-D'Hondt, gecombineerd met een districtenstelsel.

De 43ste legislatuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers liep van 5 mei 1977 tot 14 november 1978 en volgde uit de verkiezingen van 17 april 1977.

Tijdens deze legislatuur was de regering-Tindemans II in functie, die steunde op een meerderheid van christendemocraten (CVP en PSC), socialisten (PSB en BSP), Volksunie en FDF. De oppositie bestond dus uit PVV, PRLW, PL, RW en KPB-PCB.

In oktober 1978 kwam de regering-Tindemans II ten val en daarna werd een overgangsregering gevormd: de regering-Vanden Boeynants II, samengesteld uit dezelfde partijen als de regering-Tindemans II. Deze schreef in december 1978 vervroegde verkiezingen uit.

ZittingenBewerken

In de 43ste zittingsperiode (1977-1978) vonden drie zittingen plaats. Van rechtswege kwamen de Kamers ieder jaar bijeen op de tweede dinsdag van oktober.

Zitting Opening Sluiting
buitengewone zitting 5 mei 1977 10 oktober 1977
2de zitting 1977-1978 11 oktober 1977 9 oktober 1978
3de zitting 1978-1979 10 oktober 1978 14 november 1978

De Kamers werden van rechtswege ontbonden door de verklaring tot herziening van de Grondwet van 14 november 1978.

SamenstellingBewerken

Begin legislatuur (1977) Einde legislatuur (1978)
Fractie Zetels Fractie Zetels
CVP 56 CVP 56
PSB 35 PSB 35
BSP 27 BSP 27
PSC 24 PSC 24
Volksunie 20 Volksunie 20
PVV 17 PVV 17
PRLW-PL 16 PRLW-PL 15
FDF-RW 15 FDF-RW 15
KPB-PCB 2 KPB-PCB 2
Onafhankelijke 1

Wijzigingen in fractiesamenstelling:

Lijst van de volksvertegenwoordigersBewerken

Volksvertegenwoordiger Partij Kieskring Taalgroep Opmerkingen
Tindemans, Leo Leo Tindemans CVP Antwerpen Nederlands
Blanckaert, Karel Karel Blanckaert CVP Antwerpen Nederlands Voorzitter van de CVP-fractie.
Suykerbuyk, Herman Herman Suykerbuyk CVP Antwerpen Nederlands
Swaelen, Frank Frank Swaelen CVP Antwerpen Nederlands
Declercq, Tijl Tijl Declercq CVP Antwerpen Nederlands
Demeester, Wivina Wivina Demeester CVP Antwerpen Nederlands
Cauwenberghs, Frans Frans Cauwenberghs CVP Antwerpen Nederlands
Smets, Achiel Achiel Smets CVP Antwerpen Nederlands
Dielens, Greta Greta Dielens CVP Antwerpen Nederlands
Colla, Marcel Marcel Colla BSP Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 10 oktober 1978 Wim Geldolf, die voltijds schepen van Antwerpen wordt. Geldolf was voorzitter van de BSP-fractie tot 10 oktober 1978.
Cools, Bob Bob Cools BSP Antwerpen Nederlands
Mangelschots, Jan Jan Mangelschots BSP Antwerpen Nederlands
Van Elewyck, Jos Jos Van Elewyck BSP Antwerpen Nederlands Voorzitter van de commissie Verkeerswezen, Posterijen, Telegrafie en Telefonie.
Hancké, Lode Lode Hancké BSP Antwerpen Nederlands
Detiège, Leona Leona Detiège BSP Antwerpen Nederlands
Grootjans, Frans Frans Grootjans PVV Antwerpen Nederlands
Poma, Karel Karel Poma PVV Antwerpen Nederlands
Schiltz, Hugo Hugo Schiltz Volksunie Antwerpen Nederlands
De Beul, André André De Beul Volksunie Antwerpen Nederlands Secretaris.
Mattheyssens, Reimond Reimond Mattheyssens Volksunie Antwerpen Nederlands
Verhaegen, Guido Guido Verhaegen CVP Mechelen Nederlands
Van Dessel, Michel Michel Van Dessel CVP Mechelen Nederlands
Van den Brande, Luc Luc Van den Brande CVP Mechelen Nederlands
Ramaekers, Jef Jef Ramaekers BSP Mechelen Nederlands
Sels, Ludo Ludo Sels Volksunie Mechelen Nederlands
Somers, Joos Joos Somers Volksunie Mechelen Nederlands
Dupré, Jos Jos Dupré CVP Turnhout Nederlands
Van Rompaey, Robert Robert Van Rompaey CVP Turnhout Nederlands
Peeters, Renaat Renaat Peeters CVP Turnhout Nederlands
Tanghe, Francis Francis Tanghe CVP Turnhout Nederlands Quaestor.
Huybrechts-Adriaensens, Jeanne Jeanne Huybrechts-Adriaensens BSP Turnhout Nederlands
Poortmans, Peter Peter Poortmans PVV Turnhout Nederlands
Belmans, Jozef Jozef Belmans Volksunie Turnhout Nederlands
Van Elslande, Renaat Renaat Van Elslande CVP Brussel Nederlands
Steyaert, Rika Rika Steyaert CVP Brussel Nederlands
De Keersmaeker, Paul Paul De Keersmaeker CVP Brussel Nederlands
Diegenant, Achille Achille Diegenant CVP Brussel Nederlands
De Kerpel, Paul Paul De Kerpel CVP Brussel Nederlands
Weckx, Hugo Hugo Weckx CVP Brussel Nederlands
Vanden Boeynants, Paul Paul Vanden Boeynants PSC Brussel Frans
Desmarets, José José Desmarets PSC Brussel Frans Voorzitter van de PSC-fractie.
Van Aal, Henri-François Henri-François Van Aal PSC Brussel Frans
Beauthier, Richard Richard Beauthier PSC Brussel Frans Voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken.
Simonet, Henri Henri Simonet PSB Brussel Frans
Brouhon, Hervé Hervé Brouhon PSB Brussel Frans Voorzitter van de PSB-fractie.
Moock, Armand Armand Moock PSB Brussel Frans
Degroeve, André André Degroeve PSB Brussel Frans Voorzitter van de commissie Europese Zaken.
Guillaume, François François Guillaume PSB Brussel Frans
De Wulf, Roger Roger De Wulf BSP Brussel Nederlands
De Winter, August August De Winter PVV Brussel Nederlands
De Grève, Louis Louis De Grève PVV Brussel Nederlands
Mundeleer, Georges Georges Mundeleer PL Brussel Frans Secretaris.
Risopoulos, Basile-Jean Basile-Jean Risopoulos PL Brussel Frans Zetelt vanaf 10 oktober 1978 als onafhankelijke.
Anciaux, Vic Vic Anciaux Volksunie Brussel Nederlands Voorzitter van de Volksunie-fractie tot 3 juni 1977.
Valkeniers, Jef Jef Valkeniers Volksunie Brussel Nederlands
Peeters, Paul Paul Peeters Volksunie Brussel Nederlands Voorzitter van de commissie Middenstand.
Spaak, Antoinette Antoinette Spaak FDF Brussel Frans
Defosset, Léon Léon Defosset FDF Brussel Frans Voorzitter van de FDF-RW-fractie tot 3 juni 1977.
Nols, Roger Roger Nols FDF Brussel Frans
Désir, Georges Georges Désir FDF Brussel Frans
Clerfayt, Georges Georges Clerfayt FDF Brussel Frans Quaestor.
Havelange, Pierre Pierre Havelange FDF Brussel Frans Voorzitter van de FDF-RW-fractie vanaf 7 juni 1977 en voorzitter van de commissie Buitenlandse Handel.
Persoons, François François Persoons FDF Brussel Frans
Bernard, Luc Luc Bernard FDF Brussel Frans
Banneux, Marion Marion Banneux FDF Brussel Frans
Brasseur, Guy Guy Brasseur FDF Brussel Frans
Van Geyt, Louis Louis Van Geyt KPB-PCB Brussel Nederlands
Eyskens, Mark Mark Eyskens CVP Leuven Nederlands
Henckens, Jaak Jaak Henckens CVP Leuven Nederlands Voorzitter van de commissie Nationale Opvoeding.
Devos, Godelieve Godelieve Devos CVP Leuven Nederlands
Devlies, Paul Paul Devlies CVP Leuven Nederlands
Boel, Henri Henri Boel BSP Leuven Nederlands
Tobback, Louis Louis Tobback BSP Leuven Nederlands Voorzitter van de BSP-fractie vanaf 10 oktober 1978.
Colin, Jef Jef Colin BSP Leuven Nederlands
Sprockeels, Georges Georges Sprockeels PVV Leuven Nederlands
Kuijpers, Willy Willy Kuijpers Volksunie Leuven Nederlands
Plasman, Marcel Marcel Plasman PSC Nijvel Frans
Rouelle, Pierre Pierre Rouelle RW Nijvel Frans Secretaris.
Scokaert, Alfred Alfred Scokaert PSB Nijvel Frans Quaestor.
Kubla, Serge Serge Kubla PRLW Nijvel Frans
Hulet, Robert Fernand Robert Fernand Hulet PRLW Nijvel Frans
Coens, Daniel Daniel Coens CVP Brugge Nederlands
Desutter, Emmanuel Emmanuel Desutter CVP Brugge Nederlands
Van Acker, Frank Frank Van Acker BSP Brugge Nederlands
Content, Willem Willem Content BSP Brugge Nederlands
Claes, Albert Albert Claes PVV Brugge Nederlands
Olivier, Marc Marc Olivier CVP Kortrijk Nederlands
Steverlynck, Antoon Antoon Steverlynck CVP Kortrijk Nederlands Vervangt vanaf 11 oktober 1977 André Dequae, die voorzitter van de Boerenbond wordt. Dequae was ondervoorzitter tot 11 oktober 1977.
Demeulenaere-Dewilde, Francine Francine Demeulenaere-Dewilde CVP Kortrijk Nederlands
Bourry, Marc Marc Bourry BSP Kortrijk Nederlands
Vansteenkiste, Luc Luc Vansteenkiste Volksunie Kortrijk Nederlands Quaestor.
Kempinaire, André André Kempinaire PVV Kortrijk Nederlands
Claeys, Dries Dries Claeys CVP Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands
Tyberghien-Vandenbussche, Maria Maria Tyberghien-Vandenbussche CVP Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands
Laridon, Alfons Alfons Laridon BSP Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands
Bonnel, Raoul Raoul Bonnel PVV Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands Voorzitter van de commissie Algemene Zaken en Openbaar Ambt
Vansteenkiste, Emiel Emiel Vansteenkiste Volksunie Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands
Gheysen, Robert Robert Gheysen CVP Roeselare-Tielt Nederlands Secretaris.
Vankeirsbilck, Erik Erik Vankeirsbilck CVP Roeselare-Tielt Nederlands
Babylon, Mik Mik Babylon Volksunie Roeselare-Tielt Nederlands
Nyffels, Gustaaf Gustaaf Nyffels BSP Roeselare-Tielt Nederlands Secretaris en voorzitter van de commissie Tewerkstelling en Arbeid.
Demeyere, Jozef Jozef Demeyere BSP Roeselare-Tielt Nederlands
Bode, Marcel Marcel Bode CVP Ieper Nederlands Ondervoorzitter vanaf 11 oktober 1977 en voorzitter van de commissie Openbare Werken.
Boeraeve-Derycke, Cecile Cecile Boeraeve-Derycke CVP Ieper Nederlands
Otte, Roger Roger Otte CVP Aalst Nederlands Voorzitter van de commissie Cultuur.
Willems, Ghisleen Ghisleen Willems CVP Aalst Nederlands
Galle, Marc Marc Galle BSP Aalst Nederlands
Van Der Niepen, Paul Paul Van Der Niepen BSP Aalst Nederlands
D'haeseleer, Diane Diane D'haeseleer PVV Aalst Nederlands
Caudron, Jan Jan Caudron Volksunie Aalst Nederlands
Verroken, Jan Jan Verroken CVP Oudenaarde Nederlands Ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Volksgezondheid, Gezin en Leefmilieu.
De Croo, Herman Herman De Croo PVV Oudenaarde Nederlands Voorzitter van de PVV-fractie vanaf 11 oktober 1977.
Bauwens, Lieven Lieven Bauwens Volksunie Oudenaarde Nederlands
Martens, Wilfried Wilfried Martens CVP Gent-Eeklo Nederlands
d'Alcantara, Adhémar Adhémar d'Alcantara CVP Gent-Eeklo Nederlands
Deneir, Adhémar Adhémar Deneir CVP Gent-Eeklo Nederlands
Coppieters, Alfons Alfons Coppieters CVP Gent-Eeklo Nederlands
De Weweire, Monique Monique De Weweire CVP Gent-Eeklo Nederlands
Temmerman, Gilbert Gilbert Temmerman BSP Gent-Eeklo Nederlands
Danschutter, Livien Livien Danschutter BSP Gent-Eeklo Nederlands
De Clercq, Willy Willy De Clercq PVV Gent-Eeklo Nederlands
Flamant, Emile Emile Flamant PVV Gent-Eeklo Nederlands Voorzitter van de PVV-fractie tot 11 oktober 1977.
Schrans, Guy Guy Schrans PVV Gent-Eeklo Nederlands
Baert, Frans Frans Baert Volksunie Gent-Eeklo Nederlands Voorzitter van de Volksunie-fractie vanaf 7 juni 1977.
Van Grembergen, Paul Paul Van Grembergen Volksunie Gent-Eeklo Nederlands
Lenaerts, Lieven Lieven Lenaerts CVP Sint-Niklaas Nederlands
De Mey, Omer Omer De Mey CVP Sint-Niklaas Nederlands Voorzitter van de commissie Sociale Voorzorg.
Van Lent, Aimé Aimé Van Lent BSP Sint-Niklaas Nederlands Quaestor.
Maes, Nelly Nelly Maes Volksunie Sint-Niklaas Nederlands
Lenssens, Jan Jan Lenssens CVP Dendermonde Nederlands
Uyttendaele, René René Uyttendaele CVP Dendermonde Nederlands
Boeykens, Gustave Gustave Boeykens BSP Dendermonde Nederlands Ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Economische Zaken.
Verberckmoes, Frans Frans Verberckmoes PVV Dendermonde Nederlands
Maystadt, Philippe Philippe Maystadt PSC Charleroi Frans
Califice, Alfred Alfred Califice PSC Charleroi Frans
Glinne, Ernest Ernest Glinne PSB Charleroi Frans
Baudson, André André Baudson PSB Charleroi Frans Secretaris.
Harmegnies, Marc Marc Harmegnies PSB Charleroi Frans
Van Cauwenberghe, Jean-Claude Jean-Claude Van Cauwenberghe PSB Charleroi Frans
Tibbaut, Léopold Léopold Tibbaut PSB Charleroi Frans
Knoops, Etienne Etienne Knoops PRLW Charleroi Frans
Moreau, Robert Robert Moreau RW Charleroi Frans
Helguers, Fernand Fernand Helguers RW Charleroi Frans
Ducobu, Adolphe Adolphe Ducobu PSC Bergen Frans
Urbain, Robert Robert Urbain PSB Bergen Frans
Deruelles, Henri Henri Deruelles PSB Bergen Frans Voorzitter van de commissie Financiën.
Biefnot, Yvon Yvon Biefnot PSB Bergen Frans
Leclercq, Robert Robert Leclercq PSB Bergen Frans
Tromont, Michel Michel Tromont PRLW Bergen Frans Vervangt vanaf 28 februari 1978 de overleden Léon Hannotte.
Jérôme, René René Jérôme PSC Zinnik Frans
Hurez, Léon Léon Hurez PSB Zinnik Frans
Gondry, Richard Richard Gondry PSB Zinnik Frans
Pierard, Guy Guy Pierard PRLW Zinnik Frans
Lernoux, Albert Albert Lernoux PSC Thuin Frans
Burgeon, Willy Willy Burgeon PSB Thuin Frans
Gendebien, Paul-Henry Paul-Henry Gendebien RW Thuin Frans
Devos, Robert Robert Devos PSC Doornik-Aat-Moeskroen Frans Quaestor.
Deschamps, Pierre Pierre Deschamps PSC Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Delhaye, Jean-Baptiste Jean-Baptiste Delhaye PSB Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Perdieu, Jean-Pierre Jean-Pierre Perdieu PSB Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Brenez, Georgette Georgette Brenez PSB Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Bertouille, André André Bertouille PRLW Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Picron, Jean Jean Picron PRLW Doornik-Aat-Moeskroen Frans Voorzitter van de commissie Landbouw.
François, Frédéric Frédéric François PSC Hoei-Borgworm Frans
Leburton, Edmond Edmond Leburton PSB Hoei-Borgworm Frans Parlementsvoorzitter en voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerkin.
Hubin, Fernand Fernand Hubin PSB Hoei-Borgworm Frans
Grafé, Jean-Pierre Jean-Pierre Grafé PSC Luik Frans
Hansenne, Michel Michel Hansenne PSC Luik Frans
Magnée, André André Magnée PSC Luik Frans Secretaris.
Cools, André André Cools PSB Luik Frans
Mathot, Guy Guy Mathot PSB Luik Frans
Dehousse, Jean-Maurice Jean-Maurice Dehousse PSB Luik Frans
Dejardin, Claude Claude Dejardin PSB Luik Frans
Onkelinx, Gaston Gaston Onkelinx PSB Luik Frans
Van der Biest, Alain Alain Van der Biest PSB Luik Frans
Delruelle, Gérard Gérard Delruelle PRLW Luik Frans
Defraigne, Jean Jean Defraigne PRLW Luik Frans Voorzitter van de PRLW-PL-fractie.
Gol, Jean Jean Gol PRLW Luik Frans
Outers, Lucien Lucien Outers FDF Luik Frans
Levaux, Marcel Marcel Levaux KPB-PCB Luik Frans
Schyns, Guillaume Guillaume Schyns PSC Verviers Frans
Wathelet, Melchior Melchior Wathelet PSC Verviers Frans
Ylieff, Yvan Yvan Ylieff PSB Verviers Frans
Dupont, Ferdinand Ferdinand Dupont PSB Verviers Frans
Damseaux, André André Damseaux PRLW Verviers Frans
Dhoore, Luc Luc Dhoore CVP Hasselt Nederlands
Bertrand, Alfred Alfred Bertrand CVP Hasselt Nederlands
Monard, Georges Georges Monard CVP Hasselt Nederlands
Claes, Willy Willy Claes BSP Hasselt Nederlands
Baldewijns, Eddy Eddy Baldewijns BSP Hasselt Nederlands
Vreven, Alfred Alfred Vreven PVV Hasselt Nederlands
Desaeyere, Willy Willy Desaeyere Volksunie Hasselt Nederlands
Kelchtermans, Lambert Lambert Kelchtermans CVP Tongeren-Maaseik Nederlands
Rutten, Mathieu Mathieu Rutten CVP Tongeren-Maaseik Nederlands
Moors, Chris Chris Moors CVP Tongeren-Maaseik Nederlands
Rutten, André André Rutten CVP Tongeren-Maaseik Nederlands
Vanvelthoven, Louis Louis Vanvelthoven BSP Tongeren-Maaseik Nederlands
Colla, Fernand Fernand Colla PVV Tongeren-Maaseik Nederlands Quaestor.
Gabriëls, Jaak Jaak Gabriëls Volksunie Tongeren-Maaseik Nederlands Vervangt vanaf 5 mei 1977 Evrard Raskin, die provinciaal senator wordt.
Nothomb, Charles-Ferdinand Charles-Ferdinand Nothomb PSC Aarlen-Marche-Bastenaken Frans
Remacle, Marcel Marcel Remacle PSB Aarlen-Marche-Bastenaken Frans
Olivier, Louis Louis Olivier PRLW Aarlen-Marche-Bastenaken Frans
Michel, Joseph Joseph Michel PSC Neufchâteau-Virton Frans
Pierret, Henri Henri Pierret PSC Neufchâteau-Virton Frans
Wauthy, Emile Emile Wauthy PSC Dinant-Philippeville Frans Vervangt vanaf 14 februari 1978 de overleden Victor Barbeaux.
Delizée, Roger Roger Delizée PSB Dinant-Philippeville Frans
Cornet d'Elzius, Charles Charles Cornet d'Elzius PRLW Dinant-Philippeville Frans
Remacle, Léon Léon Remacle PSC Namen Frans Ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Justitie.
Marchal, Robert Robert Marchal PSC Namen Frans
Denison, Robert Robert Denison PSB Namen Frans
Anselme, Bernard Bernard Anselme PSB Namen Frans
Poswick, Charles Charles Poswick PRLW Namen Frans Ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Landsverdediging.

Zie ookBewerken