Vlaamse Raad (samenstelling 1988-1991)

Dit is de lijst van de leden van de Vlaamse Raad in de legislatuur 1988-1991. De Vlaamse Raad was de voorloper van het Vlaams Parlement en werd nog niet rechtstreeks verkozen.

De legislatuur 1988-1991 telde 186 leden. Dit waren de 124 leden van de Nederlandse taalgroep uit de Kamer van volksvertegenwoordigers verkozen bij de verkiezingen van 13 december 1987 en de 62 rechtstreeks gekozen leden van de Nederlandse taalgroep uit de Belgische Senaat, eveneens verkozen op 13 december 1987.

De legislatuur ging van start op 2 februari 1988 en eindigde op 16 oktober 1991.

De Vlaamse Raad controleerde die legislatuur de werking van de Vlaamse regering-Geens III (februari - oktober 1988) en de regering-Geens IV (oktober 1988 - januari 1992). Geens III steunde op een meerderheid van CVP en PVV en Geens IV was proportioneel samengesteld uit CVP, SP, PVV en de Volksunie. De oppositiepartijen zijn dus SP (tot oktober 1988), Volksunie (tot oktober 1988), Agalev en Vlaams Blok en vanaf oktober 1988 in feite ook PVV, omdat deze partij de regeringsverklaring van de regering-Geens IV weigerde goed te keuren.

Samenstelling bewerken

Begin legislatuur (1988) Einde legislatuur (1991)
Fractie Zetels Fractie Zetels
CVP 65 CVP 65
SP 49 SP 47
PVV 36 PVV 36
Volksunie 24 Volksunie 24
Agalev 9 Agalev 9
Vlaams Blok 3 Vlaams Blok 3
Onafhankelijk 2

Wijzigingen in fractiesamenstelling:

  • In 1989 stapt Victor Vanderheyden (SP) uit zijn partij en zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
  • In 1990 stapt Alfons Laridon (SP) uit zijn partij en zetelt vanaf dan als onafhankelijke.

Lijst van de parlementsleden bewerken

Volksvertegenwoordiger Partij Kieskring Opmerkingen
Ansoms, Jos Jos Ansoms CVP Antwerpen
Beerden, Georges Georges Beerden CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Bosmans, Félicien Félicien Bosmans CVP Brussel
Bosmans, Jos Jos Bosmans CVP Leuven
Bourgeois, André André Bourgeois CVP Roeselare-Tielt
Breyne, Paul Paul Breyne CVP Kortrijk-Ieper
Cauwenberghs, Frans Frans Cauwenberghs CVP Antwerpen
Coens, Daniël Daniël Coens CVP Brugge
Dehaene, Jean-Luc Jean-Luc Dehaene CVP Brussel
De Keersmaeker, Paul Paul De Keersmaeker CVP Brussel
Demeester, Wivina Wivina Demeester CVP Antwerpen
De Roo, Johan Johan De Roo CVP Gent-Eeklo
Desutter, Emmanuel Emmanuel Desutter CVP Brugge
Dhoore, Luc Luc Dhoore CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Dupré, Jos Jos Dupré CVP Mechelen-Turnhout
Eyskens, Mark Mark Eyskens CVP Leuven
Hermans, Paul Paul Hermans CVP Mechelen-Turnhout
Kelchtermans, Theo Theo Kelchtermans CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Kestelijn-Sierens, Mimi Mimi Kestelijn-Sierens CVP Brugge
Lenssens, Jan Jan Lenssens CVP Dendermonde-Sint-Niklaas
Leysen, Annie Annie Leysen CVP Mechelen-Turnhout
Marchand, Cyriel Cyriel Marchand CVP Veurne-Diksmuide-Oostende
Martens, Wilfried Wilfried Martens CVP Gent-Eeklo
Merckx-Van Goey, Trees Trees Merckx-Van Goey CVP Leuven
Moors, Chris Chris Moors CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik Secretaris.
Nelis-Van Liedekerke, Lisette Lisette Nelis-Van Liedekerke CVP Oudenaarde-Aalst
Olivier, Marc Marc Olivier CVP Kortrijk-Ieper Ondervoorzitter.
Sarens, Freddy Freddy Sarens CVP Mechelen-Turnhout
Smet, Miet Miet Smet CVP Dendermonde-Sint-Niklaas
De Clerck, Stefaan Stefaan De Clerck CVP Kortrijk-Ieper Vervangt vanaf 16 oktober 1990 Antoon Steverlynck, die op pensioen gaat. Steverlynck was tot 25 januari 1989 voorzitter van de commissie Buitenlandse en Externe Aangelegenheden.
Dumez, Paul Paul Dumez CVP Antwerpen Vervangt vanaf 17 oktober 1989 Leo Tindemans, die lid wordt van het Europees Parlement.
Uyttendaele, René René Uyttendaele CVP Dendermonde-Sint-Niklaas
Vandebosch, Edgard Edgard Vandebosch CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Van den Brande, Luc Luc Van den Brande CVP Mechelen-Turnhout
Van Hecke, Johan Johan Van Hecke CVP Gent-Eeklo
Vankeirsbilck, Erik Erik Vankeirsbilck CVP Roeselare-Tielt
Van Looy, Jef Jef Van Looy CVP Mechelen-Turnhout
Van Parys, Tony Tony Van Parys CVP Gent-Eeklo
Van Peel, Marc Marc Van Peel CVP Antwerpen
Van Rompaey, Hugo Hugo Van Rompaey CVP Mechelen-Turnhout Voorzitter van de commissie Cultuur.
Van Rompuy, Eric Eric Van Rompuy CVP Brussel
Van Wambeke, Hubert Hubert Van Wambeke CVP Oudenaarde-Aalst
Weckx, Hugo Hugo Weckx CVP Brussel
Baldewijns, Eddy Eddy Baldewijns SP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Beckers, Aloïs Aloïs Beckers SP Mechelen-Turnhout
Bossuyt, Gilbert Gilbert Bossuyt SP Kortrijk-Ieper
Chevalier, Pierre Pierre Chevalier SP Brugge Voorzitter van de commissie Media van 24 mei tot 18 oktober 1988 en vanaf 6 februari 1990.
Claes, Willy Willy Claes SP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Colla, Marcel Marcel Colla SP Antwerpen
Dielens, Fred Fred Dielens SP Brussel Vervangt vanaf 17 oktober 1989 Edgard Coppens, die op pensioen gaat.
De Batselier, Norbert Norbert De Batselier SP Dendermonde-Sint-Niklaas Ondervoorzitter tot 9 mei 1988.
De Meyer, Magda Magda De Meyer SP Dendermonde-Sint-Niklaas
Derycke, Erik Erik Derycke SP Kortrijk-Ieper Voorzitter van de commissie Media van 23 november 1988 tot 18 januari 1990.
Detiège, Leona Leona Detiège SP Antwerpen
Duroi-Vanhelmont, Annie Annie Duroi-Vanhelmont SP Leuven
Van der Maelen, Dirk Dirk Van der Maelen SP Oudenaarde-Aalst Vervangt vanaf 17 oktober 1989 Marc Galle, die lid wordt van het Europees Parlement.
Gesquière, Marcel Marcel Gesquière SP Veurne-Diksmuide-Oostende
Hancké, Lode Lode Hancké SP Antwerpen Tot 25 januari 1989 voorzitter van de commissie Welzijn en Gezondheid en voorzitter van de SP-fractie vanaf 1 maart 1989.
Laridon, Alfons Alfons Laridon SP Veurne-Diksmuide-Oostende Zetelt vanaf 16 oktober 1990 als onafhankelijke. Secretaris tot 18 oktober 1988 en voorzitter van de commissie Onderwijs en Vorming tot 16 oktober 1990.
Lefeber, Olga Olga Lefeber SP Antwerpen
Peuskens, Vic Vic Peuskens SP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Sleeckx, Jef Jef Sleeckx SP Mechelen-Turnhout
Lisabeth, Carlos Carlos Lisabeth SP Gent-Eeklo Vervangt vanaf 2 mei 1989 Gilbert Temmerman, die burgemeester van Gent wordt.
Timmermans, Jacques Jacques Timmermans SP Oudenaarde-Aalst
Tobback, Louis Louis Tobback SP Leuven
Van den Bossche, Luc Luc Van den Bossche SP Gent-Eeklo Voorzitter van de commissie Media tot 9 mei 1988.
Vandenbroucke, Frank Frank Vandenbroucke SP Leuven
Vanderheyden, Victor Victor Vanderheyden SP Brussel Zetelt vanaf 17 oktober 1989 als onafhankelijke.
Van der Sande, Jean Jean Van der Sande SP Mechelen-Turnhout
Bartholomeeussen, Marcel Marcel Bartholomeeussen SP Antwerpen Vervangt vanaf 25 januari 1989 Jos Van Elewyck, die schepen van Antwerpen wordt. Van Elewyck was tot 3 januari 1989 voorzitter van de SP-fractie.
Peeters, Leo Leo Peeters SP Brussel Vervangt vanaf 25 januari 1989 Karel Van Miert, die toetreedt tot de Europese Commissie.
Hostekint, Patrick Patrick Hostekint SP Brussel Vervangt vanaf 15 oktober 1991 Roger Van Steenkiste, die op pensioen gaat.
Vanvelthoven, Louis Louis Vanvelthoven SP Hasselt-Tongeren-Maaseik Voorzitter van de commissie Leefmilieu, Landinrichting en Natuurbehoud tot 18 oktober 1988, parlementsvoorzitter vanaf 18 oktober 1988 en voorzitter van de commissie Samenwerking, de commissie Financiën en Begroting en de commissie Algemene Zaken, Reglement en Verzoekschriften vanaf 9 november 1988.
Verheyden, Jan Jan Verheyden SP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Willockx, Freddy Freddy Willockx SP Dendermonde-Sint-Niklaas
Berben, Peter Peter Berben PVV Hasselt-Tongeren-Maaseik
Beysen, Ward Ward Beysen PVV Antwerpen
Bril, Louis Louis Bril PVV Roeselare-Tielt
Cortois, Willy Willy Cortois PVV Brussel
Daems, Rik Rik Daems PVV Leuven
Decoster, Marcel Marcel Decoster PVV Veurne-Diksmuide-Oostende
De Croo, Herman Herman De Croo PVV Oudenaarde-Aalst
de Groot, Etienne Etienne de Groot PVV Antwerpen
Denys, André André Denys PVV Gent-Eeklo Voorzitter van de PVV-fractie.
Deswaene, Roland Roland Deswaene PVV Gent-Eeklo
Devolder, Jacques Jacques Devolder PVV Brugge
Dewael, Patrick Patrick Dewael PVV Hasselt-Tongeren-Maaseik
Flamant, Emile Emile Flamant PVV Gent-Eeklo
Kempinaire, André André Kempinaire PVV Kortrijk-Ieper
Mahieu, Marc Marc Mahieu PVV Kortrijk-Ieper
Neyts, Annemie Annemie Neyts PVV Brussel
Taelman, Willy Willy Taelman PVV Mechelen-Turnhout
Vandermeulen, Paul Paul Vandermeulen PVV Leuven
Vanhoutte, Maurice Maurice Vanhoutte PVV Mechelen-Turnhout
Van Mechelen, Dirk Dirk Van Mechelen PVV Antwerpen
Van Renterghem, Willy Willy Van Renterghem PVV Oudenaarde-Aalst
Verberckmoes, Frans Frans Verberckmoes PVV Dendermonde-Sint-Niklaas
Verhofstadt, Guy Guy Verhofstadt PVV Gent-Eeklo
Vermeiren, Francis Francis Vermeiren PVV Brussel
Vreven, Alfred Alfred Vreven PVV Hasselt-Tongeren-Maaseik
Anciaux, Vic Vic Anciaux Volksunie Brussel
Brepoels, Frieda Frieda Brepoels Volksunie Hasselt-Tongeren-Maaseik
Candries, Herman Herman Candries Volksunie Mechelen-Turnhout
Caudron, Jan Jan Caudron Volksunie Oudenaarde-Aalst
Coveliers, Hugo Hugo Coveliers Volksunie Antwerpen
Loones, Jan Jan Loones Volksunie Veurne-Diksmuide-Oostende Vervangt vanaf 25 januari 1989 Julien Desseyn, die burgemeester van Middelkerke wordt.
Gabriels, Jaak Jaak Gabriels Volksunie Hasselt-Tongeren-Maaseik
Lauwers, Herman Herman Lauwers Volksunie Antwerpen
Maes, Nelly Nelly Maes Volksunie Dendermonde-Sint-Niklaas
Pillaert, Jean-Pierre Jean-Pierre Pillaert Volksunie Roeselare-Tielt
Sauwens, Johan Johan Sauwens Volksunie Hasselt-Tongeren-Maaseik
Schiltz, Hugo Hugo Schiltz Volksunie Antwerpen Voorzitter van de Volksunie-fractie tot 9 mei 1988.
Vangansbeke, Paul Paul Vangansbeke Volksunie Kortrijk-Ieper
Van Grembergen, Paul Paul Van Grembergen Volksunie Gent-Eeklo Voorzitter van de Volksunie-fractie vanaf 26 mei 1988.
Vanhorenbeek, Luk Luk Vanhorenbeek Volksunie Leuven
Van Vaerenbergh, Etienne Etienne Van Vaerenbergh Volksunie Brussel Vervangt vanaf 2 mei 1990 de overleden Daan Vervaet.
Cuyvers, Jozef Jozef Cuyvers Agalev Oudenaarde-Aalst
De Vlieghere, Wilfried Wilfried De Vlieghere Agalev Brussel
Geysels, Jos Jos Geysels Agalev Mechelen-Turnhout Voorzitter van de Agalev-fractie vanaf 18 oktober 1988.
Van Dienderen, Hugo Hugo Van Dienderen Agalev Antwerpen
Van Durme, Wilfried Wilfried Van Durme Agalev Gent-Eeklo
Vogels, Mieke Mieke Vogels Agalev Antwerpen Voorzitter van de Agalev-fractie tot 17 oktober 1988.
Annemans, Gerolf Gerolf Annemans Vlaams Blok Antwerpen Voorzitter van de Vlaams Blok-fractie vanaf 23 juni 1989.
Dewinter, Filip Filip Dewinter Vlaams Blok Antwerpen
Swaelen, Frank Frank Swaelen CVP Antwerpen
Suykerbuyk, Herman Herman Suykerbuyk CVP Antwerpen Ondervoorzitter.
Dierickx, Ludo Ludo Dierickx Agalev Antwerpen
Egelmeers, Isidore Isidore Egelmeers SP Antwerpen Vervangt vanaf 24 januari 1990 Jos Wijninckx, die uit de nationale politiek stapt.
Schoeters, Marcel Marcel Schoeters SP Antwerpen
De Bremaeker, Jos Jos De Bremaeker SP Antwerpen
Buchmann, Jacky Jacky Buchmann PVV Antwerpen
Bosmans, Jozef Jozef Bosmans PVV Antwerpen Van 10 november 1988 tot 25 januari 1989 voorzitter van de commissie Leefmilieu, Landinrichting en Natuurbehoud en vanaf 26 januari 1989 voorzitter van de commissie Leefmilieu en Natuurbehoud.
Verreycken, Wim Wim Verreycken Vlaams Blok Antwerpen Vervangt vanaf 17 oktober 1989 Karel Dillen, die lid wordt van het Europees Parlement. Dillen was voorzitter van de Vlaams Blok-fractie tot 22 juni 1989.
De Beul, André André De Beul Volksunie Antwerpen Vervangt vanaf 2 februari 1988 Oktaaf Meyntjens, die provinciaal senator in de Senaat wordt. De Beul is ondervoorzitter.
Verhaegen, Guido Guido Verhaegen CVP Mechelen-Turnhout Voorzitter van de CVP-fractie.
Van Rompaey, Robert Robert Van Rompaey CVP Mechelen-Turnhout Voorzitter van de commissie Huisvesting en Stadsvernieuwing tot 25 januari 1989 en vanaf 26 januari 1989 voorzitter van de commissie Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Landinrichting.
De Seranno, Jos Jos De Seranno CVP Mechelen-Turnhout Voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening tot 25 januari 1989 en voorzitter van de commissie Openbare Werken en Vervoer vanaf 26 januari 1989.
Van Eetvelt, Jozef Jozef Van Eetvelt CVP Mechelen-Turnhout
Maximus, Lydia Lydia Maximus SP Mechelen-Turnhout Vervangt vanaf 13 november 1990 Hugo Adriaensens, die voltijds burgemeester van Willebroek wordt.
Van Aperen, Arnold Arnold Van Aperen PVV Mechelen-Turnhout
Luyten, Walter Walter Luyten Volksunie Mechelen-Turnhout
Chabert, Jos Jos Chabert CVP Brussel
Cardoen, Georges Georges Cardoen CVP Brussel
Panneels-Van Baelen, Mia Mia Panneels-Van Baelen CVP Brussel
De Wulf, Roger Roger De Wulf SP Brussel
Garcia, Robert Robert Garcia SP Brussel
Bascour, Jan Jan Bascour PVV Brussel
Valkeniers, Jef Jef Valkeniers Volksunie Brussel
Geens, Gaston Gaston Geens CVP Leuven
Janzegers, Guido Guido Janzegers Agalev Leuven
Schellens, André André Schellens SP Leuven Voorzitter van de commissie Onderwijs en Vorming vanaf 29 oktober 1990.
Verlinden, Mandus Mandus Verlinden PVV Leuven Vervangt vanaf 28 mei 1991 de overleden Georges Sprockeels.
Kuijpers, Willy Willy Kuijpers Volksunie Leuven Vervangt vanaf 17 oktober 1989 Roger Blanpain, die uit ontevredenheid ontslag neemt. Blanpain was tot 25 januari 1989 voorzitter van de commissie Sport en Toerisme.
Aerts, Firmin Firmin Aerts CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Kelchtermans, Lambert Lambert Kelchtermans CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik Voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken en Taaldecreetgeving tot 25 januari 1989 en voorzitter van de commissie Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt vanaf 26 januari 1989.
Didden, Maurice Maurice Didden CVP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Moens, Guy Guy Moens SP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Dufaux, Julien Julien Dufaux SP Hasselt-Tongeren-Maaseik Vervangt vanaf 14 februari 1989 de overleden Henri Knuts.
Op 't Eynde, Alfons Alfons Op 't Eynde SP Hasselt-Tongeren-Maaseik
Vandersmissen, Eloi Eloi Vandersmissen PVV Hasselt-Tongeren-Maaseik Secretaris.
Van Bree, Jozef Jozef Van Bree Volksunie Hasselt-Tongeren-Maaseik Vervangt vanaf 16 oktober 1990 de overleden Rik Vandekerckhove.
Deneir, Adhémar Adhémar Deneir CVP Gent-Eeklo
Van Nevel, Antoon Antoon Van Nevel CVP Gent-Eeklo
Gryp, Eric Eric Gryp Agalev Gent-Eeklo
Seeuws, Willy Willy Seeuws SP Gent-Eeklo
Pede, Jean Jean Pede PVV Gent-Eeklo Tot 18 oktober 1988 parlementsvoorzitter, voorzitter van de commissie Samenwerking, de commissie Financiën en Begroting en de commissie Algemene Zaken, Reglement en Verzoekschriften en ondervoorzitter vanaf 18 oktober 1988.
Van Hooland, Bob Bob Van Hooland Volksunie Gent-Eeklo
Cooreman, Etienne Etienne Cooreman CVP Dendermonde-Sint-Niklaas
Matthijs, Prosper Prosper Matthijs SP Dendermonde-Sint-Niklaas
Van Den Broeck, Octaaf Octaaf Van Den Broeck PVV Dendermonde-Sint-Niklaas
Peeters, Walter Walter Peeters Volksunie Dendermonde-Sint-Niklaas Voorzitter van de commissie Welzijn en Gezondheid vanaf 26 januari 1989.
D'Hondt, Paula Paula D'Hondt CVP Oudenaarde-Aalst
Bockstal, Elie Elie Bockstal CVP Oudenaarde-Aalst Voorzitter van de commissie Buitenlandse en Externe Aangelegenheden vanaf 26 januari 1989.
De Loor, Herman Herman De Loor SP Oudenaarde-Aalst Ondervoorzitter van 26 mei tot 18 oktober 1988 en secretaris vanaf 18 oktober 1988.
Waltniel, Louis Louis Waltniel PVV Oudenaarde-Aalst
Weyts, Johan Johan Weyts CVP Brugge
Content, Willem Willem Content SP Brugge
Vandermarliere, Julien Julien Vandermarliere PVV Brugge
Deprez, Paul Paul Deprez CVP Kortrijk-Ieper
Pinoie, Eric Eric Pinoie SP Kortrijk-Ieper
Laverge, Jacques Jacques Laverge PVV Kortrijk-Ieper Voorzitter van de commissie Economie, Tewerkstelling en Energie.
Capoen, Michel Michel Capoen Volksunie Kortrijk-Ieper
Vannieuwenhuyze, Roger Roger Vannieuwenhuyze CVP Roeselare-Tielt
Vanlerberghe, Robert Robert Vanlerberghe SP Roeselare-Tielt
Tyberghien-Vandenbussche, Maria Maria Tyberghien-Vandenbussche CVP Veurne-Diksmuide-Oostende
Mommerency, Georges Georges Mommerency SP Veurne-Diksmuide-Oostende