Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (samenstelling 2019-2024)

samenstelling van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap voor de legislatuurperiode 2019-2024

Dit is de samenstelling van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap voor de legislatuurperiode 2019-2024. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap telt 25 rechtstreeks gekozen leden. Bovendien zijn er ook leden met raadgevende stem: zij mogen vergaderingen bijwonen, maar mogen niet deelnemen aan stemmingen of initiatieven nemen. Dit is een onbepaald aantal en kan dus per legislatuur variëren. Deze leden met raadgevende stem zijn de Duitstalige provincieraadsleden van de provincie Luik en Duitstalige leden van de Kamer, het Waals Parlement en het Europees Parlement.

Deze legislatuur volgde uit de Duitstalige Gemeenschapsraadverkiezingen van 26 mei 2019 en gaat van start op 17 juni 2019.

Tijdens deze legislatuur is de regering-Paasch II in functie, die steunt op een meerderheid van ProDG, SP en PFF. De oppositiepartijen zijn dus CSP, Ecolo en Vivant.

SamenstellingBewerken

Fractie Zetels
ProDG 6
CSP 6
SP 4
PFF 3
Ecolo 3
Vivant 3

Lijst van de parlementsledenBewerken

Volksvertegenwoordiger Partij Opmerkingen
Nelles, Robert Robert Nelles CSP Secretaris.
Kraft, Colin Colin Kraft CSP Voorzitter van de CSP-fractie.
Creutz-Vilvoye, Patricia Patricia Creutz-Vilvoye CSP Ondervoorzitter.
Houben-Meessen, Sandra Sandra Houben-Meessen CSP Vervangt vanaf 17 juni 2019 Pascal Arimont, die verkiest om in het Europees Parlement te zetelen.
Huppertz, Jolyn Jolyn Huppertz CSP Voorzitter van de commissie Gezondheid, Sociale Aangelegenheden, Huisvesting en Energie.
Franssen, Jérôme Jérôme Franssen CSP
Hilligsmann, Joseph Joseph Hilligsmann ProDG Vervangt vanaf 17 juni 2019 Oliver Paasch, minister in de Duitstalige Gemeenschapsregering.
Cremer, Freddy Freddy Cremer ProDG Vervangt vanaf 17 juni 2019 Harald Mollers, minister in de Duitstalige Gemeenschapsregering. Cremer is voorzitter van de ProDG-fractie.
Klinkenberg, Lydia Lydia Klinkenberg ProDG Ondervoorzitter.
Schmitz, Petra Petra Schmitz ProDG Secretaris en voorzitter van de commissie Cultuur, Werkgelegenheid, Economische Bevordering en Plattelandsontwikkeling.
Scholzen, Liesa Liesa Scholzen ProDG Voorzitter van de commissie Onderwijs, Opleiding, Kinderopvang en Volwassenenonderwijs.
Grommes, José José Grommes ProDG Secretaris.
Lambertz, Karl-Heinz Karl-Heinz Lambertz SP Parlementsvoorzitter en voorzitter van de commissie Algemene Politiek, Lokale Overheden, Ruimtelijke Ordening, Duurzame Ontwikkeling, Petities, Financiën en Samenwerking.
Servaty, Charles Charles Servaty SP Vervangt vanaf 17 juni 2019 Antonios Antoniadis, minister in de Duitstalige Gemeenschapsregering. Voorzitter van de SP-fractie.
Spies, Patrick Patrick Spies SP Vervangt vanaf 16 september 2019 Edmund Stoffels, die van de Duitstalige Gemeenschapsregering de bijzondere opdracht krijgt om de overdracht van de bevoegdheden stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening aan de Duitstalige Gemeenschap voor te bereiden.
Kever, Céline Céline Kever SP
Jadin, Evelyn Evelyn Jadin PFF Vervangt vanaf 17 juni 2019 Isabelle Weykmans, minister in de Duitstalige Gemeenschapsregering.
Miesen, Alexander Alexander Miesen PFF
Freches, Gregor Gregor Freches PFF Secretaris en voorzitter van de PFF-fractie.
Jerusalem, Andreas Andreas Jerusalem Ecolo
Mockel, Freddy Freddy Mockel Ecolo Secretaris en voorzitter van de Ecolo-fractie.
Voss-Werding, Inga Inga Voss-Werding Ecolo
Balter, Michael Michael Balter Vivant Voorzitter van de Vivant-fractie.
Mertes, Alain Alain Mertes Vivant Secretaris.
Stiel, Diana Diana Stiel Vivant

Leden met raadgevende stemBewerken

Naam Partij Opmerkingen
Arimont, Pascal Pascal Arimont CSP Zetelt in het Europees Parlement.
Schrobiltgen, Jacques Jacques Schrobiltgen CSP Zetelt in de provincieraad van Luik.
Jadin, Kattrin Kattrin Jadin PFF Zetelt in de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Mauel, Christine Christine Mauel PFF Zetelt in het Waals Parlement.
Müller, Daniel Daniel Müller PFF Zetelt in de provincieraad van Luik. Vervangt vanaf 25 november 2019 Yves Derwahl, die wegens gezondheidsredenen tijdelijk terugtreedt.
Ossemann, Alfred Alfred Ossemann SP Zetelt in de provincieraad van Luik.
Neumann, Michel Michel Neumann Ecolo Zetelt in de provincieraad van Luik.
Kelleter, Anne Anne Kelleter Ecolo Zetelt in het Waals Parlement.