Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (samenstelling 2014-2019)

Wikimedia-lijst

Dit is de samenstelling van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap voor de legislatuurperiode 2014-2019. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap telt 25 rechtstreeks gekozen leden. Bovendien zijn er ook leden met raadgevende stem: zij mogen vergaderingen bijwonen, maar mogen niet deelnemen aan stemmingen of initiatieven nemen. Dit is een onbepaald aantal en kan dus per legislatuur variëren. Deze leden met raadgevende stem zijn de Duitstalige provincieraadsleden van de provincie Luik en Duitstalige leden van de Kamer, het Waals Parlement en het Europees Parlement.

Deze legislatuur volgde uit de Duitstalige Gemeenschapsraadverkiezingen van 25 mei 2014, ging van start op 17 juni 2014 en eindigde op 6 mei 2019.

Tijdens deze legislatuur was de regering-Paasch I in functie, die steunde op een meerderheid van ProDG, SP en PFF. De oppositiepartijen waren dus CSP, Ecolo en Vivant.

SamenstellingBewerken

Fractie Zetels
CSP 7
ProDG 6
SP 4
PFF 4
Ecolo 2
Vivant 2

Lijst van de parlementsledenBewerken

Volksvertegenwoordiger Partij Opmerkingen
Nelles, Robert Robert Nelles CSP Ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Gezondheid en Sociale Aangelegenheden.
Knops, Patrick Patrick Knops CSP Vervangt vanaf 23 april 2018 Mirko Braem, die om beroepsredenen ontslag neemt. Braem verving vanaf 17 juni 2014 Pascal Arimont, die verkiest om in het Europees Parlement te zetelen.
Völl, Gerd Gerd Völl CSP Vervangt vanaf 10 december 2018 Herbert Grommes, die burgemeester van Sankt Vith wordt en dit niet mag cumuleren met het mandaat van parlementslid. Grommes was secretaris tot 10 december 2018.
Creutz-Vilvoye, Patricia Patricia Creutz-Vilvoye CSP Secretaris vanaf 10 december 2018.
Houben-Meessen, Sandra Sandra Houben-Meessen CSP Vervangt vanaf 10 december 2018 Luc Frank, die burgemeester van Kelmis wordt en dit niet mag cumuleren met het mandaat van parlementslid.
Pauels, Stephanie Stephanie Pauels CSP Vervangt vanaf 10 december 2018 Daniel Franzen, die burgemeester van Butgenbach wordt en dit niet mag cumuleren met het mandaat van parlementslid. Franzen was tot 20 november 2017 voorzitter van de CSP-fractie.
Franssen, Jérôme Jérôme Franssen CSP Vervangt vanaf 20 februari 2017 Marion Dhur, die burgemeester van Burg-Reuland wordt en dit niet mag cumuleren met het mandaat van parlementslid. Franssen is vanaf 20 november 2017 voorzitter van de CSP-fractie.
Cremer, Freddy Freddy Cremer ProDG Vervangt vanaf 26 juni 2014 Oliver Paasch, die minister in de Duitstalige Gemeenschapsregering wordt. Cremer is voorzitter van de commissie Onderwijs, Opleiding en Volwassenenonderwijs.
Reuter, Wolfgang Wolfgang Reuter ProDG Vervangt vanaf 26 juni 2014 Harald Mollers, die minister in de Duitstalige Gemeenschapsregering wordt.
Klinkenberg, Lydia Lydia Klinkenberg ProDG Ondervoorzitter.
Schmitz, Petra Petra Schmitz ProDG Secretaris vanaf 15 september 2015.
Scholzen, Liesa Liesa Scholzen ProDG Vervangt vanaf 21 september 2015 Friedhelm Wirtz, die actief wordt in de intercommunale Vivias. Wirtz was secretaris tot 15 september 2015.
Velz, Alfons Alfons Velz ProDG Voorzitter van de ProDG-fractie.
Lambertz, Karl-Heinz Karl-Heinz Lambertz SP Tot 19 september 2016 parlementsvoorzitter en voorzitter van de commissie Algemene Politiek, Petities, Financiën en Samenwerking.
Servaty, Charles Charles Servaty SP Vervangt vanaf 17 juni 2014 Edmund Stoffels, die verkiest om in het Waals Parlement te zetelen. Servaty is voorzitter van de SP-fractie.
Strougmayer, Marcel Marcel Strougmayer SP Vervangt vanaf 15 september 2015 Louis Siquet, die op pensioen gaat. Eerste opvolger Antonios Antoniadis is minister in de Duitstalige Gemeenschapsregering en kan het mandaat bijgevolg niet uitoefenen. Strougmayer is vanaf 19 september 2016 voorzitter van de commissie Cultuur, Lokale Overheden, Werkgelegenheid en Economische Bevordering.
Neycken-Bartholemy, Kirsten Kirsten Neycken-Bartholemy SP Ondervoorzitter vanaf 19 september 2016.
Gentges, Christoph Christoph Gentges PFF Vervangt vanaf 26 juni 2014 Isabelle Weykmans, die minister in de Duitstalige Gemeenschapsregering wordt. Gentges was tot 19 september 2016 voorzitter van de commissie Cultuur, Lokale Overheden, Werkgelegenheid en Economische Bevordering.
Miesen, Alexander Alexander Miesen PFF Ondervoorzitter tot 19 september 2016. Vanaf 19 september 2016 parlementsvoorzitter en voorzitter van de commissie Algemene Politiek, Petities, Financiën en Samenwerking.
Jadin, Evelyn Evelyn Jadin PFF
Freches, Gregor Gregor Freches PFF Voorzitter van de PFF-fractie.
Niessen, Marc Marc Niessen Ecolo Vervangt vanaf 23 januari 2017 Franziska Franzen, die ontslag neemt om voor verjonging te zorgen.
Mockel, Freddy Freddy Mockel Ecolo Voorzitter van de Ecolo-fractie.
Balter, Michael Michael Balter Vivant Voorzitter van de Vivant-fractie.
Mertes, Alain Alain Mertes Vivant Vervangt vanaf 17 juni 2014 Linda Nix, die beslist om niet te zetelen.

Leden met raadgevende stemBewerken

Naam Partij Opmerkingen
Arimont, Pascal Pascal Arimont CSP Zetelt in het Europees Parlement.
Schrobiltgen, Jacques Jacques Schrobiltgen CSP Zetelt in de provincieraad van Luik. Vervangt vanaf 19 november 2018 Nicole De Palmenaer, die lid met raadgevende stem was van 20 februari 2017 tot 25 juni 2018 in opvolging van Anne Marenne-Loiseau, die stopte als provincieraadslid.
Jadin, Kattrin Kattrin Jadin PFF Zetelt in de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Baltus-Möres, Jennifer Jennifer Baltus-Möres PFF Zetelt in het Waals Parlement.
Derwahl, Yves Yves Derwahl PFF Zetelt in de provincieraad van Luik. Vervangt vanaf 19 november 2018 Bernard Zacharias.
Stoffels, Edmund Edmund Stoffels SP Zetelt in het Waals Parlement.
Ossemann, Alfred Alfred Ossemann SP Zetelt in de provincieraad van Luik.
Neumann, Michel Michel Neumann Ecolo Zetelt in de provincieraad van Luik. Vervangt vanaf 19 november 2018 Hans Niessen.