Hoofdmenu openen

De Vlaamse Regering is de uitvoerende macht van Vlaanderen. De Vlaamse Regering beheert de bevoegdheden van zowel het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap. Tot voor de Staatshervorming van 1993 heette de regering de Vlaamse Executieve.

De Vlaamse Regering zetelt aan het Martelarenplein te Brussel. Voor officiële gelegenheden heeft de regering ook de beschikking over het Hotel Errera, een ambtswoning aan de Koningsstraat tegenover het Warandepark en schuin tegenover het Koninklijk Paleis van Brussel.

StatuutBewerken

De Vlaamse Regering is, net zoals de andere gewest- en gemeenschapsregeringen in federaal België, een legislatuurregering. Dit houdt in dat de regering niet kan vallen tussen twee verkiezingen.

De situatie in Vlaanderen is anders dan die aan Franstalige zijde: waar in de Vlaamse Regering de bevoegdheden van het gewest en de gemeenschap verenigd zijn, is dat in Wallonië niet het geval. Daar is de Waalse Regering bevoegd voor het gewest, en zijn de Franse Gemeenschapsregering en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor de taken van de twee taalgemeenschappen. Nochtans bestaan er gemeenschappelijke organen voor geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen de Waalse, Franse en/of Brusselse regeringen, zonder grondwettelijke bevoegdheidsherverdeling.

De ministers van de Vlaamse Regering worden benoemd door het Vlaams Parlement, enkel de minister-president van Vlaanderen moet zijn eed afleggen in handen van de Koning der Belgen. De regering mag maximaal elf ministers tellen, waarvan er minstens een moet komen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en de taken voor de Vlaamse Gemeenschap aldaar in de Vlaamse Regering verricht).

De zetelverdeling verloopt volgens strikte regels, in functie van de parlementaire krachtsverhouding tussen de meerderheidspartijen, die dan in welbepaalde volgorde een aantal portefeuilles mogen opeisen. Technocraten of partijleden van buiten het Vlaams Parlement zijn mogelijk, in het geval van Kris Peeters zelfs als minister-president. De huidige Vlaamse Regering (Bourgeois) is samengesteld volgens het meerderheidsprincipe, maar er zijn eerder proportioneel samengestelde regeringen geweest.

In het kader van het streven naar Vlaamse autonomie is het Vlaams Parlement sinds 2003 aan het debatteren over een Vlaamse Grondwet; voorlopig nog in de vorm van een Handvest voor Vlaanderen. In dat Vlaamse handvest worden in de toekomst de bevoegdheden van de Vlaamse Regering uiteengezet, maar juridisch blijft de Belgische Grondwet de bindende krijtlijnen uitzetten voor alle deelstaten.

Samenstelling huidige Vlaamse RegeringBewerken

Na de verkiezingen van 25 mei 2014, hebben      N-VA (43 zetels),      CD&V (27 zetels) en      Open Vld (19 zetels) een coalitie gevormd. Daaruit ontstond de regering-Bourgeois, die in 2019 lopende zaken ging en na de verkiezingen dat jaar en het vertrek van regeringsleider Geert Bourgeois overging in de regering-Homans. Die heeft nog steeds een - weliswaar beperktere - meerderheid, maar geen bestuursakkoord.

Vlaamse regering Homans (2 juli 2019 - heden)
Functie Naam Bevoegdheid
Minister-president Liesbeth Homans Buitenlands Beleid, Onroerend Erfgoed, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Viceminister-president Hilde Crevits Onderwijs
Viceminister-president Sven Gatz Media, Cultuur, Jeugd en Brussel
Viceminister-president Ben Weyts Mobiliteit, Openbare Werken, Toerisme, Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Minister Jo Vandeurzen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Minister Lydia Peeters Financiën en Begroting, Energie
Minister Koen Van den Heuvel Omgeving, Natuur en Landbouw
Minister Philippe Muyters Werk, Economie, Innovatie en Sport

Overzicht Vlaamse Regeringen (1981-heden)Bewerken

Regering Minister-president Partijen Periode Dagen Zetels
Regering-Geens I Gaston Geens (CVP)      CVP,      SP,      PVV,      VU 1981-1985 1449
Regering-Geens II Gaston Geens (CVP)      CVP,      PVV 1985-1988 785
Regering-Geens III Gaston Geens (CVP)      CVP,      PVV 1988 258
Regering-Geens IV Gaston Geens (CVP)      CVP,      SP,      PVV,      VU 1988-1992 1190
Regering-Van den Brande I Luc Van den Brande (CVP)      CVP,      SP 1992 15
Regering-Van den Brande II Luc Van den Brande (CVP)      CVP,      SP,      VU 1992 258
Regering-Van den Brande III Luc Van den Brande (CVP)      CVP,      SP,      VU 1992-1995 973
Regering-Van den Brande IV Luc Van den Brande (CVP)      CVP,      SP 1995-1999 1484  
Regering-Dewael Patrick Dewael (VLD)      VLD,      SP,      Agalev,      VU 1999-2003 1423  
Regering-Somers Bart Somers (VLD)      VLD,      sp.a,      Groen!,      Spirit 2003-2004 405  
Regering-Leterme Yves Leterme (CD&V)      CD&V-      N-VA,      sp.a,      Spirit,      VLD 2004-2007 1072  
Regering-Peeters I Kris Peeters (CD&V)      CD&V-      N-VA,      sp.a,      Spirit,      Open Vld 2007-2009 746  
     CD&V,      sp.a,      Spirit,      Open Vld
     CD&V,      sp.a,      Open Vld
Regering-Peeters II Kris Peeters (CD&V)      CD&V,      sp.a,      N-VA 2009-2014 1838  
Regering-Bourgeois Geert Bourgeois (N-VA)      N-VA,      CD&V,      Open Vld 2014-2019 1803  
Regering-Homans Liesbeth Homans (N-VA)      N-VA,      CD&V,      Open Vld 2019-heden 78  

Tijdslijn Vlaamse regeringBewerken

 

Historische lijsten van Vlaamse portefeuilleministersBewerken

Hoewel hun titulatuur daarop voorrang heeft, zijn ook de minister-president en viceminister-president(en) tegelijk vakministers.


Externe linksBewerken