Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering is de uitvoerende macht van Vlaanderen. De Vlaamse Regering beheert de bevoegdheden van zowel het Vlaams Gewest als de Vlaamse Gemeenschap. Tot voor de Staatshervorming van 1993 heette de regering de Vlaamse Executieve.

De Vlaamse Gemeenschap (met Brussel, arcering) en Gewest (zonder Brussel).
De zetel van de Vlaamse regering is gevestigd aan het Martelarenplein.

De Vlaamse Regering zetelt aan het Martelarenplein te Brussel. Voor officiële gelegenheden heeft de regering ook de beschikking over het Hotel Errera, een ambtswoning aan de Koningsstraat tegenover het Warandepark en schuin tegenover het Koninklijk Paleis van Brussel.

StatuutBewerken

De Vlaamse Regering is, net zoals de andere gewest- en gemeenschapsregeringen in federaal België, een legislatuurregering. Dit houdt in dat de regering niet kan vallen tussen twee verkiezingen.

De situatie in Vlaanderen is anders dan die aan Franstalige zijde: waar in de Vlaamse Regering de bevoegdheden van het gewest en de gemeenschap verenigd zijn, is dat in Wallonië niet het geval. Daar is de Waalse Regering bevoegd voor het gewest, en zijn de Franse Gemeenschapsregering en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor de taken van de twee taalgemeenschappen. Nochtans bestaan er gemeenschappelijke organen voor geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen de Waalse, Franse en/of Brusselse regeringen, zonder grondwettelijke bevoegdheidsherverdeling.

De ministers van de Vlaamse Regering worden benoemd door het Vlaams Parlement, enkel de minister-president van Vlaanderen moet zijn eed afleggen in handen van de Koning der Belgen. De regering mag maximaal elf ministers tellen, waarvan er minstens een moet komen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en de taken voor de Vlaamse Gemeenschap aldaar in de Vlaamse Regering verricht).

De zetelverdeling verloopt volgens strikte regels, in functie van de parlementaire krachtsverhouding tussen de meerderheidspartijen, die dan in welbepaalde volgorde een aantal portefeuilles mogen opeisen. Technocraten of partijleden van buiten het Vlaams Parlement zijn mogelijk, in het geval van Kris Peeters zelfs als minister-president. De huidige Vlaamse Regering, Jambon, is samengesteld volgens het meerderheidsprincipe, maar er zijn eerder proportioneel samengestelde regeringen geweest.

In het kader van het streven naar Vlaamse autonomie is het Vlaams Parlement sinds 2003 aan het debatteren over een Vlaamse Grondwet; voorlopig nog in de vorm van een Handvest voor Vlaanderen. In dat Vlaamse handvest worden in de toekomst de bevoegdheden van de Vlaamse Regering uiteengezet, maar juridisch blijft de Belgische Grondwet de bindende krijtlijnen uitzetten voor alle deelstaten.

Huidige samenstelling Vlaamse RegeringBewerken

Na de verkiezingen van 26 mei 2019, hebben      N-VA (35 zetels),      CD&V (19 zetels) en      Open Vld (16 zetels) een coalitie gevormd. Daaruit ontstond de regering-Jambon, deze bereikte op 30 september 2019 een regeerakkoord. Dit regeerakkoord werd voorgelegd en goedgekeurd door de partijcongressen op 1 oktober 2019. De regering legde de eed af in het Vlaams Parlement op 2 oktober 2019.

Vlaamse regering-Jambon (2 oktober 2019 - heden)
Naam Partij Functie en bevoegdheden
  Jan Jambon N-VA Minister-president en Minister
Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
  Hilde Crevits CD&V Viceminister-president en Minister
Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw
  Bart Somers Open Vld Viceminister-president en Minister
Binnenlandse Bestuur, Bestuurszaken, Gelijke Kansen en Inburgering
  Ben Weyts N-VA Viceminister-president en Minister
Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
  Zuhal Demir N-VA Minister
Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
  Wouter Beke CD&V Minister
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Armoedebestrijding
  Matthias Diependaele N-VA Minister
Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
  Lydia Peeters Open Vld Minister
Mobiliteit en Openbare Werken
  Benjamin Dalle CD&V Minister
Brussel, Jeugd en Media

Overzicht Vlaamse Regeringen (1981-heden)Bewerken

Nr. Regering Minister-president Partijen Periode Dagen
1 Regering-Geens I Gaston Geens (CVP)      CVP,      SP,      PVV,      VU 1981-1985 1449
2 Regering-Geens II Gaston Geens (CVP)      CVP,      PVV 1985-1988 785
3 Regering-Geens III Gaston Geens (CVP)      CVP,      PVV 1988 258
4 Regering-Geens IV Gaston Geens (CVP)      CVP,      SP,      PVV,      VU 1988-1992 1190
5 Regering-Van den Brande I Luc Van den Brande (CVP)      CVP,      SP 1992 15
6 Regering-Van den Brande II Luc Van den Brande (CVP)      CVP,      SP,      VU 1992 258
7 Regering-Van den Brande III Luc Van den Brande (CVP)      CVP,      SP,      VU 1992-1995 973
8 Regering-Van den Brande IV Luc Van den Brande (CVP)      CVP,      SP 1995-1999 1484
9 Regering-Dewael Patrick Dewael (VLD)      VLD,      SP,      Agalev,      VU 1999-2003 1423
10 Regering-Somers Bart Somers (VLD)      VLD,      sp.a,      Groen!,      Spirit 2003-2004 405
11 Regering-Leterme Yves Leterme (CD&V)      CD&V,      N-VA,      sp.a,      Spirit,      VLD 2004-2007 1072
12 Regering-Peeters I Kris Peeters (CD&V)      CD&V,      N-VA,      sp.a,      Spirit,      Open Vld 2007-2009 746
13 Regering-Peeters II Kris Peeters (CD&V)      CD&V,      sp.a,      N-VA 2009-2014 1838
14 Regering-Bourgeois Geert Bourgeois (N-VA)      N-VA,      CD&V,      Open Vld 2014-2019 1803
15 Regering-Homans Liesbeth Homans (N-VA)      N-VA,      CD&V,      Open Vld 2019 92
16 Regering-Jambon Jan Jambon (N-VA)      N-VA,      CD&V,      Open Vld 2019-heden 388

Tijdlijn Vlaamse regeringBewerken

Historische lijsten van Vlaamse portefeuilleministersBewerken

Hoewel hun titulatuur daarop voorrang heeft, zijn ook de minister-president en viceminister-president(en) tegelijk vakministers.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken