Samenstelling Belgische Senaat 1995-1999

Wikimedia-lijst

De lijst van leden van de Belgische Senaat van 1995 tot 1999. De Senaat telde toen 73 zetels. Op 21 mei 1995 tijdens de federale verkiezingen werden 40 senatoren rechtstreeks verkozen. Het federale kiesstelsel is gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 18 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de methode-D'Hondt, gecombineerd met een districtenstelsel.

De legislatuur liep van 8 juni 1995 tot 30 april 1999.

SamenstellingBewerken

Begin legislatuur (1995) Einde legislatuur (1999)
Fractie Zetels Fractie Zetels
CVP 12 CVP 12
PS 11 PS 11
VLD 10 VLD 10
SP 9 SP 9
PRL-FDF 9 PRL-FDF 9
PSC 7 PSC 7
Vlaams Blok 5 Vlaams Blok 5
Ecolo 3 Ecolo 3
Volksunie 3 Volksunie 3
Agalev 2 Agalev 2

Lijst van de verkozenenBewerken

Senator Partij Taalgroep Aanduiding Opmerkingen
Anciaux, Bert Bert Anciaux Volksunie Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Bock, Jean Jean Bock PRL Frans Rechtstreeks gekozen senator.
Boutmans, Eddy Eddy Boutmans Agalev Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Busquin, Philippe Philippe Busquin PS Frans Rechtstreeks gekozen senator.
Ceder, Jurgen Jurgen Ceder Vlaams Blok Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Coveliers, Hugo Hugo Coveliers VLD Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Dardenne, Martine Martine Dardenne Ecolo Frans Rechtstreeks gekozen senator.
de Bethune, Sabine Sabine de Bethune CVP Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Bourgeois, André André Bourgeois CVP Nederlands Rechtstreeks gekozen senator. Vervangt vanaf 27 juni 1995 Jean-Luc Dehaene, die minister in de Federale Regering wordt.
Delcourt-Pêtre, Andrée Andrée Delcourt-Pêtre PSC Frans Rechtstreeks gekozen senator.
Milquet, Joëlle Joëlle Milquet PSC Frans Rechtstreeks gekozen senator. Vervangt vanaf 8 juni 1995 Gérard Deprez, die verkiest om in het Europees Parlement te blijven zetelen.
Desmedt, Claude Claude Desmedt FDF Frans Rechtstreeks gekozen senator. FDF vormt een alliantie met de PRL.
Destexhe, Alain Alain Destexhe PRL Frans Rechtstreeks gekozen senator.
Cornet d'Elzius, Christine Christine Cornet d'Elzius PRL Frans Rechtstreeks gekozen senator. Vervangt vanaf 8 juni 1995 Jean Gol, die verkiest om in het Europees Parlement te blijven zetelen.
Goris, Stef Stef Goris VLD Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Jonckheer, Pierre Pierre Jonckheer Ecolo Frans Rechtstreeks gekozen senator.
Lallemand, Roger Roger Lallemand PS Frans Rechtstreeks gekozen senator.
Leduc, Jeannine Jeannine Leduc VLD Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Loones, Jan Jan Loones Volksunie Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Mahoux, Philippe Philippe Mahoux PS Frans Rechtstreeks gekozen senator.
Mayence-Goossens, Jacqueline Jacqueline Mayence-Goossens PRL Frans Rechtstreeks gekozen senator.
Merchiers, Nadia Nadia Merchiers SP Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Moens, Guy Guy Moens SP Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Caluwé, Ludwig Ludwig Caluwé CVP Nederlands Rechtstreeks gekozen senator. Vervangt vanaf 27 juni 1995 Reginald Moreels, die staatssecretaris in de Federale Regering wordt.
Nelis-Van Liedekerke, Lisette Lisette Nelis-Van Liedekerke VLD Nederlands Rechtstreeks gekozen senator. Vervangt vanaf 8 juni 1995 Annemie Neyts, die verkiest om in het Europees Parlement te blijven zetelen.
Nothomb, Charles-Ferdinand Charles-Ferdinand Nothomb PSC Frans Rechtstreeks gekozen senator.
Happart, Jean-Marie Jean-Marie Happart PS Frans Rechtstreeks gekozen senator. Vervangt vanaf 27 juni 1995 Laurette Onkelinx, die minister in de Franse Gemeenschapsregering wordt.
Pinoie, Eric Eric Pinoie SP Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Raes, Roeland Roeland Raes Vlaams Blok Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Sémer, Paula Paula Sémer SP Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
D'Hooghe, Jacques Jacques D'Hooghe CVP Nederlands Rechtstreeks gekozen senator. Vervangt vanaf 27 juni 1995 Miet Smet, die minister in de Federale Regering wordt.
Staes, Paul Paul Staes CVP Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Swaelen, Frank Frank Swaelen CVP Nederlands Rechtstreeks gekozen senator. Parlementsvoorzitter.
Thijs, Erika Erika Thijs CVP Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Tobback, Louis Louis Tobback SP Nederlands Rechtstreeks gekozen senator. Werd van 30 april tot 26 september 1998 als minister in de Federale Regering vervangen door Geert Van Goethem.
Urbain, Robert Robert Urbain PS Frans Rechtstreeks gekozen senator.
Van der Wildt, Francy Francy Van der Wildt SP Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Vautmans, Valère Valère Vautmans VLD Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Verhofstadt, Guy Guy Verhofstadt VLD Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Verreycken, Wim Wim Verreycken Vlaams Blok Nederlands Rechtstreeks gekozen senator.
Chantraine, Hubert Hubert Chantraine PSC Duits Gemeenschapssenator aangeduid door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.
Charlier, Philippe Philippe Charlier PSC Frans Gemeenschapssenator aangeduid door het Parlement van de Franse Gemeenschap.
Daras, José José Daras Ecolo Frans Gemeenschapssenator aangeduid door het Parlement van de Franse Gemeenschap.
De Decker, Armand Armand De Decker PRL Frans Gemeenschapssenator aangeduid door het Parlement van de Franse Gemeenschap.
Delcroix, Leo Leo Delcroix CVP Nederlands Gemeenschapssenator aangeduid door het Vlaams Parlement.
Devolder, Jacques Jacques Devolder VLD Nederlands Gemeenschapssenator aangeduid door het Vlaams Parlement.
Dua, Vera Vera Dua Agalev Nederlands Gemeenschapssenator aangeduid door het Vlaams Parlement.
Foret, Michel Michel Foret PRL Frans Gemeenschapssenator aangeduid door het Parlement van de Franse Gemeenschap.
Goovaerts, Leo Leo Goovaerts VLD Nederlands Gemeenschapssenator aangeduid door het Vlaams Parlement.
Hostekint, Patrick Patrick Hostekint SP Nederlands Gemeenschapssenator aangeduid door het Vlaams Parlement.
Hotyat, Robert Robert Hotyat PS Frans Gemeenschapssenator aangeduid door het Parlement van de Franse Gemeenschap.
Van Wallendael, Tuur Tuur Van Wallendael SP Nederlands Gemeenschapssenator aangeduid door het Vlaams Parlement. Vervangt vanaf 19 januari 1999 Lydia Maximus, die op pensioen gaat.
Hazette, Pierre Pierre Hazette PRL Frans Gemeenschapssenator aangeduid door het Parlement van de Franse Gemeenschap. Vervangt vanaf 26 oktober 1995 Philippe Monfils, die lid wordt van het Europees Parlement.
Istasse, Jean-François Jean-François Istasse PS Frans Gemeenschapssenator aangeduid door het Parlement van de Franse Gemeenschap. Vervangt vanaf 1 april 1998 Henri Mouton, die op pensioen gaat.
Olivier, Marc Marc Olivier CVP Nederlands Gemeenschapssenator aangeduid door het Vlaams Parlement.
Poty, Francis Francis Poty PS Frans Gemeenschapssenator aangeduid door het Parlement van de Franse Gemeenschap.
Santkin, Jacques Jacques Santkin PS Frans Gemeenschapssenator aangeduid door het Parlement van de Franse Gemeenschap.
Vandenbroeke, Chris Chris Vandenbroeke Volksunie Nederlands Gemeenschapssenator aangeduid door het Vlaams Parlement.
Van Hauthem, Joris Joris Van Hauthem Vlaams Blok Nederlands Gemeenschapssenator aangeduid door het Vlaams Parlement.
Weyts, Johan Johan Weyts CVP Nederlands Gemeenschapssenator aangeduid door het Vlaams Parlement.
Willame-Boonen, Magdeleine Magdeleine Willame-Boonen PSC Frans Gemeenschapssenator aangeduid door het Parlement van de Franse Gemeenschap.
Jeanmoye, Dominique Dominique Jeanmoye PSC Frans Gecoöpteerd senator. Vervangt vanaf 11 december 1997 Michèle Bribosia-Picard, die op pensioen gaat. Bribosia-Picard verving van 12 oktober 1995 tot 10 december 1997 André Bouchat, die lid werd van het Waals Parlement.
Buelens, Isidoor Isidoor Buelens Vlaams Blok Nederlands Gecoöpteerd senator.
Cantillon, Bea Bea Cantillon CVP Nederlands Gecoöpteerd senator.
Charlier, Guy Guy Charlier PS Frans Gecoöpteerd senator.
Coene, Luc Luc Coene VLD Nederlands Gecoöpteerd senator.
Erdman, Fred Fred Erdman SP Nederlands Gecoöpteerd senator.
Hatry, Paul Paul Hatry PRL Frans Gecoöpteerd senator.
Lizin, Anne-Marie Anne-Marie Lizin PS Frans Gecoöpteerd senator.
Vandenberghe, Hugo Hugo Vandenberghe CVP Nederlands Gecoöpteerd senator.
Vergote, Fons Fons Vergote VLD Nederlands Gecoöpteerd senator.
van België, Filip Filip van België - - Senator van rechtswege.
van België, Astrid Astrid van België - - Senator van rechtswege. Vanaf 20 november 1996.

CommissiesBewerken

Op 18 juli 1996 werd een parlementaire onderzoekscommissie opgericht van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België.[1]

Op 23 januari 1997 werd een bijzondere commissie-Rwanda ingesteld. Deze bijzondere commissie werd wegens de ontoereikendheid van de normale parlementaire procedure omgevormd tot een onderzoekscommissie. Op 6 december 1997 werd het verslag uitgebracht.[2]

LegendeBewerken

  • CVP : Christelijke Volkspartij
  • VLD : Vlaamse Liberalen en Democraten
  • SP : Socialistische Partij
  • PRL-FDF : Parti Réformateur Libéral - Front Démocratique des Francophones
  • PS : Parti Socialiste
  • PSC : Parti Social Chrétien
  • Écolo : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales

Externe linksBewerken