Raad van de Duitstalige Gemeenschap (samenstelling 1981-1986)

Wikimedia-lijst

Dit is de samenstelling van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap of sinds 1984 de Raad van de Duitstalige Gemeenschap voor de legislatuurperiode 1981-1986. De Raad telt 25 rechtstreeks gekozen leden. Bovendien zijn er ook leden met raadgevende stem: zij mogen vergaderingen bijwonen, maar mogen niet deelnemen aan stemmingen of initiatieven nemen. Dit is een onbepaald aantal en kan dus per legislatuur variëren. Deze leden met raadgevende stem zijn de Duitstalige provincieraadsleden van de provincie Luik en Duitstalige leden van de Kamer en de Senaat.

Deze legislatuur volgde uit de Duitstalige Gemeenschapsraadverkiezingen van 8 november 1981 en ging van start op 1 december 1981. De legislatuur liep ten einde op 16 september 1986.

In 1984 werd de Duitse Cultuurgemeenschap omgevormd tot de Duitstalige Gemeenschap, met meer autonomie, met als gevolg dat deze gemeenschap een regering kreeg. Dit werd de regering-Fagnoul, die in functie trad op 6 juni 1984. Deze steunde op een meerderheid van CSP, PFF en SP. De oppositie bestond dus vanaf dat moment uit de PDB.

SamenstellingBewerken

Fractie Zetels
CSP 9
PDB 7
PFF 6
SP 3

Lijst van de parlementsledenBewerken

Volksvertegenwoordiger Partij Opmerkingen
Kammler, Rolf Rolf Kammler CSP Vervangt vanaf 11 februari 1985 de overleden Manfred Betsch. Betsch was tot 27 januari 1985 parlementsvoorzitter, voorzitter van de commissie Algemene Politiek en de commissie Samenwerking.
Cremer, Hubert Hubert Cremer CSP Voorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd en Volwassenenonderwijs. Secretaris vanaf 30 januari 1984.
Schyns, Willy Willy Schyns CSP
Ortmann, Kurt Kurt Ortmann CSP Voorzitter van de CSP-fractie tot 2 juni 1982. Vanaf 11 februari 1985 parlementsvoorzitter en voorzitter van de commissie Algemene Politiek en de commissie Samenwerking.
Keutgen, Heinz Heinz Keutgen CSP
Bindels, Joseph Joseph Bindels CSP Ondervoorzitter.
Hilgers, Werner Werner Hilgers CSP
Gehlen, Albert Albert Gehlen CSP Voorzitter van de CSP-fractie vanaf 2 juni 1982.
Maraite, Joseph Joseph Maraite CSP
Paasch, Lorenz Lorenz Paasch PDB Voorzitter van de PDB-fractie tot 26 januari 1983. Vanaf 9 december 1985 voorzitter van de commissie Volksgezondheid, Familie en Sociale Aangelegenheden.
Reuter, Walter Walter Reuter PDB Vervangt vanaf 28 februari 1983 Wilhelm Pip, die burgemeester van Sankt-Vith wordt.
Palm, Gerhard Gerhard Palm PDB Voorzitter van de commissie Sport, Toerisme, Cultureel Erfgoed en Infrastructuur. Voorzitter van de PDB-fractie vanaf 26 januari 1983 en secretaris vanaf 30 januari 1984.
Bertha, Alfred Alfred Bertha PDB Vervangt vanaf 18 september 1984 Helmut Schmitz, die aan een priesteropleiding begint en hierdoor de politiek moet verlaten.
Giebels, Nikolaus Nikolaus Giebels PDB
Pankert, Rainer Rainer Pankert PDB
Scholzen, Norbert Norbert Scholzen PDB Ondervoorzitter en tot 9 december 1985 voorzitter van de commissie Volksgezondheid, Familie en Sociale Aangelegenheden.
Evers, Alfred Alfred Evers PFF Voorzitter van de PFF-fractie tot 9 december 1985.
Fagnoul, Bruno Bruno Fagnoul PFF Voorzitter van de commissie Onderwijs, Opleiding en Taal tot 30 januari 1984. Ondervoorzitter tot 30 januari 1984.
Vanaschen, Hubert Hubert Vanaschen PFF Secretaris vanaf 30 januari 1984. Voorzitter van de commissie Media vanaf 30 januari 1984.
Andres, Johann Johann Andres PFF Vervangt vanaf 3 oktober 1984 Herbert Lennertz, die voorzitter van de afdeling Cultuurbeheer van de Duitstalige Gemeenschap. Lennertz verving van 1 december 1981 tot 2 oktober 1984 Jean-Robert Collas, die verkoos om provincieraadslid van Luik te blijven.
Gentges, Bernd Bernd Gentges PFF Vervangt vanaf 6 december 1982 Félicien Dejozé, die voltijds provincieraadslid van Luik wordt. Gentges is voorzitter van de PFF-fractie vanaf 9 december 1985.
Lamberty, Willy Willy Lamberty PFF Ondervoorzitter vanaf 30 januari 1984.
Lejoly, Marcel Marcel Lejoly SP Ondervoorzitter tot 30 januari 1984, voorzitter van de commissie Media van 19 oktober 1982 tot 30 januari 1984.
Lambertz, Karl-Heinz Karl-Heinz Lambertz SP Voorzitter van de SP-fractie. Voorzitter van de commissie Onderwijs, Opleiding en Taal vanaf 30 januari 1984.
Mölter, Walter Walter Mölter SP Vervangt vanaf 19 oktober 1982 Jacques Kreusen, die uit de politiek stapt. Kreusen zelf verving van 21 december 1981 tot 19 oktober 1982 Bernard Eicher, die lid werd van de Belgische Senaat. Eicher was tot 19 oktober 1982 voorzitter van de commissie Media. Walter Mölter is ondervoorzitter vanaf 30 januari 1984.

Leden met raadgevende stemBewerken

Naam Partij Opmerkingen
Haas, Johann Johann Haas CSP Provincieraadslid van Luik.
Bonnecompagnie, Clément Clément Bonnecompagnie SP Provincieraadslid van Luik.
Collas, Jean-Robert Jean-Robert Collas PFF Provincieraadslid van Luik.
Dries, Josef Josef Dries PDB Provincieraadslid van Luik.
Dejozé, Félicien Félicien Dejozé PFF Provincieraadslid van Luik. Zetelt vanaf 6 december 1982. Eerder was Dejozé van 1 december 1981 tot 6 december 1982 rechtstreeks gekozen lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.
Grosch, Mathieu Mathieu Grosch CSP Provincieraadslid van Luik. Vervangt vanaf 21 oktober 1985 Peter Van Neuss.
Eicher, Bernard Bernard Eicher SP Lid van de Belgische Senaat. Zetelt vanaf 21 december 1981. Eerder was Eicher van 1 tot 21 december 1981 rechtstreeks gekozen lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.