Brussels Hoofdstedelijk Parlement (samenstelling 2004-2009)

samenstelling 2004-2009

Dit is de lijst van volksvertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP) voor de legislatuur 2004-2009. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement telt 89 leden: 72 ervan zijn Franstalige, de overige 17 Nederlandstalige.

Deze legislatuur volgt uit de Brusselse gewestverkiezingen van 13 juni 2004 en ging van start op 29 juni 2004. De legislatuur eindigde op 30 april 2009.

Tijdens deze legislatuur was de regering-Picqué III in functie, die steunde op een meerderheid van PS, cdH, Ecolo en VLD-Vivant, CD&V en sp.a-Spirit. De oppositiepartijen waren dus MR, FN en Vlaams Belang en Groen!.

De 72 Franstalige parlementsleden maken tevens deel uit van het Parlement francophone bruxellois (PFB) en de 17 Nederlandstalige parlementsleden van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (RVGC), die beslissingsrecht hebben over de gemeenschapsbevoegdheden die autonoom bestuurd worden door de Franse en Nederlandse taalgroep. Deze gemeenschapscommissies vormen samen de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC), waar gemeenschapsbevoegdheden waarvoor gemeenschappelijke overeenstemming tussen beide taalgroepen vereist is worden besproken.

Samenstelling

bewerken
Begin legislatuur (2004) Einde legislatuur (2009)
Fractie Zetels Fractie Zetels
PS 26 PS 26
MR 25 MR 24
cdH 10 cdH 11
Ecolo 7 Ecolo 7
Vlaams Blok 6 Vlaams Belang 5
VLD 4 Open Vld 4
FN 4 FN 3
sp.a-Spirit 3 sp.a 3
CD&V 3 CD&V 3
Groen! 1 Onafhankelijk 2
Groen! 1

Wijzigingen in fractiesamenstelling:

  • In 2004 verlaat Danielle Caron de MR-fractie. Na drie jaar als onafhankelijke te hebben gezeteld, stapt ze in 2007 over naar de cdH-fractie.
  • In 2006 verlaat Carine Vyghen de PS-fractie en stapt ze over naar de MR-fractie. In 2008 overlijdt Vyghen, waarna ze vervangen wordt door PS-politica Anne Swaelens.
  • In 2007 verlaat Souad Razzouk de MR-fractie, waarna ze overstapt naar de PS-fractie.
  • In 2007 gaat Paul Arku (FN) als onafhankelijke zetelen.
  • In 2008 verlaat Amina Derbaki Sbaï de PS-fractie, waarna ze overstapt naar de MR-fractie.
  • In 2008 verlaat Jos Van Assche de Vlaams Belang-fractie. Hij zetelt sindsdien als onafhankelijke.

Lijst van de parlementsleden

bewerken
Volksvertegenwoordiger Fractie Taalgroep Opmerkingen[1]
Azzouzi, Mohamed Mohamed Azzouzi PS Frans Ondervoorzitter (BHP/VVGGC).
Bouarfa, Sfia Sfia Bouarfa PS Frans
Carthé, Michèle Michèle Carthé PS Frans
Chahid, Mohammadi Mohammadi Chahid PS Frans Vervangt vanaf 29 juni 2004 Françoise Dupuis, staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Daif, Mohamed Mohamed Daif PS Frans Secretaris (BHP/VVGGC).
Leduc, Alain Alain Leduc PS Frans Vervangt vanaf 29 juni 2004 Karine Lalieux, die verkiest om in de Kamer van volksvertegenwoordigers te blijven zetelen. Leduc is voorzitter van de commissie Economische Zaken, Energie, Werkgelegenheidsbeleid en Wetenschappelijk Onderzoek (BHP).
Decourty, Willy Willy Decourty PS Frans
De Galan, Magda Magda De Galan PS Frans Ondervoorzitter van het PFB, tot 28 juni 2006 voorzitter van de commissie Gezondheid (PFB) en vanaf 12 mei 2006 voorzitter van de commissie Sociale Zaken (VVGGC).
Derbaki Sbaï, Amina Amina Derbaki Sbaï PS Frans Derbaki Sbaï zetelde vanaf 16 april 2008 in de MR-fractie.
Diallo, Béa Béa Diallo PS Frans
El Ktibi, Ahmed Ahmed El Ktibi PS Frans
El Yousfi, Nadia Nadia El Yousfi PS Frans
Emmery, Isabelle Isabelle Emmery PS Frans Secretaris (PFB) en bijkomend lid van het Uitgebreid Bureau (BHP/VVGGC).
Mouzon, Anne-Sylvie Anne-Sylvie Mouzon PS Frans Vervangt vanaf 29 juni 2004 Freddy Thielemans, die verkiest om het burgemeesterschap van Brussel niet te cumuleren met het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger. Mouzon is voorzitter van de PS-fractie van het PFB.
Fiszman, Julie Julie Fiszman PS Frans Vervangt vanaf 19 juli 2004 Emir Kir, die staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt.
De Coster, Jacques Jacques De Coster PS Frans Vervangt vanaf 19 oktober 2005 de overleden Joseph Parmentier, die van 29 juni tot 19 juli 2004 ontslagnemend minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Eric Tomas en vanaf 19 juli 2004 minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Charles Picqué verving. Joseph Parmentier was tot 15 september 2005 voorzitter van de commissie Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid (BHP).
Jamoulle, Véronique Véronique Jamoulle PS Frans Vanaf 21 november 2005 voorzitter van de commissie Onderwijs, Opleiding, Cultuur, Toerisme, Sport en Schoolvervoer (PFB)
Lahlali, Mohamed Mohamed Lahlali PS Frans
Madrane, Rachid Rachid Madrane PS Frans Secretaris (PFB).
Ozkara, Emin Emin Ozkara PS Frans Secretaris (BHP/VVGGC).
P'tito, Olivia Olivia P'tito PS Frans Vervangt vanaf 19 juli 2004 Fadila Laanan, die minister in de Franse Gemeenschapsregering wordt. P'tito is tot 21 november 2005 voorzitter van de commissie Onderwijs, Opleiding, Cultuur, Toerisme, Sport en Schoolvervoer (PFB) en vanaf 22 november 2005 voorzitter van de commissie Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid (BHP).
Romdhani, Mahfoudh Mahfoudh Romdhani PS Frans Ondervoorzitter (PFB).
Saïdi, Fatiha Fatiha Saïdi PS Frans Vanaf 28 juni 2006 voorzitter van de commissie Gezondheid (PFB).
Swaelens, Anne Anne Swaelens PS Frans Vervangt vanaf 18 januari 2008 de overleden Carine Vyghen. Vyghen zetelde vanaf 11 december 2006 in de MR-fractie en was tot 12 mei 2006 voorzitter van de commissie Sociale Zaken (VVGGC).
Tomas, Eric Eric Tomas PS Frans Werd van 29 juni tot 19 juli 2004 als ontslagnemend minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vervangen door Joseph Parmentier. Eric Tomas is vanaf 19 juli 2004 parlementsvoorzitter (BHP/VVGGC) en voorzitter van de commissie Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken (BHP).
Vervoort, Rudi Rudi Vervoort PS Frans Voorzitter van de PS-fractie (BHP/VVGGC).
Bertieaux, Françoise Françoise Bertieaux MR Frans Vervangt vanaf 29 juni 2004 Frédérique Ries, die verkiest om in het Europees Parlement te zetelen.
Zenner, Alain Alain Zenner MR Frans Vervangt vanaf 29 juni 2004 François-Xavier de Donnéa, die verkiest om in de Kamer van volksvertegenwoordigers te blijven.
de Clippele, Olivier Olivier de Clippele MR Frans
de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Yves Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp MR Frans Secretaris (BHP/VVGGC).
de Patoul, Serge Serge de Patoul MR Frans Vanaf 26 november 2004 secretaris (PFB) en vanaf 13 maart 2007 voorzitter van de commissie Sociale Zaken (PFB).
Destexhe, Alain Alain Destexhe MR Frans
De Wolf, Vincent Vincent De Wolf MR Frans Secretaris (PFB).
Draps, Willem Willem Draps MR Frans Werd van 29 juni tot 16 juli 2004 als ontslagnemend staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vervangen door Mustapha El Karouni. Draps is secretaris (BHP/VVGGC) en voorzitter van de commissie Infrastructuur (BHP).
Roelants du Vivier, François François Roelants du Vivier MR Frans Vervangt vanaf 29 juni 2004 Corinne De Permentier, die verkiest om in de Kamer van volksvertegenwoordigers te blijven zetelen.
Dufourny, Dominique Dominique Dufourny MR Frans Vervangt vanaf 29 juni 2007 de overleden Jacques Simonet. Eerder verving Dufourny van 29 juni tot 16 juli 2004 Didier Gosuin als ontslagnemend minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Simonet was tot aan zijn overlijden op 14 juni 2007 voorzitter van de MR-fractie (BHP/VVGGC).
Gilson, Nathalie Nathalie Gilson MR Frans
Gosuin, Didier Didier Gosuin MR Frans Werd van 29 juni tot 16 juli 2004 als ontslagnemend minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vervangen door Dominique Dufourny. Gosuin is ondervoorzitter (BHP/VVGGC).
Hasquin-Nahum, Michèle Michèle Hasquin-Nahum MR Frans
Lemesre, Marion Marion Lemesre MR Frans Ondervoorzitter (BHP/VVGGC).
Molenberg, Isabelle Isabelle Molenberg MR Frans
Payfa, Martine Martine Payfa MR Frans Ondervoorzitter (PFB).
Persoons, Caroline Caroline Persoons MR Frans Voorzitter van de MR-fractie (PFB).
Pivin, Philippe Philippe Pivin MR Frans
El Karouni, Mustapha Mustapha El Karouni MR Frans Vervangt vanaf 29 juni 2007 Bernard Clerfayt, die lid wordt van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Eerder verving El Karouni van 29 juni tot 16 juli 2004 Willem Draps, ontslagnemend staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Clerfayt was van 19 juli 2004 tot 27 juni 2007 bijkomend lid van het Uitgebreid Bureau (BHP/VVGGC).
Razzouk, Souad Souad Razzouk MR Frans Razzouk zetelde vanaf 12 februari 2007 in de PS-fractie en was tot 13 maart 2007 voorzitter van de commissie Sociale Zaken (PFB).
Rousseaux, Jacqueline Jacqueline Rousseaux MR Frans
Schepmans, Françoise Françoise Schepmans MR Frans Voorzitter van de MR-fractie vanaf 21 juni 2007 (BHP/VVGGC).
Teitelbaum, Viviane Viviane Teitelbaum MR Frans
Colson, Michel Michel Colson MR Frans Vervangt vanaf 19 oktober 2005 de overleden Eric André. Eerder verving hij van 29 juni tot 16 juli 2004 ontslagnemend minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Jacques Simonet. Colson is vanaf 25 oktober 2005 voorzitter van de commissie Huisvesting en Stadsvernieuwing (BHP) en vanaf 3 juli 2007 bijkomend lid van het Uitgebreid Bureau (BHP/VVGGC).
Caron, Danielle Danielle Caron MR Frans Zetelt van 18 november 2004 tot 18 januari 2007 als onafhankelijke en stapt op 18 januari 2007 over naar de cdH-fractie. Caron was tot 26 november 2004 secretaris van het PFB en tot 25 oktober 2005 voorzitter van de commissie Huisvesting en Stadsvernieuwing (BHP).
De Groote, Julie Julie De Groote cdH Frans
de Lobkowicz, Stéphane Stéphane de Lobkowicz cdH Frans Secretaris van het PFB.
Fassi-Fihri, Hamza Hamza Fassi-Fihri cdH Frans Vervangt vanaf 29 juni 2007 Francis Delpérée, die lid wordt van de Belgische Senaat.
Fremault, Céline Céline Fremault cdH Frans Vervangt vanaf 16 juni 2004 Benoît Cerexhe, die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt.
Grimberghs, Denis Denis Grimberghs cdH Frans Vervangt vanaf 29 juni 2004 Clotilde Nyssens, die verkiest om in de Belgische Senaat te blijven zetelen. Grimberghs is voorzitter van de cdH-fractie (BHP/VVGGC).
Doyen, Hervé Hervé Doyen cdH Frans Vervangt vanaf 29 juni 2004 Joëlle Milquet, die verkiest om in de Kamer van volksvertegenwoordigers te blijven zetelen. Doyen is voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, Lokale Besturen en Agglomeratiebevoegdheden (BHP).
Mampaka Mankamba, Bertin Bertin Mampaka Mankamba cdH Frans
du Bus de Warnaffe, André André du Bus de Warnaffe cdH Frans Voorzitter van de cdH-fractie (PFB).
Riguelle, Joël Joël Riguelle cdH Frans Secretaris.
Moussaoui, Fatima Fatima Moussaoui cdH Frans
Braeckman, Dominique Dominique Braeckman Ecolo Frans Voorzitter van de Ecolo-fractie (PFB).
Daems, Alain Alain Daems Ecolo Frans Vervangt vanaf 16 juli 2004 Evelyne Huytebroeck, die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt. Daems is secretaris vanaf 19 juli 2004 (BHP/VVGGC).
Delforge, Céline Céline Delforge Ecolo Frans
Doulkeridis, Christos Christos Doulkeridis Ecolo Frans Vanaf 27 juli 2004 voorzitter van het PFB en voorzitter van de commissie Begroting, Administratie, Internationale Betrekkingen en Residuaire Bevoegdheden (PFB).
Dubié, Josy Josy Dubié Ecolo Frans
Galand, Paul Paul Galand Ecolo Frans
Pesztat, Yaron Yaron Pesztat Ecolo Frans Secretaris tot 19 juli 2004 (BHP/VVGGC) en voorzitter van de Ecolo-fractie (BHP/VVGGC).
Arku, Paul Paul Arku Front National Frans Zetelt vanaf 7 februari 2007 als onafhankelijke.
Sessler, Patrick Patrick Sessler Front National Frans Vervangt vanaf 18 januari 2008 de overleden Guy Hance. Hance zelf verving van 18 oktober 2006 tot 17 januari 2008 Daniel Féret, die door een veroordeling wegens aanzetten tot haat en racisme voor tien jaar zijn burgerrechten verloor en bijgevolg geen politiek mandaat meer mocht uitoefenen.
Rorive, Audrey Audrey Rorive Front National Frans
Van Nieuwenhoven, Christiane Christiane Van Nieuwenhoven Front National Frans
Demol, Johan Johan Demol Vlaams Blok[2] Nederlands Voorzitter van de Vlaams Blok/Vlaams Belang-fractie (BHP/VVGGC).
Erens, Frederic Frederic Erens Vlaams Blok[2] Nederlands Secretaris van de RVGC en vanaf 15 oktober 2008 secretaris van het BHP en de VVGGC.
Lootens-Stael, Dominiek Dominiek Lootens-Stael Vlaams Blok[2] Nederlands Secretaris (BHP/VVGGC) en voorzitter van de Vlaams Blok/Vlaams Belang-fractie in de RVGC.
Pison, Erland Erland Pison Vlaams Blok[2] Nederlands Vervangt vanaf 29 juni 2004 Greet Van Linter, die verkiest om in het Vlaams Parlement te zetelen. Pison is secretaris van de RVGC en vanaf 12 november 2008 voorzitter van de commissie Welzijn, Gezondheid en Senioren (RVGC).
Seyns, Valérie Valérie Seyns Vlaams Blok[2] Nederlands Secretaris van het RVGC.
Van Assche, Jos Jos Van Assche Vlaams Blok[2] Nederlands Zetelt vanaf 26 september 2008 als onafhankelijke. Van Assche was secretaris tot 15 oktober 2008 (BHP/VVGGC) en tot 9 oktober 2008 voorzitter van de commissie Welzijn, Gezondheid en Senioren (RVGC).
Chabert, Jos Jos Chabert CD&V Nederlands Werd van 29 juni tot 16 juli 2004 als ontslagnemend minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vervangen door Brigitte De Pauw. Chabert was tot 18 oktober 2006 ondervoorzitter (BHP/VVGGC) en tot 18 oktober 2006 voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Grondbeleid (BHP) en daarna vanaf 18 oktober 2006 secretaris (BHP/VVGGC).
De Pauw, Brigitte Brigitte De Pauw CD&V Nederlands Vervangt vanaf 16 juli 2004 Brigitte Grouwels, staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Eerder verving De Pauw van 29 juni tot 16 juli 2004 ontslagnemend minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Jos Chabert. De Pauw is tot 20 oktober 2006 voorzitter van de CD&V-fractie in de RVGC, voorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd en Sport (RVGC) en vanaf 20 oktober 2006 ondervoorzitter van de RVGC.
Vandenbossche, Walter Walter Vandenbossche CD&V Nederlands Voorzitter van de CD&V-fractie in het BHP en de VVGGC, tot 20 oktober 2006 secretaris van de RVGC en vanaf 20 oktober 2006 voorzitter van de CD&V-fractie in de RVGC.
Ahidar, Fouad Fouad Ahidar Spirit[3] Nederlands Secretaris tot 18 oktober 2006 (BHP/VVGGC), voorzitter van de sp.a-spirit/sp.a-Vl.Pro/sp.a-fractie in de RVGC, voorzitter van de commissie Onderwijs en Beroepsopleiding (RVGC) en vanaf 20 oktober 2006 secretaris van de RVGC.
Beghin, Jan Jan Beghin sp.a[3] Nederlands Vervangt vanaf 29 juni 2004 Pascal Smet, staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Beghin is tot 20 oktober 2006 ondervoorzitter van de RVGC, vanaf 18 oktober 2006 ondervoorzitter van het BHP en de VVGGC), vanaf 18 oktober 2006 voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Grondbeleid (BHP).
Quix, Marie-Paule Marie-Paule Quix Spirit[3] Nederlands Voorzitter van de sp.a-Spirit/sp.a-Vl. Pro/sp.a-fractie (BHP/VVGGC).
Ampe, Els Els Ampe VLD[4] Nederlands Secretaris (RVGC).
Coppens, René René Coppens VLD[4] Nederlands Vervangt vanaf 29 juni 2004 Guy Vanhengel, minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Coppens is secretaris vanaf 19 juli 2004 (BHP/VVGGC).
Dejonghe, Carla Carla Dejonghe VLD[4] Nederlands Secretaris tot 19 juli 2004 (BHP/VVGGC) en voorzitter van de VLD/Open Vld-fractie in de RVGC.
Vanraes, Jean-Luc Jean-Luc Vanraes VLD[4] Nederlands Voorzitter van de VLD/Open Vld-fractie (BHP/VVGGC) en voorzitter van de commissie Gezondheid (VVGGC). Eveneens voorzitter van de RVGC, waar hij ook voorzitter was van de commissie Algemene Zaken, Financiën en Begroting.
Byttebier, Adelheid Adelheid Byttebier Groen! Nederlands Voorzitter van de Groen!-fractie (BHP/VVGGC/RVGC).