Brussels Hoofdstedelijk Parlement (samenstelling 1995-1999)

Dit is een lijst van leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van 1995 tot 1999. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bestond toen uit 75 leden waarvan 65 uit de Franstalige taalgroep en 10 uit de Nederlandstalige taalgroep.

Deze legislatuur volgt uit de Brusselse gewestverkiezingen van 21 mei 1995 en ging van start op 6 juni 1995. De legislatuur eindigde op 7 mei 1999.

Tijdens deze legislatuur was achtereenvolgens de regering-Picqué II in functie, die steunde op een meerderheid van PRL-FDF, PS, SP, CVP en de Volksunie. De oppositiepartijen waren dus PSC, Ecolo, FN, VLD, Vlaams Blok en later ook FN-FB, een afsplitsing van FN.

De 65 Franstalige parlementsleden maken tevens deel uit van de Franse Gemeenschapscommissie en de 10 Nederlandstalige parlementsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze gemeenschapscommissies vormen samen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

SamenstellingBewerken

Begin legislatuur (1995) Einde legislatuur (1999)
Fractie Zetels Fractie Zetels
PRL-FDF 28 PRL-FDF 28
PS 17 PS 18
PSC 7 PSC 7
Ecolo 7 Ecolo 6
FN 6 Onafhankelijk 3
CVP 3 CVP 3
Vlaams Blok 2 Vlaams Blok 2
VLD 2 VLD 2
SP 2 SP 2
Volksunie 1 FN-FB 2
FN 1
Volksunie 1

Wijzigingen in fractiesamenstelling:

  • In 1996 verlaten Roland Frippiat en Juan Lemmens de FN-fractie. Ze zetelen vanaf dan als onafhankelijke. In 1999 gaat Juan Lemmens in de door hem opgerichte FN-FB-fractie zetelen.
  • In 1997 verlaat Philippe Rozenberg de FN-fractie. Hij zetelt vanaf dan als onafhankelijke.
  • In 1997 wordt de overleden Georges Matagne opgevolgd door Annie Raspoet. Raspoet verlaat onmiddellijk de FN-fractie en gaat als onafhankelijke zetelen.
  • In 1998 stapt Mostafa Ouezekhti over van de Ecolo- naar de PRL-FDF-fractie.
  • In 1999 verlaat Michel Hecq de PRL-FDF-fractie, waarna hij overstapt naar de PS-fractie.
  • In 1999 verlaat Emile Eloy de FN-fractie en stapt hij over naar de FN-FB-fractie.

Lijst van de parlementsledenBewerken

Volksvertegenwoordiger Fractie Taalgroep Opmerkingen
Bouarfa, Sfia Sfia Bouarfa PS Frans
Carthé, Michèle Michèle Carthé PS Frans
Daif, Mohamed Mohamed Daif PS Frans
De Coster, Jacques Jacques De Coster PS Frans
Demannez, Jean Jean Demannez PS Frans Ondervoorzitter.
Dupuis, Françoise Françoise Dupuis PS Frans Voorzitter van de PS-fractie vanaf 7 mei 1997.
Dupuis, Ghislaine Ghislaine Dupuis PS Frans
Foucart, Sylvie Sylvie Foucart PS Frans Voorzitter van de commissie Huisvesting en Stadsvernieuwing.
Guillaume-Vanderroost, Andrée Andrée Guillaume-Vanderroost PS Frans Secretaris.
Decourty, Willy Willy Decourty PS Frans Vervangt vanaf 23 juni 1995 Eric Tomas, die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt.
Mouzon, Anne-Sylvie Anne-Sylvie Mouzon PS Frans Vervangt vanaf 23 juni 1995 Charles Picqué, die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt.
Bultot, Alain Alain Bultot PS Frans Vervangt vanaf 5 juli 1995 Michel Moock, die lid wordt van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Parmentier, Joseph Joseph Parmentier PS Frans Vervangt vanaf 26 april 1996 Merry Hermanus, die wegens een veroordeling in een corruptiezaak ontslag neemt. Hermanus was voorzitter van de PS-fractie tot 26 april 1996.
Romdhani, Mahfoudh Mahfoudh Romdhani PS Frans
Thielemans, Freddy Freddy Thielemans PS Frans
Hotyat, Robert Robert Hotyat PS Frans Voorzitter van de PS-fractie van 26 april 1996 tot 29 april 1997.
Leduc, Alain Alain Leduc PS Frans Voorzitter van de commissie Economische Zaken, Energie, Werkgelegenheidsbeleid en Wetenschappelijk Onderzoek.
Caron, Danielle Danielle Caron FDF Frans
Carton de Wiart, Françoise Françoise Carton de Wiart FDF Frans
Clerfayt, Bernard Bernard Clerfayt FDF Frans Secretaris tot 7 februari 1997.
Cools, Marc Marc Cools PRL Frans Voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid.
Cornelissen, Jean-Pierre Jean-Pierre Cornelissen FDF Frans Ondervoorzitter.
De Decker, Armand Armand De Decker PRL Frans Parlementsvoorzitter en voorzitter van de commissie Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken.
De Grave, Jacques Jacques De Grave PRL Frans
de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Yves Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp PRL Frans
de Lobkowicz, Stéphane Stéphane de Lobkowicz PRL Frans
de Patoul, Serge Serge de Patoul FDF Frans
De Permentier, Corinne Corinne De Permentier PRL Frans
Désir, Georges Georges Désir FDF Frans
Draps, Willem Willem Draps PRL Frans
Hecq, Michel Michel Hecq FDF Frans Stapt op 7 mei 1999 over naar de PS-fractie.
Lemesre, Marion Marion Lemesre PRL Frans Ondervoorzitter tot 17 juni 1997, secretaris vanaf 27 juni 1997.
Michel, Claude Claude Michel PRL Frans
Molenberg, Isabelle Isabelle Molenberg FDF Frans
Payfa, Martine Martine Payfa FDF Frans
Persoons, Caroline Caroline Persoons FDF Frans Vervangt vanaf 23 juni 1995 Didier Gosuin (FDF), die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt.
Pivin, Jacques Jacques Pivin PRL Frans
Roelants du Vivier, François François Roelants du Vivier FDF Frans Voorzitter van de commissie Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid. Secretaris van 7 februari tot 17 juni 1997 en ondervoorzitter vanaf 27 juni 1997.
Schepmans, Françoise Françoise Schepmans PRL Frans
Smits, Philippe Philippe Smits PRL Frans Vervangt vanaf 23 juni 1995 Herve Hasquin (PRL), die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt.
Stengers, Marie-Laure Marie-Laure Stengers PRL Frans
van Eyll, Didier Didier van Eyll FDF Frans
Vanpévenage, Anne-Marie Anne-Marie Vanpévenage FDF Frans Voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, Lokale Besturen en Agglomeratiebevoegdheden.
van Weddingen, Eric Eric van Weddingen PRL Frans Voorzitter van de PRL-FDF-fractie.
Zenner, Alain Alain Zenner PRL Frans Vervangt vanaf 23 juni 1995 Eric André (PRL), die staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt.
Demaret, Michel Michel Demaret PSC Frans
Fraiteur, Béatrice Béatrice Fraiteur PSC Frans
Grimberghs, Denis Denis Grimberghs PSC Frans
Harmel, Dominique Dominique Harmel PSC Frans Voorzitter van de PSC-fractie.
Lemaire, Michel Michel Lemaire PSC Frans
Veldekens, Benoît Benoît Veldekens PSC Frans
Willame-Boonen, Magdeleine Magdeleine Willame-Boonen PSC Frans
Adriaens, Alain Alain Adriaens Ecolo Frans
Debry, Philippe Philippe Debry Ecolo Frans Secretaris tot 10 oktober 1997 en vanaf 20 maart 1998.
Drouart, André André Drouart Ecolo Frans
Galand, Paul Paul Galand Ecolo Frans
Huytebroeck, Evelyne Evelyne Huytebroeck Ecolo Frans
Nagy, Marie Marie Nagy Ecolo Frans Voorzitter van de Ecolo-fractie.
Ouezekhti, Mostafa Mostafa Ouezekhti Ecolo Frans Zetelt vanaf 20 maart 1998 voor de PRL in de PRL-FDF-fractie. Ouezekhti was secretaris van 15 oktober 1997 tot 19 maart 1998.
de Looz-Corswarem, Thierry Thierry de Looz-Corswarem Front National Frans
Eloy, Emile Emile Eloy Front National Frans Stapt op 26 februari 1999 over naar de FN-FB-fractie.
Frippiat, Roland Roland Frippiat Front National Frans Zetelt vanaf 6 juni 1996 als onafhankelijke.
Lemmens, Juan Juan Lemmens Front National Frans Zetelt van 6 juni 1996 tot 25 februari 1999 als onafhankelijke en vanaf 26 februari 1999 in de FN-FB-fractie.
Raspoet, Annie Annie Raspoet Front National Frans Vervangt vanaf 18 december 1997 de overleden Georges Matagne. Zetelt als onafhankelijke.
Rozenberg, Philippe Philippe Rozenberg Front National Frans Zetelt vanaf 15 oktober 1997 als onafhankelijke.
De Hertog, Jean Jean De Hertog CVP Nederlands Vervangt vanaf 15 oktober 1997 Brigitte Grouwels, die minister in de Vlaamse Regering wordt. Grouwels verving van 23 juni 1995 tot 14 oktober 1997 Jos Chabert, die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd.
Vandenbossche, Walter Walter Vandenbossche CVP Nederlands Voorzitter van de CVP-fractie.
Béghin, Jan Jan Béghin CVP Nederlands Ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Infrastructuur, Openbare Werken en Verkeerswezen.
Vanhengel, Guy Guy Vanhengel VLD Nederlands Vervangt vanaf 6 juni 1995 Annemie Neyts, die verkiest om in het Europees Parlement te blijven zetelen. Vanhengel is secretaris.
Goovaerts, Leo Leo Goovaerts VLD Nederlands Voorzitter van de VLD-fractie.
Garcia, Robert Robert Garcia SP Nederlands Secretaris.
Van Asbroeck, Anne Anne Van Asbroeck SP Nederlands Vervangt vanaf 26 februari 1999 Michiel Vandenbussche, die voltijds schepen van Etterbeek wordt. Van Asbroeck is vanaf 26 februari 1999 voorzitter van de SP-fractie. Michiel Vandenbussche verving van 23 juni 1995 tot 26 februari 1999 Rufin Grijp, die minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt en was tot 26 februari 1999 voorzitter van de SP-fractie.
Gatz, Sven Sven Gatz Volksunie Nederlands Vervangt vanaf 23 juni 1995 Vic Anciaux, die staatssecretaris in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt. Gatz is voorzitter van de Volksunie-fractie.
Lootens-Stael, Dominiek Dominiek Lootens-Stael Vlaams Blok Nederlands Voorzitter van de Vlaams Blok-fractie.
Van Walleghem, Roeland Roeland Van Walleghem Vlaams Blok Nederlands Secretaris.