Brusselse Hoofdstedelijke Regering

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is de uitvoerende macht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zetelt in het Huis van het Gewest, te Brussel.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De zetel van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is in het Huis van het Gewest te Brussel.

De regering wordt aangewezen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement voor een periode van vijf jaar. De regering bestaat uit:

 • één minister-president (in de regel Franstalig)
 • twee Nederlandstalige ministers
 • twee Franstalige ministers
 • twee Franstalige staatssecretarissen
 • één Nederlandstalige staatssecretaris

Samenstelling huidige Brusselse Hoofdstedelijke Regering bewerken

Na de Brusselse gewestverkiezingen van 26 mei 2019 hebben de Franstalige partijen: PS (17 zetels), Ecolo (15 zetels) en DéFI (10 zetels) en de Nederlandstalige partijen: Groen (4 zetels), Open Vld (3 zetels) en one.brussels-Vooruit (3 zetels) een coalitie gevormd. Daaruit ontstond de regering-Vervoort III.

Brusselse regering-Vervoort III (17 juli 2019 - heden)
Naam Partij Functie en bevoegdheden
  Rudi Vervoort PS Minister-president en Minister
Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang
  Elke Van den Brandt Groen Minister
Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbare Werken
  Alain Maron Ecolo Minister
Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie
  Sven Gatz Open Vld Minister
Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel
  Bernard Clerfayt DéFI Minister
Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn
  Nawal Ben Hamou PS Staatssecretaris
Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door minister-president Rudi Vervoort)
  Ans Persoons one.brussels-Vooruit Staatssecretaris
Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (bevoegdheid gedelegeerd door minister Sven Gatz)
  Barbara Trachte Ecolo Staatssecretaris
Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (bevoegdheid gedelegeerd door minister Alain Maron)

Overzicht Brusselse Hoofdstedelijke Regeringen (1989-heden) bewerken

Nr. Regering Minister-president Partijen Periode Dagen
1 Regering-Picqué I Charles Picqué (PS) PS, FDF, PSC CVP, SP, VU 1989-1995 2172
2 Regering-Picqué II Charles Picqué (PS) PRL- FDF, PS CVP, SP, VU 1995-1999 1482
3 Regering-Simonet I Jacques Simonet (PRL) PRL- FDF, PS CVP, VLD, SP 1999-2000 462
4 Regering-de Donnea François-Xavier de Donnea (PRL) PRL- FDF, PS CVP, VLD, SP 2000-2003 961
5 Regering-Ducarme Daniel Ducarme (PRL) PRL- FDF, PS CVP, VLD, SP 2003-2004 257
6 Regering-Simonet II Jacques Simonet (MR) MR, PS CD&V, VLD, sp.a 2004 152
7 Regering-Picqué III Charles Picqué (PS) PS, cdH, Ecolo VLD, sp.a, CD&V 2004-2009 1823
8 Regering-Picqué IV Charles Picqué (PS) PS, Ecolo, cdH Open Vld, CD&V, Groen! 2009-2013 1391
9 Regering-Vervoort I Rudi Vervoort (PS) PS, Ecolo, cdH Open Vld, CD&V, Groen 2013-2014 439
10 Regering-Vervoort II Rudi Vervoort (PS) PS, DéFI, cdH Open Vld, sp.a, CD&V 2014-2019 1824
11 Regering-Vervoort III Rudi Vervoort (PS) PS, Ecolo, DéFI Groen, Open Vld, one.brussels-sp.a/Vooruit 2019- 1772

Tijdslijn Brusselse regeringen bewerken

Historische lijsten van Brusselse portefeuilleministers bewerken

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bewerken

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of GOB (Frans: Service public régional de Bruxelles of SPRB) is de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze voert het beleid uit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De dienst werd opgericht als "Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", naar analogie met de ministeries van de andere gewesten en gemeenschappen. De naam werd rond 2013, in navolging van de federale overheidsdiensten en de Service public de Wallonie, gewijzigd naar de huidige naam. Sinds 2 juli 2015 is het de officiële maatschappelijke naam.

De diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bestaan uit:

 1. Brussel Stedenbouw & Erfgoed;
 2. de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;
 3. de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt;
 4. de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Deze bestaat uit de volgende zes besturen:
 • Brussel Gewestelijke Coördinatie (vroeger het secretariaat-generaal)
 • Brussel Plaatselijke Besturen (de 19 gemeenten, 19 OCMW's, de zes politiezones, de intercommunales, ...)
 • Brussel Financiën en Begroting
 • Brussel Mobiliteit
 • Brussel Economie en Werkgelegenheid
 • Brussel Huisvesting

Anno 2015 werkten er in totaal 1.858 personeelsleden. Ongeveer de helft van hen woont in Brussel; de andere helft buiten Brussel, voornamelijk in Vlaams-Brabant.

De gewestelijke overheidsdienst wordt geleid door een directieraad, die taalparitair is samengesteld en bestaat uit acht leidende ambtenaren: een secretaris-generaal, adjunct-secretaris-generaal, en een directeur-generaal voor elk van de zes specifieke besturen.

Naast de overheidsdienst zijn er een aantal gewestelijke instellingen, zoals Net Brussel, de MIVB, Actiris en Leefmilieu Brussel.

Zie ook bewerken

Externe link bewerken