Overheid van België

Belgische overheid

De Belgische staatstructuur is een complex geheel van verschillende overheidsinstanties met diverse functies en bevoegdheden verdeeld over verschillende territoriale eenheden die samen de federale staat België uitmaken.
Dit is een verwijspagina met een summiere uitleg om te proberen in dat complexe geheel een gestructureerd inzicht te bieden.

Overzicht overhedenEdit

Belgische StaatEdit

Wetgevende macht van BelgiëEdit

Federaal bicameraal ParlementEdit

Regionale unicamerale parlementenEdit

Uitvoerende macht van BelgiëEdit

Federale regeringEdit

Als er wordt gesproken over de Belgische regering, wordt over het algemeen de federale regering bedoeld.

De Belgische federale regering bestaat uit de Koning, ministers en staatssecretarissen. De ministers vormen tezamen de ministerraad. De Koning zit deze officieel voor, maar doet dat in de praktijk niet meer (of bij wijze van ceremonieel). De persoonlijke medewerkers van de Koning, de ministers of de staatssecretarissen wordt diens kabinet genoemd, het Kabinet van de Koning.

Zie ook:

Regionale regeringenEdit

Daarnaast hebben de drie Brusselse Gemeenschapscommissies (de Franse, Vlaamse en Gemeenschappelijke) elk een College dat een uitvoerend orgaan is te vergelijken is met een regering.

Rechterlijke macht van BelgiëEdit

Ministeries (departementen)Edit

Belgische staatsbedrijven (semioverheid)Edit

Federale OverheidEdit

Vlaamse OverheidEdit

Brusselse OverheidEdit

Waalse OverheidEdit

Franse GemeenschapsoverheidEdit

Duitstalige GemeenschapsoverheidEdit

Zie ookEdit