Kamer van volksvertegenwoordigers (samenstelling 1978-1981)

Wikimedia-lijst

De lijst van leden van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers van 1978 tot 1981. De Kamer van volksvertegenwoordigers telde toen nog 212 leden. Het federale kiesstelsel was in die periode gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 21 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de Methode-D'Hondt, gecombineerd met een districtenstelsel.

De 44ste legislatuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers liep van 11 januari 1979 tot 1 oktober 1981 en volgde uit de verkiezingen van 17 december 1978.

Tijdens deze legislatuur waren achtereenvolgens de regering-Martens I (april 1979 - januari 1980), de regering-Martens II (januari - mei 1980), de regering-Martens III (mei - oktober 1980), de regering-Martens IV (oktober 1980 - april 1981) en de regering-M. Eyskens (april - december 1981) in functie. De regering-Martens I steunde op een meerderheid van christendemocraten (CVP en PSC), socialisten (PS en BSP/SP) en FDF, de regering-Martens II op een meerderheid van christendemocraten en socialisten, de regering-Martens III op een meerderheid van christendemocraten, socialisten en liberalen (PVV en PRLW-PL/PRL) en de regeringen-Martens IV en -M. Eyskens op een meerderheid van christendemocraten en socialisten. De oppositie bestond dus uit PVV (behalve in de periode mei - oktober 1980), PRLW-PL/PRL (behalve in de periode mei - oktober 1980), Volksunie, FDF (vanaf januari 1980), RW, KPB-PCB, UDRT-RAD en Vlaams Blok.

ZittingenBewerken

In de 44ste zittingsperiode (1978-1981) vonden drie zittingen plaats. Van rechtswege kwamen de Kamers ieder jaar bijeen op de tweede dinsdag van oktober.

Zitting Opening Sluiting
buitengewone zitting 11 januari 1979 8 oktober 1979
2de zitting 1979-1980 9 oktober 1979 5 september 1980
3de zitting 1980-1981 14 oktober 1980 6 oktober 1981

De Kamers werden van rechtswege ontbonden door de verklaring tot herziening van de Grondwet van 5 oktober 1981.

SamenstellingBewerken

Begin legislatuur (1978) Einde legislatuur (1981)
Fractie Zetels Fractie Zetels
CVP 57 CVP 57
PS 32 PS 32
BSP 26 SP 26
PSC 25 PSC 25
PVV 22 PVV 22
PRLW-PL 15 PRL 15
FDF-RW 15 FDF-RW 15
Volksunie 14 Volksunie 14
KPB-PCB 4 KPB-PCB 4
UDRT-RAD 1 UDRT-RAD 1
Vlaams Blok 1 Vlaams Blok 1

Lijst van de volksvertegenwoordigersBewerken

Volksvertegenwoordiger Partij Kieskring Taalgroep Opmerkingen
Tindemans, Leo Leo Tindemans CVP Antwerpen Nederlands
Blanckaert, Karel Karel Blanckaert CVP Antwerpen Nederlands Voorzitter van de CVP-fractie.
Suykerbuyk, Herman Herman Suykerbuyk CVP Antwerpen Nederlands
Swaelen, Frank Frank Swaelen CVP Antwerpen Nederlands
Declercq, Tijl Tijl Declercq CVP Antwerpen Nederlands
Demeester, Wivina Wivina Demeester CVP Antwerpen Nederlands
Cauwenberghs, Frans Frans Cauwenberghs CVP Antwerpen Nederlands
Smets, Achiel Achiel Smets CVP Antwerpen Nederlands
Dielens, Greta Greta Dielens CVP Antwerpen Nederlands
Cools, Bob Bob Cools BSP[1] Antwerpen Nederlands
Mangelschots, Jan Jan Mangelschots BSP[1] Antwerpen Nederlands
Van Elewyck, Jos Jos Van Elewyck BSP[1] Antwerpen Nederlands
Hancké, Lode Lode Hancké BSP[1] Antwerpen Nederlands
Detiège, Leona Leona Detiège BSP[1] Antwerpen Nederlands
Grootjans, Frans Frans Grootjans PVV Antwerpen Nederlands Voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken vanaf 18 oktober 1979.
Buchmann, Jacky Jacky Buchmann PVV Antwerpen Nederlands
Poma, Karel Karel Poma PVV Antwerpen Nederlands
Schiltz, Hugo Hugo Schiltz Volksunie Antwerpen Nederlands
De Beul, André André De Beul Volksunie Antwerpen Nederlands Secretaris.
Dillen, Karel Karel Dillen Vlaams Blok Antwerpen Nederlands
Verhaegen, Guido Guido Verhaegen CVP Mechelen Nederlands
Van Dessel, Michel Michel Van Dessel CVP Mechelen Nederlands
Van den Brande, Luc Luc Van den Brande CVP Mechelen Nederlands
Ramaekers, Jef Jef Ramaekers BSP[1] Mechelen Nederlands
Van de Velde, Lucien Lucien Van de Velde PVV Mechelen Nederlands
Somers, Joos Joos Somers Volksunie Mechelen Nederlands
Dupré, Jos Jos Dupré CVP Turnhout Nederlands
Van Rompaey, Robert Robert Van Rompaey CVP Turnhout Nederlands
Peeters, Renaat Renaat Peeters CVP Turnhout Nederlands
Tanghe, Francis Francis Tanghe CVP Turnhout Nederlands Quaestor.
Huybrechts-Adriaensens, Jeanne Jeanne Huybrechts-Adriaensens BSP[1] Turnhout Nederlands
Sleeckx, Jef Jef Sleeckx BSP[1] Turnhout Nederlands
Taelman, Willy Willy Taelman PVV Turnhout Nederlands
Van Elslande, Renaat Renaat Van Elslande CVP Brussel Nederlands
Steyaert, Rika Rika Steyaert CVP Brussel Nederlands
De Keersmaeker, Paul Paul De Keersmaeker CVP Brussel Nederlands
Diegenant, Achille Achille Diegenant CVP Brussel Nederlands
Cardoen, Georges Georges Cardoen CVP Brussel Nederlands
Weckx, Hugo Hugo Weckx CVP Brussel Nederlands
Vanden Boeynants, Paul Paul Vanden Boeynants PSC Brussel Frans
Desmarets, José José Desmarets PSC Brussel Frans Voorzitter van de PSC-fractie tot 15 oktober 1979.
Thys, Jean-Louis Jean-Louis Thys PSC Brussel Frans
Van de Put, Charles Charles Van de Put PSC Brussel Frans Vervangt vanaf 9 januari 1980 Fernand Herman, die voltijds lid wordt van het Europees Parlement.
Simonet, Henri Henri Simonet PS Brussel Frans
Brouhon, Hervé Hervé Brouhon PS Brussel Frans Voorzitter van de PS-fractie.
Moock, Armand Armand Moock PS Brussel Frans
Degroeve, André André Degroeve PS Brussel Frans Voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken tot 18 oktober 1979 en van 18 oktober 1979 tot 23 januari 1980 voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt.
De Wulf, Roger Roger De Wulf BSP[1] Brussel Nederlands
Vanderheyden, Victor Victor Vanderheyden BSP[1] Brussel Nederlands
De Winter, August August De Winter PVV Brussel Nederlands
De Grève, Louis Louis De Grève PVV Brussel Nederlands
Mundeleer, Georges Georges Mundeleer PL[2] Brussel Frans Secretaris.
Anciaux, Vic Vic Anciaux Volksunie Brussel Nederlands Voorzitter van de Volksunie-fractie van 3 april tot 8 september 1979.
Valkeniers, Jef Jef Valkeniers Volksunie Brussel Nederlands
Spaak, Antoinette Antoinette Spaak FDF Brussel Frans
Defosset, Léon Léon Defosset FDF Brussel Frans
Nols, Roger Roger Nols FDF Brussel Frans
Outers, Lucien Lucien Outers FDF Brussel Frans
Clerfayt, Georges Georges Clerfayt FDF Brussel Frans Quaestor.
Risopoulos, Basile-Jean Basile-Jean Risopoulos FDF Brussel Frans Voorzitter van de FDF-RW-fractie.
Parent, Michel Michel Parent FDF Brussel Frans Vervangt vanaf 1 oktober 1981 Pierre Havelange, die uit het FDF stapt en zijn zetel teruggeeft aan zijn partij. Havelange was voorzitter van de commissie Buitenlandse Handel tot 18 oktober 1979.
Van Eyll, Didier Didier Van Eyll FDF Brussel Frans Vervangt vanaf 13 mei 1981 de overleden François Persoons.
Bernard, Luc Luc Bernard FDF Brussel Frans
Banneux, Marion Marion Banneux FDF Brussel Frans
Brasseur, Guy Guy Brasseur FDF Brussel Frans Vanaf 18 oktober 1979 voorzitter van de commissie Tewerkstelling en Arbeid.
Van Geyt, Louis Louis Van Geyt KPB-PCB Brussel Nederlands
Hendrick, Robert Robert Hendrick UDRT-RAD Brussel Frans
Eyskens, Mark Mark Eyskens CVP Leuven Nederlands
Henckens, Jaak Jaak Henckens CVP Leuven Nederlands Henckens overlijdt op 7 september 1981, maar wordt niet meer vervangen. Hij was tevens tot 18 oktober 1979 voorzitter van de commissie Nationale Opvoeding.
Devos, Godelieve Godelieve Devos CVP Leuven Nederlands
Devlies, Paul Paul Devlies CVP Leuven Nederlands
Boel, Henri Henri Boel BSP[1] Leuven Nederlands
Tobback, Louis Louis Tobback BSP[1] Leuven Nederlands Voorzitter van de BSP/SP-fractie.
Sprockeels, Georges Georges Sprockeels PVV Leuven Nederlands
Pans, Louis Louis Pans PVV Leuven Nederlands
Kuijpers, Willy Willy Kuijpers Volksunie Leuven Nederlands Quaestor.
Langendries, Raymond Raymond Langendries PSC Nijvel Frans Vervangt vanaf 7 juni 1979 Marcel Plasman, die voltijds burgemeester van Nijvel wordt. Langendries is voorzitter van de PSC-fractie vanaf 24 oktober 1980.
Ryckmans-Corin, Geneviève Geneviève Ryckmans-Corin PSC Nijvel Frans
Jandrain, André André Jandrain PS Nijvel Frans Vervangt vanaf 5 december 1979 Alfred Scokaert, die om gezondheidsredenen ontslag neemt. Scokaert was quaestor tot 5 december 1979.
Kubla, Serge Serge Kubla PRLW[2] Nijvel Frans
Michel, Louis Louis Michel PRLW[2] Nijvel Frans
Coens, Daniel Daniel Coens CVP Brugge Nederlands
Desutter, Emmanuel Emmanuel Desutter CVP Brugge Nederlands
Van Acker, Frank Frank Van Acker BSP[1] Brugge Nederlands
Claes, Albert Albert Claes PVV Brugge Nederlands
Declercq, Raf Raf Declercq Volksunie Brugge Nederlands Vervangt vanaf 21 februari 1980 Pieter Leys, die voltijds schepen van Brugge wordt.
Olivier, Marc Marc Olivier CVP Kortrijk Nederlands
Steverlynck, Antoon Antoon Steverlynck CVP Kortrijk Nederlands
Demeulenaere-Dewilde, Francine Francine Demeulenaere-Dewilde CVP Kortrijk Nederlands
Bourry, Marc Marc Bourry BSP[1] Kortrijk Nederlands
Vandenhove, Marcel Marcel Vandenhove BSP[1] Kortrijk Nederlands
Kempinaire, André André Kempinaire PVV Kortrijk Nederlands Secretaris tot 18 mei 1980.
Marchand, Cyriel Cyriel Marchand CVP Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands Vervangt vanaf 20 mei 1980 Dries Claeys, die uit de nationale politiek stapt. Claeys was quaestor tot 20 mei 1980.
Tyberghien-Vandenbussche, Maria Maria Tyberghien-Vandenbussche CVP Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands
Laridon, Alfons Alfons Laridon BSP[1] Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands
Bonnel, Raoul Raoul Bonnel PVV Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands Secretaris vanaf 20 mei 1980 en tot 18 oktober 1979 voorzitter van de commissie Algemene Zaken en Openbaar Ambt.
Vansteenkiste, Emiel Emiel Vansteenkiste Volksunie Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands
Gheysen, Robert Robert Gheysen CVP Roeselare-Tielt Nederlands Secretaris.
Vankeirsbilck, Erik Erik Vankeirsbilck CVP Roeselare-Tielt Nederlands Tot 18 oktober 1979 voorzitter van de commissie Openbare Werken.
Bourgeois, André André Bourgeois CVP Roeselare-Tielt Nederlands
Nyffels, Gustaaf Gustaaf Nyffels BSP[1] Roeselare-Tielt Nederlands Secretaris en tot 18 oktober 1979 voorzitter van de commissie Tewerkstelling en Arbeid.
Van Biervliet, Lode Lode Van Biervliet Volksunie Roeselare-Tielt Nederlands
Breyne, Paul Paul Breyne CVP Ieper Nederlands
Duclos-Lahaye, Arlette Arlette Duclos-Lahaye PVV Ieper Nederlands
Otte, Roger Roger Otte CVP Aalst Nederlands Vanaf 18 oktober 1979 voorzitter van de commissie Onderwijs, Wetenschapsbeleid en Cultuur.
Willems, Ghisleen Ghisleen Willems CVP Aalst Nederlands
Galle, Marc Marc Galle BSP[1] Aalst Nederlands
Van Der Niepen, Paul Paul Van Der Niepen BSP[1] Aalst Nederlands
Van Renterghem, Willy Willy Van Renterghem PVV Aalst Nederlands
Caudron, Jan Jan Caudron Volksunie Aalst Nederlands
Verroken, Jan Jan Verroken CVP Oudenaarde Nederlands Tot 9 oktober 1979 ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Volksgezondheid, Gezin en Leefmilieu.
De Croo, Herman Herman De Croo PVV Oudenaarde Nederlands Voorzitter van de PVV-fractie tot 18 mei 1980.
De Cordier, Albert Albert De Cordier PVV Oudenaarde Nederlands
Martens, Wilfried Wilfried Martens CVP Gent-Eeklo Nederlands
d'Alcantara, Adhémar Adhémar d'Alcantara CVP Gent-Eeklo Nederlands Ondervoorzitter, tot 18 oktober 1979 voorzitter van de commissie Economische Zaken en vanaf 18 oktober 1979 voorzitter van de commissie Bedrijfsleven.
Deneir, Adhémar Adhémar Deneir CVP Gent-Eeklo Nederlands Quaestor vanaf 22 mei 1980.
Coppieters, Alfons Alfons Coppieters CVP Gent-Eeklo Nederlands
De Weweire, Monique Monique De Weweire CVP Gent-Eeklo Nederlands
Temmerman, Gilbert Gilbert Temmerman BSP[1] Gent-Eeklo Nederlands
Danschutter, Livien Livien Danschutter BSP[1] Gent-Eeklo Nederlands
De Clercq, Willy Willy De Clercq PVV Gent-Eeklo Nederlands
Flamant, Emile Emile Flamant PVV Gent-Eeklo Nederlands
Van Belle, Ignace Ignace Van Belle PVV Gent-Eeklo Nederlands
Baert, Frans Frans Baert Volksunie Gent-Eeklo Nederlands Voorzitter van de Volksunie-fractie tot 3 april 1979.
Van Grembergen, Paul Paul Van Grembergen Volksunie Gent-Eeklo Nederlands Voorzitter van de Volksunie-fractie vanaf 9 oktober 1979 en tot 18 oktober 1979 voorzitter van de commissie Landbouw.
Smet, Miet Miet Smet CVP Sint-Niklaas Nederlands
Lenaerts, Lieven Lieven Lenaerts CVP Sint-Niklaas Nederlands
De Mey, Omer Omer De Mey CVP Sint-Niklaas Nederlands Vervangt vanaf 11 januari 1979 Robert Blommaert, die verkiest om voltijds schepen van Beveren te blijven. De Mey was tot 18 oktober 1979 voorzitter van de commissie Sociale Voorzorg.
Willockx, Freddy Freddy Willockx BSP[1] Sint-Niklaas Nederlands Vervangt vanaf 13 juni 1979 Aimé Van Lent, die adjunct-provinciegouverneur van Brabant wordt. Van Lent was quaestor tot 13 juni 1979.
Lenssens, Jan Jan Lenssens CVP Dendermonde Nederlands
Uyttendaele, René René Uyttendaele CVP Dendermonde Nederlands
Boeykens, Gustave Gustave Boeykens BSP[1] Dendermonde Nederlands Ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Financiën.
Verberckmoes, Frans Frans Verberckmoes PVV Dendermonde Nederlands Tot 18 oktober 1979 voorzitter van de commissie Middenstand.
Maystadt, Philippe Philippe Maystadt PSC Charleroi Frans
le Hardÿ de Beaulieu, Gérard Gérard le Hardÿ de Beaulieu PSC Charleroi Frans
Harmegnies, Marc Marc Harmegnies PS Charleroi Frans Vervangt vanaf 5 maart 1980 Ernest Glinne, die voltijds lid wordt van het Europees Parlement.
Baudson, André André Baudson PS Charleroi Frans Ondervoorzitter tot 23 januari 1980, een functie die Baudson opnieuw uitoefende vanaf 24 oktober 1980. Baudson was tot 18 oktober 1979 tevens voorzitter van de commissie Verkeerswezen, Posterijen, Telegrafie en Telefonie en van 18 oktober 1979 tot 23 januari 1980 voorzitter van de commissie Infrastructuur.
Busquin, Philippe Philippe Busquin PS Charleroi Frans
Van Cauwenberghe, Jean-Claude Jean-Claude Van Cauwenberghe PS Charleroi Frans
Van Gompel, Jacques Jacques Van Gompel PS Charleroi Frans
Knoops, Etienne Etienne Knoops PRLW[2] Charleroi Frans Voorzitter van de PRL-fractie vanaf 20 mei 1980.
Moreau, Robert Robert Moreau RW Charleroi Frans
Glineur, Georges Georges Glineur KPB-PCB Charleroi Frans
Liénard, Albert Albert Liénard PSC Bergen Frans Vervangt vanaf 3 april 1979 de overleden Adolphe Ducobu.
Urbain, Robert Robert Urbain PS Bergen Frans
Biefnot, Yvon Yvon Biefnot PS Bergen Frans
Leclercq, Robert Robert Leclercq PS Bergen Frans
Tromont, Michel Michel Tromont PRLW[2] Bergen Frans
Dinant, Noëlla Noëlla Dinant KPB-PCB Bergen Frans
Jérôme, René René Jérôme PSC Zinnik Frans
Hurez, Léon Léon Hurez PS Zinnik Frans
Gondry, Richard Richard Gondry PS Zinnik Frans
Pierard, Guy Guy Pierard PRLW[2] Zinnik Frans
Lernoux, Albert Albert Lernoux PSC Thuin Frans
Burgeon, Willy Willy Burgeon PS Thuin Frans
Gendebien, Paul-Henry Paul-Henry Gendebien RW Thuin Frans
Detremmerie, Jean-Pierre Jean-Pierre Detremmerie PSC Doornik-Aat-Moeskroen Frans Vervangt vanaf 3 februari 1981 Robert Devos, die de nationale politiek verlaat. Devos was quaestor tot 3 februari 1981.
Deschamps, Pierre Pierre Deschamps PSC Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Delhaye, Jean-Baptiste Jean-Baptiste Delhaye PS Doornik-Aat-Moeskroen Frans Secretaris tot 24 januari 1980, ondervoorzitter van 24 januari tot 24 oktober 1980 en vanaf 24 oktober 1980 opnieuw secretaris. Vanaf 24 januari 1980 tevens voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt.
Perdieu, Jean-Pierre Jean-Pierre Perdieu PS Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Brenez, Georgette Georgette Brenez PS Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Bertouille, André André Bertouille PRLW[2] Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Maistriaux, Pierre Pierre Maistriaux PRLW[2] Doornik-Aat-Moeskroen Frans
François, Frédéric Frédéric François PSC Hoei-Borgworm Frans Quaestor vanaf 19 februari 1981.
Leburton, Edmond Edmond Leburton PS Hoei-Borgworm Frans
Fiévez, Joseph Joseph Fiévez RW Hoei-Borgworm Frans Secretaris.
Grafé, Jean-Pierre Jean-Pierre Grafé PSC Luik Frans
Hansenne, Michel Michel Hansenne PSC Luik Frans
Hiance, Ghislain Ghislain Hiance PSC Luik Frans
Cools, André André Cools PS Luik Frans
Mathot, Guy Guy Mathot PS Luik Frans
Dehousse, Jean-Maurice Jean-Maurice Dehousse PS Luik Frans
Dejardin, Claude Claude Dejardin PS Luik Frans Tot 18 oktober 1979 voorzitter van de commissie Europese Zaken.
Onkelinx, Gaston Gaston Onkelinx PS Luik Frans Secretaris van 24 januari tot 24 oktober 1980.
Van der Biest, Alain Alain Van der Biest PS Luik Frans Voorzitter van de commissie Infrastructuur van 24 januari tot 24 oktober 1980.
Rigo, Edmond Edmond Rigo PS Luik Frans
Defraigne, Jean Jean Defraigne PRLW[2] Luik Frans Voorzitter van de PRLW-PL/PRL-fractie tot 20 mei 1980 en parlementsvoorzitter van 20 mei tot 24 oktober 1980.
Gol, Jean Jean Gol PRLW[2] Luik Frans
Mordant, Henri Henri Mordant RW Luik Frans
Levaux, Marcel Marcel Levaux KPB-PCB Luik Frans Voorzitter van de KPB-PCB-fractie.
Schyns, Guillaume Guillaume Schyns PSC Verviers Frans
Wathelet, Melchior Melchior Wathelet PSC Verviers Frans
Ylieff, Yvan Yvan Ylieff PS Verviers Frans
Damseaux, André André Damseaux PRLW[2] Verviers Frans
Evers, Alfred Alfred Evers PRLW[2] Verviers Frans
Dhoore, Luc Luc Dhoore CVP Hasselt Nederlands
Beerden, Georges Georges Beerden CVP Hasselt Nederlands
Aerts, Firmin Firmin Aerts CVP Hasselt Nederlands
Claes, Willy Willy Claes BSP[1] Hasselt Nederlands
Baldewijns, Eddy Eddy Baldewijns BSP[1] Hasselt Nederlands
Vreven, Alfred Alfred Vreven PVV Hasselt Nederlands Voorzitter van de PVV-fractie vanaf 20 mei 1980.
Desaeyere, Willy Willy Desaeyere Volksunie Hasselt Nederlands
Kelchtermans, Lambert Lambert Kelchtermans CVP Tongeren-Maaseik Nederlands Vanaf 9 oktober 1979 ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Volksgezondheid, Gezin en Leefmilieu.
Rutten, Mathieu Mathieu Rutten CVP Tongeren-Maaseik Nederlands
Moors, Chris Chris Moors CVP Tongeren-Maaseik Nederlands
Rutten, André André Rutten CVP Tongeren-Maaseik Nederlands
Vanvelthoven, Louis Louis Vanvelthoven BSP[1] Tongeren-Maaseik Nederlands Quaestor vanaf 14 juni 1979.
Colla, Fernand Fernand Colla PVV Tongeren-Maaseik Nederlands Quaestor.
Gabriëls, Jaak Jaak Gabriëls Volksunie Tongeren-Maaseik Nederlands
Nothomb, Charles-Ferdinand Charles-Ferdinand Nothomb PSC Aarlen-Marche-Bastenaken Frans Van 3 april 1979 tot 18 mei 1980 parlementsvoorzitter en tot 18 oktober 1979 voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.
Remacle, Marcel Marcel Remacle PS Aarlen-Marche-Bastenaken Frans
Olivier, Louis Louis Olivier PRLW[2] Aarlen-Marche-Bastenaken Frans Ondervoorzitter vanaf 24 oktober 1980 en vanaf 20 mei 1980 voorzitter van de commissie Landsverdediging.
Michel, Joseph Joseph Michel PSC Neufchâteau-Virton Frans Voorzitter van de PSC-fractie van 17 oktober 1979 tot 24 oktober 1980 en parlementsvoorzitter vanaf 24 oktober 1980.
Pierret, Henri Henri Pierret PSC Neufchâteau-Virton Frans Secretaris.
Wauthy, Emile Emile Wauthy PSC Dinant-Philippeville Frans
Delizée, Roger Roger Delizée PS Dinant-Philippeville Frans
Cornet d'Elzius, Charles Charles Cornet d'Elzius PRLW[2] Dinant-Philippeville Frans
Remacle, Léon Léon Remacle PSC Namen Frans Ondervoorzitter van 20 mei tot 24 oktober 1980 en voorzitter van de commissie Justitie.
Marchal, Robert Robert Marchal PSC Namen Frans
Denison, Robert Robert Denison PS Namen Frans Quaestor vanaf 6 december 1979.
Anselme, Bernard Bernard Anselme PS Namen Frans
Poswick, Charles Charles Poswick PRLW[2] Namen Frans Tot 18 mei 1980 ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Landsverdediging.

Zie ookBewerken