Help:Sorteervolgorde in een categorie

Overzicht beheerpagina's
Help:Catsort
Help:Defaultsort

De sorteervolgorde in een categorie is normaliter de naam van het artikel in alfabetische volgorde. Dat is niet altijd de bedoeling. Lemma's over personen willen we (meestal) sorteren op de familienaam. Diakritische tekens worden door de software genegeerd. Als de titel begint met een lidwoord ("de", "het", "'t", "een"), dan laten we dat lidwoord in de sorteervolgorde buiten beschouwing.

Soms worden speciale eisen gesteld aan de sorteervolgorde. In een categorie "lijsten" heeft het weinig zin om te sorteren op de twee woorden "Lijst van". In de categorie Paus wordt pas gesorteerd vanaf het tweede woord, omdat alle lemma's beginnen met het woord "Paus". Dit illustreert dat sorteervolgorde kan verschillen per categorie.

In veel categorieën zijn een of meer artikelen opgenomen die vóór de alfabetische sortering worden geplaatst.

Implementatie in WikipediaBewerken

In het overzicht van artikelen per categorie wordt de sorteervolgorde als volgt bepaald:

  • uitgangspunt: alfabetische sortering volgens de titel van het lemma,
  • DEFAULTSORT: een sorteernaam voor alle categorieën waar een artikel in wordt geplaatst,
  • in afwijking hiervan: per categorie (de sorteernaam van een lemma wordt per categorie bepaald).

Titel als sorteerkenmerkBewerken

Vaak dient de titel van een lemma tevens als sorteerkenmerk. De programmatuur van Wikipedia gaat hiervan uit als niet elders een sorteernaam wordt gespecificeerd.

DEFAULTSORTBewerken

{{DEFAULTSORT:Sorteernaam}}

Dit statement is optioneel en staat onmiddellijk boven de eerste categorie-regel. De hier opgenomen (default-)sorteernaam vervangt de titel als sorteerkenmerk. Als deze regel is opgenomen, dan wordt gesorteerd op de hier opgegeven sorteernaam, voor alle categorieën bij een artikel waar geen eigen sorteernaam is opgegeven.

De sorteernaam wordt in principe voluit geschreven: bij Clement Calhoun Young is de sorteernaam dus niet Young, Clement of bijvoorbeeld Young, CC, maar voluit Young, Clement Calhoun.

Sorteernaam per categorieBewerken

[[Categorie:Categorienaam|Sorteernaam]]

De hier opgegeven sorteernaam wordt uitsluitend in de betreffende categorie gebruikt. Als hier geen sorteernaam wordt opgegeven, dan wordt de sorteernaam volgens DEFAULTSORT gebruikt, of als die ontbreekt de titel van het artikel.

Meta-onderwerpBewerken

Als een artikel in een bepaalde categorie als meta-onderwerp kan worden beschouwd, dan kan met een spatie ( ), worden aangegeven dat een artikel vóór de alfabetische sortering moet worden geplaatst. Vaak gaat het om een artikel waarvan de naam samenvalt met de categorienaam. In de praktijk komt het ook voor, dat een paar artikelen een sorteernaam krijgen toegekend die met een spatie begint, gevolgd door andere artikelen waarvan de sorteernaam met een asterisk begint; die komen dan na de artikelen die beginnen met een spatie.

Als er bij meerdere artikelen in dezelfde categorie een spatie of asterisk als sorteersleutel is toegevoegd, worden deze in tweede instantie gesorteerd op basis van de titels (in alfabetische volgorde).

Diakritische tekensBewerken

Wikipedia hanteert als conventie dat diakritische tekens niet meetellen voor het sorteren van titels van artikelen per categorie. De letter zónder diakriet is maatgevend voor de sorteervolgorde. Diakritische tekens in de titel van een lemma worden in de programmatuur herkend en blijven in de alfabetische sortering buiten beschouwing. Dit geldt ook voor een sorteernaam die expliciet wordt opgegeven in DEFAULTSORT of per categorie.

Onderscheid hoofdletters / kleine lettersBewerken

Hoofdletters en kleine letters worden niet apart gesorteerd.[1]

Namen van personenBewerken

Personen worden in het algemeen gesorteerd op de familienaam. Familienamen met tussenvoegsels worden daarbij in principe gesorteerd zoals in hun land of taal gebruikelijk. Dus namen van Nederlanders op de 'Nederlandse' manier, namen van Belgen op de 'Belgische' manier, namen van Fransen op de 'Franse' manier enzovoorts.

Voorbeelden:

NB: over het behouden dan wel weglaten van de spatie in bijvoorbeeld De Bruyne tegenover DeBruyne bestaat vooralsnog geen afspraak; houd bij reeds bestaande categorieën daarom de manier aan die al in een categorie aanwezig is.

Hierop zijn uitzonderingen. Sommige personen zijn allereerst bij hun voornaam bekend, zoals koningen en keizers, Napoleon (I) Bonaparte (dit is een twijfelgeval). Ook een aantal belangrijke heiligen zijn allereerst bij hun voornaam bekend, waarbij de familienaam in de tweede plaats komt als onderscheid tussen verschillende personen: Franciscus van Assisi, Franciscus van Sales, Franciscus Xaverius, Antonius van Padua.

In de categorie Heilige in het christendom is de sorteervolgorde in principe éérst de voornaam en daarna pas de familienaam (of plaatsnaam). Dit geldt voor meer categorieën die hiermee gerelateerd zijn.

Uiteindelijk wordt per categorie bepaald welke sorteervolgorde wenselijk is. Kijk dus even in de categorieën of een nieuw artikel op de juiste plek in de sortering is terechtgekomen.

Een paar bijzondere gevallenBewerken

Zie ookBewerken