Wikipedia:Belangenverstrengeling

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Belangenverstrengeling op Wikipedia houdt in dat je je bezighoudt met onderwerpen waar je persoonlijke belangen nauw bij betrokken zijn. De gebruikelijke term hiervoor binnen de Wikimedia-projecten is COI (conflict of interest).

Hoewel dit goed bedoeld kan zijn, wordt het sterk afgeraden omdat je dan de schijn van zelfpromotie tegen hebt. Wikipedia is een encyclopedie, geen medium om jezelf te promoten (zie ook Wat Wikipedia niet is). Daarom is het beter om helemaal geen artikelen over jezelf of de organisatie waarvoor je werkt aan te maken, en als ze er al staan ze niet te bewerken. Suggesties op de overlegpagina plaatsen mag uiteraard wel. Verwijzingen naar jezelf in artikelen (als bronvermelding of literatuuropgave) worden eveneens afgeraden. Als je echt zo belangrijk bent zal iemand anders die wel plaatsen. Voor het refereren aan eigen wetenschappelijke publicaties gelden de gebruikelijke voorwaarden dat ze aantoonbaar relevant zijn en met name ook dat er niet meer aan eigen werk wordt gerefereerd dan nodig is.

Betaald bijdragen (bijdragen tegen een vergoeding) zonder over je betrokkenheid bij het onderwerp openheid te geven, is in strijd met onze gebruikersvoorwaarden.