Wikipedia:Privacy


Wikipedia is zich bewust van het gegeven dat privacy een groot goed is. De basis van de omgang met privégegevens in artikelen wordt gevormd door de richtlijn Biografieën van levende personen. Het volledige privacybeleid van Wikimedia kunt u hier nalezen. Indien u informatie aantreft waarvan u denkt dat deze strijdig is met deze richtlijn of anderszins een inbreuk maakt op de privacy van een levend persoon kunt u contact opnemen met een medewerker via een van de links hieronder:

Via e-mail
Een mail sturen kan via het contactformulier of direct naar info-nl@wikimedia.org
Mail wordt verwerkt door vrijwilligers die een vertrouwensverklaring ondertekend hebben. Deze vrijwilligers kunnen in een enkel geval het probleem direct verhelpen en u anders doorverwijzen naar eventueel te nemen vervolgstappen.
Chatten
Een aantal vrijwilligers, gebruikers en moderators, is regelmatig op de Wikipediachat actief en beschikbaar voor vragen. → Treed toe tot de chat
Via de publieke helpdesk van Wikipedia
U kunt op onze helpdesk vragen stellen aan vrijwilligers over uiteenlopende onderwerpen. NB: Vragen hier zijn zichtbaar voor het publiek! Ook als u hier een mailadres of telefoonnummer achterlaat, kan deze door anderen gevonden worden.
Juridische helpdesk
Mocht u er niet uitkomen kan in laatste instantie ook contact opgenomen worden met de juridische helpdesk: Wikimedia Foundation.