Help:Waarom zou ik meedoen?

Overzicht hulppagina's
Wikipedia Hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

Enkele redenen om met het Wikipediaproject mee te doen:

  • Je kunt ervan leren door andermans bijdragen te lezen, door je kennis helder te verwoorden, door gecorrigeerd te worden en door zelf opzoekingswerk te verrichten. Je leert kritischer omgaan met bronnenmateriaal en bijdragen van collega-gebruikers.
  • Je werkt mee aan een betere wereld, hoe meer kennis wordt verspreid, hoe meer de mens van zijn/haar omgeving begrijpt.
  • Het is interessant om je kennis met anderen te delen. Vooral als je weet dat die anderen jouw bijdrage meteen weer kunnen aanvullen, verbeteren, of erop kunnen reageren.
  • Het is leuk. Zijn mensen eenmaal 'door de bocht' dan is dat vaak voor langere tijd.
  • Het is gemakkelijk. Je kunt er veel tijd in investeren, of weinig, al naar gelang je mogelijkheden om mee te doen.
  • Het is een sociaal gebeuren. Wikipedia-vrijwilligers communiceren regelmatig met elkaar over de inhoud en de te volgen koers. Wikipedia is een gemeenschapsproject. Hier geldt: je bent nergens toe verplicht. Wil je liever in stilte je bijdrage leveren, ga je gang.
  • Wie hulp wenst bij zijn eerste maanden op Wikipedia kan zich beroepen op een coach. Dit is een ervaren gebruiker die je tips en raad geeft.
  • Dit project heeft bestaansrecht door de interactie van de gebruikers.
  • Je kunt andere mensen ter plekke corrigeren, zonder toestemming te vragen. (Voor sommigen een bron van plezier!)
  • Op de Engelstalige Wikipedia ontstonden in de eerste 8 maanden van zijn bestaan al meer dan 10.000 artikelen. Tegenwoordig groeit die Wikipedia met een tempo van ongeveer 2000 artikelen per dag! Ook de Nederlandstalige Wikipedia groeit, en langzamerhand steeds sneller.


Zie ook Het unieke van Wikipedia, Hoe kan ik meedoen?, Welkom voor nieuwkomers en Voel je vrij en ga je gang.