Help:Hoe kan ik meedoen?

Overzicht hulppagina's
Wikipedia Hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

Voor een uitgebreid overzicht van mogelijke activiteiten, bekijk het gebruikersportaal.

Het begin bewerken

 • Leer - dat kan in vrij korte tijd - de beginselen van Wikipedia: volg de snelcursus.

Hoe doe je mee? bewerken

Voeg op basis van gepubliceerde bronnen je kennis toe en maak er een leesbaar geheel van. Onderstaande suggesties kunnen je op weg helpen:

 • Maak een gebruikersnaam aan. Met een gebruikersnaam zijn jouw bewerkingen aan elkaar gekoppeld, waardoor jij ze makkelijker terug kan vinden. Ook is het voor anderen makkelijker om een overleg met jou te beginnen, en je te helpen. Ook word je minder snel aangesproken op bewerkingen door anderen die dezelfde internetaansluiting gebruiken.
 • Om mee te doen hoef je niet per se complete artikelen te schrijven. Je kunt ook alleen grammaticale of stijlfouten verbeteren; bronnen toevoegen, nonsens verwijderen of persoonlijke meningen veranderen in objectieve informatie. Of creëer interne links in een lemma van termen die een eigen artikel waard zijn.
 • Kies een onderwerp dat je interesseert en waarover je kennis en gepubliceerde bronnen bezit. Die bronnen dienen onafhankelijk en gezaghebbend te zijn.
 • Ga na wat er tot nu toe over dat onderwerp geschreven is via het zoekvenster in deze Wikipedia.
 • Vul bestaande artikelen aan of verbeter ze. Hulp hierbij is meer dan welkom! Je kunt kijken op Wikipedia:Kwaliteitsverbetering voor inspiratie.
 • Vul leegtes op door het aanmaken van nieuwe pagina's over aspecten van een onderwerp die nog niet zijn behandeld.
 • Bezoek een willekeurige pagina en kijk of er een link op staat waar nog niet over geschreven is. Die herken je (volgens de standaardinstelling van Wikipedia) aan de rode kleur (bestaande artikelen hebben standaard een blauwe link). Als je daarop klikt, krijg je de bewerkingspagina te zien. Je kunt meteen beginnen. Ben je tevreden, vermeld dan in de bewerkingssamenvatting wat je hebt gedaan en klik op Toon bewerking ter controle. Schuif de pagina naar beneden om te zien hoe het eruit gaat zien. Je kunt dan in het bewerkingsveld zo nodig nog verbeteringen aanbrengen). Klik vervolgens op Pagina publiceren.
 • Begin een project. Zoek bronnen over een bepaald type onderwerp, bijvoorbeeld kastelen in Frankrijk en geef ieder relevant deelonderwerp een eigen artikel. Je kunt ook deelnemen aan al bestaande projecten.
 • Neem een breed onderwerp zoals het milieu of de geschiedenis van China, en maak een hoofdpagina aan met een overzicht. Maak een lijst van alle onderwerpen die beschreven moeten worden en die het geheel completeren. Je hoeft niet zelf al die pagina's te beschrijven, maar als je een begin maakt met alle noodzakelijke onderwerpen, komt er op een gegeven moment vanzelf wel iemand langs die er meer van weet en gaat invullen.
 • Vertel anderen over Wikipedia. Ze zijn meer dan welkom!

Zie ook bewerken

Op het Gebruikersportaal staat een overzicht van handige pagina's.