Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20200523


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2021

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 23/05; af te handelen vanaf 06/06Bewerken

Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

Coronacrisis in de Nederlandse provinciesBewerken

WIU Het lemma wordt niet bijgehouden. De bovenste grafiek is van 11 april. De tekstuele informatie reikt niet verder dan 28 maart en dan nog voor één van de twaalf provincies. De latere grafieken (bijgewerkt tot 14 mei, hoewel de datum van 22 april vermeld wordt) kloppen niet. Al met al heeft het lemma te weinig body en zijn er geen updates. HT (overleg) 23 mei 2020 00:07 (CEST)

 • Graag weg, per WP:NIET/NS. Wutsje 23 mei 2020 03:09 (CEST)
 •   Voor verwijderen Geeft een vertekend beeld. Zo is bijvoorbeeld heel Gelderland donkerrood, terwijl de infectiegraad in de Achterhoek één van de laagste van Nederland is. Zie te grote verschillen met bijvoorbeeld een kaartje per gemeente uit dezelfde periode. Arch (Overleg) 23 mei 2020 03:33 (CEST)
  • Jij wilt het artikel weg hebben, omdat de representatie niet is wat jij leuk vindt? Ksst. Je moet politicus worden, die houden er ook van net zo lang te foefelen met getallen, tot het er uit ziet als ze voordelig vinden, zonder dat al het andere fout is. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Edoderoo (overleg · bijdragen) 23 mei 2020 11:05 (CEST)
   • Als er hier iemand een politicus in spe is, heet hij Edo de Roo. Met het verdraaien van andermans woorden. Foei! Arch (Overleg) 23 mei 2020 11:51 (CEST)
 •   Voor verwijderen blijkbaar is de hype al over. The Banner Overleg 23 mei 2020 11:45 (CEST)
 •   Voor verwijderen - Wikipedia is geen krant. En Edo, alsjeblieft, zou je het een beetje gezellig willen houden hiero? Vinvlugt (overleg) 23 mei 2020 18:02 (CEST)
 •   Opmerking omdat Nederland het als crisissituatie heeft bestempeld zou het logisch zijn dit artikel te herschikken/hernoemen naar de coronacrisis per veiligheidsregio. Hannolans (overleg) 23 mei 2020 23:20 (CEST)
 •   Voor verwijderen Informatie is al ernstig verouderd. Ziqo (overleg) 24 mei 2020 10:59 (CEST)
 •   Tegen verwijderen Lokale verschillen tussen provinciën worden met de grafieken gevisualiseerd, uitbraken en uitdoving van de locale infectiehaarden gaat nog wel een heel tijdje door zie bijvoorbeeld Zuid-Korea. Gedifferentieerd beleid per regio zou best kunnen ontstaan in de komende maanden.Appeltree1 (overleg) 24 mei 2020 16:32 (CEST)

Dat een lemma gedateerd is, is geen reden het te verwijderen. SportsOlympic (overleg) 25 mei 2020 16:45 (CEST)

 •   Tegen verwijderen wat er staat is niet incorrect en de datum van de laatste gegevens staan duidelijk vermeld. Het staat iedereen vrij een artikel te actualiseren met gegevens over een onderwerp tot vandaag.Hannolans (overleg) 6 jun 2020 14:02 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: dat iets niet is bijgewerkt, is op zich geen reden voor verwijdering. In dit geval kan natuurlijk wel serieus worden afgevraagd in hoeverre dit artikel nog zal worden bijgehouden, en dat komt vooral door de opzet: de tekst in het artikel is namelijk niet meer dan lange opsomming van nieuwsberichtjes over besmettingen op datum x in provincie y. Wat hebben we aan de informatie dat er op 19 maart een huisarts besmet is geraakt? Doordat het artikel als een nieuwsblog is opgezet, krijg je dit soort non-informatie die m.i. niet in een encyclopedie thuishoort. Zie WP:NIET/NS en Wikipedia:Balans. Ik denk niet dat iemand nog de moeite gaat nemen de kranten van afgelopen maanden op te zoeken en per provincie (waar zijn Drenthe en Utrecht eigenlijk gebleven?) nog even de losse besmettingen bij te werken. En al zou iemand dat doen: wat is de toegevoegde waarde van al die (anekdotische) nieuwsberichtjes?
Zonder een duidelijk analyserend tekstueel gedeelte blijft dan in feite alleen het cijfermateriaal over. Die komen hier en hier vandaan. Waarom nemen we al die cijfers eigenlijk over van websites die het allemaal al perfect op een rijtje hebben staan? Wikipedia is niet bedoeld om artikelen met voornamelijk cijfermateriaal te publiceren, en dit artikel is dat in feite dus wél. Het cijfermateriaal ondersteunt niet het artikel: het cijfermateriaal ís het artikel. Het artikel gaat niet over de coronacrisis, maar over aantallen besmettingen.
Dit alles bij elkaar, ondersteund door de opmerkingen van een aantal gebruikers hierboven, doet mij besluiten om dit artikel te verwijderen. Thieu1972 (overleg) 6 jun 2020 19:27 (CEST)

Economische gevolgen van de coronacrisis in NederlandBewerken

WIU Het lemma wordt niet bijgehouden. De laatste inhoudelijke bewerking dateert van 11 april. HT (overleg) 23 mei 2020 00:27 (CEST)

Dat een lemma gedateerd is, vind ik geen reden het te verwijderen. SportsOlympic (overleg) 25 mei 2020 16:47 (CEST)

 •   Tegen verwijderen Het enige feit dat een artikel een maand niet is bewerkt is natuurlijk geen reden om het te verwijderen. Het onderwerp is zeker encyclopedisch; dit artikel is zeker geen 'nieuwsartikel', maar behandelt een encyclopedisch onderwerp. Daarbij zijn er genoeg betrouwbare, onafhankelijke en diepgaande bronnen (nu al) beschikbaar die gebruikt kunnen worden om het artikel aan te vullen en te verdiepen. (Ik ga me verder niet druk maken over hoe iemand het uit de mond krijgt om een wereldwijde pandemie met vergaande gevolgen op het gebied van economie, politiek, lichamelijke en geestelijke gezondheid(szorg), klimaat, conflicten en geweld, toerisme een hype te noemen; dat is zo onzinnig) Ecritures (overleg) 26 mei 2020 21:45 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: ook hier geldt dat het niet bijhouden van het artikel geen reden voor verwijdering kan zijn. De overeenkomst met het hierboven genomineerde artikel is dat ook hier weer het tekstuele gedeelte in feite niet veel meer is dan een opsomming van krantenberichten: winkel A ging wel dicht, winkel B niet, en we kochten veel WC-papier. Oftewel: WP:NIET/NS. Het grote verschil is echter dat de tekst meer probeert te zijn dan een opsomming van gebeurtenissen, en een aanzet is tot een breder overzicht en hopelijk ook analyse van alle economische gevolgen. Het updaten van het artikel zal dus niet zo snel bestaan uit het opzoeken van de winkelopeningen en supermarktwinsten van afgelopen twee maanden, maar eerder uit het schrijven van een breder verhaal in een grotere context. Het artikel is ook geen bak cijfermateriaal dat het artikel overheerst (er zijn niet eens grafieken of tabellen), en is daardoor al beter in balans dan het hierboven genomineerde artikel.
Hoewel ik het met o.a. Wutsje eens ben dat we dit soort onderwerpen gewoon beter kunnen bewaren - tijdsafstand zorgt immers altijd voor een betere balans, analyse, scheiding van hoofd- en bijzaken, en herkenning van oorzaak en gevolg - maar ik kan Hannolans en Ecritures ook volgen in hun standpunt dat het onderwerp sowieso al EW heeft en dat er reeds een ruime voorraad bronnen bestaat.
Al met al heb ik besloten dit artikel te behouden. En ik hoop echt dat iemand de moeite neemt om het artikel bij te werken en te verbeteren. Thieu1972 (overleg) 6 jun 2020 19:27 (CEST)

Abdul Rahman al-SudaisBewerken

WIU – Door tijdsverloop automatisch als gecontroleerd gemarkeerd, maar nog niet klaar (zie ook WP:BLP). We hebben echt meer mensen nodig om nieuwe artikelen te controleren, want anders gaan dit soort dingen steeds vaker gebeuren. In die tussentijd zou moeten worden overwogen nieuwe artikelen nóóit automatisch goed te keuren. Wutsje 23 mei 2020 03:29 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: artikel is nog steeds wiu. Meer dan de naam en zijn functie (en de vreemde zin: 'Hij heeft zich opgeleid in drie verschillende universiteiten') is het niet gekomen. Per WP:BLP moet er wel wat meer gebeuren aan dit artikel. Sowieso zal er toch wel wat meer te vertellen zijn over deze man. In deze staat is het artikel echt ondermaats. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 jun 2020 10:23 (CEST)

YVESBewerken

NE/WIU – Indien al E, dan WIU (vele malen probeerde omstanders hen te drijven in de richting van een andere sound, maar desondanks zijn YVES en SHY niet afgeweken van hun eigen sound, et cetera). Wutsje 23 mei 2020 03:46 (CEST)

Dit artikel is exact gelijk aan het artikel dat op 4 mei per sessie is verwijderd. Ik heb deze heraanmaak dan ook nu per direct verwijderd. Thieu1972 (overleg) 23 mei 2020 07:49 (CEST)
Ah, die nominatie was ik straal vergeten. Prima beslissing. Wutsje 23 mei 2020 20:44 (CEST)

FraenkBewerken

NE – Relevantie onduidelijk van deze debuterend "muzikale artiest" die zichzelf "songwriter" noemt. Niet duidelijk is of hiermee brood wordt verdiend. Evenmin is het duidelijk of die "disco"grafie geluidsdragers (viny//CD) zijn of downloads. De afsluitende aankondiging wekt een promotionele indruk. Voldoet in deze bronloze vorm niet aan WP:BLP. Arch (Overleg) 23 mei 2020 03:58 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: wanneer ben je trouwens 'officieel' een songwriter? In ieder geval blijkt uit de (nogal clichematig geschreven) tekst geen relevantie, en onafhankelijke bronnen ontbreken dus ook daar valt niets uit te halen. Onduidelijk is ook gebleven wat de status is van die EP en singles. We houden het er dus maar op dat het gaat over een beginnende artiest zonder noemenswaardige prestaties, dus NE. Verder voldoet het artikel niet aan WP:BLP. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 jun 2020 10:23 (CEST)

Ravin BhawanBewerken

WIU – Niet neutrale voorstelling van iemand die of te nauw betrokken is, óf door zichzelf geschreven. Bevat waardeoordelen en meningen is daarmee niet in lijn met WP:NPOV, tevens privé en randzaken dat niet conform WP:BLP is. Zal dus herschreven mogen worden tot een encyclopedische biografie aan de hand van bovengenoemde richtlijnen met H:SVB met behulp van secundaire bronnen ipv eigen informatie. Arch (Overleg) 23 mei 2020 08:05 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: helaas is het artikel niet verbeterd conform de suggesties die Arch heeft gedaan. Daarmee voldoet het niet aan WP:BLP, en is het artikel in deze vorm ongeschikt om te handhaven. Van een biografisch artikel mogen we meer verwachten. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 jun 2020 10:23 (CEST)

Chapman TaylorBewerken

WIU – Ik heb zitten twijfelen wat ik met dit artikel moest. Een groot, internationaal opererend architectenbureau zal vast wel voldoende EW zijn, maar de tekst lijkt vooral gebaseerd te zijn op de bedrijfssite. Dat is overigens ook de kritiek op het Engelstalige artikel. Het kantoor stond volgens het artikel 'aan de top' en ontwierp 'succesvolle winkelcentra', maar er is geen bron gegeven die dat bevestigt. Ik lees dat ze 17 kantoren hebben, maar kom hier het aantal van 19 tegen. Sowieso weet ik niet hoe zinvol de lijst met kantoren is, en op zijn minst zou ergens vermeld moeten worden dat het de stand-van-datum-x betreft. Wat betreft de projecten: ik kom er wel een op internet tegen, maar die staat hier dan weer niet vermeld. Ook ben ik benieuwd wat met 'Station St Pancras' wordt bedoeld, aangezien dat station een historisch gebouw is: het zal dus wel om een verbouwing gaan. Door het wel erg eenzijdige verhaal komt het artikel me zelfs wat promotioneel over. Het kan dus wel wat onafhankelijke bronnen gebruiken, neutraler worden gemaakt, en qua inhoud worden verbeterd. Thieu1972 (overleg) 23 mei 2020 11:43 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: na nominatie zijn er wel wijzigingen gedaan, maar het verhaal blijft zeer eenzijdig. De voornaamste bron was dan ook de site van het bureau. De twee gebruikte onafhankelijke bronnen gaan over overlijdens van partners, dus niet over het bureau. Het artikel is zo eenzijdig dat het nog altijd leest als een enigszins geneutraliseerd verlengstuk van hun eigen website. Daarom heb ik, ondanks de wel degelijk aanwezige encyclopedische relevantie, er toch voor gekozen om het artikel voor nu te verwijderen. Dqfn13 (overleg) 7 jun 2020 12:36 (CEST)

De SuskesBewerken

NE – Eigenlijk is dit eenzinnertje nog niet eens voldoende voor een beginnetje. We komen alleen te weten uit welke 3 leden de band bestaat. Met slechts 1 onafhankelijke bron schiet het w.m.b. ook niet echt op: in hoeverre is deze feestband nu eigenlijk encyclopedisch relevant? Ik heb zelf ook naar info gezocht en kom niet bijster veel tegen. Naast de broodnodige tekstuele uitbreiding zou een betere verantwoording van de EW wenselijk zijn. Thieu1972 (overleg) 23 mei 2020 11:54 (CEST)

  Conclusie afhandelend moderator: na nominatie niets meer aan gedaan, met een korte zin waarin alleen de leden staan genoemd is dat echt onvoldoende om relevantie aan te tonen. Dqfn13 (overleg) 7 jun 2020 13:06 (CEST)

Vila novaBewerken

WIU – Minder dan een beginnetje, kan noodzakelijke uitbreiding gebruiken. Arch (Overleg) 23 mei 2020 14:19 (CEST)

De aanmaker lijkt het bedoeld te hebben als redirect naar Vila Nova de Gaia. Encycloon (overleg) 23 mei 2020 15:47 (CEST)
Gezien de foto: ja. Gezien de opmerking dat het in Amora ligt: nee. Thieu1972 (overleg) 23 mei 2020 16:20 (CEST)
Hoe dan ook: zullen we er maar een redirect naar Vila Nova van maken? (Overigens is en:Vila Nova stukken overzichtelijker.) Encycloon (overleg) 23 mei 2020 16:26 (CEST)
De afgebeelde kerk staat in Vila Nova de Tazem, dus deze pagina lijkt mij dan niet helemaal correct. Een redirect naar Villa Nova (met hoofdletter zoals het hoort) lijkt mij de beste oplossing. Dqfn13 (overleg) 23 mei 2020 17:51 (CEST)
  Uitgevoerd. D'Arch, kan het sjabloon nu weg? Encycloon (overleg) 23 mei 2020 18:12 (CEST)
  Uitgevoerd bedankt voor het meedenken en de oplossing. Arch (Overleg) 23 mei 2020 18:16 (CEST)

Josefin AsplundBewerken

WIU – Bevat momenteel beroep, geboortejaar en -plaats, en lengte (voor dat laatste missen bron en relevantie, dus dat zal ik nog verwijderen). Kan dus zeker uitbreiding gebruiken, zie eventueel de Engelstalige Wikipedia. Encycloon (overleg) 23 mei 2020 15:41 (CEST)

Uitgebreid, met bronnen. Thieu1972 (overleg) 23 mei 2020 17:02 (CEST)
Waarvoor dank! Encycloon (overleg) 23 mei 2020 17:54 (CEST)

Gustaaf Van VaerenberghBewerken

WIU-Ontbreekt veel, biografie, geboortedatum, carrière er moet echt wat aan gedaan worden. Wiki Jonathan2 (overleg) 23 mei 2020 15:47 (CEST)

Is gebeurd. Edoderoo (overleg) 23 mei 2020 17:05 (CEST)

TheracordsBewerken

Weg – Originele nominatie: Dit is geen artikel, echter omdat het geen onzin is en omdat het artikel meer dan twee feiten bevat, is dit geen nuwegkandidaat en zal dus een normale procedure moeten doorlopen. Dqfn13 (overleg) 23 mei 2020 16:03 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: er is niks meer gedaan met dit artikel. In de huidige vorm zwaar onder de maat, zowel tekstueel als qua opmaak. Bronnen ontbreken, relevantie is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 jun 2020 12:49 (CEST)

IlvermornyBewerken

Weg – Op herhaling: fancruft uit de Harry Potter stal. De inleiding mist een duidelijke definitie dat het hier om een fictieve plek gaat. Uit welk boek deze plek komt mag de lezer naar raden. Evenals op basis van welke secundaire bronnen deze kennis afkomstig is, of is het op eigen bevindingen geschreven? Bronnen zijn er op de inhoud op het verzamelartikel en:Places in Harry Potter wel, m.a.w. dit artikel zal de nodige redactie kunnen gebruiken. In de huidige vorm is het niets iets dat ik zie passen binnen WP:Vijf zuilen. Arch (Overleg) 23 mei 2020 16:12 (CEST)

Ik heb de tekst wat aangevuld en verduidelijkt, op basis van de beschikbare bron. Het blijft natuurlijk magertjes. Thieu1972 (overleg) 6 jun 2020 12:49 (CEST) Aanvulling: nog twee bronnen gevonden. Het wordt al een stuk beter zo. Thieu1972 (overleg) 6 jun 2020 13:01 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Inderdaad blijft het een genre apart, maar het artikel lijkt mij voldoende opgeknapt om te behouden. Voor de relevantie vond ik overigens ook hier nog een secundaire bron. Encycloon (overleg) 7 jun 2020 16:30 (CEST)

Zorgsector tijdens de coronacrisis in NederlandBewerken

WIU Wordt niet bijgehouden. Laatste bewerking dateert van 15 april. HT (overleg) 23 mei 2020 16:17 (CEST)

 •   Voor verwijderen - over een tijdje maar eens kijken of er een zinnig artikel over te schrijven is. Vinvlugt (overleg) 23 mei 2020 18:04 (CEST)
 • Graag weg, vgl. mijn opmerkingen hier. Wutsje 23 mei 2020 18:47 (CEST)
 •   Tegen verwijderen Maar een van de grootste zaken die hier nog onvoldoende aanbod komen zijn de tragedies die zich afspeelden in verzorgingstehuizen. Een groot deel van de ziekte- en stergevallen heeft hier plaatsgevonden. Hannolans (overleg) 23 mei 2020 23:16 (CEST)
 •   Tegen verwijderen Het enige feit dat een artikel een maand niet is bewerkt is natuurlijk geen reden om het te verwijderen (zullen we het artikel over Brexit dan ook maar verwijderen?). Het onderwerp is zeker encyclopedisch en daarbij zijn er genoeg betrouwbare, onafhankelijke en diepgaande bronnen beschikbaar die gebruikt kunnen worden om het artikel aan te vullen. Zoals Hannolans aangeeft ontbreekt bijvoorbeeld de informatie over de coronacrisis in de verzorgingshuizen. Tot slot vervult dit artikel een rol als basisartikel dat weer verwijst naar heel veel andere artikelen die verspreid op wikipedia staan. Ecritures (overleg) 26 mei 2020 21:37 (CEST)
 •   Opmerking Ik zou zeggen: doe het goed of laat het. Het heeft geen zin aan te geven dat dit een volledig overzicht is, terwijl iedereen kan zien dat dit niet het geval is. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. En dit lemma heeft helaas geen kwaliteit. HT (overleg) 6 jun 2020 22:09 (CEST)
 •   Tegen verwijderen Niet verwijderen, dat zou echt een verlies van informatie zijn. Misschien moet het {{actueel}} er in ieder geval af. In plaats van verwijderd, zou de informatie ook ingevoegd kunnen worden op Coronacrisis in Nederland, maar dat lijkt me eigenlijk contraproductief. Jammer dat alle links die er naar het artikel waren al verwijderd lijken te zijn? Ciell 7 jun 2020 00:14 (CEST)
Ik kan je geruststellen Ciell. Veel informatie in het lemma is inmiddels verouderd. Zo is volgens het lemma defensie in een ziekenhuis in Tilburg nog steeds bezig met het overbrengen van patiënten naar andere ziekenhuizen. Dat is allang achter de rug. Volgens het lemma is defensie daar ook in de rest van Nederland mee bezig. Het lemma dwaalt ook af, bijvoorbeeld als het gaat over Philips met zijn ademhalingsapparatuur. Dan wordt gemeld tot hoe hoog de productiecapaciteit verhoogd gaat worden. Italië wordt bijgehaald met zijn orders, zelfs Trump. Ook wordt verhaald over de ontwikkeling van een vaccin. Dat hoort in een ander lemma. Keihard wordt beweerd dat dit vaccin "begin 2021" verwacht wordt. Dat blijkt in elk geval niet uit de toegevoegde bron die erachter staat. Gemiddeld doet men tien jaar over de ontwikkeling van een vaccin. Testen op mensen dienen volgens de Nederlandse wetgeving minimaal twee jaar te duren, anders mag het niet op de markt. Niets van dit alles. Het lemma bevat verder meerdere taalkundige fouten en tal van kleine, niet relevante specifieke nieuwsfeitjes, bijvoorbeeld dat bij een bepaald ziekenhuis een tent is opgezet. En ja, ik heb in diverse andere lemma's links naar dit lemma verwijderd. Dit heeft echt niets meer met kwaliteit te maken, samengeraapte brokjes informatie, deels al onjuist bij het plaatsen, niet meer van toepassing, onvolledig en meer. Wat moet de lezer van de rest van Wikipedia denken als ze een lemma als dit tegenkomen? We hebben meer dan twee miljoen lemma's op Wikipedia, maar er wordt gedaan of dit het enige is. HT (overleg) 7 jun 2020 08:07 (CEST)

 •   Conclusie afhandelend moderator: Ik denk dat het onderwerp uiteindelijk zeker als encyclopedisch gezien kan worden, maar het is m.i. juist ook daarom in deze vorm niet te behouden. Happytravels geeft volgens mij overtuigend aan waarom de huidige informatie (te) verouderd en kwalitatief (te) ondermaats is. Ik heb het artikel derhalve als WIU verwijderd uit de hoofdnaamruimte en verplaatst naar Wikipedia:Wikiproject/Corona/Kladblok/Zorgsector tijdens de coronacrisis in Nederland voor wie de informatie nog wil kunnen raadplegen. Encycloon (overleg) 7 jun 2020 16:48 (CEST)

InkortingBewerken

WIU – Onduidelijk en voor de leek onbegrijpelijk, ik moest zelfs de zoekmachine raadplegen voor opheldering.Kan daarom uitbreiding, duidelijkheid, wikificatie, bronnen enz. gebruiken tot een deftig artikel. Arch (Overleg) 23 mei 2020 16:22 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: nog steeds een kort en onbegrijpelijk artikel, zonder bronnen en zonder noemenswaardige opmaak. En het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat je zelf moet gaan googlen omdat ons artikel volkomen onbegrijpelijk is. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 6 jun 2020 14:10 (CEST)

Gina Lollobrigida (doorverwijspagina)Bewerken

Weg – Overbodig, zie overlegpagina en deze ongedaanmaking. Encycloon (overleg) 23 mei 2020 18:04 (CEST)

  Voor verwijderen - inderdaad, de dp is hier niet noodzakelijk. Bob.v.R (overleg) 23 mei 2020 18:38 (CEST)
  Tegen verwijderen technisch correcte dp met drie links. The Banner Overleg 23 mei 2020 19:21 (CEST)
... waarvan je er een zelf bijgezet hebt, dus de nominatie was zeker begrijpelijk. Desalniettemin is de noodzaak voor verwijderen hiermee vervallen, dunkt me. Wikiwerner (overleg) 23 mei 2020 19:38 (CEST)
Klopt, maar de cultivar stond gewoon op Wikidata (en heeft een pagina op Commons). The Banner Overleg 23 mei 2020 19:44 (CEST)
Waarvoor dank, nominatie doorgehaald. Encycloon (overleg) 23 mei 2020 19:45 (CEST) Overigens geen idee wat WP:PUNT hiermee te maken heeft. Encycloon (overleg) 23 mei 2020 19:46 (CEST)
Ik denk dat de daarop volgende editwar voldoende antwoord geeft op die vraag. The Banner Overleg 23 mei 2020 22:48 (CEST)
Ik denk dat je WP:PUNT dan wat breed definieert, maar de precieze 'bestempeling' interesseert me eigenlijk ook niet zo. Encycloon (overleg) 23 mei 2020 23:11 (CEST)
Uiteraard was er geen enkele sprake van WP:PUNT, maar iedereen weet wie het zegt dus is het inderdaad niet boeiend. Ik vind de toevoeging van een irrelevante rozencultivar om een eigen mening door te kunnen drukken niet in het voordeel van de lezer, maar soit. ♠ Troefkaart (overleg) 25 mei 2020 10:08 (CEST)

Tim BrysBewerken

weg: bronloos en niet neutraal verhaal over een roeier die wielrenners verslaat. Edoderoo (overleg) 23 mei 2020 18:43 (CEST)

Beste Edoderoo, ik heb er een echt artikel van gemaakt. Nominatie kan weg. Akadunzio (overleg) 23 mei 2020 21:55 (CEST)
Je laat me glimjuichen! Edoderoo (overleg) 23 mei 2020 22:24 (CEST)

Didi ShannaBewerken

weg: zonder bronnen is dit niet houdbaar, en het is zeker niet neutraal geschreven. Dit is zonder bronnen door een fanatieke fan geschreven, maar dat geeft geen neutraal artikel. Edoderoo (overleg) 23 mei 2020 19:39 (CEST)

Business analyseBewerken

WIU – Onderwerp is E, maar geen enkel aspect wordt uitgewerkt op een encyclopedische manier. Wikiwerner (overleg) 23 mei 2020 20:40 (CEST)


Conclusie afhandelend moderator: eens met de nominator. Dit artikel is voor niet-ingewijden die willen weten wat dit is amper te begrijpen. Voorbeeld: een zin als "In het verlengde hiervan zou de kerntaak van businessanalisten kunnen worden gedefinieerd als een interne adviesrol die verantwoordelijk is voor het onderzoeken van bedrijfssituaties, het identificeren en evalueren van opties voor het verbeteren van businesssystemen, het vaststellen van requirements en het waarborgen van een effectief gebruik van informatiesystemen om te voldoen aan de behoeften van het bedrijf" moet je drie keer lezen en dan begrijp je nog niet wat er nu eigenlijk wordt gezegd. Het artikel lijkt overigens een gedeeltelijke vertaling te zijn van en:Business analysis, dat aan hetzelfde euvel lijdt. Verwijderd. Wutsje 8 jun 2020 20:49 (CEST)

NWSV HelixBewerken

NE Een doorsnee studievereniging waarover niets interessants wordt meegedeeld. Fred (overleg) 23 mei 2020 22:12 (CEST)


  Conclusie afhandelend moderator: eens met nominator. Een nietszeggend regeltje tekst, gebaseerd op de eigen website. Relevantie is niet aangetoond. Artikel verwijderd. Thieu1972 (overleg) 7 jun 2020 08:52 (CEST)

Treinongeval bij HooghalenBewerken

NE – Nieuwsartikel zonder diepgaande bronnen. Wikipedia wordt opnieuw als nieuwssite gebruikt, in plaats van als een encyclopedie. Dit artikel hoort op Wikinieuws thuis. Er is geen sprake van secundaire bronnen, maar uitsluitend van primaire nieuwsbronnen Dqfn13 (overleg) 23 mei 2020 23:26 (CEST)

  Voor verwijderen Dit speelde ook bij het treinongeval bij Dalfsen. Dat artikel werd toen verwijderd en pas 9 maanden later weer aangemaakt. Toen was er ook sprake van een duidelijke nasleep. Dat is bij het genomineerde artikel nog niet zo. Wikiwerner (overleg) 23 mei 2020 23:56 (CEST)
  Voor verwijderen Geen conclusief onderzoek voor dit ongeval. Na reportage vanuit overheids instanties kan dit terug worden geplaatst. Gebruiker:XLars M
Graag weg, per WP:NIET/NS. Aan de titel heeft de lezer trouwens ook al niets. Welk treinongeval bij Hooghalen? 1913 (vijf doden)? 1924? 1935? 1965? (zie hier en hier). Wutsje 24 mei 2020 01:19 (CEST)
Reactie: Dan zou je bijvoorbeeld ook met jou beredeneren Treinramp bij Sliedrecht weg willen hebben? Helemaal niks over de nasleep in dat lemma. Net als in diverse andere lemma’s van treinrampen.SportsOlympic (overleg) 24 mei 2020 22:37 (CEST)
Nee, dat zeg ik niet, dat is een stropopje. Dat artikel is op een fatsoenlijke historische bron gebaseerd en oogt niet als een nieuwsartikel. Wutsje 25 mei 2020 13:19 (CEST)
  Voor verwijderen - Ik kan als ik misschien genoeg tijd heb kijken of ik dit kan overzetten naar een tekst die geschikt is voor Wikinieuws. (gebruiker:Ymnes of gebruiker:Robyvd, eventueel ook iets voor julliejou om te doen?) De Wikischim (overleg) 24 mei 2020 12:17 (CEST)
  Tegen verwijderen - Natuurlijk zijn trein- en vliegtuigongelukken wel Ew onderwerpen op Wikipedia. Naast het Nederlands bestaat de Categorie:Treinramp in Nederland zelfs in maar liefst 6 andere talen. De Categorie:Treinramp naar land bestaat in 22 talen. Hoezo nu dus in een keer niet meer E?? Daarbij is bronvermelding op Wikipedia niet eens verplicht en is het maar de vraag of de NOS-redactie als primaire bron gezien moet worden: daar controleren journalisten elkaars werk en wordt gedubbelcheckt. Iedereen weet dat een treinramp E is en het handig is als je het artikel erover over 1 maand of 20 jaar er nog eens op na kunt slaan. Sterk tegen verwijderen dus. Het is ook nog eens een heel onwelkome ontvangst voor die onervaren schrijver... Wanneer houden deze terugkerende discussie nou eens op? Ymnes (overleg) 24 mei 2020 12:45 (CEST)
Hoi Ymnes, o.a. daarvoor is er nou juist Wikinieuws... trein- en busongevallen met maar één dodelijk slachtoffer zijn in het algemeen geen E-waardige onderwerpen, maar wel geschikt als nieuwsbericht (hebben we het over bijv. Pakistan International Airlines vlucht 8303 met bijna 100 doden, dan wordt het wel een ander verhaal). In het verleden is hier vaker discussie over geweest, o.a. in de WP-kroeg (kan het nu even niet terugvinden). Het verbaast me verder eigenlijk een beetje dat uitgerekend jij, als vaste medewerker aan Wikinieuws, hier zo uitgesproken voor behoud bent. De Wikischim (overleg) 24 mei 2020 13:05 (CEST)
Dat is allemaal niet overtuigend en ook niet onderbouwd. De uitslag geldt hier niet op basis van het aantal stemmen, maar het gaat om argumenten. In alle talen zijn dit soort ongelukken E omdat een trein- of vliegtuigongeluk in de maatschappij ingrijpend wordt gevonden. Daarom is hier ook landelijk interesse voor. En wat Wikinieuws betreft, helpt dit soort reclame niet. Ymnes (overleg) 24 mei 2020 13:17 (CEST)
Vandaar dat dit ongeval zo'n groot nieuws was dat ik het alleen tegenkwam op de site van de NOS en niet in een bulletin op tv... De impact wordt nu gezocht om het artikel te behouden, terwijl er geen impact is onder het volk, omdat die er nauwelijks bij betrokken is. Als ik ga zoeken, dan vind ik ook niks anders dan nieuwsberichten over drie ongelukken bij Oosthuizen en Schardam/Beets, terwijl daar meerdere doden bij vielen: respectievelijk 3 Italianen, 1 boerenknecht en 1 dronken buurtbewoner die luisterde of hij de trein op de rails kon horen. Naar aanleiding van de eerste twee kwamen er spoorbomen op de drie overwegen in Schardam en Beets, die hadden per ongeval dus veel meer impact dan deze. Dqfn13 (overleg) 24 mei 2020 13:53 (CEST)
Dat mag je waarneming zijn, maar ik kijk gisteren naar RTL Nieuws en NOS Nieuws en in beide uitzendingen ging het erover. Het lijkt me trouwens onweerlegbaar dat een trein- of vliegtuigongeluk in de maatschappij ingrijpend wordt gevonden. Daar ga ik niet eens de bewijzen voor opzoeken. Ymnes (overleg) 24 mei 2020 14:21 (CEST)
En vergelijk het eens: als we hier op Wikipedia een uit tienduizenden vliegjes of een voetballer die een minuut in het betaalde voetbal speelde E vinden, dan is een treinongeluk waarbij tientallen mensen betrokken waren en een dode is gevallen toch gewoon E? Anders zijn de verhoudingen toch zoek? Ymnes (overleg) 24 mei 2020 14:40 (CEST)
Je kan geen appels met peren vergelijken Ymnes, daar doen wij hier ook niet aan. En mocht je het wel willen doen: een diersoort die al tienduizenden tot miljoenen jaren bestaat, lijkt mij heel wat relevanter dan een ongeluk met een trein, wat misschien 100 jaar "nasleep" heeft in de betrokken families. Wij kijken naar bronnen, zijn die onafhankelijk en bij voorkeur ook of ze secundair zijn. Bij treinongevallen zijn ze dat 9 van de 10 keer niet, want het zijn vrijwel altijd primaire bronnen. Dqfn13 (overleg) 24 mei 2020 14:52 (CEST)
Dat valt te betwijfelen. Ymnes (overleg) 24 mei 2020 15:03 (CEST)
Waarom is dit artikel in de categorieën 'Treinramp in Nederland' en 'Ramp in 2020' ingedeeld? Hoe vreselijk het ook is voor de machinist en de nabestaanden, maar we hebben het hier natuurlijk niet over de Treinramp bij Harmelen. Aanrijdingen met tractors/vrachtwagens/auto's komen helaas elk jaar wel voor, om over de talloze springers nog maar niet te spreken. Gelukkig is het huidige artikeltje in ieder geval nog netjes en neutraal geschreven, zonder speculaties e.d. Maar er komt nog een onderzoek en dat duurt doorgaans een paar maanden; tijd genoeg om tegen die tijd een artikel op te zetten dat niet op een nieuwsbericht lijkt. Grote kans natuurlijk dat iedereen het dan al lang weer vergeten is, aangezien de meeste treinongevallen uiteindelijk een geringe impact hebben op de samenleving. De melding in WP:NIET is er niet voor niets. Thieu1972 (overleg) 24 mei 2020 19:33 (CEST)
Reactie: is toch niet erg elk jaar een lemma te hebben, en dan gebeurt zoeits nog nieteens elks jaa. Iets als het WK zoetwaterhengelen is er ook elk jaar, en is iedereen ook binnen een paar maanden vergeten. Of weet je nog het Wereldkampioenschap zoetwaterhengelen 2017? Een encyclopedie is er Júist voor dingen die je niet meer weet te kunnen opzoeken. SportsOlympic (overleg) 24 mei 2020 22:57 (CEST)
  Tegen verwijderen - Genoeg impact voor een eigen lemma. Veel bronnen te vinden en het was in het nationale nieuws bij de belangrijkste en grootste nieuwsbronnen en journaals. SportsOlympic (overleg) 24 mei 2020 22:33 (CEST)
"Genoeg" is van zichzelf al subjectief. Er zijn verder enorm veel gebeurtenissen die (eenmalig) het landelijke nieuws halen, maar niet in aanmerking komen voor een eigen WP-artikel. Wikipedia ìs nu eenmaal een encyclopedie en geen nieuwsarchief. Het is dus niet de bedoeling dat ongelukken op deze kleine schaal (hoe erg verder ook voor de rechtstreeks betrokkenen) voor de eeuwigheid een eigen artikel krijgen. De Wikischim (overleg) 25 mei 2020 13:10 (CEST)
En zou dat wel zo zijn, dan is het treinongeval bij Hooghalen in 1913 toch echt eerst aan de beurt: vijf doden, uitgebreid en afgerond onderzoek: genoeg over te vertellen. Wutsje 25 mei 2020 13:15 (CEST)
"ongelukken op deze kleine schaal" is van zichzelf al subjectief. Ik heb nergens in een bron gezien dat dit een ongeluk van kleine schaal is? Er wordt niet met regelmaat gesproken over "Een gitzwarte dag voor de NS" zoals meerdere bronnen het publiceren 1, 2. Naast de start (zie hier) als dat de werkzaamheden tegenzitten worden ook artikels door de nationale nieuwsbron aan besteedt zie hier, en ook het moment dat de werkzaamheden klaar zijn (zie hier). De nasleep van het ongeluk (het onderzoek doen) is ook nationaal nieuws; ondermeer de NOS, RTL en NU zie bijvoorbeeld hier. Wat is hier niet "genoeg" aan? Hoe had het meer (media) aandacht moeten krijgen? Allemaal aanwijzingen juist dat het niet van kleine schaal is. Zoals iedereen zegt, het moet voldoende waarde hebben om een artikel te hebben. Toch zijn het de Wikipedia gebruikers die die dit ongeluk beoordelen als kleine schaal, en dat het daarom geen artikel verdient. SportsOlympic (overleg) 25 mei 2020 16:38 (CEST)
Weet je wat dat over dit ongeluk zegt? Dat het nieuwswaarde heeft en dat mensen ook ander nieuws willen horen dan corona. Ik herhaal mezelf even: nieuwswaarde is niet hetzelfde als encyclopedische waarde. Dqfn13 (overleg) 25 mei 2020 16:47 (CEST)
Dat is jouw mening en geen onderbouwde tegenspraak. Of je moet hoofdredacteur zijn om te weten waarom welk nieuws wordt gepubliceerd. SportsOlympic (overleg) 25 mei 2020 18:05 (CEST)
Soms wou ik wel dat ik een schrijver was van dit soort artikelen over de gebeurtenis van één dag. Je hebt dan werkelijk nóóit last van enige scepsis rondom de eeuwigheidswaarde van het onderwerp, niemand zeurt erover dat het meer iets is voor Wikinieuws of dat het in geen verhouding staat tot iets anders, het artikel is al geaccepteerd voordat het onderwerp zelfs maar heeft plaatsgevonden en je dagverslag, met als enige bron iets dat zichzelf nota bene als 'flits' aanduidt, blijft voor altijd inzichtelijk voor de ultra-geïnteresseerde. Heerlijk. (Even voor de duidelijkheid: ik ben vóór de aanwezigheid van dergelijke artikelen.) Apdency (overleg) 25 mei 2020 15:40 (CEST)

  Opmerking De informatie kan eventueel verwerkt worden in een opsomming van ongelukken met dodelijke afloop op een onbewaakte spoorwegovergang in Nederland. En als apart lemma hoeft het van mij niet weg. Van primaire bronnen is geen sprake. Dat kan alleen als bijvoorbeeld de treinpassagiers erover geschreven hadden. En je kunt ook niet zeggen: er moeten minimaal een x aantal doden zijn gevallen wil het e-waardig zijn. HT (overleg) 25 mei 2020 16:50 (CEST)

Als dit artikel behouden blijft dan zet je de deur wagenwijd open voor elk ongeval met een trein, waar door nieuwsmedia over is geschreven. Je maakt op deze manier Wikipedia tot een verlengstuk van de nieuwswebsites. Dqfn13 (overleg) 25 mei 2020 16:56 (CEST)
Je argument was dat er alleen primaire bronnen gebruikt waren. Dat is ontkracht. Dodelijke ongelukken op onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland mogen wat mij betreft aandacht hebben op Wikipedia. Eigenlijk is het een geldkwestie. Wat mij betreft wordt de informatie over al die ongelukken opgesomd in één lemma, maar als dat lemma er niet is, behouden we dit gewoon. HT (overleg) 25 mei 2020 17:11 (CEST)
Hoezo een geldkwestie? Er komen elk jaar iets van 20 mensen om op spoorwegovergangen en dan komen er nog een paar mensen bij die van een station voor de trein springen en een paar spoorlopers. Moeten al die ongelukken dan elk jaar opgenomen worden? Dat jij de nieuwsmedia als secundair ziet (hoezo? Zij lepelen de tekst van de journalist ter plaatsen op!) ontkracht nog niet mijn stelling dat nieuwswaarde niet hetzelfde is als encyclopedische waarde. Die stelling wordt ook juist bevestigd door het enorme gebrek aan andere "treinrampen" zoals ik hierboven over die in Oosthuizen en Schardam/Beets heb genoemd. Dqfn13 (overleg) 25 mei 2020 17:29 (CEST)
HT, zo'n overzicht bestaat al. Encycloon (overleg) 25 mei 2020 17:33 (CEST)
Mensen die voor de trein springen of spoorlopers hebben niks met deze discussie te maken. En "zet je de deur wagenwijd open voor elk ongeval met een trein" als ik dit overzicht bekijk is het de afgelopen jaren 1 ongeluk per 4 jaar. Lijkt mij geen probleem. SportsOlympic (overleg) 25 mei 2020 17:54 (CEST)
Over elk treinongeval zijn bronnen te vinden, dus ja, de deur gaat open voor elk ongeluk met een trein en dan had ik het in mijn opsomming alleen over de ongevallen in Nederland. Dqfn13 (overleg) 25 mei 2020 18:39 (CEST)
@Dqfn13 Ik bedoel hier expliciet alleen ongelukken bij onbewaakte spoorwegovergangen. En hier niet de zelfmoorden en spoorlopers. Zie dat Encycloon een 'verzamellemma' heeft ontdekt, waarvoor dank. Zoiets zou ook voor ongelukken met dodelijke afloop bij onbewaakte spoorwegovergangen gemaakt kunnen worden, die nu gelinkt wordt gaat over "ernstige" treinongelukken in het algemeen. HT (overleg) 25 mei 2020 18:44 (CEST)
Laten we WP:NIET/NS maar gewoon schrappen. De meerderheid lijkt er geen probleem mee te hebben dat we de krant van vandaag en morgen overtypen. Enige distantie of wachten op een gedegen analyse, is niet meer nodig. Kunnen we Wikinieuws ook meteen opheffen, want dat heeft dan geen functie meer. Thieu1972 (overleg) 25 mei 2020 18:49 (CEST)
Wikinieuws en misschien een paar andere nieuwsmedia maar meteen hierheen laten linken dan, aangezien het vaak toch maar enkele minuten duurt voordat nieuws hier staat. Dqfn13 (overleg) 25 mei 2020 18:51 (CEST)
Wat een dramatische beweringen. Is niet goed voor de accuratesse. Die meerderheid die Thieu opvoert is er op dit moment helemaal niet bijvoorbeeld. Apdency (overleg) 25 mei 2020 18:59 (CEST)
Daar begint het anders steeds meer op te lijken. Er is zelfs op Facebook al een meme voor: zie hier. Het aantal onderwerpen dat geschreven wordt naar aanleiding van een nieuwswaardige gebeurtenis is ook elk jaar behoorlijk aan het groeien, niet alleen in bestaande artikelen, maar ook in nieuwe artikelen. Apple laat weten een nieuwe telefoon te ontwikkelen en het staat 5 minuten later op Wikipedia, twee politieke partijen laten weten na de verkiezingen een nieuwe regering te willen vormen en het staat binnen het uur op Wikipedia als Regering X n. Dqfn13 (overleg) 25 mei 2020 19:04 (CEST)
De kern van wat hier m.i. speelt, is dat een hele generatie mensen inmiddels nog nooit met eigen ogen een encyclopedie heeft gezien. Dan heb je dus ook geen idee wat voor soort dingen daar wel en niet in thuishoren. Wutsje 25 mei 2020 19:14 (CEST)
(Ik kijk even naar de Winkler Prins in mijn boekenkast.) De traditionele papieren encyclopedie als ijkpunt? De vraag of dat terecht is is inderdaad, in zeker opzicht, een erg kernachtige. Ook reeds vaak besproken trouwens. Apdency (overleg) 25 mei 2020 19:29 (CEST)
Zeker, en zo zwart/wit ligt het natuurlijk ook niet. Maar de WP bracht niet dagelijks een nieuwe editie uit. :-)   Wutsje 25 mei 2020 19:36 (CEST)
Ik heb geen bezwaar tegen overbrenging naar het project Wikinieuws. HT (overleg) 25 mei 2020 20:53 (CEST)
Wikinieuws gebruik ik nooit als argument voor of tegen iets op Wikipedia. Wat men daar doet, mag men daar weten. Apdency (overleg) 25 mei 2020 21:30 (CEST)

  Opmerking Enige jaren terug is een artikel verwijderd over een botsing tussen een trein en een auto bij Franeker of Harlingen. Ik kon het niet terugvinden, misschien was de gebeurtenis teveel lokaal van aard om E-waardig te zijn. Anderzijds bestaat er wel een artikel over het Treinongeval bij Barendrecht, met ook 1 slachtoffer maar wel veel meer schade aan twee treinen. "Hooghalen" ligt daar qua ernst misschien tussenin; zelf ervaar ik het als te weinig E voor een eigen artikel. Dat "meerdere bronnen" spreken over een gitzwarte dag voor de NS, komt vooral omdat ze de directeur citeren, van wie het begrijpelijk is dat hij richting machinist-collega`s en nabestaanden een dergelijke term gebruikt. Op dit moment voel ik het meest voor opname in een lijst, en/of Wikinieuws. Als een onderzoeksrapport t.z.t iets van belang oplevert, kan altijd nog worden besloten tot een zelfstandig artikel. BonteKraai (overleg) 26 mei 2020 11:29 (CEST)


 •   Conclusie afhandelend moderator: niet behouden. Een ongeval tussen een trein en een tractor is een nieuwsbericht, niet encyclopedisch relevant.  DirkVE overleg 9 jun 2020 19:59 (CEST)