De Cormophyta (ook wel Rhizophyta) is de historische naam voor een groep van landplanten Embryophyta die een cormus: een diploïde uit wortel, stengel en blad bestaand plantenlichaam hebben. Het gaat om Embryophyta, met uitzondering van de mossen in wijdere zin (levermossen, bladmossen en hauwmossen). Strikt genomen hebben Rhynia en verwante groepen uit het Devoon ook geen wortel en bladen en zijn dus thallofyten.

De groep Cormophyta staat tegenover de niet meer erkende groep Thallophyta, waar de plant bestaat uit een thallus.

Historische namen van verschillende groepen in het Plantenrijk
Cryptogamae Thallophyta,

Arrhizophyta

'lagere planten'
Prokaryoten, Protophytae,
Schizophyta
, Monera
Bacteria
Algen s.l. Cyanophyta
thallofyten
zonder
archegonia
Algae s.s.
Fungi,
Schimmels
appendix:
Lichenes
Embryophyta

Planten (s.s.)
Archegoniatae Bryophyta s.l.
Astelocormophyta
Hepaticae
Musci
Anthocerotae
Cormophyta,
Tracheophyta,
Rhizophyta,
Stelocormophyta
Vaatcryptogamen,
Varens
'Lycophyta'
'Pteridophyta'
Phanerogamae,
Fanerogamen
Spermatofyta
Lignophyta
Gymnospermae
Angiospermae,
Anthophyta
Monocotyledonae
Dicotyledonae